TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Indir 16.01 Kb.
TitleTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Date conversion03.03.2013
Size16.01 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://aofsosyoloji.net/wp-content/uploads/2010/03/TEMEL-BİLGİ-TEKNOLOJİLERİ-ders-notları-ve-sor
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ


Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1-Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar.

Kullanıcı ve bilgisayarın karşılıklı etkileşimini sağlayan birimlerin genel adı Giriş-çıkış birimleridir.

Bilgisayar sisteminin maddi unsurlarına Donanım denir. Maddi olmayan unsurlarına yazılım denir.

Windows 98, windows 2000, windows XP, işletim sistemleridir.

Daha önceden kaydedilmiş olan bir belgeyi açmak için oklu açık kitap düğmesi kullanılır.

Kelime işlemcilerle metin düzenleme, metin biçimlendirme, metin yazdırma, metin saklama yapılabilir fakat metin karakteri oluşturulamaz.

fx düğmesinin işlevi aktif hücreye işlev yapıştırmaktır.

Sunum programlarının görünüm seçenekleri: Anahat, normal, slayt, slayt sıralayıcısı görünümü

Sunum programlarında farklı biçimlerde ve renklerde hazır metin şablonlarından yararlanmak için WortArt kullanılır.

Bilgisayarda çeşitli şekiller ve gerçekçi çizimler yaratmak ya da düzenlemek amacıyla kullanılan yazılımların genel adı çizim programlarıdır.

Veri tabanında kayıtları meydana getiren hücrelere alan denir.

Bilgisayar ağını oluşturan dört temel öğe: İletim ortamı ile bilgisayar arasındaki arayüz donanımı, İletim yöntemi, Fiziksel iletim ortamı, Ağ işletim sistemi

Bilgisayarlararası bağlantıların şekline ağ topolojisi denir.

Ağa bağlı bilgisayarların birbirleriyle haberleşmekte kullandıkları dile ağ protokolleri denir.

Eğitim kurumlarının internet adreslerindeki uzantısı .edu

İki ya da daha fazla kullanıcının farklı anlarda birbiri ile bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesini E-mail sağlar.

İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin görüntülenebilmesi için kullanılan programlardan biri İnternet Explorer'dır.

Algoritmaların grafiksel şekiller kullanılarak gösterimine Akış Şeması denir.

Sistem analizi ve tasarımında problem çözme sürecinin ilk aşaması Ön araştırma'dır.

Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi işlemcidir.

Kelime işlemcilerde metin saklama, yazdırma, düzenleme, biçimlendirme yapılabilir ama metin karakteri oluşturulamaz.

İşlem tablosunun özellikleri: Sayısal verileri yorumlamaya yardımcı olmak, karmaşık hesaplamalar ve işlemler yapmak, değişikleri kendiliğinden güncellemek, eğer türü sorular sormaya olanak tanımak.

Bilgi işlem sürecinin adımları: kaydetme, sıralama, sınama, sınıflandırma.

Büro yazılımlarında ekranda görüntülenmesi istenen bir araç çubuğunu eklemek için kullanılan menü Görünüm menüsüdür.

Bilgisayar sisteminde verilerin ve programların bulunduğu bilgi kümelerine dosya denir.

Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarına paket program denir.

Kelime işlemci programında belgeye bir resim eklemek için kullanılan menü ekle menüsüdür.

Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan disket düğmesinin işlevi üzerinde çalışılan dosyayı kaydetmektir.

Windows 2000 işletim sistemidir.

Kelime işlemci programında, yaratılan bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini görüntülemek için Baskı Önizleme kullanılır.

Bilgisayarların sadece kendilerinin bildiği dile makine dili denir.

Bilgiyi işlemekte araçlar ikiye ayrılır.

Farklı program ve uygulamayı masaüstünden çalıştırmak üzere yaratılan nesnelere kısayol denir.


Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt: Karar verme sürecindeki rolü

Bilgi işlem sürecindeki işlem adımları: Kaydetme, Sınama,sınıflandırma, Özetleme, Erişim, Hesaplama, Saklama,Çoğaltma, İletme

Bir disketin kapasitesi 1.44 megabayttır.

Ortalama bir CD nin kapasitesi 700 MB'dir.

Bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamına program denir.

Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik programlara paket programlar denir.

Tek kullanıcının her defasında tek bir işi yapabilmesine yönelik olarak tasarlanan işletim sistemi : Tek kullanıcı-tek görev'dir.

Hızlı başlat araç çubuğu ekranın sol alt köşesinde yer alır.

Standart araç çubuğunda yer alanlar: Yeni dosya, dosya aç, kaydet, önizleme, sözlük denetimi, kes, kopyala,yapıştır,geri al, yinele,bağlantı ekle, yakınlaştır.

Kopyala komutunun klavye kısa yolu Ctrl+C (copy)
Yapıştır komutunun kısa yolu Ctrl+V
Dosya yeni komutunun kısa yolu Ctrl+N ()
Tümünü seç komutunun kısa yolu Ctrl+A (all)
Kes komutunun kısa yolu Ctrl+X


MS Word programında yer alan A düğmesi metnin seçili alanı altı çizili yapar.

Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, rakam, sembol ve boşluklar karakter ile ifade edilir.

=TOPLA(D7 12) komutu yerine =D7+D8+D9+D10+D11+D12 komutu kullanılabilir.

Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem grafikte gösterilmek istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir.


sorular ve cevaplar

Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan programlar bütünü ne ile ifade edilmektedir?

Cevap-İşletim Sistemi


Bilgiyi işlemek için kullanılan maddi ve kavramsal araçların bütününe verilen ad hangisidir?

Cevap-Bilgi teknolojileri


Büro yazılımlarında bir dosyayı kapatmak için işlemlerden hangisi uygulanır?

Cevap-Dosya menüsünden çıkış komutuna tıklanır


Yazılım ilk açıldığında görünmeyen, isteğe bağlı olarak görünür hale getirilebileceklerin listesini gösteren seçenek, hangisidir?

Cevap-Araç Çubukları
Kelime işlemciler tarafından tanınan en küçük birim nedir?

Cevap-Karakter


Önceden belirlenmiş, slayt renkleri ve metin biçimleri olan bir şablon seçmeyi, hangisi sağlar?

 Cevap-Tasarım Şablonu


Üzerinde metinlerin yazıldığı, şekil çizildiği, grafik, renk ve nesnelerin eklendiği boş sunu ekranına, ne ad verilir?

Cevap-Sunu Penceresi


Kısayol menüsünde slaytın zemin rengini değiştirmek için kullanılan seçenek, hangisidir?

Cevap-Arka Plan


Bir unsura ait verilerin bir araya getirilmesine verilen isimdir?

Cevap-Kayıt


Herhangi bir bilgisayara bağlı olan ve kullanıcıların kullandıkları kapasite ne ifade edilmektedir?

Cevap-Bilgisayar Kaynağı


Her bilgisayarın yanındaki iki komşusuna bağlı olduğu topoloji türü, hangisidir?

Cevap-Halka Topolojisi


Ağa bağlı bilgisayarların birbiriyle haberleşmekte kullandıkları dil ne ile ifade edilmektedir?

Cevap-Ağ Protokolleri


COM türü alan adı, neyi gösterir?

Cevap-Ticari Kuruluş

Bir başka bilgisayarda kullanıcıların erişimine ücretsiz ya da düşük bir ücret karşılığı sunulan yazılımların kişilerin bilgisayarlarına transfer edilebilmesi için yararlanılan arayüz, hangisidir?

Cevap-Dosya Transfer Protokolü


Kullanıcının erişemediği, müdahale edemediği bellek türü hangisidir?

Cevap-Rom Bellek


Herhangi bir yazılımı açmak için öncelikle, düğmelerden hangisi tıklanır?

Cevap-Başlat


Tümünü seç komutu için kullanılacak kısayol, nedir?

Cevap-Ctrl + A


Metni yazarken, satır sonlarında kelimelerin bölünmesine izin verilip verilmeyeceğini belirlemeye yardımcı olan heceleme iletişim kutusunun ortaya çıkmasını sağlayan komut, hangisidir?

Cevap-Ekle


Notlar ve slayt bölümlerini küçülterek, anahat bölümünü daha geniş şekilde ekrana yansıtan, nedir?

Cevap-Slayt Görünümü


Asıl slaytta düzenlenen bir metin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap-Tüm slaytlarda görünür


Paint ne tür bir programdır?

Cevap Cevap-Piksel Tabanlı


Uzun mesafeler arasında çok yüksek hızda iletişime izin veren kablolar, hangisidir?

Cevap-Fiberoptik kablo


Yerel alan ağların bağlantı noktalarının, geniş alan ağlarında tek bir merkezde toplandığı yerdir?

Cevap-Ağ Omurgası


Bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölen, hangisidir?

Cevap-TCP Protokolü


İnternet'e bağlı, değişik işletim sistemleri kurulu bilgisayarlar arasında dosya değişimini sağlayan hangisidir?

Cevap- Ftp Sunucusu


Belirli bir konu ile ilgili gelen tüm mesajların grup içinde yer alan tüm katılımcılara dağıtılması temeline dayanan haberleşme türü, hangisidir?

Cevap-E – Liste


Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanında imiş gibi kullanmayı sağlayan problem, hangisidir?

Cevap-Telnet


Bilgi işlem sürecinin hammaddesi nedir?

Cevap-Veri
Ana belleğin bilgisayar tarafından kullanılan kısmı hangisidir?

Cevap-Salt Okunur Bellek


Herhangi bir program penceresini, klasör penceresini ya da iletişim kutusunu kapatmak için, hangi tuşa basılmalıdır?

Cevap-Alt + F4


Dosyanın yazıcıdan çıktığında nasıl görüneceğini gösteren seçenek, hangisidir?

Cevap-Önizleme

Biçimlendirme araç çubuğundaki hangi seçenek seçilen metnin daha koyu görünmesini sağlar?

Cevap-Kalın


Sunum programı başlatıldığında ekrana, hangi kutu gelir?

Cevap-Başlangıç İletişim Kutusu


Yeni bir slayt oluşturmak için seçilen “Yeni Slayt” seçeneği, hangi menüde bulunur?

Cevap-Ekle


Bir uçtan bir mesaj gelince diğer bir tarafa güçlendirerek aktarır?

Cevap-Tekrarlayıcı


Devlet kurumlarını gösteren alan adı tipi, hangisidir?

Cevap-GOV


İnternette bilgisayarların birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları ortak dil ne ile ifade edilmektedir?

Cevap-TCP / IP


Kullanıcıların herhangi bir etkileşimi olmadan, tüm kullanıcıların aynı bilgileri görüntüleyebilmesi hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap-Sabit İçerikli Bilgi


İşlemlerin bölümler halinde tasarlandığı ve yukarıdan aşağıya doğru tanımlandığı teknik hangisidir?

Cevap-Ardışık Yapı


Bir örgütte bilgi ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması bunların saklanması ve bakımı ile gerektiğinde ihtiyaç duyulan kişilere sunulmasını sağlayan nedir?

Cevap-İşletme Bilgi Sistemi

Add document to your blog or website

Similar:

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconBTP 105 Temel Bilgi Teknolojileri

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconTemel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconAKTS TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconBİL 151 Temel Bilgi Teknolojileri Dersi 2007-2008 Bahar Dönem Ödevi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ “BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ETİĞİ”

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconÖNCELİK 19. 4 Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması 1- Kısa Bilgi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconBİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconEğitim Yöneticilerine Temel Bilişim Teknolojileri Eğitimi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ iconBİLGİ TEKNOLOJİLERİ GEREKLİLİKLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page