Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir?
Indir 57.77 Kb.
TitleAşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir?
Date conversion01.03.2013
Size57.77 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://alperenkart.files.wordpress.com/2012/03/kuvvet-ve-hareket-1-test2.doc

Kuvvet ve Hareket 1. TestID

Questions

Question Image

1Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir?

( )

70 km yolu 1 saatte giden otomobil

( )

1000 km yolu aralıksız giden uçak

( )

Yarım saat yüzen sporcu

( )

3 günde Mısır'a yük götüren gemi

2

Yukarıdaki tabloda bir traktörün birer saniye aralıklarla aldığı yollar verilmiştir. Tablodaki ölçümlerin yapıldığı sırada traktörün yaptığı hareketle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

( )

Traktör her geçen saniye hızlanmaktadır.

( )

Traktörün sürati her geçen saniye azalmaktadır.

( )

Traktörün sürati 10 km/h dir.

( )

Traktör sabit süratli hareket yapmaktadır.

3Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir.

( )

m/s

( )

km/saat

( )

Newton

( )

Kilogram

41,5 m/s kaç km/h eder?

( )

45,5

( )

15,5

( )

5,4

( )

4,4

5Aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir?

( )

Newton

( )

metre/saniye

( )

Kilogram

( )

Newton/metre

6Aşağıda verilen durumlardan hangisi, dengelenmiş kuvvetlere örnek verilebilir?

( )

Market aracını iten çocuk

( )

Gökyüzünden düşmekte olan yağmur damlaları

( )

Kağnı arabalarıyla yük çeken öküzler

( )

Bilek güreşinde elleri hareketsiz kalan güreşçiler

7Yer çekimi kuvveti ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

( )

Bütün cisimleri Dünya'nın merkezine çeker.

( )

Temas gerektiren kuvvetlere iyi bir örnektir.

( )

Dünya ile cisimler arasındaki kütle çekimidir.

( )

Kütleler üzerindeki etkisi ağırlık olarak bilinir.

8Bir cismin ağırlığı aşağıdaki araçlardan hangisiyle ölçülür?

( )

Eşit kollu terazi

( )

Dinamometre

( )

Kronometre

( )

Metre

9Bir aracın aldığı yolu ve geçen zamanı gösteren grafik yanda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

( )

Araç sabit süratle hareket etmektedir.

( )

Araç dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır.

( )

Aracın sürati 180 km/s dir.

( )

Araç eşit zaman aralıkklarında eşit yol almaktadır.

10Yandaki görselde 4 adet dinamometre görülmektedir. 1N büyüklüğündeki bir kuvveti hassas şekilde ölçebilmek için hangisi tercih edilmelidir?

( )

K

( )

L

( )

M

( )

N

11Yandaki görselde bir takoz dinamometreler tarafından çekilmektedir. Takoz üzerine etki eden net kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

( )( )( )( )12Hareketli cisimlerin sahip olduğu enerjiye kuvvet adı verilir.

( )

Doğru

( )

Yanlış

13Kuvvetin yönü ve doğrultusu vardır.

( )

Doğru

( )

Yanlış

14Dengelenmemiş kuvvetler üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır.

( )

Doğru

( )

Yanlış

15Durmakta olan bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır.

( )

Doğru

( )

Yanlış

16Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisim sabit süratle hareket eder.

( )

Doğru

( )

Yanlış

17Dünya ile yeryüzündeki kütleler arasındaki çekim kuvvetine kütle adı verilir.

( )

Doğru

( )

Yanlış

18Yer çekimi kuvveti Dünya üzerindeki bütün kütlelere Dünya'nın merkezine doğru bir çekim kuvveti uygular.

( )

Doğru

( )

Yanlış

19Ağırlık bir kuvvettir.

( )

Doğru

( )

Yanlış

20Kütle ve ağırlık eş anlamlıdır.

( )

Doğru

( )

Yanlış

21Serbest bırakılan cisimlerin yere düşmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.

( )

Doğru

( )

Yanlış

22Bir cismin ağırlığı Dünya ve Ay'da aynıdır.

( )

Doğru

( )

Yanlış

23Bir cismin kütlesi bütün gezegenlerde aynıdır.

( )

Doğru

( )

Yanlış

24Aşağıdakilerden hangisi ağırlık birimidir?

( )

Kilogram

( )

m/s

( )

km/h

( )

Newton

25Hareketsiz kalan bir cisme etkiyen kuvvetler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

( )

Dengelenmemiş kuvvetler

( )

Daima değişen kuvvetler

( )

Eşit ve zıt yönlü kuvvetler

( )

Aynı yönlü iki kuvvet

26Aşağıdakilerden hangisi kuvvetölçerdir?

( )

Dinamometre

( )

Kronometre

( )

Sürat göstergesi

( )

Eşit kollu terazi

27Dünya'da ağırlığı 50N olan bir cismin ağırlığı, Ay'da daha az olacaktır.

( )

Doğru

( )

Yanlış

28Dünya'da kütlesi 40 kg olan bir cismin kütlesi Ay' da daha az olacaktır.

( )

Doğru

( )

Yanlış

29Bir cismin ağırlığı farklı gezegenlerde farklı olabilir.

( )

Doğru

( )

Yanlış

30Yandaki cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur; cisim ne tarafa hareket eder?:

20 N, Doğu

31Yandaki tabloda boş bırakılan yerleri virgüllerle ayırarak, sırasıyla yazınız.:

80,60,6,160

32Yandaki cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur.:

45

Add document to your blog or website

Similar:

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? iconBuna göre aşağıda verilen cisimlerden hangisinin atomları diğerlerinden

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? iconBuna göre aşağıda verilen cisimlerden hangisinin atomları diğerlerinden

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? icon2-Aşağıda verilen çiçek kısımlarını verilen görevlerden uygun olanı ile eşleştiriniz

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? icon1. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara parantez içinde verilen deyimlerden uygun olanını getiriniz

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? icon1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? iconA. Aşağıda verilen cümleler doğru ise başına (D)

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? icon1. Aşağıda bilgileri verilen firmayı oluşturunuz

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? icon…35 Aşağıda verilen doğal sayıları abaküste gösteriniz

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? iconAşağıda verilen sayıları üslü olarak yazınız

Aşağıda verilen durumlardan hangisinin sürati hesaplanabilir? iconAşağıda verilen problemleri şekil çizerek çözünüz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page