1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2
Indir 261.53 Kb.
Title1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2
Page2/5
Date conversion25.02.2013
Size261.53 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://celalettinuyanik.com/wp-content/uploads/2012/05/wordsorulari.doc
1   2   3   4   5

51. Kaydet komutu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


a. Düzen b. Görünüm

c. Ekle d. Dosya
52. Üst Tarafta ki çubuğun adı nedir?


a. Biçimlendirme b. Standart

c. Tablo ve Kenarlıklar d. Çizim


53. Ctrl tuşuna basılı tutarken, her bastığımızda imlecin sağ tarafından bir kelimeyi siler. Bu klavye tuşu hangisidir?


a. Ctrl b. Delete

c. Shift d. İnsert


54. Aç komutu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


a. Ekle b. Dosya

c. Düzen d. Görünüm


55. Yan taraftaki pencere hangi işlemi yaparken ekrana gelir?


a. Parolalı dosyayı Kaydederken b. Parolalı dosyayı kapatırken

c. Parolalı dosyayı açarken d. Parolalı dosyayı silerken


56. Çizilen otomatik şeklin üzerine yazı yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


a. Sağ Tuş – Ekle – Resim yazısı b. Ekle – Metin ekle

c. Sağ Tuş – Metin ekle d. Ekle – Otomatik şekil


57. Yazım denetimi yapan fonksiyon tuşu nedir?


a. F1 b. F6

c. F4 d. F7


58. Belgeye tarih ve saat eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?


a. Dosya Menüsü – Tarih Saat b. Görünüm – Altbilgi üstbilgi

c. Ekle Menüsü – Sayfa Numarası d. Ekle – Tarih ve Saat


59. Yan taraftaki pencere ne zaman ekrana gelir?


a. Değiştirme parolalı dosyayı kaydederken. b. Değişterme parolalı dosyayı kapatırken

c. Değiştirme parolalı dosyayı silerken d. Değiştirme parolalı dosyayı açarken


60. Farklı kaydet komutu aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


a. Görünüm b. Ekle

c. Dosya d. Düzen


61. Geri Al düğmesi ile iptal edilen işlemi geri alan düğme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.


a. b. c. d.


62. Değiştirme parolası verilmiş dosyalar üzerinde hangi işlemleri yapabiliriz?


a. Dosyayı salt okunur açabiliriz b. Dosyayı açar siler şifresini iptal edebiliriz

c. Dosya kesinlikle açılmaz d. Dosya açılır ama bir daha kapanmaz


63. Yan taraftaki düğme hangi işlem için kullanılır?


a. Tablo çizmek için kullanılır

b. Tablodaki çizgileri silmek için kullanılır

c. Tabloyo satır eklemek içni kullanılır

d. Çizilecek çizginin biçemini belirlemek için kullanılır


63. Her bastığımızda, imleçin sağ tarafında bulunan karakterleri çekerek teker teker silen klavye komutu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.


a. Backspace b. Delete

c. Shift d. İnsert


64. ………………….. parolası, başkalarının görmesinde bir sakınca olmadığı, ancak dosyanın orijinal halinin de bozulmamasını istemediğimiz durumlarda kullanılır.


Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


a. Parola b. Açma Parolası

c. Değiştirme Parolası d. Sifreleme


65. Son yapılan işlemi iptal eden düğmenin kısayol tuşu hangisidir?


a. CTRL + A b. CTRL + C

c. CTRL + Z d. CTRL + Y


66. Ctrl tuşuna basılı tutarken, her bastığımızda sol taraftan bir kelime silerek sola hareket eder ve sağ taraftaki yazıları da arkasından götürür. Bu klavye tuşu hangisidir?


a. Delete b. Shift

c. Backspace d. Alt


67. Yan taraftaki düğme hangi işlem için kullanılır?


a. Tablo çizmek için Kullanılır

b. Tablodaki çizgileri silmek için kullanılır

c. Tabloya satır eklem için kullanılır

d. Tabloya sütun eklemek için kullanılır.


68. I. Delete

II. Back space

III. İnsert


Karakter (harf) silmek için yukarıdaki tuşlardan hangileri kullanılır?


a. Sadece I b. Sadece II

c. I ve III d. I ve II
69.Üst Tarafta ki çubuğun adı nedir?


a. Biçimlendirme b. Çizim

c. Menü d. Standart

70. Word programında metin yazarken yanıp sönen ışığa ne denir?


a. Backspace b. İmleç

c. Shift d. İnsert


71. Her basıldığında, bir harf silerek imleci sola hareket ettirir ve sağ taraftaki yazıları da arkasından götürür. Bu klavye tuşu hangisidir.


a. Backspace b. İmleç

c. Ctrl d. Delete


72. Yan tarafta görülen düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir.


a. Son yapılan işlemi iptal eder. b. Seçilen alanı keserek panoya atar.

c. Kesilen veya kopyalanan alanı yapıştırır d. Seçilen alanı kopyalayarak panoya atar.


73. Aşağıdaki düğmelerden hangisi seçilen yazıyı sola hizalamak için kullanılır?


a. b. c. d.


74. Son yapılan işlemi iptal eden düğmenin adı nedir?


a. Yinele b. Geri Al

c. Kes d. Kopyala


75. Kalvyeden hangi tuşa basılı tutarken, delete tuşuna her bastığımızda imlecin sağ tarafından bir kelimeyi sileriz?


a. Caps Lock b. Alt

c. Ctrl d. Tab


76. Yan tarafta görülen düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


a. Son yapılan eşlemi iptal eder. b. Seçilen alanı keserek panoya atar.

c. Kesilen veya kopyalanan alanı yapıştırır d. İptal edilen işlemi geri alır.


77. Kalvyeden hangi tuşa basılı tutarken, Backspace tuşuna her bastığımızda imlecin sol tarafından bir kelimeyi sileriz?


a. Caps Lock b. Alt

c. Shift d. CTRL


78. Son yapılan işlemi iptal eden düğme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


a. b. c. d.


79. Geri Al düğmesi ile iptal edilen işlemi geri alan kısayol tuşu hangisidir?


a. CTRL + Z b. CTRL +Y

c. CTRL + C d. CTRL + G


80. Word’de hazırlanan bir yazının üzerine çift çizgi çizmek için aşağıdaki yollardan hangisi uygulanır?


a. Araç çubuğunda bulunan Yazı tipi düğmesi kullanılır

b. Biçim menüden Yazı tipi seçeneği ile yapılabilir

c. Araç çubuğundaki biçim boyacısı düğmesi ile

d. Çizim menüden düz çizgi şekli kullanılarak


81. Yapıştır işlemini yapan düğme aşağıdakilerden hangisidir?


a. b. c. d.


82. Tanımlanan alandaki yazının tamamını büyük harfe çevirmek için izlenecek yol nedir?


a. Biçim Menüden Başlangıcı büyüt seçeneği

b. Biçim Menüden Kemarlıklar ve gölgelendirme

c. Biçim Menüden Büyük-küçük harf değiştir

d. Biçim Menüden Biçim Seçeneği ile


83. Biçim/Kenarlıklar ve gölgelendirme/sayfa kenarlığı seçeneğinin görevi nedir?


a. Yazıya satır satır kenarlık verir b.Sayfaya üst ve alt bilgi yerleştirir

c. Metne kenarlık verir d. Sayfaya Kenarlık verir


84. Aşağıdakilerden düğmelerden hangisi seçilen yazının rengini değiştirmek için kullanılır?


a. b. c. d


85. Yenile komutunun bulunduğu menü hangisidir?


a. Dosya b. Düzen

c. Görünüm d. Biçim


86. Yan tarafta görülen düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


a. Son yapılan işlemi iptal eder. b. İptal edilen işlemi geri alır.

c. Seçilen alanı keserek panoya atar. d. Seçilen veya kopyalanan alanı yapıştırır.


87. Düzen Menüsünde yer alan Kopyala Düğmesinin kısa yolu aşağıdaki komutlardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.


a. CTRL + X b. CTRL + C

c. CTRL + U d. CTRL + Ş


88. Yan tarafta görülen düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


a. Son yapılan işlemi iptal eder. b. Seçilen alanı keserek panoya atar.

c. Kesilen veya kopyalanan alanı yapıştırır d. Seçilen alanı kopyalayarak panoya atar.


89. Yan tarafta görülen düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


a. Son yapılan işlemi iptal eder. b. Seçilen alanı keserek panoya atar.

c. Kesilen veya kopyalanan alanı yapıştırır d. Seçilen alanı kopyalayarak panoya atar.


90. Bulunulan satırın sonuna giden klavye tuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


a. Home b. End

c. Page Up d. Page Down


91. Dosyayı kısayol olarak kayıt etmek için hangi tuş kombinosyonu kullanılır?


a. CTRL + S b. CTRL + O

c. CTRL + N d. CTRL + Z

92. Aşağıdaki düğmelerden hangisi seçilen yazıyı iki yana hizalamak için kullanılır?


a. b. c. d.


93. Bulunulan satırın başına giden klavye tuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


a. Home b. End

c. Page Up d. Page Down


94. Hazırlanan metni sütunlara bölmek için hangi menü ve seçeneği kullanılır?


a. Biçim – Otomatik Biçim b. Biçim- Sütunlar

c. Biçim – Sekmeler d. Araçlar- Şablon


95. Aşağıdaki düğmelerden hangisi numaralandırma düğmesidir?


a. b. c. d.


96. Bir sayfa yukarı çıkmamızı sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?


a. Home b. End

c. Page Up d. Page Down


97. Aşağıdakilerden düğmelerden hangisi seçilen yazıyı yatık (İtalik) yapmak için kullanılır?


a. b. c. d


98. Kes komutunun işlemini yapan düğme aşağıdakilerden hangisidir?

a. b. c. d.


99. Bir sayfa aşağı inmemizi sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?


a. Home b. End

c. Page Up d. Page Down


100. Aşağıdaki düğmelerden hangisi seçilen yazıyı ortaya hizalamak için kullanılır?


a. b. c. d.


101. Aşağıdakilerden hangisi menü çubuğunda bulunmaz?

a. Dosya b. Düzen

c. Find d. Tablo


102. Dosyanın tamamını seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?


a. Dosya – Tamamını Seç b. Dosya – Tümünü Seç

c. Düzen – Tümünü Seç d. Düzen – Tamamını Seç


103. Kopyalama işlemini yapan düğme aşağıdakilerden hangisidir?

a. b. c. d.

1   2   3   4   5

Similar:

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 icon1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 icon1. Microsoft Excel uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 icon1-Başlat / Ayarlar / Denetim Masası üzerinden “Internet Seçenekleri”ne çift tıklayın. 2

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 iconWindows 7 de vista ve xp de ki gibi çalıştır komutu başlat menüsünde yok bunu ekleyebiliriz Başlat menüsünü açıyoruz ve boş bir yere sağ tıklıyoruz yada Denetim masası/Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü nden açıyoruz

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 iconİşletim sistemi Windows ile ilgili tüm ayarların yapıldığı yerdir. “Başlat-Ayarlar-Denetim Masası” tıklanarak açılır

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 iconExit yazıp ENTER'a basın ve DOS ekranını kapatın. NT kullanıyorsanız MySQL'i başlatmak için; Başlat | Ayarlar | Denetim Masası | Hizmetler

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 icon1. Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir ?

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 icon1. Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir ?

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 iconStart(Başlat)  Programs(Programlar)  Microsoft Office  Microsoft Frontpage

1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2 iconIçin Başlat Denetim Masası Bitlocker Sürücü Şifrelemesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page