4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI
Indir 0.91 Mb.
Title4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI
Page9/18
Date conversion28.02.2013
Size0.91 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.baharyayinevi.com.tr/planlar2/doc/ilkogretim/4-sinif/02-fen.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
SÜRE

SINIF: 4 ÜNİTE 3: KUVVET VE HAREKET FEN VE TEKNOLOJİ

AY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME

ALANI

KONULAR

BİLGİ KAZANIMLARI

BECERİLER

Fen-Teknoloji –Toplum-Çevre

KAZANIMLARI

Bilimsel Süreç Becerisİ

KAZANIMLARI

Tutum ve Değer KAZANIMLARI

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

KİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

SINIRLAMALAR

İLİŞKİLENDİRME

DEĞERLENDİRME

ARAÇ GEREÇLER

OCAK

17. HAFTA


3

FİZİKSEL OLAYLAR

Konular:

1. Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim

Kazanımlar:

1.1. Hareket eden varlıklara çevrelerinden örnekler verir.

1.2. Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder.

1.3. Varlıkları hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırır.

1.1. kazanım için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.

1.2. kazanım için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

2. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.

1.2. kazanım için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

5. Gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özelliğe göre karşılaştırmalar yapar.

6. Benzerlik ve farklılıklara göre grup ve alt gruplara ayırma şeklinde sınıflamalar yapar.

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4. kazanımlar için;

Çevremizdeki Hareketleri Gözlemleyelim

Öğrenciler, çevrelerinde (örneğin evde, parkta, okulda vb.) hareket eden varlıkları gözlemler. Gözlem sonuçları ve deneyimlerine dayanarak örnekler üzerinde çeşitli hareket türlerini (hızlanma, yavaşlama, sallanma, dönme) tartışır. Tartışma sonucunda bir tablo oluşturarak örnekleri hareket özelliklerine göre sınıflandırır.

Kavram Yanılgısı:

Öğrenciler uygulanan kuvvetin her zaman harekete neden olacağı ya da her harekete bir kuvvetin eşlik ettiği yanılgısına düşebilir.

Sınırlamalar:

Durmakta olan veya sabit hızla hareket eden varlıklara etkiyen net kuvvetin sıfır olması gerektiği konusuna değinilmez.

Uyarı: Öğrenciler, hareket eden bazı cisimlerin neden olabileceği tehlikeler konusunda uyarılır (hızlı hareket eden araçlar, hızla dönen cisimler).

“1.3. kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma

10. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.”

“1.3. kazanımı için Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı, Dinlediğini Anlama 27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.”

Araç gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleri

 Pil ile çalışan çeşitli oyuncaklar

 Ansiklopediler

 Mıknatıs

 Ünite konuları ile ilgili CD’ler

 Çeşitli madde örnekleri

OCAK

17. HAFTA
FİZİKSEL OLAYLAR

Konular:

2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

Kazanımlar:

2.1. Cisimleri iterek veya çekerek nasıl hareket ettirebileceğini gösteren bir deney önerir (BSB-14).

Beceriler:

 Gözlem

 Karşılaştırma-Sınıflama

 Deney Tasarlama

2.1. kazanım için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir.

2.1. kazanım için;

Cisimleri Hareket Ettirmek İçin Ne Yaparsınız?

Öğrenciler, sınıf ortamında bulunan cisimleri hareket ettirmeye çalışırlar; itme ve çekme olmaksızın bu cisimleri hareket ettirip ettiremeyeceklerini tartışırlar.

AY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

KONULAR

BİLGİ KAZANIMLARI

BECERİLER

Fen-Teknoloji –Toplum-Çevre

KAZANIMLARI

Bilimsel Süreç Becerisİ

KAZANIMLARI

Tutum ve Değer KAZANIMLARI

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

KİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

SINIRLAMALAR

İLİŞKİLENDİRME

DEĞERLENDİRME

ARAÇ GEREÇLER

OCAK

18. HAFTA

3

FİZİKSEL OLAYLAR


Konular:

2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma


Kazanımlar:

2.2. Cisimleri iterek veya çekerek hareket ettirebileceğini gösteren bir deney yapar.

2.3.Bir cismi iterek veya çekerek harekete geçirebileceği sonucunu çıkarır.

2.4. Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği sonucunu çıkarır.

2.5. Hareket eden bazı cisimleri durdurmanın tehlikeli olabileceğini fark eder.

2.6. Kuvveti “itme veya çekme” kelimeleri ile tanımlar.


Beceriler:

 Deney malzemelerini ve araç-gereçlerini tanıma ve kullanma

 Yorumlama ve Sonuç Çıkarma2.2. kazanım için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçer; becerikli, emniyetli ve etkin bir şeklide kullanır.


2.3 - 2.4. kazanımlar için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

22. İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar.2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.6. kazanımlar için;

Hareket Ettirmeyi Deneyelim

Öğrenciler sınıf ortamında bulunan cisimleri nasıl harekete geçirebilecekleri konusunda önerilerde bulunurlar ve önerilerinin doğru olup olmadığını basit deneylerle sınarlar.


2.4 - 2.5 - 2.6. kazanımlar için;

Hareketli Cisimleri Durdurmak Tehlikeli Olabilir!

Öğrencilere hareket eden oyuncak bir araba gösterilir ve bu arabayı nasıl durdurabilecekleri sorulur. Öğrenciler hareket eden bazı cisimleri durdurmayı denemenin neden tehlikeli olabileceğini tartışır (Tartışmanın boyutu, değişik video filmler veya simülasyonlar kullanılarak genişletilebilir.).

Kavram Yanılgısı:

Öğrenciler uygulanan kuvvetin her zaman harekete neden olacağı ya da her harekete bir kuvvetin eşlik ettiği yanılgısına düşebilir.

Sınırlamalar:

Durmakta olan veya sabit hızla hareket eden varlıklara etkiyen net kuvvetin sıfır olması gerektiği konusuna değinilmez.


Uyarı: Öğrenciler, hareket eden bazı cisimlerin neden olabileceği tehlikeler konusunda uyarılır (hızlı hareket eden araçlar, hızla dönen cisimler).
Değerlendirme:

“Uygulanan Kuvvetleri Belirtelim” etkinliği


Araç gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleri

 Pil ile çalışan çeşitli oyuncaklar

 Ansiklopediler

 Mıknatıs

 Ünite konuları ile ilgili CD’ler

 Çeşitli madde örnekleri
AY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

KONULAR

BİLGİ KAZANIMLARI

BECERİLER

Fen-Teknoloji –Toplum-Çevre

KAZANIMLARI

Bilimsel Süreç Becerisİ

KAZANIMLARI

Tutum ve Değer KAZANIMLARI

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

KİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

SINIRLAMALAR

İLİŞKİLENDİRME

DEĞERLENDİRME

ARAÇ GEREÇLER

OCAK

19. HAFTA

3

FİZİKSEL OLAYLAR

Konular:

3. Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve Şeklini Etkiler

Kazanımlar:

3.1. Gözlemlerine dayanarak bir cisim eğer hızlanıyor, yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa ona bir kuvvet uygulandığı çıkarımını yapar.

3.2. Bir cisme kuvvet uyguladığında kuvvetin cisim üzerinde bazen şekil değişikliği yapabileceğini deneylerle gösterir.

3.3. Cisimlere kuvvet uyguladığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğünü, bazılarının ise dönmeyip şekil değişikliğine uğradığını deneylerle gösterir.

3.4. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.

Beceriler:

 Gözlem

 Çıkarım Yapma

Deney Tasarlama

 Deney malzemelerini ve araç-gereçlerini tanıma ve kullanma

 Yorumlama ve Sonuç Çıkarma

 Karşılaştırma-Sınıflama

3.1. kazanım için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.

7. Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar önerir.

3.2. kazanım için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

2. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.

3.2 - 3.3 . kazanımlar için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

14. Bir tahminin doğruluğunun nasıl test edilebileceğine yönelik basit bir deney önerir.

15. Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç gereçleri seçer; becerikli, emniyetli ve etkin bir şeklide kullanır.

23. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.

3.1. kazanım için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

1. Nesneleri (cisim, varlık) veya olayları çeşitli yollarla bir veya daha çok duyu organını kullanarak gözlemler.

3.4. kazanım için;

Bilimsel Süreç Becerisi Kazanımları:

2. Bir cismin, şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi çeşitli özelliklerini belirler.

3. Nesneleri sınıflandırmada kullanılacak nitel ve nicel özellikleri belirler.

3.1. kazanım için;

Cisimleri Hızlandırma, Yavaşlatma ve Durdurma

Öğrenciler, bir cisme kuvvet uygulandığında neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunurlar; önerilen her bir tahminin doğruluğunu test edecek etkinlikler yaparlar.


3.1. kazanım için;

Oyuncak Arabalarla Oynayalım

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri oyuncak arabaları nasıl hızlandırıp yavaşlatacaklarını veya arabaların yönünü değiştirebilmek için ne yapılması gerektiğini deneyerek keşfeder.


3.2 - 3.3 - 3.4. kazanımlar için;

Her Cismin Şeklini Değiştirebilir miyiz?

Öğrenciler; oyun hamuru, lastik, sünger, yay, kum torbası gibi materyaller kullanarak bunların şekillerini değiştirmeyi denerler. Şekilleri değiştirirken neler yaptıklarını (sıkma, germe, bükme vb.) tartışırlar. Öğrenciler, cisimlerde şekil değişikliğine neden olan etki ortadan kaldırıldıktan sonra, cisimlerin tekrar eski şekillerine geri dönüp dönmediklerini gözlemler. Gözlem sonuçlarını tartışırlar.


Uyarı: Öğrenciler, cisimlerin şekil değişikliği ile ilgili etkinlikleri yaparken sıkma, bükme, germe, vurma esnasında oluşabilecek tehlikelere karşı uyarılır.
Kuvvetin büyüklüğü-nün nasıl ölçülebilece ğine ilişkin uygulama

lar ileriki sınıflarda işlenecektir.


Değerlendirme:

 “Hikâye yazalım” etkinliği

 “Cisimlere kuvvet uygulanırsa ne olur?” etkinliği


Araç gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleri

 Pil ile çalışan çeşitli oyuncaklar

 Ansiklopediler

 Mıknatıs

 Ünite konuları ile ilgili CD’ler

 Çeşitli madde örnekleri
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Similar:

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI iconTEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ SINIF YILLIK DERS PLANI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ SINIF YILLIK PLANI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI icon2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ VII. SINIF YILLIK DERS PLANI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI icon5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page