ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Indir 0.6 Mb.
TitleORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Page1/12
Date conversion11.12.2012
Size0.6 Mb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.trabzonagsl.k12.tr/images/files/10-re.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ


EDİTÖR

Prof.Dr. Serdar ERKAN


HAZIRLAYANLAR

Uzm. Psikolog Şükran KILIÇ

Psikolog Ayla SIRIKLI


İÇİNDEKİLER

ETKİNLİK KRİTERLERİ…………………………………………………………………3

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ……………………………………………………...3

10. SINIF KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI…….………………………………...4

1. ETKİNLİK (GELECEĞİM)…………….………………………………………………6

2. ETKİNLİK (GENÇLERİN SORUNLARI) ……………………………………………9

3. ETKİNLİK (YARDIM AMA KİMDEN)……………………………………………… 11

4. ETKİNLİK (ÖZELLİĞİM HANGİ MESLEĞE UYGUN) ………………….……..…13

5. ETKİNLİK (MESLEĞİM VE BEN)………………….............................................19

6. ETKİNLİK (ZARARLI ALIŞKANLIKLAR NEDİR?) ….………………….…...…....21

7. ETKİNLİK (DEĞERLERİM VE HAYATIM) ………..……………………….……...23

8. ETKİNLİK (DEĞERLERİM VE MESLEĞİM) ………….………………….……….26

9. ETKİNLİK (BEN KİMİM? NASIL DAVRANIRIM?) ...…… … .…………….……..29

10. ETKİNLİK (NASIL GÖRÜNÜYORUM?)…………. ……………………..……….34

11. ETKİNLİK (BİZİM ATÖLYE)………………….…………………………..….……39

12. ETKİNLİK (BİRLİKTE ÇALIŞALIM)……. ………………………………………..42

13. ETKİNLİK (MESLEKİ VE AKADEMİK PROGRAMLAR NELER?)...................44

14. ETKİNLİK (KARŞIYIM AMA NEYE?) …….……………………………………...46

15. ETKİNLİK (ARKADAŞIM) ……………………………….....……………………..49

16. ETKİNLİK (KARARIM ETKİLİ Mİ?) ……………………………………………...51

17. ETKİNLİK (KARAR VERME UNSURLARI) ……….……………………………54

18. ETKİNLİK (ÇATIŞMA ÇÖZME BASAMAKLARI) ………….................……….57

19. ETKİNLİK (AKRAN DESTEĞİ Mİ YETİŞKİN YARDIMI MI?) …………………60

20. ETKİNLİK (ACİL DURUMLAR) …………………………………………………..63

21. ETKİNLİK (TAKDİR ETMEK) ……………..………………………………………65

22. ETKİNLİK (HOŞGÖRÜ) ……………………………………………..……………67

23. ETKİNLİK (ŞİDDET VE YARDIM)………………………………………………..70

24. ETKİNLİK (SINIRLARIMIZ) …………………………………………..….……….72

25. ETKİNLİK (KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ETKİLERİ) ……………………...75

26. ETKİNLİK (ÖNYARGILARIMIZ) ……………………………………..…….…….77

27. ETKİNLİK (MESLEKİ DOYUM) …………………………………...….….………87

28. ETKİNLİK (MESLEKİ BİLGİ KAYNAKLARI) …..…………………………….….89

29. ETKİNLİK (MESLEKİ BİLGİ KAYNAKLARINDAN YARARLANIYORUM)......91

30. ETKİNLİK (İŞ VE MESLEK KURSLARINI ARAŞTIRIYORUM) ………………93


ETKİNLİK KRİTERLERİ


 • Etkinlik programın genel amaçlarına ve anlayışına uygun mu?

 • Etkinlik, kazanımı gerçekleştirebilecek nitelikte mi?

 • Etkinliğin gerekleri için elde var olan ya da potansiyel kaynaklar yeterli mi?

 • Etkinlik aileler, öğrenciler, öğretmenler ve toplum tarafından kabul edilebilir mi?

 • Etkinlik elde var olan ya da potansiyel uygulayıcılar (danışman/öğretmen) tarafından uygulanabilir mi?

 • Etkinliğin potansiyel yararları tahmin edilen maliyetten daha önemli görülebilir mi?

 • Etkinliğin etkililiği ölçülebilir mi?

 • Etkinliğin uygulanmasının riskleri var mı?

 • Etkinlik açık, anlaşılır ve gerekli unsurları içeren bir biçimde düzenlenmiş mi? (Erkan, 2006)


ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ


 1. Öğretmen sınıfa gitmeden önce yapacağı etkinlik üzerinde çalışmalı, sınıfa hazırlıklı gitmelidir. Bir yazılı materyale bakarak talimatlar veren öğretmen görüntüsü istenen etkiyi sağlamayacaktır.

 2. Etkinlik için öğrencilerin önceden hazırlık yapması gereken durumlarda etkinlikler konusunda öğrenciler bilgilendirilmeli ve hazırlanmaları için gereken süre verilmelidir.

 3. Sınıf mevcudunun çok yüksek olduğu durumlarda sınıf ikiye bölünmeli ya da iç ve dış gruplar oluşturulmalıdır.

 4. Gruplara ayrılarak işlenecek olan etkinliklerde grupların her seferinde aynı olmamasına ve farklı kişilerden oluşmasına dikkat edilmelidir.

 5. Etkinliklerin uygulanması sırasında empati, saygı, koşulsuz kabul ve saydamlık gibi hümanist bir öğretmenin benimsemesi gereken tutumları sergileyerek öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri, tehdit hissetmedikleri sınıf ortamı yaratılmalıdır.

 6. Sınıftaki tüm öğrenciler etkinliğe katılım için teşvik edilmeli, ancak rehberliğin gönüllülük ilkesi unutulmayarak öğrenciler zorlanmamalıdır.

 7. Özellikle küçük yaştaki öğrencilerin ailelerinin ya da arkadaşlarının özel hayatlarına ilişkin sınıf ortamında konuşulması uygun olmayan bilgileri açıklamalarını önlemek amacıyla “annem, babam, Ahmet, Ayşe v.b.” ifadeler yerine “tanıdığım birisi” biçiminde ifadeler kullanmaları sağlanmalıdır.

 8. Öğrencilerin etkileşim süreçlerinde birbirlerinin paylaşımlarına ilişkin yorumlarının yapıcı olmasına dikkat edilmeli, aşağılayıcı, küçük düşürücü, yargılayıcı ifadelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Paylaşımların “fikir tartışmalarına” dönüşmemesine dikkat edilmelidir.

 9. Etkinlikleri uygularken rehberliğin tüm ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.(Erkan, 2005)10. SINIF KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI


HAF

NO

KAZANIMLAR

1

52

Geleceğe ilişkin amaçlarını açıklar.

2

138

Yaşıtlarının ya da kendinin karşılaşabileceği kişisel-sosyal ve eğitsel sorunların farkında olur.

3

139

Eğitsel ve kişisel-sosyal sorunlarla karşılaştığında yardım alabileceği birimlere başvurur.

4

206

İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişisel özellikler ile ilgili bilgi toplar.

5

205

İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim hakkında bilgi toplar.

6

167

Kendini zararlı alışkanlıklardan korur.

7

80

Değerlerinin hayatı üzerindeki etkilerini açıklar

8

203

Değerlerin meslek seçimindeki rolünü açıklar.

9

81

Bireyin kendini algılama biçiminin davranışlarını nasıl etkilediğini fark eder.

10

82

Başkalarının kendisi ile ilgili görüşlerinin bireyin kendini algılama biçimini nasıl etkilediğini fark eder.

11

51

Grup çalışmalarında iş birliğinin önemini ve gerekliliğini açıklar.

12

50

Grup çalışmalarına etkili biçimde katılır.

13

211

Yükseköğrenime yönelik mesleki ve akademik program seçeneklerine ilişkin bilgi edinir.

14

137

Kişisel değerlerine, inançlarına ve tutumlarına uygun olmayan isteklere iletişim becerilerini kullanarak karşı koyar.

15

131

Karşı cins ile sağlıklı arkadaşlık ilişkileri geliştirmenin önemini kavrar.

16

53

Verdiği kararları etkili karar verme basamakları açısından değerlendirir.

17

54

Etkili karar verme unsurlarını kararlarında kullanır.

18

136

*Etkili çatışma çözme basamaklarını kullanır.

19

169

Akran desteği ile yetişkin yardımı gerektiren durumları ayırt eder.

20

168

Acil durumlarda nasıl davranacağını açıklar.

21

132

Başkalarının başarılarını ve olumlu davranışlarını takdir eder.

22

133

Kişiler arası ilişkilerde esnek ve hoşgörülü olur.

23

134

*Fiziksel, sözel ve duygusal şiddetle karşılaştığında nereden yardım alabileceğini belirtir.

24

135

*Fiziksel, sözel ve duygusal tacizle karşılaştığında nereden yardım alabileceğini belirtir.

25

152

Kitle iletişim araçlarının kişisel ve toplumsal değerler üzerindeki etkisini fark eder.

26

207

Ön yargıların meslek seçimine etkilerini değerlendirir.

27

204

Mesleki doyum ile ilgi, yetenek, değer ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

28

209

Mesleki bilgi kaynakları hakkında bilgi toplar.

29

210

Mesleki bilgi kaynaklarından yararlanır.

30

208

Ortaöğretim sonrasında işe ve mesleğe hazırlayan kurum ve kursları araştırır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Add document to your blog or website

Similar:

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconORTAÖĞRETİM 11. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconORTAÖĞRETİM SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconİLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM SINIF REHBERLİK PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconİLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM SINIF REHBERLİK PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconİLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconİLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconİLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconİLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconİLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF REHBERLİK PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ iconİLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page