Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları
Indir 24.3 Kb.
TitleEczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları
Date conversion27.02.2013
Size24.3 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.eczacibasi.com.tr/images/channels/Topluluk/basvuru_kosullari.doc
Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları


Eczacıbaşı Tıp Ödülleri


Eczacıbaşı Tıp Ödülleri tıp ve eczacılık alanlarında başarılı seçkin bilimadamlarına verilir.

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından sonu çift sayı ile biten yıllarda verilmek üzere iki tür ödül oluşturulmuştur. Ancak Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri geleneğinin 50. yılı nedeniyle 2008 Tıp Ödülleri 2009’da verilecektir.Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü


Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü'nün verilmesinde adayların bilimsel araştırma ve hizmetleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmuş olma koşulu aranır.


Değerlendirmede, adayların Science Citation Index'te yer alan dergilerde yayımlanmış araştırmaları, yayınlarına yapılan atıf sayıları ve bilimsel kimliğini kanıtlayan veriler göz önüne alınır.


Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü'ne başvurularda yaş ve akademik dönemin herhangi bir aşamasında bulunulmasıyla ilgili ön koşul aranmaz. Bilim Ödülü’ne araştırma grubu olarak başvurular kabul edilmez. Bilim ödülü sadece hayattaki bilim adamlarına verilmektedir.Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü


Bilimsel çalışmaları ile gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilme gücüne sahip olduğunu göstermiş, 40 yaşın altında ve akademik olarak profesörlük dönemi öncesinde bulunan araştırmacılara verilir.


Adayların değerlendirilmesinde, adayın Science Citation Index'te yer alan dergilerde yayımlanan, yönetici ve başsorumlusu olduğu çalışma veya çalışmalar, yayınlarına yapılan atıf sayıları ve bilimsel kimliğini kanıtlayan diğer veriler göz önüne alınır.


Başvuru Koşulları

 • Adaylar ödüller için doğrudan başvurabilecekleri gibi, geçmişte Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü almış olanlar, tıp ve eczacılık fakültelerinin ana bilim ve bilim dalları, enstitüler, klinikler, tıp ve eczacılık alanlarındaki bilimsel dernekler; hastane, özel veya kamuya ait tıp ve eczacılık konularında faaliyet gösteren araştırma enstitüsü ve merkezlerin en yüksek ve yetkili organları tarafından da önerilebilir.

 • Aynı yıl içinde başka bir bilimsel ödüle aday olunamaz ve aday gösterilemez.

 • Bilimsel Değerlendirme Kurulu başkanı ve üyeleri bu ödüller için aday
  gösterilemezler.

 • Geçmişte Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü veya Eczacıbaşı Tıp Teşvik
  Ödülü kazanmış araştırmacılar aynı ödül türüne ikinci kez başvuramazlar.

 • Çalışmalarını sürekli yurtdışında sürdüren T.C. uyruklu araştırmacılar aday olamazlar.

 • Başvuru formu eksiksiz biçimde doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

 • Önerilen adayların adaylığı kabul ettikleri belgelenmelidir.

 • Orijinal belgeler, ayrı bir dosyada sunulmalı ve "orijinal dosya" olarak
  belirtilmelidir.

 • Orijinal dosya dokuz kopya olarak çoğaltılmalı ve toplam on dosyada yer alan belgeler aynı sırada bulunmalıdır.

 • Birden fazla adla yayımlanmış çalışmalar, sunulduğunda bunların toplu olarak değerlendirilmesinden adayın çalışmaların yöneticisi olduğu kanısına varılmalıdır.

 • Başvurularda birden fazla adla yayımlanmış tek bir yayının sunulması halinde, adayın çalışmanın yöneticisi ve başsorumlusu olduğu diğer araştırmacıların imzalı onaylarıyla belgelenmelidir.

 • Gönderilen belgeler geri verilmez.Başvurularda bulunması gereken dökümanlar:

- Eksiksiz ve imzalanmış olarak doldurulan başvuru formu
- Adayın özgeçmişi
- Ulusal ve uluslararası yayınlarının listesi
- Katıldığı ulusal ve uluslararası toplantılardaki sunumlarının listesi
- Adayın uygun gördüğü ve çalışmalarının yoğunlaştığı alanlardaki

yayınlarından yayın örnekleri (ayrı basımlar)
- Bilimsel kimliğinin değerlendirilmesinde göz önüne alınabilecek diğer veriler.


Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma DestekleriEczacıbaşı Topluluğu, ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, bu alanlarda bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıları, proje giderlerini karşılayarak destekler.


Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma Destekleri sonu çift sayı ile biten yıllarda verilmektedir. Ancak Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri geleneğinin 50. yılı nedeniyle 2008 Bilimsel Araştırma Destekleri 2009’da verilecektir.


Çalışma konusu sınırlandırılmamıştır. Bilimsel Değerlendirme Kurulu, Türkiye'de tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine en fazla katkıda bulunacak özellikleri taşıyan araştırma projelerini destekler. Çalışmalar 18 ay içinde bitirilerek elde edilen sonuçlar incelenmek üzere bir raporla Bilimsel Değerlendirme Kurulu'na iletilir.


Desteklenen çalışmaların sonuçları tümüyle araştırmacılara aittir. Eczacıbaşı Topluluğu bunlar üstünde hiçbir hak ileri sürmez. Ancak araştırmacılar çalışmalarını yayımladıklarında, araştırmanın Eczacıbaşı Topluluğu'nca (İngilizce yayımlanması durumunda "Eczacıbaşı Scientific Research and Award Fund” tarafından) desteklendiğini belirtmelidirler.


Başvuru Koşulları

 • Başvuru formu eksiksiz biçimde doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

 • Araştırılması planlanan konunun amacı, bilimsel dayanağı, ayrıntılı çalışma planı ve takvimi yazılmalıdır.

 • Demirbaş niteliğindeki malzeme ve araç-gereçlerin giderleri karşılanmamaktadır. Bunun dışında kalan zorunlu giderlerin proforma ve listesi eklenmelidir.

 • Proje giderlerinin bir bölümünün veya tümünün döviz cinsinden sunulması halinde bunların güncel kur üstünden YTL karşılıkları yer almalıdır.

 • Araştırma projesinin toplam bütçesi KDV tutarı eklenerek YTL olarak
  belirtilmelidir.

 • Projede yer alan tüm araştırıcıların fotoğraflı özgeçmişleri ve yayınlanmış çalışmalarının listesi eklenmelidir.

 • Adaylar, Türk vatandaşı olmalıdır.

 • Başvuran aday, araştırmanın yapılacağı kurumun yöneticisi değilse, sorumlu yöneticiden (üniversitelerde ana bilim/bilim dalı başkanı, enstitü müdürü, hastanelerde başhekim/şef) çalışmanın kendi bölümlerinde yapılmasına ve gerekli personel ile demirbaşın kullanılmasına izin verildiğini gösteren belge almalıdır.

 • Orijinal belgeler, ayrı bir dosyada sunulmalı ve "orijinal dosya" olarak
  belirtilmelidir. Orijinal dosya dokuz kopya olarak çoğaltılmalı ve toplam on dosyada yer alan belgeler aynı sırada bulunmalıdır.

 • İnsan üzerinde ilk kez yapılması planlanan araştırmalarda yerel ve
  ulusal tıbbi araştırma etiği kurallarının onay yazı ve belgelerinin
  eklenmesi gerekir.

 • Gönderilen belgeler geri verilmezEczacıbaşı Tıp Öğrencileri Proje ÖdülleriEczacıbaşı Topluluğu, tıp öğrencileri tarafından gerçekleştirilen başarılı bilimsel araştırma projelerini ödüllendirmektedir.


Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Proje Ödülleri sonu çift sayı ile biten yıllarda verilmektedir. Ancak Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri geleneğinin 50. yılı nedeniyle 2008 Tıp Öğrencileri Proje Ödülleri 2009’da verilecektir.


Başvurular üniversite öğretim üyelerinden oluşan Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Kurul'da Genel Sekreter olarak yer alan Eczacıbaşı Topluluğu Temsilcisi'nin bilimsel kararlarda oy hakkı bulunmamaktadır.


Projelerin değerlendirilmesinde bilimsel araştırma disiplini ve araştırma etiğine uyum, literatür kullanma yetkinliği, deneysel beceri, araştırmayı plana uygun olarak yürütme, varılan sonucun sunumu ve projenin ileri aşamalarıyla amaçlanan hedefleri belirleme ve diğer bilimsel değerlendirme ilkeleri göz önüne alınır.


Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından finale kalması uygun görülen projeler, 2006 Eczacıbaşı Tıp Günü’nde, yürütücüleri tarafından sözlü bildiri olarak sunulur. Bilimsel çevrelere açık olarak yapılan bu sunumlar sonucunda Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Proje Büyük Ödülü ile Teşvik Ödülü'ne değer bulunan en başarılı çalışmalar belirlenir.


Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Proje Ödülleri, Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Töreni kapsamında verilir.


Başvuru Koşulları


 • Proje yürütme grubunda yer alan tıp öğrencilerinin üç veya daha yukarı sınıfta (yarıyıl uygulamasında 5. yarıyıl ve üstü) olmaları gerekmektedir.

 • Projede bir veya iki öğretim üye ve yardımcısı danışman olarak yer
  almalıdır.

 • Proje yürütme grubu, danışmanlar dışında proje yürütücüsü dahil en fazla dört araştırmacıdan oluşmalıdır.

 • Başvuru tarihi itibariyle belirli aşamaların tamamlanmasına karşın tümüyle
  bitirilemeyen projelerle, kalan bölümle ilgili çalışma planlarının sunulması koşuluyla aday olunabilir, ancak proje sunumunda çalışma tamamlanmış olmalıdır.

 • Adaylık başvurusu proje yürütücüsü tarafından yapılmalı ve proje yürütücüsü
  diğer araştırmacıların ortak imzalarıyla belgelenmelidir.

 • Adaylık için başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, proje grubunda yer alan tüm araştırmacı ve danışmanlar tarafından imzalanmalıdır.

 • Çalışma konusu sınırlandırılmamıştır.

 • Ödül, proje yürütücülerine verilir.

Add document to your blog or website

Similar:

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconBİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconFen Bilgisi Eğitiminde bilimsel araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve bilimsel araştırma süreçlerinin geliştirilmesi

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconTÜGİAD EKONOMİ ÖDÜLLERİ 2007 BİLİMSEL ESER YARIŞMASI

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconBaşvuru Koşulları

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconBAŞVURU KOŞULLARI

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconBAŞVURU KOŞULLARI

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconSelçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri (BAP) Koordinatörlüğü projelerinde, bilimsel takdime uygun standartları amaçlayan bu yazım kılavuzunda

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconA. Öncelikli Araştırma Alanlarında İşbirliği Destekleri (Collaborative Grants in Priority Research Topics)

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconBAŞVURU FORMU VE YARARLANMA KOŞULLARI

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri Başvuru Koşulları iconBaşvuru ve Kabul Koşulları Genel Koşullar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page