FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
Indir 6.38 Mb.
TitleFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
Page70/89
Date conversion11.12.2012
Size6.38 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/KIMYA/KIMYA BOLUMU DERS ICERIKLERI TURKCE ECTS.doc
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   89EK-4

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DERS TANITIM FORMUDersin Kodu ve Adı:

KİM 413 – Aromatik bileşikler

Bölüm / Anabilim Dalı :

Kimya

Yarıyıl


Teorik Saati

Uygulama Saati

Toplam Saati

Kredisi

ECTS

Öğretim Dili

Türü:

Zorunlu/

Seçmeli

VII


2

-

2

2

6

Türkçe

Seçmeli

Ön Koşul(lar)

-

Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Gülderen UYSAL AKKUŞ

Mail : guakkus@aku.edu.tr

Web :

Ders Yardımcısı
Mail :

Web :

Gruplar / Sınıflar
Dersin Amacı

Bu dersin amacı aromatik bileşikler hakkında bilgi vermektir.Dersin Hedefleri

Öğrencilere,

 1. Aromatikliğin tanımı ve tarihçesini öğretir.

 2. Benzenin yapısı ve bağlanma özelliklerini öğretir

 3. Benzende orbital melezleşme modelini öğretir.

 4. Aromatik bileşiklerin reaksiyonlarını gösterir.

 5. Çok halkalı aromatik bileşikleri öğretir.

 6. Heterohalkalı aromatik bileşikleri öğretir.

 7. Elektrofilik aromatik yerdeğiştirmede sübstitüentlerin yönlendirme etkilerini gösterir.
Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri


To recognition and teach sibylline reactions.Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları
1. T.W. G., SOLOMONS, C.B.,FRYHLE, Organic Chemistry, John Willey & Sons, Inc.,

2000.

2. Carey, F. A.; Advanced Organic Chemistry, Mac Graw-Hill, 1994


Dersin İşleniş Yöntemi

Teorik anlatımDeğerlendirme Ölçütleri


Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz

Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

1. Ara Sınavı

X

40

2. Ara Sınavı3. Ara Sınavı4. Ara Sınavı5. Ara SınavıSözlü SınavıUygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.)Yarıyıl Sonu Sınavı

X

60

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konuları

1

Benzen ve türevleri

 1. Benzen ve türevlerinin adlandırılması

 2. Benzenin kekule yapısı

 3. Benzenin kararlılığı

 4. Benzenin yapısıyla ilgili modern tepkimeler

 5. e) Hückel kuralı

2

Aromatik bileşiklerin spektroskopisi

 1. 1H-NMR spektrumu

 2. 13C-NMR spektrumu

 3. Sübstitüe benzenlerin infrared spektrumu

 4. Aromatik bileşiklerin Görünür-Ultraviyole spektrumu

 5. Aromatik bileşiklerin kütle spektrumu

3

Aromatik bileşiklerin tepkimeleri

 1. Elektrofilik aromatik yerdeğiştirme tepkimeleri

 2. Elektrofilik yer değiştirme için genel bir mekanizma

 3. Benzenin halojenlenmesi

 4. Benzenin nitrolanması

 5. Benzenin sülfolanması

4
 1. Friedel-Crafts alkillemesi

 2. Friedel-Crafts açillemesi

 3. Friedel-Crafts tepkimelerinin kısıtlamaları

 4. Friedel-Crafts açillemelerinin sentetik uygulamaları: Clemensen indirgemesi

5

Etkinlik ve yönlendirme üzerine sübstitüent etkileri

 1. Etkinleştirici gruplar (orto-para yönlendiriciler)

 2. Etkinlik azaltıcı gruplar (meta yönlendiriciler)

 3. Halojen sübstitüentler (Etkinlik azaltıcı orto-para yönlendiriciler)

 4. Sübstitüentlerin sınıflandırılması

6

Elektrofilik aromatik yerdeğiştirmede sübstitüent etkileri teorisi

 1. Etkinlik: Elektron çekici ve elektron verici grupların etkisi

 2. İndüktif ve rezonans etkiler: Yönlendirme teorisi

 3. Meta yönlendirici gruplar

 4. Orto-para yönlendirici gruplar

 5. Alkilbenzenlerin orto-para yönlendirme etkileri ve etkinlikleri

7

Alkilbenzenlerin yan zincir tepkimeleri

 1. Benzilik radikaller ve katyonlar

 2. Yan zincirin halojenlenmesi: benzilik radikaller

Alkenil benzenler

 1. Konjuge alkenilbenzenlerin kararlılığı

 2. Alkenilbenzenlerin ikili bağına katılmaları

 3. Yan zincirin yükseltgenmesi

 4. Benzen halkasının yükseltgenmesi

8

Sentetik uygulamalar

 1. Koruyucu ve kapatıcı grupların kullanımı

 2. Disübstitüe benzenlerde yönlenme

Aromatik nükleofilik yerdeğiştirme reaksiyonları

 1. Karbanyon mekanizması

 2. Benzin mekanizması

9

Ara sınav

10

Fenoller

 1. Fenollerin asitliği

 2. Fenollerin esterleşmesi

 3. Kolbe tepkimesi

 4. Reimer-Tiemann tepkimesi

 5. Fenollerin yükseltgenmesi

11

Benzendiazonyum tuzları

 1. Benzen diazonyum klorürün elde edilmesi ve etkinliği

 2. Benzendiazonyum tuzlarının tepkimeleri

  1. Halojenür ve siyanür iyonları ile yer değiştirme

  2. OH ile yer değiştirme

  3. H ile yer değiştirme

  4. Kenetlenme tepkimeleri

12

Çok halkalı aromatik bileşikler

 1. Çok halkalı aromatik bileşiklerin adlandırılması

 2. Çok halkalı aromatik bileşiklerde bağlanma

  1. Naftalinin elektrofilik yer değiştirme tepkimeleri

13

 1. Çok halkalı aromatik bileşiklerin yükseltgenmesi

 2. Çok halkalı aromatik bileşiklerin indirgenmesi

Heterohalkalı aromatik bileşikler

 1. Heterohalkalı aromatik bileşiklerin adlandırılması

 2. Pridin

14

 1. Kinolin ve izokinolin

 2. Pirol

 3. Porfirinler

Dersin Bölüm Çıktıları İle İlişkisi

Program Kazanımları

Dersin Katkısı

Hiç Yok

Kısmen

Tam Katkı

1


Kimyasal süreçleri değerlendirme kabiliyeti kazanma
X
2


Kimyasal sentezlerde yeni metotlar ortaya koyma
X
3


Kimyasal problemler hakkında fikir yürütebilme
X
4


Kimyasal reaksiyonların oluşumları hakkında fikir yürütebilme
X
5


Kimyasal süreçleri küçük ölçekte uygulama imkanı bulma


X6


Organizmadaki biyomoleküllerin (karbonhidratlar, lipitler, aminoasitler, proteinler, nükleik asitler, DNA, RNA, enzimler) temel yapısı, sınıflandırılması ve biyomedikal önemlerini kavrama.

X7


Kan ve idrarın analizlerini yapma ve değerlendirme kabiliyeti kazanma.


X8

Gıdalarda; su aktivitesi, besin bozulması, lipitler, proteinler, karbonhidratlar, mineraller, eser elementler, vitaminler, enzimler, yapıları ve fonksiyonlarında yorum yapma kabiliyeti kazanma

X9

Matematik ve fen bilgilerini uygulama becerisi
X
10

Kimya bilgilerinin çevre, sanayi ve teknolojide kullanımı

X
11

Deney tasarlama, deneye sonuçlarını yorumlama ve teknik gezilerle endüstriyel uygulamaları yerinde görmüş olan mezunlar yetiştirmek.


X12

Etkin iletişim kurma becerisi(Türkçe ve İngilizce)

X
13

Kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon hızını ve oluşan verimi artırma metotlarını öğrenme
X
14

Organik bileşiklerin özelliklerini ve reaksiyonlarını anlamak, tasarım ve sentez metodlarını kavramakX

15

Organik reaksiyon mekanizmalarını kullanarak organik sentez yapma becerisiX

16

Spektrum (UV, IR, NMR, MS) yorumlama yeteneği kazanır .

X
17

Kalitatif ve kantitatif düşünme yeteneğini ve anlama kabiliyetini,

X
18

Bilimsel materyaller ile yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneğini,

X
19

Mezuniyetten sonra kimya endüstrisi dahil, kimya ilgili iş yerlerinde yetenekli duruma gelir, kimya ile ilgili birçok bilim dallarında kullanılabilecek bilgi ve donanımına sahip olmaktadır.

X1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   89

Similar:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ iconProfesör : İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı (1998 ) Burslar

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ iconCumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ icon*Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü – ELAZIĞ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ iconDERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ iconProje Yöneticisi: Prof. Dr. Hüseyin TOPALLAR Fakültesi-Bölüm: Fen Edebiyat Fak./Kimya Bölümü

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ iconK. M.Ü. KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI-II DENEY LİSTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ iconFen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri bölümü veya Fizik mühendisliği bölümü mezunu olmayan ve Biyofizik AD.’na yükek lisans veya doktora eğitimi için başvuran

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ iconFen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri bölümü veya Fizik mühendisliği bölümü mezunu olmayan ve Biyofizik AD.’na yükek lisans veya doktora eğitimi için başvuran

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ iconFen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri bölümü veya Fizik mühendisliği bölümü mezunu olmayan ve Biyofizik AD.’na yükek lisans veya doktora eğitimi için başvuran

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ iconFen Edebiyat Fakültesi- Matematik Bölümü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page