TFD-7 DURAN DALGALAR
Indir 36.64 Kb.
TitleTFD-7 DURAN DALGALAR
Date conversion02.03.2013
Size36.64 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yunus.hacettepe.edu.tr/~hjemre08/ders notlar
Talip Gözüküçük

20021919

Bilgisayar müh.


TFD-7 DURAN DALGALAR

Deneyin Amacı:

1. Bir ip üzerinde duran dalgalı gözlemek

2.Bir sicimdeki duran dalgaların dalga boyunun , sicimdeki gerilmenin karekökü ile orantılı olduğunu gözlemek.

3.Bir hava sütununda duran dalgaları oluşturarak sesin hızını ölçmek.


Deneyin Araçları:

Sabit frekanslı titreştirici , naylon iplik , makara , ağırlıklar, Kunt borusu (ses borusu rezonans düzeneği), mikrofon, hoparlör, ses yükseltici, osiloskop, 1 m’lik cetvel, dalga üreteci(osilatör).

Teorik Bilgiler:

Bir ortamda yayılan titreşime veya şekil değişikliğine dalga denir. Tek bir dalgaya da atma denir.Titreşen nokta hem yatayda hem de düşeyde hareket eder.

λ

r.........

-r .........................

λ


Titreşen noktanın yataydaki hareketi düzgün doğrusal , düşeydeki hareketi harmonik harekettir.


λ :Dalga boyu ; r: Dalganın genliği(yüksekliği)

Dalga boyu , şekilde görüldüğü gibi iki tepe ya da iki çukur arasındaki uzaklıktır.Genlik zamana bağlı olarak değişir.Periyot (T):İki tepe ya da iki çukur oluşması için geçen süredir.Dalganın yayılma hızı V ise ,dalga boyu λ = V.T dir. T yerine 1/f yazılırsa dalga boyu λ = V/f olur.Dalga boyu , dalganın yayılma hızına ve frekansına bağlı olarak değişir.

Frekans(f) : Bir saniyede oluşturulan dalga(titreşim) sayısıdır.Bir dalganın frekansı , ancak kaynak tarafından değiştirilebilir, kaynaktan çıkan dalgaların frekansı değiştirilemez.

Dalga hızı(v):Dalganın bir saniyede aldığı yoldur . Frekansa ve genliğe bağımlı değildir, ortama bağımlıdır.Sesin havadaki yayılma hızı sıcaklıkla doğrun orantılıdır . Sesin havadaki yayılma hızı 0 santigrat derecede 330 m/s ve 30 santigrat derecede 350 m/s’dir.Gerilmiş teldeki dalganın hızı teli geren kuvvetle doğru telin kalınlığıyla ters orantılıdır.
F


μ :Telin birim uzunluğunun kütlesiF: Teli geren kuvvet ise V = F

μ

Girişim: İki veya daha fazla dalga katarının üst üste binmesi olayıdır.Genlikleri ve frekansları eşit, aynı fazda iki dalganın girişiminde maximum genlik ; genlikleri ve frekansları eşit , aralarındaki faz farkı 180 derce olan iki dalganın girişiminde minimum genlik oluşur.


Duran dalgalar: Aralarındaki uzaklık l olan iki kıskaç yardımı ile gerilmiş bir cisim içinde ilerleyen dalgalar kıskaca yansıyarak geri dönerler.Yansımalar sonucunda, sicim içinde ters yönde ilerleyen dalgalar oluşur. Giden dalgalar ve yansıyan dalgalar üst üste bindirme ilkesine göre toplanır.

Rezonans: Genellikle titreşmeye yatkın bir sistem , frekansı bu sistemin doğal frekanslarından birisine eşit periyodik impuls serisi ile uyartılacak bu sistem oldukça büyük bir genlikle salınım hareketi yapmaya başlar.Bu olaya rezonans denir.Bu durumda sistem uygulanan impuls ile rezonans halindedir.

İki ucu sabit bir sicim düşünelim.Sicim üzerinde salınımlar veya duran dalgalar oluşabilir.Sağlanması gereken tek şart uç noktalarda düğümlerin bulunmasıdır.Bu iki düğüm arasında başka düğümler olabilir veya olmayabilir,böylece duran dalganın dalga boyu birçok farklı değerler alabilir.Birbiri ardına gelen düğümler arasındaki uzaklık λ/2 olduğuna göre,boyu l bir cisim için yarım dalga boyu eşit aralıkların sayısı n olacaktır.yani

n. λ/2 =l veya n=1,2,3,4... dır.ayrıcaV = F

μ

KESİM 1 BİR CİSİMDEKİ ENİNE DALGALARYarım dalga bölgesi sayısı

Düğüm noktaları arasındaki uzaklık(m)

Dalga boyu λ(m)

Dalga boyunun karesi λ2(m2)

İpteki gerilme,T(N)

6

0,33

0,66

0,43

83,3.10-4

5

0,42

0,88

0,77

147.10-4

4

0,50

1,0

1,0

196.10-4

3

0,67

1,74

3,02

343.10-4

İpin birim uzunluğunun kütlesi μ =9,08.10-3gr/cm = 9,08.10-4 kg/m

Eğim ,s = 0,05 m2 /N f =(1/ μs) ½ = 74,1 s-1


KESİM 2 SES DALGALARININ HAVADAKİ HIZI

Titreşim üretecinin frekansı(s-1)

1/f (s-1)

Düğüm noktaları arasındaki uzaklık(m)

Dalga boyu λ(m)

2

0,34

0,06

0,27

1,5

0,40

0,11

0,32

2,5

0,30

0,06

0,22

3

0,26

0,05

0,15

Eğim ,s =V =750 m/s

Grafikten eğimi bulduk.O da hıza eşittir.


YORUM ve SONUÇLAR

Birinci deneyde bir ip üzerindeki duran dalgaları gözlemledik.Bundan yararlanarak dalganın boyunu ölçtük.Sonra ipteki gerilmeyi artırdık,dalga boyu küçüldü.Beş kez bunu tekrarladık.eldeki verilerden faydalanarak frekansı bulduk.

İkinci deneyde bir hava sütununda duran dalgalar oluşturduk Osiloskop yardımıyla ölçtüğümüz dalga boyundan faydalanarak ve frekansı kullanarak sesin hızını ölçtük Sonra oda sıcaklığı farklı olduğu için bazı hatalar oldu.


Kesim1 ile ilgili sorular


1. Tmin,64 N ise S = 2,13 λ =0,55m, f = 53,1 s -1

V = λ.f ⇒ V = 29,2m/s


T max = 3,19 N

λ = 1,12 m , f =53,1 s -1

V = λ.f ⇒ V =59,4 m/s
2. v = T/µ formülünden görüleceği gibi hız ile boyca kütle ters orantılıdır.Teldeki dalganın hızı iptekinden küçüktür.
3. V = T/µ bağıntısından

a)ipteki gerilme 9 kez büyütülürse hız 3 kez büyür.

b) ipteki gerilme dört kat küçültülürse hız iki kez küçülür.


Kesim2 ile ilgili sorular

1.a) λ/4
b) 3 λ/4

2.V ışık >V ses >V ip


3.Dalgalar ikiye ayrılır demiştik .Mekanik dalgalar –ses ,su dalgaları gibi- ‘ı oluşup yayılabilmesi için maddesel esnek ortamlara gereksinim duyar.Ama elektromanyetik dalgalar –ışık ,radyo dalgası, mikro dalgalar gibi- boşlukta da yayılabilir. Yani ses dalgaları boşlukta yayılamaz .

Add document to your blog or website

Similar:

TFD-7 DURAN DALGALAR iconCV1a=Bakiye Duran / Özgeçmiş &CV1b=1959’da, Samsun’un Hilmiye köyünde, çiftçi Kazım ve Azime Duran’ın 8 çocuğundan 5’incisi olarak doğdu. Köyünde okul yoktu

TFD-7 DURAN DALGALAR iconINS5084 Titreşim ve Dalgalar

TFD-7 DURAN DALGALAR iconFİZİK III (Optik ve Dalgalar) Laboratuarı

TFD-7 DURAN DALGALAR iconFİZİK III (Optik ve Dalgalar) Laboratuarı

TFD-7 DURAN DALGALAR iconKESİM I – Bir Sicimdeki Enine Dalgalar

TFD-7 DURAN DALGALAR iconFİZİK III (Optik ve Dalgalar) Laboratuarı

TFD-7 DURAN DALGALAR iconFİZİK III (Optik ve Dalgalar) Laboratuarı

TFD-7 DURAN DALGALAR iconFİZİK III (Optik ve Dalgalar) Laboratuarı

TFD-7 DURAN DALGALAR iconFarklı Dalgaboylarına Sahip Elektromanyetik Dalgalar

TFD-7 DURAN DALGALAR iconDENEYİN YAPILIŞI Kesim I: Bir sicim üzerinde enine dalgalar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page