2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Indir 359.82 Kb.
Title2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Page1/7
Date conversion27.02.2013
Size359.82 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.bilgisayarhatasi.com/wp-content/uploads/2012/09/6.sin_fen_yillik_plan.doc
  1   2   3   4   5   6   7
2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ......... İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME SINIF: 6

AY

HFT

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME DEĞERLEN DİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİNLER

ATATÜRKÇÜLÜK

EYLÜL

3. HAFTA (17 EYLÜL –21 EYLÜL 2012)

4

1


3

DEĞERLER EĞİTİMİ

A.HÜCRE

Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3).

1.2Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

1.3Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler (BSB-1,2,5,6).

1.4Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular.

Mikroskobu Tanıyalım Bütünden hücreye Yolculuk

Hücrelerimizi Keşfedelim

Bitki ve Hayvan Hücresini Karşılaştıralım

Hücre Modeli yapalım1,3)[!] Mikroskobun keşfi ve tarihsel gelişimi ile ilgili bir okuma metni verilebilir.

 1.2 Hücrenin temel kısımları için hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir. Hücre organellerinin yapıları verilmeden sadece görevleri belirtilir. Prokaryot ve ökaryot ifadeleri kullanılmadan çekirdek içerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların bulunduğu belirtilir. Bazı ilkel hücrelerde ise çekirdek olmadığı, kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların sitoplazmada dağınık olarak bulunduğu verilir.

 1.2 Madde alış verişinde hücre zarının seçici-geçirgen özelliği verilir. Fakat hangi maddelerin kolay hangilerinin zor geçtiğine dair ayrıntılara, aktif / pasif taşımaya girilmez.
Atatürkçülük ile ilgili konular (1.7-1)

[!] Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklarken, Atatürk’ün millî birlik ve beraberliğe verdiği önem ile insanlar arasındaki dayanışma örneklerle vurgulanır.

EYLÜL

4.HAFTA

24 EYLÜL- 28 EYLÜL 2012

4

2

1.5Farklı tipte hücrelere örnekler verir.

1.6Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir.

1.7Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

1.5 Farklı hücre tipleri için bitki ve hayvanların çeşitli doku hücreleri örnek verilebildiği gibi bir hücreli canlılar da verilebilir.

 1.5 Farklı hücre tiplerinde (kas,sinir vb.) hücrelerin yapı ve görevlerine girilmez.

 1.6 Doku çeşitleri yapısal ayrıntıya girilmeden şekillerle gösterilir.
2

B-İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME

 1. İnsanda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1 Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu fark eder.

  1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.

2.3Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder.

2.4 Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.

Hücreleri Karşılaştıralım

(2.1),(BSB-1,2,5,6).2.1 Üreme hücrelerinin ayrıntılı yapısı verilmez. Sperm için baş, orta kısım ve kuyruk belirtilir. Yumurta için zar, sitoplazma ve çekirdek gösterilir. Her iki hücre büyüklük ve hareket bakımından basitçe karşılaştırılır.

ÈSağlık Kültürü Eğitimi (2.2;2.3-6)

 2.3 Üreme hücrelerinin oluşumunda mayoza girilmez

 2.4 Embriyonun gelişiminde Morula, Blastula, Gastrula vb. safhalar anlatılmaz.

2.3, 2.4 Mitoz ve mayoz 8. sınıfta işlenecektirÈSağlık Kültürü Eğitimi (2.2;2.3-6)2.5Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar (BSB-32).

2.6Büyümeye bağlı olarak değişen yaş-boy-kütle ilişkisini yorumlar (BSB-28,29,30).

2.7Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler (BSB-1,27).


Embriyonun Gelişimi(2.4) ( SB-31).

Nasıl Büyürüz ? Hangisi Hangi Dönemin özelliğidir?

(2.7) ( BSB- 1,27)

2.4, 2.5 Aile planlaması, sık doğumun sakıncaları ile ilgili bir okuma metni verilebilir.

[!] 2.5. Anne adayının dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili olarak zararlı alışkanlıklar (sigara ve alkol), radyasyon, ilâç kullanımı ve dengeli beslenme verilir.

 2.7 İnsanda gelişim dönemleri; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak verilir.


.6 kazanımı; Matematik dersi “Araştırmalar İçin Soru Oluşturma ve Veri Toplama” alt öğrenme alanı kazanım 1 ve “Tablo ve Grafikler” alt öğrenme alanı kazanım 1 ile ilişkilendirilir.


È Sağlık Kültürü Eğitimi (2.6-2; 2.7-1)

Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusundaki görüşlerinden örnekler verilir.
1.HAFTA

1 -5 EKİM 2012

4

2

3.Ergenlik ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.

3.2Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır ( TD-3).

3.3Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.

3.4Ergenliği sağlıklı geçirebilmek için yapılması gerekenleri fark eder.

3.5Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur( TD-5).

Kendimi seviyorum

(3..3; 3.4).[!] 3.1 Her öğrencinin ergenliğe geçişte bireysel farklılıklar gösterebileceği vurgulanmalıdır.

[!] 3.1 Ergenliğe geçişte öğrencilere vücutlarından utanmamaları gerektiği belirtilmelidir.

3.1 Bedensel değişimlerde âdet döngüsü ayrıntıya girilmeden verilir (Folikül evresi, korpus luteum evresi vb. evreler anlatılmaz).

[!] 3.2, 3.3, 3.4 Psikolojik danışma ve rehberlik servisi ile aileler işbirliği yaparak öğrencilerin bu dönemdeki sorunlarına yardımcı olabilirler

[!] 3.2, 3.3, 3.4 Ailelere ve öğrencilere ergenlik döneminin özellikleri ile ilgili bilgilendirici yazılar dağıtılabilir veya velilerle toplantılar düzenlenebilir.
ÈRehberlik ve Psikolojik Danışma (3.1-3; 3.2 -1, 2; 3.3- 8; 3.4 - 4 )


È Sağlık Kültürü Eğitimi (3.1 –7,8,9 ; 3.2 – 10,12,13 )

2

3.Ergenlik ile ilgili olarak öğrenciler;

 1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.

 2. Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır ( TD-3).

 3. Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.

 4. Ergenliği sağlıklı geçirebilmek için yapılması gerekenleri fark eder.

  1. üyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur( TD-5).

Kendimi seviyorum

(3..3; 3.4).[!] 3.1 Her öğrencinin ergenliğe geçişte bireysel farklılıklar gösterebileceği vurgulanmalıdır.

[!] 3.1 Ergenliğe geçişte öğrencilere vücutlarından utanmamaları gerektiği belirtilmelidir.

3.1 Bedensel değişimlerde âdet döngüsü ayrıntıya girilmeden verilir (Folikül evresi, korpus luteum evresi vb. evreler anlatılmaz).

[!] 3.2, 3.3, 3.4 Psikolojik danışma ve rehberlik servisi ile aileler işbirliği yaparak öğrencilerin bu dönemdeki sorunlarına yardımcı olabilirler

[!] 3.2, 3.3, 3.4 Ailelere ve öğrencilere ergenlik döneminin özellikleri ile ilgili bilgilendirici yazılar dağıtılabilir veya velilerle toplantılar düzenlenebilir.
ÈRehberlik ve Psikolojik Danışma (3.1-3; 3.2 -1, 2; 3.3- 8; 3.4 - 4 )


È Sağlık Kültürü Eğitimi (3.1 –7,8,9 ; 3.2 – 10,12,13 )

EKİM

2. HAFTA

8-12 EKİM 2012

4

3

C.HAYVANLARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME.

4.Hayvanlardaki üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1Hayvanların bir hayat döngüsünün olduğunu örneklerle açıklar (BSB-1,32).

4.2Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.

4.3Yavru bakımı açısından hayvan gruplarındaki farklılıkların nedenlerini açıklar.

4.4Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir (BSB-32).

Hangisi hangisin yavrusudur

(4.2,4.3)(BSB-5,7).

Yumurtadan Hayvana dönüşüm

(4.4 ), (BSB-,25,32)


 4.1 Döllenme ve gelişim evreleri ayrıntılara girilmeden verilir. Örnek olarak yakın çevresinden tavuk, balık, yılan, kedi ve tavşan vb. verilir. Başkalaşım geçiren bir hayvan örneği 4.4 kazanımında verileceğinden bu aşamada örnek verilmemelidir.

)* 4.2 Farklı çoğalma şekillerine yumurtayla çoğalanlar ve yavrularını doğuranlar örnek verilecektir.

 4.4 Başkalaşım yakın çevrede bulunan bir hayvan (kelebek, kurbağa vb.) örneği ile açıklanır.

È Kariyer Bilinci: Zoolog ve veteriner örnek olarak verilebilir

4 Çoktan Seçmeli Soru


È Kariyer Bilinci: Zoolog ve veteriner örnek olarak verilebilir.


1

Ç-ÇİÇEKLİ BİR BİTKİDE ÜREME,BÜYÜME VE GELİŞME

5.Çiçekli bir bitkide üreme ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer (BSB-1,2).

  2. Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.

EKİM IV. HAFTA KURBAN BAYRAMI


Çiçeklerin gücü


Tohumlarla süsleme

İlgili olduğu kazanımlar

Yapılandırılmış grid[!] 5.1 İncelemek için bütün kısımları görülebilen gelincik, düğün çiçeği, sardunya, gül gibi bir çiçek seçilmelidir.


4.HAFTA

30 EKİM - 2 KASIM 2012

4

4

5.3Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir.

5.4Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar.

5.5.Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu belirtir.

5.6Bitkilerin çok sayıda tohum oluşturmasının sebebini tartışır.

5.7Tohumların yayılma yollarına örnekler verir (BSB-25).

5.8Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle sunar (BSB-25 , 32).

5.9Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik gelişmelere paralel olarak çeşitlendiğini fark eder (FTTÇ- 5,17, 31).

 5.4 Döllenmede polen çekirdekleri, sinerjit, antipot ve kutup hücreleri verilmez.

 5.5 Tohum ve meyvenin nasıl oluştuğu anlatılmaz. Tohum ve meyve tiplerine girilmez .


[!] 5.8 Öğrencilere domates, salatalık, biber vb.’lerinin, bitkinin meyvesi olduğu hatırlatılmalıdır.

4 Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

` 5.7 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı ile ilişkilendirilir.

` 5.8 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” , “Konuşma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.


KASIM

1. HAFTA

5- -9 KASIM 2012
4

D.BİTKİLERDE ÇİMLENME, BÜYÜME VE GELİŞME

6.Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1-Bitkilerin hayat döngüsünün olduğunu örneklerle gösterir (BSB-1, 32).

6.2-Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar (BSB-1, 11-19, 23, 25, 27, 28, 30, 31).

6.3-Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu kontrollü deney yaparak gözlemler (BSB-1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30).

6.4-Organik tarımı açıklar.

6.5-Organik tarımın insanlık için önemini fark eder (BSB-25, 32; FTTÇ-5, 37; TD-5).


Tohumdan bitkiye (6.2), BSB-1,11,14,17,23,25,27,28,30,31) .

Filizlenen tohumları büyütelim(6.3), (BSB-1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30)

Şapkalarla düşünelim

(6.5),(FTTÇ1,22,23,24,25)(BSB- 25,32)

[!] 6.2 Çimlenme için kısa sürede çimlenen tohumlar (fasulye, turp, tere, nohut, buğday, mercimek vb.) kullanılmalıdır. Deneylerden sonra bunlar dikilebilir.

[!] 6.3 Büyüme için su, ışık ve

yeterli sıcaklığın gerekli olduğu

vurgulanmalıdır.

[!] 6.4 Organik tarımın Tarım Bakanlığı tarafından kabul edilen amblemleri gösterilir.


??? Birçok öğrenci büyüme için gerekli olan ışığın çimlenme için de gerekli olduğunu düşünebilir. Aynı tür tohumun hem ışıklı ortamda hem de karanlıkta çimlendirilmesi bu kavram yanılgısının giderilmesinde kullanılabilir.


I.Sınav Değerlendirmesi

4 Performans Değerlendirme

 5.sınıftaki bitkinin temel

kısımlarının (kök,gövde ve yaprakların) görevleri

hatırlatılmalıdır

` 6.2 kazanımı, Türkçe dersi “Okuma” ve “Yazma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.


È Kariyer Bilinci: Ziraat mühendisliği örnek olarak verilebilir.

  1   2   3   4   5   6   7

Add document to your blog or website

Similar:

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012 2013 Eğitim- Öğretim Yılı Derinkuyu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Fen Ve Teknoloji Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconÖZEL KALE İLKÖĞRETİM OKULU 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK PLANI

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKULU SINIFLAR YILI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSESİ 10. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSESİ 12. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSESİ 12. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2012 /2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page