Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8
Indir 204.38 Kb.
TitleSistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8
Page1/14
Date conversion28.02.2013
Size204.38 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.eytpe.net/wp-content/uploads/2012/09/Modern-Yönetim-ve-Örgüt-Teorisi.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

A. Giriş 4

B. Modern Yönetim ve Örgüt Teorisi 5

Genel Sistem Teorisi ve Tarihçesi 5

Sistemin Tanımı 6

Sistem Nedir? 7

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8

i. Sistem ve Alt Sistemler 8

ii. Girdi, Süreç, Çıktı ve Geri Besleme 8

iii. Çevre 9

iv. Sistemin Sınırları 9

Açık Sistem – Kapalı Sistem 9

Sistem Türleri 10

C. SİSTEM MODELLERİ 11

1. Fonksiyonlarına göre Modeller 11

a) Tanımsal (Descriptive) Modeller 12

ii. Öngörülü (Predictive) Modeller 12

iii. Kuralsal (Normative) Modeller 12

Yapılarına göre Modeller 12

a) Uyuşum (İconic) Modelleri 12

ii. Benzeşim (Analog) Modelleri 12

iii. Sembolik (Symbolic) veya Matematik Modeller 12

Temsil Şekillerine göre Modeller 12

a) Sözlü (Verbal) Modeller 12

ii. Şematik (Schematic) Modeller 12

Zaman Esasına göre Modeller 13

a) Statik (Static) Modeller 13

ii. Dinamik (Dynamic) Modeller 13

Edinilen Bilgi Miktarına göre Modeller 14

a) Belirlilik Halinde (Deterministic) Modeller 14

ii. Olasılık Taşıyan (Probabilistic, Under Risk) Modeller 14

iii. Belirsizlik Halinde (Under Uncertainty) Modeller 14

D. SİSTEM YAKLAŞIMI AŞAMALARI 15

1. Sistem Analizi 15

a) Problemin Tanımlanması ve Formülasyonu 15

ii. Sistem Projesinin Organizasyonu 15

iii. Sistemin Tanımı 16

iv. İncelenen Sistemin Bir Parçası Olduğu Daha Geniş Üst Sistemin Tanımı 16

v. Daha Geniş Sistemin Hedeflerinin Tanımı 16

vi. Sistemin Hedeflerinin Tanımı 16

vii. Tüm Ekonomik Ölçütlerin Tanımı 17

viii. Bilgi ve Veri Toplama 17

Sistem Tasarımı 17

a) Tahmin 17

ii. Model Kurma ve Simulasyon 17

iii. Optimizasyon 17

iv. Denetim 18

v. Güvenilirlik 18

Sistem Hazırlama 18

a) Belgeleme 18

ii. Kurma 18

Sistem İşlemesi 18

a) Başlangıç İşlemi 19

ii. Projenin Değerlemesi 19

iii. İyileştirilmiş İşlem 19

E. Sistem Olarak Organizasyon 20

1. Modelin Dayandığı Varsayımlar 20

Organizasyonun Çevresi 20

Organizasyonun Giriş ve Çıkışları 21

Organizasyonun Alt Sistemleri 21

a) Fonksiyonel Alt Sistem 21

ii. Sosyal Alt Sistem 22

iii. Bilgi Alt Sistemi 22

iv. Politik Alt Sistem 23

v. Kültürel Alt Sistem 23

Yapı ve Prosesler 24

a) Problem Çözme ve Karar Verme 24

ii. İletişim 24

iii. Dönüştürme 24

İç ve Dış Bağlantılar 24

Gelişen Davranışlar ve Planlanmamış Sonuçlar 25

a) Hedeflerin Sınırlayıcı Fonksiyonu 25

ii. Alt Sistemler Arası Etkileşim 25

F. Sistem Yaklaşımının Yönetim Fonksiyonları Açısından Önemi 26

1. Yönetim bilimi ve sistem yaklaşımı 26

Yönetim fonksiyonları ve sistem kavramı 27

a) Planlama Fonksiyonu ve Sistem kavramı 28

ii. Örgütleme Fonksiyonu ve Sistem Kavramı 28

iii. Yöneltme Fonksiyonu ve Sistem Kavramı 28

iv. Koordinasyon fonksiyonu ve Sistem Kavramı 29

v. Kontrol Fonksiyonu ve Sistem Kavramı 29

G. SİSTEM YAKLAŞIMININ DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ 31

1. Yönetim bilimi ve sistem yaklaşımı 31

Yöneylem araştırması ve sistem yaklaşımı 31

Endüstri mühendisliği ve sistem mühendisliği 31

Sibernetik ve sistem yaklaşımı 31

Şekil G.1 : Sistem Biliminin Diğer Bilimlerle Olan İlişkisi 32

H. SİSTEM YAKLAŞIMINA GETİRİLEN ELEŞTİRİLER 33

I. SONUÇ 34

Kaynakça 35
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Add document to your blog or website

Similar:

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconEkoloji ve çevre bilimi, ekolojinin konulara yaklaşımı, ekolojinin temel kavramları, eko sistem, ekolojik sorunlar, Dünyada ve Türkiye’de çevre korumacılık

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 icon6. SİSTEM / ALT-SİSTEM KAVRAMLARI

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconMontessori Yaklaşımının Temel Özellikleri

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconMUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE TEMEL KAVRAMLARIN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE ETKİLERİ

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconBuna göre Ernst von Glasersfeld’in hangi öğretim yaklaşımının temel kuramcısı olduğu söylenebilir?

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconReklamcılık dersinin amacı öğrencilerin, reklamcılıkla ilgili temel kavramları, reklam dizaynı, reklam kampanyası ile ilgili kavramları değerlendirebilmesi ve

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconSistem düşüncesindeki temel gelişmeler ve olayların sistem görüşü ile incelenmesi isteklerinin ortaya çıkışı 1940’ lı yıllara rastlamaktadır. Bununla birlikte

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconTEMEL KAVRAMLARI

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconGazeteciliğin temel kavramları

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconBİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page