DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI
Indir 17.99 Kb.
TitleDENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI
Date conversion26.02.2013
Size17.99 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.marmarabiyokimya.com/tl_files/biyo_kimya/files/Deney II Rapor Formatı.dot.doc
Teslim Tarihi

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI

dikdörtgen 1düz ok bağlayıcısı 2

Öğrencinin Adı Soyadı NOT Numarası

Deneyde Kullanılan Çözeltiler ve Kimyasallar: Deneyde kullanılan kimyasallar ve çözeltiler belirtilerek her birinin nasıl hazırlandığı ve hangi amaçla kullanıldığı açıklanır.

Deneyin Prensibi: Deneyin prensibi ve reaksiyonları verilir.

Örnek Numarası: Deneyde kaç numaralı örneğin kullanıldığı belirtilir.

Deneyin Yapılışı: Deneyin laboratuvarda nasıl gerçekleştirildiği anlatılır. Dikkat! Eğer deneyin yapımında bir değişiklik yapıldıysa belirtilir ve buna göre deneyin yapılışı anlatılır.

Kromatografi Kağıdı: Deney sonunda elde ettiğiniz kromatografi kağıdının görüntüsü buraya eklenir. Bunun için kağıdınızın resmini çekebilir veya bir tarayıcıdan taratabilirsiniz. Her grup elemanının raporunda kağıdın bir kopyası bulunacaktır. Ayrıca sadece standart aminoasitleri içeren bir kromatografi kağıdı görüntüsü web sitesinde verilecektir.

Sonuçlar: Deneyde analizi yapılan amino asitlerin ve örneğinizin boyama sonrasındaki renkleri ve Rf değerleri tablo olarak verilir.


Amino Asit

Lekenin Rengi

Rf DeğeriÖrnek

Yorum: Deneme sonunda elde ettiğiniz kromatografi kağıdında amino asitler beklediğiniz şekilde ilerlediler mi? Göremediğiniz amino asit oldu mu? Bunun sebebi ne olabilir? Örneğinizin ayrımı iyi bir şekilde gerçekleşti mi? Eğer cevabınız hayır ise bu sorunu aşmak için neler yapılabilir? Sizin eklemek istediğiniz gözlem ve yorumlarınız nelerdir?


Çalışma Soruları:

  1. Rf değerlerini hesapladığınız amino asitlerin yürüme hızlarının farklı olmasının nedenlerini araştırınız ve amino asitlerin yapıları üzerinden göstererek açıklayın. (5p)
  1. Glutamik asit, histidin, glisin, triptofan ve izolösinden oluşan bir amino asit karışımı, NH3:Benzen (10:90) hareketli fazı kullanılarak kağıt kromatografisi ile ayrılmak isteniyor. Amino asitlerin yürüme hızlarının nasıl olmasını beklersiniz? (30p)
  1. Amino asitler organizmada protein yapısına katılmaktan başka hangi görevleri yaparlar? (5p)

Add document to your blog or website

Similar:

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI iconDENEY I AMİNO ASİTLERİN TİTRASYON EĞRİLERİ VE İZOELEKTRİK NOKTA TAYİNİ

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI iconOLAĞAN L-α AMİNO ASİTLERİN KARBON İSKELETLERİN AMFİBOLİK ARA-MADDELERE ÇEVRİLİŞİ

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI iconAdı verilmektedir. Protein yıkılımı sonrasında amino asitlerin yapısındaki karbon ve hidrojenden CO

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI iconTEKNİK ŞARTNAME CİHAZIN ADI: GPC / SEC (JEL GEÇİRGENLİĞİ KROMATOGRAFİSİ – BOYUT AYRIM KROMATOGRAFİSİ) SİSTEMİ

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI iconV En sık kullanılan amino asitler önceliğe sahiptir Eğer birden fazla amino asit aynı harfle başlıyorsa, bu harf bu amino asitlerden en sık görülen sembolü olur. Örneğin, A

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI iconProteinler, çok sayıda amino asit (50-3000 tane) biriminden oluşmaktadır. Amino asitlerde, amino grubu (- ), asit grubu (- karboksil grubu) ve zincir rezidüsü

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI iconODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KAĞIT VE KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI icon1 Nükleik asitlerin yapı birimleri nelerdir? Nükleik asitlerin yapı birimi Nükleotitlerdir. 2

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI iconMYK Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektör Komitesi

DENEY II AMİNO ASİTLERİN KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI iconMYK Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektör Komitesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page