MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
Indir 247.77 Kb.
TitleMERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
Page1/3
Date conversion26.02.2013
Size247.77 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dersturkce.com/medya/2012-2013.doc
  1   2   3
2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı No : 1

Toplantı Tarihi : 19.09.2012

Toplantı Saati : 10.15

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar : AYHAN KANBER, KADİR KÜÇÜK, MUHARREM İZCİ,

KEMAL GÜRSU, NEBAHAT AKSÜT


GÜNDEM MADDELERİ

l-Açılış ve Yoklama.

2-Milli Eğitimin amaçlarının ve dersin amaçlarının incelenmesi.

3-Yıllık planlarla ilgili olarak;

a-İş takviminin ve fiili ders saati sayısının belirlenmesi.

b-Konuların ağırlığına göre zaman dağılımının yapılması.

c- Konuların özel amaçlarının belirlenmesi.

d-Atatürk’le ilgili konuların belirlenmesi, konuyla ilgili öğretmen rehberinin incelenmesi.

e-Derslerin işlenmesinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

f-Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılacak konuların ve zamanlarının belirlenmesi.

g-Araç-gereç-kaynakların belirlenmesi.

h-Gezi-gözlem-inceleme ve deneylerin belirlenmesi.

4-Sınav sayısı, türü ve zamanlarının; sınavda sorulacak soru türlerinin ve puanlama bareminin belirlenmesi, sınavların ortak yapılması ile ilgili durumun değerlendirilmesi

5-Ders İçi Performans Görevi, Proje Ödevi ve Performans Görevlerinin konularının ve puanlama bareminin belirlenmesi.

6-Laboratuar ve özel dersliklerin kullanım programının yapılması.

7-Ders araç ve gereçlerinin nasıl korunacağının belirlenmesi.

8-Özel yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle ilgili görüş birliği sağlanması.

9-Yıl içinde katılınması düşünülen yarışma, sergi, sunum gibi çalışmalarla ilgili hazırlıkların ve iş takviminin belirlenmesi.

10-Başarı oranının arttırılması için alınabilecek başlıca önlemlerin görüşülmesi.

Sbs soru analizleri

11-Dilek, temenniler ve kapanış.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1-) Merkez İ.Ö.O Fen ve Teknoloji Dersi zümre başkanı olarak Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmeni Ayhan KANBER seçildi.

2-) a-) AYHAN KANBER tarafından, Fen ve Teknoloji dersinin genel amaçlarıyla ilgili Tebliğler dergisinden (Eylül 1999’da yayınlanan 2504 sayılı, Kasım 2000’de yayınlanan 2518 sayılı ve Ağustos 2003’te yayınlanan 2551 sayılı tebliğler dergileri) okundu.

2-) b-)2518 sayılı tebliğler dergisinden Fen Bilgisi dersinin genel ve özel amaçları okundu. Bu amaçların derslerde uygulanmasına karar verildi.

3-)Yıllık ve günlük planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ele alındı. Buna göre;

a-)Yıllık planlarda zamanlama ve süre: Zamanlamanın ve sürenin kılavuz kitaplarda belirtilen sürelere göre yapılmasına karar verildi.

b-)Konuların ağırlıklarına göre yıllık plana yerleştirilmesine karar verildi.

c-)Konulara göre amaçların yazılmasına karar verildi.

d-) KADİR KÜÇÜK, 1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanununa göre Fen ve Teknoloji dersinde Atatürkçü düşünce esastır; bu yüzden yeri geldiğinde konunun işlenişine göre, Atatürk’ün söz ve düşüncelerine yer verilmesine, 2504 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük konularının uygun şekilde 7. Ve 8. Sınıflar için sadece 8. Sınıflarda yıllık plana alınmasını ve ilk üniteden önce konu olarak işleneceğini söyledi. Fen ve Teknoloji dersinde üzerinde duracağımız özdeyişler belirlenerek yıllık ders planında belirtilmesini, konuların uygunluğu geldiğinde gerekli açıklamaların yapılmasını ve önemle üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Buna göre Fen ve Teknoloji dersinde işlenecek Atatürkçülük konuları şunlardır:

I-Akılcılık ve bilime verilen önem.

II- Akılcı ve bilimsel davranışın önemi.

III-Bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemi.

IV-Bilim ve teknolojinin temeli akılcılık.

V-Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir. Özdeyişi

VI-Atatürk'ün Türk Çocuklarına Verdiği Önem

VII-Atatürk'ün Türk Gençliğine Verdiği Önem

Konularının yıllık planlara alınmasına karar verildi.

2518 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen kurallar, hedef ve davranışlar doğrultusunda yıllık planlarda Atatürkçülük konularına yer verilecektir.

DERS: Fen ve Teknoloji

Hedefler-Davranışlar

KONULAR

AÇIKLAMALAR

Hedef: Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrayabilme


Davranışlar:

1.Akılcı ve bilimsel davranışın önemini açıklama

2. Bilimin hayatımızdaki yerini ve önemini açıklama

3. Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklama

4.Bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığını örneklerle açıklama

5. Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verme


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN KONULAR

 • Akılcılık ve bilime verilen önem

 • Akılcı ve bilimsel davranışın önemi

 • Bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemi

 • Bilim ve teknolojinin temeli akılcılık

 • “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

Fen ve teknoloji dersi öğretim programında ve ders kitabının birinci ünitesinin başlangıcında, bu hedef ve davranışları kazandırmaya yönelik bir giriş kısmına yer verilecektir.

Yukarıdaki konular dışında, Milli ve Mahalli bayramlarımıza da gün ve hafta olarak yıllık planlarda yer verilmesine karar verildi. Ayrıca hafta ya da günün önemi derslerde de dersin mantığına uygun olarak açıklanmaya çalışılacak.


FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU

SINIF

ATATÜKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR

ÖĞRENME ALANI /ÜNİTE

DESR KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

6

1.Davranışlarının Toplum hayatındaki Önemini Kavrayabilme

AÇIKLAMA

Toplumda davranışların önemini açıklayarak, dayanışmada iş bölümü yapmanın neden gerekli olduğu değerlendirilecek, toplumdaki iş bölümüne örnekler verilecektir.

Dayanışmanın milli birlik ve beraberliği güçlendirdiği açıklanarak, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında milli birlik ve beraberliğin önemi vurgulanacak, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem örneklerle açıklanacaktır.

Canlılar ve Hayat / Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Açıklama

1.7. Hücre-doku-organ-sistem- organizma

İlişkisini açıklarken, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem ile İnsanlar arasındaki dayanışma örnekleri vurgulanır

6

2.Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusunda görüşlerini kavrayabilme

AÇIKLAMA

Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusundaki görüşleri açıklanacaktır.

Canlılar ve Hayat / Vücudumuzdaki Sistemler

2.7. Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusundaki görüşlerine örnekler verilir.

7

1. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme.

AÇIKLAMA

Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem belirtilerek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecek.

Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket

3.6. Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine( Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır)

2. Atatürk’ün çevreye verdiği önemi kavrayabilme

AÇIKLAMA

Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verilerek, Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözleri değerlendirilecektir.

Canlılar ve Hayat / İnsan ve Çevre

1.12. Atatürk’ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına örnekler verir.

8

1. Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi kavrayabilme

AÇIKLAMA

Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki belirtilerek, bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığı örnekler açıklanacaktır.

Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verilecektir.

Madde ve Değişim / Maddenin Halleri ve ısı

4.7. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemini açıklar.

2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük konularının müfredatın gerekli yerlerinde işlenmesine aynı zamanda 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinin denk geldiği haftalarda sınıflar seviyesinde günün anlam ve önemi ile ilgili konuların işlenmesine karar verildi.

e-) MUHARREM İZCİ derslerde Çoklu Zekâ, Beyin Fırtınası, Buluş yolu ile öğretim, Yapılandırmacı eğitim, Tümdengelim, Tümevarım, Kavram haritalarının v.b. yöntem ve tekniklerin kullanılacağını söyledi.

f-)Öğrencilerin proje çalışmaları sırasında Teknoloji Tasarım, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ile birlikte çalışılması gerektiği ve Matematik zümresi ile sürekli işbirliği içinde olunması gerektiği söylendi. Ayrıca diğer zümreler ile belirli gün ve haftaların kutlanmasında işbirliği içinde bulunulması gerektiği söylendi.

g-)Derslerde laboratuarın çoğunlukla kullanılması gerektiği söylendi. Bunun için 4.ve 5.sınıf öğretmenleri ile işbirliği yapılarak laboratuar kullanım çizelgesinin hazırlanması gerektiği vurgulandı.

h-)Gezi, gözlem ve deneyler ile ilgili konuların özelliğine göre deneylerin yapılacağını ve bununla ilgili olarak deney planlarına yer verileceğini söylendi. Konu zümre öğretmenleri tarafında karara bağlandı.

4-)Yazılı sınavların zamanının tespiti ve değerlendirme ölçütlerine geçildi. Buna göre;

1.dönem 1.yazılı yoklama: Kasım ayının 1.haftası,

1.dönem 2.yazılı yoklama: Aralık ayının 1.haftası,

1.dönem 3.yazılı yoklama: Ocak ayının 1.haftası,

2.dönem 1.yazılı yoklama: Mart ayının 2.haftası,

2.dönem 2.yazılı yoklama: Nisan ayının 2.haftası,

2.dönem 3.yazılı yoklama: Mayıs ayının 4.haftası gibi yapılmasının planlandı.

Yazılı yoklamalarda merkezi yerleştirme sınavlarından dolayı 6.7.8. sınıfların genelde yazılıların klasik, çoktan seçmeli, doğru – yanlış, boşluk doldurmalı ve laboratuarda yapılan deneylerinde içinde bulunduğu sorularla olmasına karar verilmiştir. Ayrıca 1. ve 2.dönemlerde 2.yazılı sınavların ortak yapılmasına karar verilmiştir.


5-) KEMAL GÜRSU, Performans Görevleri ve Proje Ödevlerinde;


Ödev hazırlanırken kütüphane araştırması yapılmıştır : 5 Puan

Ödev hazırlanırken çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır : 5 Puan

Ödev yaparken kendi yaratıcılık gücünden yararlanılmıştır : 10 Puan

Aktarılan bilgiler grafik, fotoğraf, çizim vb ile desteklenmiştir : 5 Puan

Ödevlerin hazırlanmasında ders öğretmeni ile diyalog ve bilgi sunması : 5 Puan

Ödevin zamanında teslim edilmesi : 10 Puan

Ödevin genel görünümü belirtilen standartlara uymaktadır : 5 Puan

Ödevde başlık ve kimlik bilgilerine yer verilmiştir : 5 Puan

Türkçe dil ve anlatım kurallarına uyulmuştur : 10 Puan

Fen ve teknoloji terimlerinin yazılmasına özen gösterilmiştir : 5 Puan

Konu içeriğinin yazılımına özen gösterilmiştir : 5 Puan

Sözlü anlatım ödevi tamamlamaktadır : 30 Puan

TOPLAM : 100 Puan

Not bareminin kullanılacağını söyledi.


AYHAN KANBER, öğrencilerin 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Performans Görevleri ve Proje Ödevlerinde araştıracakları konuları belirlediler. Buna göre;


6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevleri Listesi

 • Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama

 • Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

 • Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.

 • Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.

 • Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.

 • Madde, cisim, katı, sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.

 • Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.

 • Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.

 • Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

 • Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

 • Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması

 • Organik tarımın araştırılması

 • Madam Cruie, Dalton ve Becquerel’in yaşam öykülerinin araştırılması

 • Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması

 • Hemofili hastalığının araştırılması

 • Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması

 • İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması

 • Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması

 • Periskop yapımı

 • Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?

 • Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması

 • Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması

 • Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması

 • Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması

 • Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması

 • Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun araştırılması

 • Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması

 • Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması


6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevleri Listesi

 • Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama

 • Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması

 • Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması

 • Dinamometre yapımı

 • Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması

 • Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı

 • Basit bir reosta modeli yapımı

 • Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı

 • Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı

 • Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı

 • Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı

 • Kapalı mekânlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi

 • Fosil yapımı

 • Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması

 • Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı

 • İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma.

 • .3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.

 • .3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.

 • Elektroskop yapalım.

 • Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

 • İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama

 • Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

 • Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

 • Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

 • Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

 • Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster

 • Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconMERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconİLKÖĞRETİM OKULU 4 A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconEYUPLAR İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconVAKIFBANK İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconİSHAKOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconÇEKALAN İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconRAUF ORBAY İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconBEŞEYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU 5/C SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ iconİ. D. V.Özel Bilkent İlköğretim Okulu Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page