1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Indir 7.85 Kb.
Title1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Date conversion27.02.2013
Size7.85 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://balkanlaraksam.k12.tr/2011-2012/sorular/12_siniflar_bilgi_ve_tekn_cal_sor2.doc
1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?


A) Baskı Önizleme B) Sayfa Yapısı C) Sayfa Düzeni Görünümü D) Hazırla E) Hiçbiri


2-Winword programında kaydedilen dosyasının uzantısı nedir?

A) XLC B)DOC C)PPT D)TXT E) MDB


3- Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bilgisayar için doğrudur?

I-Çok Büyük Hacimlerdeki Veri Ve Bilgiyi Çok Küçük Hacimlerde Saklar.

II-Matematiksel İşlemleri Hızlı Bir Şekilde Yorumlar.

III-Elektronik, Mekanik, Manyetik Bileşenlerden Oluşur.

A)Yalnız I B)I,II C)I,II,III D)Yalnız III E)Hiçbiri


4- Aşağıdakilerden hangisi resim dosyası formatlarından değildir?

  1. BMP B) JPG C) TIF D) GİF E) MDB


5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I) 1 Bit , 0 ve 1 sayılarından oluşur. II) 1 Byte 8 bittir. III) 1024 Kilobyte 1 Megabyte'tır.

IV) 1024 Megabyte 1 Gigabyte'tır.

A) I-II-III VE IV B) I VE II C) I, II VE III D) YALNIZ IV E) YALNIZ I


6- I. Bilgisayar programlarına yazılım denir. II. Bir HD disketin kapasitesi 1.44 Megabyte'dır

III. Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III E) Yalnız I


7-Ekranda oluşturulan her bir noktaya ne denir?

a)KB b) Bit c)Piksel d)MB e)Byte


8-Yazılım nedir?

a) Donanım ile kullanıcı arasındaki iletişimi kuran ve donanımı kontrol eden programlar

b) Bilgisayarın fiziksel olarak algılanabilen tüm parçaları

c) Bilgisayarda bilgilerin geçici olarak tutulduğu bir donanım elemanı

d) Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ve diğer adı ROM olan donanım elemanı

e) Sadece donanım parçaları tanımlamak için kullanılan programlardır.


9- Aşağıdaki boşlukları verilen uygun kelimeler ile doldurun. CapsLock, ANA kart, EKRAN kartı, CPU, Sabit Disk

Basılı tutulduğunda büyük harf yazmayı sağlayan tuş …………........... tuşudur. Bilgilerin manyetik olarak kaydedildiği yerin adı ............................. tir. Bilgisayarın tüm elektronik parçalarının takıldığı, bağlandığı fiberglastan yapılmış olan büyük baskılı devreye ............................denir. Bir PC de anakart üzerine takılan ve çoğunun üzerinde bir soğutucu bulunan, bilgisayarın beyni olan parçaya .........................denir. Çeşitli donanımlardan gelen bilgileri görüntüye dönüştürerek monitöre ileten aygıt .................................... dır.


10-Aşağıdakilerden hangisi uygulama yazılımlarına bir örnek olarak verilebilir?

a) Kelime işlem programı b) Makine dili c) İşletim sistemleri d) Programlama dilleri e)System yazılımı

Add document to your blog or website

Similar:

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? iconBu parçada “yalnızca kabuğunu görmek” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? icon1- Yeni bir proje oluşturmak için izlenilen yol aşağıdakilerden hangisidir?

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? icon1. "İşlerimizi daha kolay ve hızlı yapabilmemiz için kullandığımız araçları, aletleri ve yön­temleri kapsayan bilgiye denir." Yukarıdaki ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? iconDünyaya en yakın yıldızdır ve 8 ışık dakikası (149. 6 milyon km) uzaklıktadır. Bu aynı zamanda güneşe baktığımızda onun 8 dakika önceki halini görüyoruz

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? iconDünyaya en yakın yıldızdır ve 8 ışık dakikası (149. 6 milyon km) uzaklıktadır. Bu aynı zamanda güneşe baktığımızda onun 8 dakika önceki halini görüyoruz

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? iconBatı dillerinde bir nesnenin küçük boyutlardaki örneğini belirten “Minyatür” sözcüğü, zamanla kitap resmi için kullanılan bir terim halini almıştır. Eski Türk

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? icon1. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’yi ulusun tek temsilcisi haline getirmek için başvurulan yol aşağıdakilerden hangisidir?

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? iconA 1 Beyaz bir ışık prizmaya gönderildiğinde bazı renklere ayrılır. Bu renklerden en az kırılanı aşağıdakilerden hangisidir?

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? icon1 Excel çalışma kitabında sütun ile satırın birleştiği bölüme verilen ad hangisidir? Sütun b Satır c İşlev d Hücre 2

1-Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir? icon1 Excel çalışma kitabında sütun ile satırın birleştiği bölüme verilen ad hangisidir? Sütun b Satır c İşlev d Hücre 2

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page