İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir
Indir 190.31 Kb.
Titleİş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir
Page1/5
Date conversion28.02.2013
Size190.31 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://sungurluram.meb.gov.tr/BEP DÖKÜMANLAR/egitilebilir cocuklar programi/is_egitimi.doc
  1   2   3   4   5
AÇIKLAMALAR

 İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir.

 İş Eğitimi etkinlikleri, Resim İş etkinlikleri gibi çocukları duygusal açıdan rahatlatıcı ve el becerileri ile el göz koordinasyonunu geliştirici özelliğiyle büyük önem taşır. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini yaptıkları işlerle ifade etmekten büyük bir haz duyarlar. Bu nedenle İş Eğitim dersindeki etkinlikler çocukların bu yönünü doyurucu bir şekilde işlenmelidir.

 İş Eğitimi dersi, konularla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında, öğrencinin kişiliğinin gelişmesi, düzenli iş yapabilme alışkanlıklarının kazandırılması açısından da büyük önem taşır. Bu açıdan araçların doğru kullanımı ve bakımı ile iş bitiminde yerine konması gibi alışkanlıkların geliştirilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca kullanılan araç gereçlerin en ekonomik şekilde temin edilmesi ve kullanılması alışkanlığının geliştirilmesi, özellikle üzerinde durulması gereken konulardır.

 İş Eğitimi dersinde, her çalışmada kullanılacak araç gereçler o çalışmanın başında öğrencilere tanıtılmalı ve doğru kullanımları gösterilmelidir. Bu nedenle “İş Eğitimi Dersinde Kullanılan Araç Gereçler” başlığı altında yer alan amaçlar, her ünitede ayrı ayrı gerçekleştirilecek biçimde düşünülmüştür. Konuların işlenişinde öğretmen bu durumu dikkate alacak biçimde bir düzenleme yapmalıdır. Ayrıca öğretmen, araç gereçlerin (özellikle maket bıçağı, kıl testere, oyma kalemi vb.) hatalı tutuluşu ve yanlış kullanımlarından doğabilecek kazaları öğrencilere anlatmalı ve bu konuda gerekli önlemleri alarak güvenliği sağlamalıdır.

 İş Eğitimi dersinde yapılacak çalışmalarda basitten karmaşığa doğru bir öğretim yolu izlenmelidir. Çalışmalarda birbirinin ön koşulu olan basamaklarda bir önceki basamak ele alınmadan bir sonraki basamağa geçilmemesine özen gösterilmelidir. Yapılacak etkinlikler, öğrencilerin performansları ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak seçilmelidir. Ayrıca İş Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılırken sözel anlatım yanında öğrencinin doğrudan görerek öğrenmesi için gerekli düzenlemeler de öğretmen tarafından yapılmalıdır.

 İş Eğitimi dersinin; çocuğun günlük yaşamını bağımsız olarak sürdürebilmesi ve üretici bir birey olarak topluma katılabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak gibi temel amaçları olduğu dikkate alınarak, çalışmalar her öğrencinin gereksinim duyduğu alanlara göre belirlenmelidir. Bu belirleme yapılırken öğrencinin bireysel özellikleri ve yaşadığı çevrenin koşulları da dikkate alınmalıdır.

 Bu dersin işlenişinde, konuların özelliğine göre olabildiğince gerçek ya da yapılandırılmış ortamlardan yararlanılmalıdır. Ayrıca bir işe başlamadan önce öğrencilerin o iş üzerinde düşünmelerine olanak yaratarak; ne yapmak istediği, nasıl yapmak istediği, hangi araç gereçleri kullanacağı vb. konularda bol bol konuşturulmalı, çalışmalarıyla ilgili uygun kararlar almaları ve iş sırasını belirlemeleri sağlanmalıdır.

 İş Eğitimi dersi, diğer derslerin uygulama alanı niteliğindedir. Bu nedenle dersler arasında paralellik sağlanmalı, diğer derslerde teorik olarak işlenen konuların bu derste uygulama olanağı yaratılmalıdır.

 İş Eğitimi dersinin amacı, öğrencileri ilgili konularda birer usta olarak yetiştirmek değil, iş öncesi yapacağı davranışları, iş yaparken ve iş yaptıktan sonra uyacağı kuralları da kazandırarak onları günlük yaşama hazırlamak olmalıdır. Bunun yanında onlara metotlu çalışma alışkanlığı kazandırma, sorumluluk almalarını sağlama, birbiriyle iş birliği yapma ve yardımlaşma duygularını geliştirme gibi amaçların gerçekleşmesine de çalışılmalı, ortaklaşa yapılacak işler için öğrencilerin iş bölümü yapmalarına ve paylarına düşen işi en uygun şekilde tamamlamalarına dikkat etmeleri sağlanmalıdır.

 Her çocuk gibi zihinsel engelli çocuklarda da başarılı olma, kendine güven duyma, başkaları tarafından onaylanma ve beğenilme güdülerinin doyurulmasının çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Buna yönelik olarak çocukların bu derste yaptıkları çalışmalar sergilenmeli ve öğrencilere çalışma sonunda ürettikleri işleri koruma alışkanlığı kazandırılmalıdır.
  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website

Similar:

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconHayat Bilgisi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconTürkçe dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconMüzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconMüzik dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconT. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı konuları bir yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconSosyal Bilgiler dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconToplumsal Uyum Becerileri dersi öğretim programı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconBEDEN EĞİTİMİ DERSİ PERFORMANS ÖDEV KONULARI

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir icon2. Mevzuattaki yenilik ve değişiklikler incelendi. Bu öğretim yılında işlenecek olan derslerin genel amaçları yeniden gözden geçirildi. Öğretim yılı çalışma takvimine göre iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programı hazırlandı. 3

İş Eğitimi dersi öğretim programı konuları dört yılda işlenecek şekilde düzenlenmiştir iconB ir yılda dört mevsim vardır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page