TEBLİĞLER DERGİSİ
Indir 3.85 Mb.
TitleTEBLİĞLER DERGİSİ
Page3/47
Date conversion11.12.2012
Size3.85 Mb.
TypeTebliğ
Sourcehttp://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Tebligler_Dergisi/2575.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47Öğrenme Alanı : Madde ve Değişim

Sınıf : 4

Ünite No : 2

Ünite Adı :Maddeyi TanıyalımSayfa No

Düzeltilen Bölüm

(kazanım/etkinlik örnekleri/açıklama)

Eski Hali

Yeni Hali


83


Kazanım
1.1 Maddeleri beş duyu organı

ile fark edilen özellikleri ile niteler (BSB-1, 2, 3, 4).


83


1.5 kazanımı

1.5 Buğdaydan ekmeğe, pamuktan kumaşa,

demirden bıçağa, vb. dönüşüm süreçlerini

yazılı ifade ederek madde, malzeme, cisim, eşya ve alet kavramlarını doğru olarak cümle içinde kullanır (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6; FTTÇ-3)

1.5 Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6)


83


Açıklama
Atatürkçülükle ilgili konular (1.4 , 1.9-1) ­­83


Açıklama
1.3,1.4,1.9 Maddeleri sınıflamada ortaya çıkabilecek belirsizlikleri gidermek için ölçmenin, bilimsel yaklaşımın ve akılcılığın önemi vurgulanıp buradan, Atatürkçülük ile ilgili 1.9 kazanımına geçilebilir.


83


Açıklama
1.5 Malzeme, eşya ve alet kavramları ilgili maddenin işlevi temelinde verilir; araç ve gereç kavramlarının kullanıldığı ara durumlar örneklendirilir.


83


Açıklama

1.5 kazanımı için Sosyal Bilgiler dersi Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6)

88.sayfa 4.1 kazanımına yönelik açıklama bölümüne taşındı.


83

Açıklama

 Girişimcilik (1.4 – 26)


84


Açıklama

1.7 Bu aşamada, yüzme ve batmanın sebebine girilmez, bunların yoğunluk ile ilişkisi incelenmez.


1.7 Yüzme ve batmanın sebebi ve yoğunluk ile ilişkisi 5. sınıf Fen ve Teknoloji 2.Ünitede ele alınacaktır.


84


Etkinlik Örnekleri

Mıknatısın Büyüsü

Mıknatısın Etkisi


85


Açıklama

Bu düzeyde, maddenin tanecikli doğasına girilmez, duyu organları ile hissedilebilir özelliklerden faydalanılarak maddenin hâlleri tanıtılır.


2.1-2.7 Bu düzeyde, maddenin tanecikli doğası sezgi düzeyinde düşünülebilir; duyusal özellikler kullanılarak maddenin hâlleri tanıtılır.


Sayfa No

Düzeltilen Bölüm

(kazanım/etkinlik örnekleri/açıklama)

Eski Hali

Yeni Hali

85

Etkinlik Örnekleri

Şişedeki Cin


Şişenin İçinden Çıkan Ne?

85

Etkinlik Örnekleri

Maddenin Halleri ve Özellikleri

“zeytinyağı , kola gibi”

Maddenin Halleri ve Özellikleri “zeytinyağı , süt gibi”

86

Açıklama

3.2 Balonlarla gaz kütlesini tartma yoluna gidilmez. Çünkü havanın kaldırma kuvveti nedeniyle gazların doğrudan tartılması problemlidir.


3.2 Balonlarla gaz kütlesini tartma, problem çıkarabilir. Havanın kaldırma kuvveti nedeniyle, az basınçlı gazların doğrudan tartılması problemlidir.


86

Etkinlik Örnekleri

Öğrenciler bir futbol topunu önce havayla dolu olarak daha sonra da topun havasını boşaltarak tartarlar. Kaydettikleri ölçüm sonuçlarının niçin farklı olduğu sınıfta tartışılır (3.2; 3.3).


Öğrenciler kauçuk içli bir voleybol topunu önce boş halde iken,daha sonra hava ile iyice doldurduktan sonra tartarlar. Kaydettikleri ölçme sonuçlarının niçin farklı olduğu sınıfta tartışılır (3.2; 3.3).


86

Açıklama

C 2.4 “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde soluk-alıp verme ile ilişki kurularak havanın varlığı sezdirilir.


85.sayfa 2.4 kazanımına yönelik açıklama bölümüne taşındı

86

Etkinlik Örnekleri

Tartmak Zor İse Ölçek Var

“bir kutu kolanın”

Tartmak Zor İse Ölçek Var

“bir kutu meyve suyunun”

87

Açıklama
3.7 Cumhuriyet inkılâplarından, ölçü ve tartıların uluslararası ölçü ve tartılarla uyumlu hale getirilmesi ile ilgili bir okuma parçası verilebilir.

87

Açıklama
Atatürkçülükle ilgili konular (3.7 -1) ­­

88

Açıklama
4.1 kazanımı için Sosyal Bilgiler dersi Üretimden Tüketime” ünitesi


89

Açıklama

Hâl değişim olaylarının gözlemlenmesi ve açıklaması üst sınıflarda verilecektir.

Hâl değişim olayları ile ilgili erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı kavramlarına 5. sınıfta girilecektir.89

Açıklama
oC” kısaltması, “derece selsiyus”, veya “derece” şeklinde okunur.


89

Açıklama
5.1 Bu seviyede “sıfırın altında” nitelemesinin kullanımı yeterlidir.

Sayfa No

Düzeltilen Bölüm

(kazanım/etkinlik örnekleri/açıklama)

Eski Hali

Yeni Hali

90

Açıklama

Burada şekerin erimeden bozulduğu gerçeği vurgulanır.

Burada şekerin erimeden bozunduğu gerçeği vurgulanır.

90

Etkinlik Örnekleri

Kalıba Dökmek

“çikolata”

Kalıba Dökmek

“sütlü sade çikolata”

91

Açıklama

Bu aşamada saf kavramı, “kendinden başka madde katılmamış” anlamında düşünülür; kimyasal anlamda saflık vurgusuna girilmez. Ancak saf süt, saf zeytin yağı gibi yanlış anlaşılmaya sebep olacak örneklerden kaçınılır.Bu aşamada saf kavramı, “kendinden başka madde katılmamış” anlamında düşünülür; kimyasal anlamda saflık vurgusuna girilmez. Ancak saf süt, saf zeytin yağı gibi ifadelerde kullanılan saf kelimesinin ayrı bir anlam taşıdığı açıklanır.91

Açıklama

Tanım yapılmadan buharlaşmanın tanımına girilmeden günlük yaşam ile ilişkilendirilerek kavram sezdirilir.92. sayfa 6.7 kazanımının açıklama bölümüne taşındı. Buharlaşmanın tanımına girilmeden günlük yaşam ile ilişkilendirilerek kavram sezdirilir.91

Açıklama
Erimenin ısı etkisiyle sıvı hale dönüşme, çözünmenin sıvı içinde görünmez boyutta çok küçük parçacıklar halinde dağılma olduğu açıklanır.

92

Kazanım

6.7.Topraktaki tuzun yağmur suları ile çözülüp taşınmasının denizlerin tuzluluğu ile ilişkisini kurar.

6.7.Topraktaki tuzun yağmur suları ile çözünüp taşınmasının denizlerin tuzluluğu ile ilişkisini kurar.


92

Açıklama

Bu konu “Gezegenimiz Dünya” ünitesi ile ilişkilendirilir.


Gezegenimiz Dünya’nın kazanımları ile ilişkili olmadığından çıkarıldı.

93

Açıklama

Bu tür denemelerde öğrencilere büyüklerine sormadan hiçbir şeyin tadına bakmamaları söylenir.Öğrenciler çalışmalar sırasında büyüklerine sormadan hiçbir şeyin tadına bakmamaları konusunda uyarılır.Öğrenme Alanı :Fiziksel Olaylar

Sınıf : 4

Ünite No : 4

Ünite Adı :Işık ve Ses


Sayfa No

Düzeltilen Bölüm

(kazanım/etkinlik örnekleri/açıklama)

Eski Hali

Yeni Hali

118

Açıklama

 Bazı cisimlerin, ortamda

bulunan başka bir ışık kaynağının varlığında ışık yayabilmesi 7. sınıfta işlenecek olan “Işığın Yansıması” ünitesinde ele alınır.


 Işığın yansıması 6. sınıfta işlenecek olan “Işık ve Ses” ünitesinde ele alınır.

119

Açıklama

Kariyer bilinci geliştirme: Aydınlatmanın önemli olduğu fotoğrafçılık, kameramanlık gibi mesleklere örnek verilir

Kariyer bilinci geliştirme: Aydınlatmanın önemli olduğu fotoğrafçılık, mimarlık gibi mesleklere örnek verilir120

Açıklama

 Işık kirliliği Dünya ve

Evren” öğrenme alanında, “Uzayın Gözlemlenmesi” konusunda (8. sınıf) da ele alınacaktır.


121

Açıklama

[!] Ses çıkartan her

maddenin titreşiminin gözle görülemeyebileceği vurgulanmalıdır.


[!] Ses çıkartan her titreşimin

gözle fark edilemeyebileceği vurgulanmalıdır.

122

Açıklama

[!]Hayvanların, avlarını bulmada ve tehlikeleri algılamada seslerden nasıl yararlandıkları açıklanır.


[!]Hayvanların, avlarını bulmada ve tehlikeleri algılamada seslerden nasıl yararlandıklarından bahsedilir.

122

Açıklama

[!]İnsan kulağının işitemediği titreşimlerden günlük yaşamın birçok alanında (yer kabuğunu inceleme, tıp, haberleşme, petrol arama gibi ) yararlanıldığı vurgulanır.


[!]İnsan kulağının işitemediği titreşimlerden günlük yaşamın birçok alanında (yer kabuğunu inceleme, tıp, haberleşme, petrol arama gibi ) yararlanıldığından bahsedilir.
Sayfa No

Düzeltilen Bölüm

(kazanım/etkinlik örnekleri/açıklama)

Eski Hali

Yeni Hali

132

Genel Bakış

Mikroskobik canlıları gözlemlemek amacıyla yapılacak etkinlik için bir hafta, solucan bahçesi etkinliği için 4-5 gün önceden hazırlık yapılmalıdır.

Mikroskobik canlıları gözlemlemek amacıyla yapılacak Gizemli Dünya etkinliği için bir hafta, Solucan Bahçesi etkinliği için 4-5 gün önceden hazırlık yapılmalıdır.

135

Kazanım 1.2

1.2. Bir varlığın canlı ya da

cansız olduğuna sorgulayarak

karar verir (BSB-3, 4, 5, 6, 26;

FTTÇ-16).

1.2. Bir varlığın canlı ya da cansız olduğuna

sorgulayarak karar verir (BSB-3, 4, 5, 6,; FTTÇ-

16)

135

Kazanım 1.5

1.5. Mikroskop kullanarak gözle

görülemeyecek kadar küçük bazı

canlıları gözlemler (BSB-1;

FTTÇ-13).

1.5. Mikroskop kullanarak gözle görülemeyecek

kadar küçük bazı canlıları gözlemler (BSB-

1,15,20; FTTÇ-13).

135

Etkinlik Örneği

 Tartışma

Öğretmen öğrencilere “Uzun süre bekletilen yemek, meyve vb. besinler neden bozulur?

 Tartışma

Öğretmen öğrencilere “Uzun süre bekletilen yemek, meyve vb. besinler neden bozunur?

135

Açıklama

 Mikroskop bu aşamada hücresel yapı için değil, gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar için kullanılır. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar (mikroskobik canlılar) ile ilgili bilgiler 5. sınıf “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesinde verilecektir.

 1.5 Mikroskop bu aşamada hücresel yapı için değil, gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar için kullanılır ve bu canlıların isimleri belirtilmez. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar (mikroskobik canlılar) ile ilgili bilgiler 5. sınıf “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesinde verilecektir.


135

Açıklama
 Mikroskobun kısımları anlatılmayacaktır.

135

Açıklama
[!] 1.5 Mikroskopta gözle görülemeyen canlıları gözlemlerken sağlık kurallarına dikkat edilmelidir.

136

Etkinlik Örneği

 Dikili Bir Ağacınız Var mı?

Öğretmen öğrencilere “Dikili bir ağacınız var mı?” sorusunu yönelterek ağaç dikmenin önemine dikkat çeker. Okul idaresi ve ailelerle iş birliği yaparak düzenlenen veya TEMA vb. vakıfların düzenlediği ağaç dikimi ve bakımı kampanyalarına öğrencilerin katılımını sağlar (2.5; 2.6), (FTTÇ-21, 26).


Dikili Bir Ağacınız Var mı?

Öğretmen öğrencilere “Dikili bir ağacınız var mı?” sorusunu yönelterek ağaç dikmenin önemine dikkat çeker. Okul idaresi ve ailelerle iş birliği yaparak düzenlenen veya TEMA vb. vakıfların düzenlediği ağaç dikimi ve bakımı kampanyalarına öğrencilerin katılımını sağlar (2.6, 2.7, 2.8), (FTTÇ-21, 26).


136

Açıklama

[!] Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak; ağaç dikmek, çiçek ekmek, okul bahçesini geliştirmek , bir çöp toplama kampanyası vb etkinlikler düşünülür.

[!] Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak; ağaç dikmek, çiçek ekmek, okul bahçesini geliştirmek, çöp toplama kampanyası vb etkinlikler düşünülür.


137

Etkinlik Örneği

 Genç Bahçıvan

(2.5; 2.6; 2.7), (BSB-15, 21; FTTÇ-20, 21, 22, 26).


 Genç Bahçıvan

(2.8; 2.6; 2.7), (BSB-15, 21; FTTÇ-20, 21, 22, 26).

137

Açıklama

Atatürkçülükle ilgili konular (2.9 -2)


138

Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri 3

Öğrenme etkinliklerinde belirtilen belli bir yaşam alanındaki (küçük su birikintileri, havuz, koru, çalılık, park, bir taş altı, yaprak altı vb.) Gezi-Gözlem-İnceleme Etkinliği ile ilgili olarak;

Öğrenme etkinliklerinde belirtilen belli bir yaşam alanındaki (küçük su birikintileri, park, bir taş altı, yaprak altı vb.) Gezi-Gözlem-İnceleme Etkinliği ile ilgili olarak;


138

Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri 3

Yaşadığı Alanın Özelliği

Yaşam Alanının Özelliği

139

Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Etkinlikleri-4

c. Yukarıdaki kutucuklardan hangisi şu anda yaşamayan ama canlı bir organizmadan elde edilen varlıkları içerir? Uygun kutucukları seçerek numarasını yazınız.

Sorunun c seçeneği iptal edildi
Öğrenme Alanı :Canlılar ve Hayat
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Similar:

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTebliğler Dergisi

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTEBLİĞLER DERGİSİ

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTEBLİĞLER DERGİSİ

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTebliğler Dergisi

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTebliğler Dergisi

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTebliğler Dergisi

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTEBLİĞLER DERGİSİ

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTEBLİĞLER DERGİSİ

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTEBLİĞLER DERGİSİ

TEBLİĞLER DERGİSİ iconTebliğler Dergisi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page