VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM
Indir 105.54 Kb.
TitleVERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM
Page5/5
Date conversion03.03.2013
Size105.54 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.beun.edu.tr/gokcebey/files/2012/12/bilgisayar.doc
1   2   3   4   5

ÇEVRE BİRİMLERİ

GİRİŞ BİRİMLERİ


Kullanıcıların bilgisayara veri girebilmesi, komutları aktarabilmesi için kullandığı girdi araçlarıdır. Bu araçlara örnek olarak klavye(Keyboard), fare(Mouse), tarayıcı(Scanner), oyun çubuğu(Joystick), kamera, optik okuyucu sayılabilir.

KLAVYE(Keyboard):


Fiziksel olarak bir daktilonun tuş takımına benzeyen klavye, bilgisayarlarda en çok kullanılan giriş birimidir. Donanım tanımlarında Standart 101/102 tuşlu klavye olarak tanımlanır. Ancak sayıldığında 104 ya da 105 tuş olduğu görülür. Tuş sayısı, Windows 95 işletim sistemiyle birlikte eklenen 3 Windows özel tuşu ile birlikte bu sayıya ulaşmış, ancak alışagelmiş tanımlama değiştirilmemiştir.

Klavyeler her ülkenin dil yapısına ve yazım kurallarına göre farklılıklar gösterebilir. Klavyelerde çok kullanılan harfler daha güçlü parmakların olduğu yer olan orta sırada yer alır. Ülkemizde Q ve F klavyeler kullanılmaktadır. Klavyenin alfabetik bölümünde sol üstte yer alan karakter Q ise, bu klavye Q klavye olarak adlandırılır. F klavye ise, Türkçe sözcük yapısına, sık kullanılan harflerin kolay yerlerde oluşuna göre tasarlanmış, Alfabetik tuşlarda sol üstte F harfi olan klavyedir. Klavyede Türkçe’ye özel karakterler olan Ü,ü,Ğ,ğ,İ,ı,Ş,ş,Ç,ç,Ö,ö karakterleri yer alıyorsa klavye Türkçe olarak (Türkçe Q Klavye, Türkçe F Klavye) adlandırılır.

Klavyenin üzerindeki tuşların işlevlerinden önce genel bir inceleme yapalım.

1-Fonksiyon Tuşları

2-Alfabetik Tuşlar

3-Sistem Özel Kontrolleri

3-Sayısal Tuşlar

4-Yön Tuşları

5-Düzenleme Tuşları

6-Bilgisayar Klavyesi Tuşları

7-Windows Özel Tuşları

olarak bölümlere ayırabiliriz.

101/102 Tuşlu Standart Türkçe Q (ya da QWERTY) klavye.


FONKSİYON TUŞLARI : Program tarafından belirlenen görevleri üstlenirler. Her tuşun görevi programcının seçimine göre değişir. Programlarda F1 tuşu (Evrensel kabul görmüş) yardım tuşudur.

ALFABETİK TUŞLAR: Alfabetik karakterleri yazmak için kullandığımız bölümdür. Karakterler dışında birkaç işlevsel tuşu da daktilolarda kullanıma yerleşmiş tuşlardır.

Klavyede yer alan bazı tuşlar ve karakterlerin yazılma biçimleri.


Q

@


A

+

4 $

^

3 #

Ü

~

Birinci tuş örneğinde A tuşu gösterilmiştir. A tuşuna basıldığında a yazılır, Caps Lock etkin ise A yazılır. Üst Karakter(Shift) tuşu ile basıldığında Caps Lock etkinse a, değilse A karakteri yazılır.

İkinci tuş örneğinde Q için birinci tuşta söylenenler geçerlidir. Ancak @ karakterini yazmak için bu tuşa Alt gr ile birlikte basılmalıdır.

Üçüncü tuş örneğinde tuşa basıldığında Caps Lock’ın etkin olup olmamasına bakılmasızın 4 yazılır. Üst Karakterle birlikte basıldığında + karakteri, Alt Gr ile basıldığında $ karakteri yazılır.

Dördüncü tuşta ^ (Şapka karakteri) gibi özellik taşıyan karakterler dışındakiler önceki örneklerde olduğu gibi yazılır. Şapka karakterini yazmak için Üst Karakter ile birlikte bu tuşa basıldığında herhangi bir karakter yazılmaz. Ancak ardından boşluk tuşuna basıldığında karakter görüntülenir. Bunun nedeni şapkalı karakterlerin yazımında da bu tuşun kullanılmasıdır. Â, â, Û, û, Î, î gibi karakterler şapka karakterinden sonra istenen harfin tuşuna basılmasıyla yazılır.

Beşinci tuşta da Ü karakterleri önceki tuşlarda olduğu gibi yazılırken, ~ karakteri, şapka karakterine benzer bir biçimde ardından gelen tuşla birlikte yazılır. Örneğin; Alt Gr + Ü tuşunun ardında a tuşuna basıldığında ã karakteri yazılır. Ã, Õ, õ, Ñ, ñ karakterleri aynı yol izlenerek yazılır.

Tab: Kelime-işlemci programlarda önceden belirlenen ölçü ya da karakter kadar boşluk bırakmak için kullanılır. Windows işletim sisteminde komut düğmeleri arasında geçişi sağlar.

Caps Lock: Büyük harflerin kullanılabilmesi için Caps Lock’ın etkin olması gerekir. Büyük/küçük kilitli anlamında olup, sürekli büyük ya da küçük harf yazmak istediğinde kullanılır. Caps Lock ışık göstergesi yandığında büyük harflerle yazar.

Back Space: Kelime işlem programlarında İmlecin sol tarafındaki karakterleri siler. Klavyede sola doğru olan ok işaretli tuştur.

SİSTEM ÖZEL KONTROLLERİ: Bu tuşlar bilgisayarda karakter yazmak ya da programlara özel komutlar vermekten öte, daha çok sistemle ilişkili genel komutlar için kullanılır.

Print Screen: Satır komutlu işletim sistemlerinde ekranda yer alan görüntüyü yazıcıya gönderen tuş, görsel işletim sistemlerinde ekrandaki görüntüyü panoya alarak resim işleme programlarına aktarmayı sağlar. Alt + Print Screen komutu yalnızca etkin pencereyi panoya aktarır.

Scroll Lock: Bazı çizim ve tablolama programlarında imleci sabitlemeyi sağlar. İmleç kilidi etkinleştiğinde, imleç sabitken belirtilen yönde ekran hareket eder.

Pause/Break: Çalışmakta olan programa ara vermek için kullanılır. Çoğunlukla oyunlarda etkin olur. Ctrl tuşu ile birlikte kullanıldığında çalışan programı kırar, çalışmasını sonlandırır. Bu özelliği artık kullanılmamaktadır.

SAYISAL TUŞLAR: Klavyenin sağ bölümündeki tuşlar sayısal tuşlar olarak adlandırılır. Sayısal tuşlar bölümü alfabetik tuşların üzerinde yer alan sayılarla aynı işlevi görmesine karşın, hesap makinesi düzeninde olduğu için daha kolay bir kullanım sağlar. Sayısal tuşları kullanabilmek için Sayısal Kilit (Num lock) ışığının yanık olması gerekir. Sayısal kilit etkin olmadığında, tuşların üzerinde yazan ikincil görevleri olan yön ve düzenleme tuşları yerine kullanılırlar.

YÖN TUŞLARI: Ekran üzerinde istediğimiz bir noktaya gitmek, metinler üzerinde gezinmek, menülerden seçim işlemlerini gerçekleştirebilmek için istenilen yönde hareket etmeyi sağlar.

DÜZENLEME TUŞLARI: Yanlış ya da fazladan yazılan karakterlerin silinmesi, düzeltilmesi gibi işlemler ve başa, sona, ekran yukarı, ekran aşağı davranışları için kullanılır.

Insert/Ins: Kelime işlemcilerde araya gir, üstüne yaz işlevini yerine getirir.

Delete/Del: Kelime işlem programlarında ya da bilgisayara komutları verme esnasında yapılan yazım hatalarının düzeltilmesi işleminde kullanılır. İmlecin bulunduğu konumdan itibaren sağ taraftaki karakterleri siler.

Home: İmleci başa götürmeyi sağlar.

End: İmleci sona götürmeyi sağlar.

Page Up: Bir ekran yukarıyı görüntülemeyi sağlar.

Page Down: Bir ekran aşağıyı görüntülemeyi sağlar.

WINDOWS ÖZEL TUŞLARI: Klavyede alfabetik tuşların en alt sırasında Boşluk tuşunun iki yanında (Alt tuşunun solunda bir, Alt Gr tuşunun sağında iki.) yer alırlar. Üzerlerinde tanımlama için Windows simgesi ve fare oku simgesi ile tanımlanmışlardır.

Windows: Windows’un başlat menüsünün açılmasında ve kısayollarda kullanılır. Kullanım kolaylığı için her iki tarafta da birer tane bulunur.

Fare oku: Fare sağ tuş menüsünün açılmasını sağlar.

BİLGİSAYAR KLAVYESİ TUŞLARI: Yalnızca bilgisayar klavyesine özel tuşlardır. Daktilo ya da benzeri başka bir klavyede yer almazlar.

Esc: Programlarda geriye dönüş ve çıkış işlemleri için kullanılır. Hata mesajlarının iptal edilmesi, bir önceki menüye geri dönülmesi ya da ağ ortamındaki bilgisayarlarda ağ parolasının iptal edilmesi gibi işlemlerde kullanılır.

Enter: Giriş komutu tuşudur. Komutları onaylamayı sağlar. Kelime işlem programlarında paragraf başı yapar. Alfabetik tuşlar bölümünde simgesiyle yer alır. Sayısal tuşlar bölümünde aynı görevi gören Enter tuşu daha bulunur.

Ctrl (Control), Alt, Alt Gr, Shift :Tek başlarına hiçbir görevleri yoktur. Başka tuşlarla birlikte kullanılırlar.

Ctrl (Control) : Kısayollarda kullanılan bir tuştur. Örneğin; Ctrl+Esc başlat menüsünü açar.

Shift: Üst Karakter tuşudur. Klavyede, tuşların üst bölümünde bulunan karakterlerin yazdırılmasında kullanılır. Alfabetik tuşlarda küçük harflerle yazarken büyük harflerle yazmayı ve tersine bir işlem olarak büyük harflerle yazarken küçük harflerle yazmayı sağlar. Kısayollarda da kullanılır.

Alt : Kısayollarda kullanılır. Örneğin; Alt+F4 etkin pencereyi kapatır. Diğer bilgisayar klavyesi tuşlarından farklı olarak tek başına basıldığında menüyü etkinleştirir. Alt tuşu ile birlikte sayısal tuşlardan sayı yazıldığında ASCII değerler yazılabilir. Örneğin; Alt + 65, A karakterini, Alt + 64, @ karakterini yazılmasını sağlar. Bu özellik klavyede yer almayan karakterlerin yazımında sıkça kullanılır.

Alt-Gr: Klavyede kimi tuşlar üzerinde bulunan üçüncü karakterlerin yazdırılmasında kullanılır. Örneğin; Alt Gr + Q ile @ karakteri, Alt Gr + 4 ile $ karakteri yazılır.

 Fare (Mouse):


Fare, bilgisayarın giriş aygıtlarından biridir. Bilgisayara komutlar vermek, ekran üzerinde hareket etmek için kullanılır. Farenin ekran üzerinde hangi noktada olduğunu gösteren ok biçiminde bir imleci vardır. Fare hareket ettirildiğinde ekrandaki imleç X ve Y eksenleri üzerinde fareyle aynı biçimde hareket eder. Fare üzerinde bulunan tuşlar seçim yapmak, çalıştırmak, açmak, menü açmak, taşımak ve programların yüklediği görevleri(Çizim programlarında çizgi çizmek vb.) yapmakta kullanılır.

Tarayıcı (Scanner):


Bilgisayarın giriş aygıtlarından birisidir. Bilgisayarda tanımlanan programlar yardımıyla resim ya da yazıları bilgisayara aktarır. Çözünürlük ve hız tarayıcılarda belirleyici özelliklerdir.

ÇIKIŞ BİRİMLERİ:


Bilgisayarda işlenen verileri kullanıcının anlayacağı, yararlanacağı biçimde aktaran araçlardır. Monitörler, yazıcılar, çiziciler çıkış birimleridir.


Ekran (Monitor):


Bilgisayarın çıktı birimi olan ekran, televizyon ekranına benzer.

Çözünürlük(resolution) ekranın görüntü kalitesini belirler. Çözünürlük, piksel (pixel) terimiyle değerlendirilir.

Ekran boyutları inç(inch) ile ölçülür, inç (") karakteriyle gösterilir. Kullanımda yer alan ekran boyutlarına örnek olarak artık piyasaya sürülmeyen 14" ve piyasada en çok rastlanılan 15", 17", 19" verilebilir. 1024x768 çözünürlüğü destekleyen bir ekranda görüntü yatayda 1024, düşeyde ise 768 nokta ile oluşturulur.

Ekranlar temelde 4’e ayrılır. Monochrome,CRT, LCD, TFT.

Monochrome, ekranlar siyah beyaz olup çok eski ekranlardır.

CRT (Cathode Ray Tube - Katot Işın Tüplü Ekran)
CRT ekranlar günümüzde yaygın olarak kullanılan bir ekran çeşididir. Bu ekran havası boşaltılmış ve ön yüzeyi binlerce fosfor noktacığından (dot) oluşan koni şeklindeki tüpten meydana gelir.

LCD (Liquid Crystall Display - Sıvı Kristalli Ekran)
LCD ekranlarda görüntü sıvı kristal diyotlar yardımıyla sağlanmaktadır. Bu diyotlara gerilim uygulandığında, içlerindeki moleküllerin polarizasyonu değişmekte ve beraberinde de diyotun geçirgenliği değişmektedir. Bu duruma dijital saatlerde de rastlamaktayız.

TFT (Thin Film Transistor – İnce Film Transistör)
LCD ekranlardaki likit kristallerin oluşturduğu pikseller transistörler ile denetlenir. Bugün TFT tekniğinin kullanıldığı LCD ekranlar standart durumdadır.

Yazıcı (Printer):


Bilgisayarın çıktı birimi olarak yazıcı, bellekteki bilgileri istenilen özellikteki kağıda yazan aygıttır. Kullandığı yönteme göre adlandırılan türleri vardır. Fotokopi Makinesi mantığıyla, toner-ısı ile çıktı alınan lazer yazıcılar, mürekkep ile çıktı alınan mürekkep püskürtmeli yazıcılar ya da şerit üzerinde vuruşlarla yazan nokta vuruşlu yazıcılar kullanılmaktadır.

GİRİŞ/ÇIKIŞ BİRİMLERİ:


Bilgisayarlara hem veri girişi hem de bilgisayardan veri çıkışı yapabilen birimlerdir. Bu grubun içinde Modem ve Ethernet (Ağ Arabirim) kartlarını sayabiliriz. Banka otomatlarında sıkça karşılaşılan, ekran üzerinden seçimler yapılan türde ekranlar da hem giriş hem de çıkış birimidir.

YAZILIM:


Bilgisayarın çalışmasını, işlemesini sağlayan programlardır. Programlar olmadan bilgisayarı kullanmayız. Kullanıcının gereksinimlerine göre hazırlanmış yazılımlar, bilgisayarı yönetmemizi, donanımlara komutlar vermemizi sağlar. Klavyeden basılan tuşu harf olarak ekranda görüntüleyen işletim sistemi, yazıcıdan çıkacak yazışmamızın kağıt boyutlarını, boşluklarını ayarlamamızı sağlayan sözcük-işlemci, çizimleri çiziciye aktaran tasarım programı birer yazlımdır.

SİSTEM YAZILIMLARI:


Bilgisayarın çalışmasından ve yönetiminden sorumlu olan programlardır. Bir fabrikada müdürün yaptığı göreve benzetilebilir. En yaygın bilinenleri; DOS, WIN95/98/ME/2000/XP, UNIX, LINUX işletim sistemleridir. Sistem programları bilgisayar ile iletişim kurmanızı sağlar. Sizin mikroişlemci ile anlaşmanızı sağlayan programlardır. Bilgisayarı işletim sistemi olmadan açmanız ve kullanmanız mümkün değildir. Bilgisayar, işletim sistemini açılış sırasında yükler.

Kitabın ileri bölümlerinde DOS ve Linux işletim sistemleri hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra Windows XP sürümü ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

PAKET PROGRAMLAR:


Asıl amacı gerçekleştiren programlardır. Bu programlar uzun araştırma ve uğraşlar sonucunda geliştirilirler. Muhasebe, bordro, öğrenci izleme, CAD yazılımları paket programlara örnektir.

Kişisel bilgisayarlarda daha çok ofis programları kullanılır. Bunlar kelime işlem, elektronik tablolama, sunu hazırlama ve veritabanı programlarıdır. Bütün bu programlar Office XP program paketi içerisinde sunulur.

Kitabın ileri bölümlerinde Office XP paketi içinde yer alan Microsoft Word XP, Microsoft Excel XP, Microsoft PowerPoint XP, Microsoft Access XP ve Microsoft FrontPage XP ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

PROGRAMLAMA DİLLERİ VE DERLEYİCİLER:


Bilgisayar üreten ve bilgisayara ilişkin aygıtları üreten firmalar, bu aygıtların kullanımı için kodlar geliştirler. Biz bu kodlara makine kodları adını veriyoruz. Bir bilgisayar makine kodları kullanılarak programlanır. Bu şekilde bir bilgisayarı ya da çevresel bileşenini kullanmak için hex kodlardan ve basit komutlardan oluşan düşük yapılı bir makine dili geliştirilmiştir. Bu dile Assembler denir.

Assembler dili ile bilgisayar programı yazmak çok zordur. Herkes tarafından anlaşılmaz ve kullanılamaz. Bunun için, kullanması ve komutlarını akılda tutması kolay olan, üst düzey programlama dilleri geliştirilmiştir. Bunlar C, PASCAL, BASIC, DBASE, FOXPRO, türünde dillerdir. Bunların yanında görsel yazılımlar (obje/nesne) geliştirmek içinde, Visual Basic, Delphi gibi diller de geliştirilmiştir.

Derleyici: Bilgisayar programı yazmak için kullanılan dilin komutlarını makine kodlarına çeviren programlara derleyici adı verilir. Bilgisayarlar yalnızca bu kodları algılayıp, gerekli olan işlemleri yapabilir, diğer aygıtlarla(Ekran Kartı, Sabit Disk, Disket Sürücü, Yazıcı, Usb, LPT1, vb.) bağlantı kurabilirler.

Bilgisayar dillerinden biri kullanılarak yazılmış programlara Kaynak Kod (Source Code) adı verilir. Makine diline çevrilen kodlara ise Derlenmiş kod (Compiler Code) denir.1   2   3   4   5

Similar:

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconKİMLİK BİLGİLERİ( Buraya Öğrencinin kimlik bilgileri,okul bilgileri,sağlığı ile ilgili bilgiler yazılacak.)

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconBu anket öğrencilerin okuldan kaçma nedenlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Gerekli görüldüğü takdirde kimlik bilgileri istenmeyebilir. Çünkü kimlik

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconYukarıda verilen bilgileri dikkate alarak; su-metanol sistemi için denklem 11. 16 ve 11. 17 de verilen x

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconTüm dosya sistemlerinde farklı bir cluster boyu vardır. Sabit diski verimli kullanabilmek için uygun bir dosya sistemi seçmek önemlidir. Örnek vermek gerekirse

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconVeri: Bilgisayara yüklenen işlenmemiş (ham) bilgi demektir. Bilgisayar sonuçlara ulaşmak için bizim daha önce yüklediğimiz verileri kullanır. Bilgisayar Verileri Nasıl İşler

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconA. OTURMA İZNİ BİLGİLERİ (GEMİ ADAMLARI İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİ BİLGİLERİ)

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconGeçen hafta verilen Ödev’deki problemleri yeniden ele alıp çözünüz. Her problem için uygulamalı birer örnek oluşturun. Problemlerdeki parametre tahminleri

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconVerilen bilgilerle kullanıcının istediği işlemleri hızlı ve hatasız bir şekilde yapabilen, ihtiyaca göre bu bilgileri yada üretilen bilgileri saklayabilen ve

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconBu bölümde cevaplayacağınız toplam soru sayısı16’dır. Bu bölümdeki sorular ”Sosyal Bilgileri Kullanma Gücü” ile ilgilidir. Bu bölüm için verilen cevaplama

VERİ Bilgisayara işlenmesi için verilen her türlü bilgidir. Bir örnek vermek gerekirse öğrencilerin adları, soyadları, kimlik bilgileri, not bilgileri bilgisayar için birer veridir. İŞLEM iconEXCEL tablosunda işlem yapabilmek için hücre adreslerinin bilinmesi gereklidir. Bir toplama işleminin yapılabilmesin için örnek verirsek

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page