İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini
Indir 0.89 Mb.
Titleİşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini
Page6/9
Date conversion01.03.2013
Size0.89 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.isguvenligi-uzmani.org/wp-content/uploads/2012/09/ÖRNEK-SORU-BANKASI.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9
( )Yalıtkan ayakkabı kullandırılmamalı

( )Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asılmalı

27. Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin aşağıdaki güvenlik

önlemlerinden hangisi yanlıştır?

( )Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulmalı

( )Kablolar dağınık bulundurulmamalı, geçitlerde zeminden geçirilmeli

( )Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalı

( )Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalı

28. Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün

iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır?

( )Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye

elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı durumda kilitlenmiş olmalı

( )Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanlış

anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına meydan verilmemelidir

( )Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı

( )Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve

bu yerin her iki ucunda yapılmalı

29. Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet

elektrikli el aleti bağlanabilir?

( )3

( )1

( )10

( )5

47

20. Korunma Politikaları

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdakilerden hangisi tarafından bilinmelidir?

( )İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu

( )İşverenin kendisi

( )İşyerinde çalışanların tümü

( )Çalışma Bakanlığı

2. Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü

kapsamaktadır ?

( )Sosyal Sigortalar Kanunu

( )İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

( )İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

( )İş Teftiş Tüzüğü

3. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı İLO Sözleşmesi

özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir?

( )İş sağlığı ve Güvenliği Politikalarını

( )Çalışma Ortamının Niteliklerini

( )Sanayi ve Ticarette İş Teftişini

( )İş sağlığı Hizmetlerini

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturma amacı aşağıdakilerden hangisidir ?

( )İşletmenin ekonomik yapısını düzenlemek

( )Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak

( )Personel servisinin re-organizasyonunu gerçekleştirmek

( )İşyerlerinde tam önleme ve koruma sağlamak

5. Aşağıdakilerin hangisi uygun nitelikte Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği Politikası

oluşturma yöntemidir?

( )İşveren ve işçi sendikalarına danışılarak Devlet tarafından

( )Sivil Toplum örgütleri ve Üniversiteler tarafından

( )İşveren ve işçi sendikaları tarafından

( )Devlet tarafından oluşturma

6. Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü

kapsamaktadır ?

( )İş Teftiş Tüzüğü

( )İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

( )İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

( )Sosyal Sigortalar Kanunu

48

21. Kaynak işlerinde güvenlik

1. Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar?

( )Gazın düzenli akışını ayarlar

( )Gazın filtre edilmesini sağlar

( ) Alev Geri Tepmesini önler

( )Alev boyunu ayarlar

2. Aşağıdakilerden hangisi Elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz?

( )Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması

( )Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması

( )Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları

( ) Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması

3. Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?

( )Asetilen

( ) Oksijen

( )Hidrojen

( )SPG

4. Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamasının ana

sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

( )Oksi-Asetilen kaynak işlerinde Arızalı regülatör kullanılmak

( )Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahele edilmesi

( ) Kalifiye eleman eksikliği

( )Elektrik kullanılan kaynak işlerinde Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Kaynak ışınlarının % 60 IR ışınlardır

( ) Kaynak akım şiddeti (Amper) artıkça lens koyuluğu azalır

( )Görünen ışınlar ışık stresi, yorgunluk, mide bulantısı yapar

( )Kaynak ışınları iyonlayıcı radyasyon neşretmez

49

22. Kaldırma Araçlarında Güvenlik

1. Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, etkili ve güvenli

bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak şekilde yapılacak yük

deneyi aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır?

( )Kararlılık Deneyi

( )Şartnameye uygunluk Deneyi

( )Statik Yük deneyi

( )Dinamik Yük deneyi

2. Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmasında halkalı ve levhalı zincirler

kullanılır. Zincirler için Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

( )Zincirin baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklık varsa zincir değiştirilmelidir

( )Bir zincirin sağlamlığı, en zayıf baklasının sağlamlığı kadardır

( )Zincir baklalarındaki boyuna uzama % 5' i geçmişse zincir kullanılmamalıdır

( )Kopan zincir baklaları cıvata ile birbirlerine tutturulmalıdır

3. Aşağıdakilerden hangisi Vinçlerde Ayrı Kaldırma donatısı değildir?

( )Kilitli zincir

( )Kelepçe

( )Kulaklı çengel

( )Vinç Kancası

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır

( )Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tanbur üzerinde

sarılmış halat kalmamalıdır

( )Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında belirtilen alt ve üst noktalar

geçildiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek tertibat olmalıdır

( )Tanbur yivleri ile kullanılan halat çapı birbirine orantılı olmalıdır

5. Kaldırma işlerinde kullanılan kendir halatlar için aşağıda kullanma özelliklerinden

hangisi risklidir?

( )Demir askılara asılmalı

( )Asit ve aşındırıcılardan korunmalı

( )Her kullanımdan önce kontrol edilmeli

( )Islak ve gergin bekletilmemeli

6. Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıdaki kullanım avantajlarından

hangisi yanlıştır?

( )Islak ve kuru halde mukavemetin aynı kalması

( )Uzun ömürlü ve dayanıklı olması

( )Değişik iklim şartlarında uzunluğunun çok önemli oranda değişmesi

( )Aynı ağırlık ve çapta oldukları halde daha mukavim olması

7. Kaldırma işlerinde kullanılan Tel halatların aşağıda özelliklerinden hangisi

yanlıştır?

( )Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır

( )Halat eklemeleri uygun yapılmalı

( )Halat eklemeleri uygun yapılmalı

( )Kesinlikle yağlanmamalı

50

8. Fork-liftlerin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

( )Kapasitesi dışında kullanılmamalıdır

( )G Sınıfı sürücü belgesi olan kişiler kullanmalıdır

( )Altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir

( )Sürücü hariç başka şahısların binmemelidir

51

23. Motorlu Araçlarda Güvenlik

1. Aşağıdakilerden hangisi İş makinelerinde medyana gelen kaza türleri arasındadır?

( )Tamir tamir bakım çalışmaları esnasında meydana gelen kazalar

( )Tipik trafik kazası niteliğinde olan kazalar

( )Hepsi

( )Yapılan iş esnasında meydana gelen kazalar

2. Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

( )Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir

( )Operatörün yanında yardımcı eleman da çalışma anında bulunabilir

( )Geri gidişlerinde sesli yada ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır

( )Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade

edilebilir

3. "Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden

kaynaklanan risklerin azaltılması için" alınması gerekli aşağıdaki tedbirlerden

hangisi doğru değildir?

( )Sürücü için kabin olacaktır.

( )Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından

ezilmesini önleyecek kişisel koruyucular verilecektir.

( )Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan

işçiler için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak

( )Forklift devrilmeyecek yapıda olacak

4. Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile

çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli

ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında

kullanılamayan motorlu araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

( )Forklift

( )Taraktör

( )İş makinası

( )Hiçbiri

5. Aşağıdakilerden hangisi kaza sebeplerindendir?

( )Makinenin emniyet sistemlerinin olmaması, Trafikte gerekli tedbirlerin

alınmamış olması,

( )Operatörün (Sürücünün) ehil olmaması, Makinenin bakımlı olmaması,

( )Hepsi

( )İşyeri ortamında gerekli tedbirlerin alınmamış olması

6. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk

oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine

uyulması doğru değildir?

( )Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Güvenlik

şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak

devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve

durdurma sistemi bulunacaktır.

( )Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde

otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır.

( )Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı

durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır.

( )Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir.

52

24. Bakım - Onarım İşlerinde Güvenlik

1. Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedef

( )Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak

( )Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek için arıza

ve kaza olmadan, tespit yapıp gerekli önlemleri almak

( )Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak

( )Hepsi

2. Bakım ve onarım işlerinde çok rastlanan kaza türleri hangileridir?

( )Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar.

( )Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar

( )Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar

( )Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız

ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli

durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara,

malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli

çalışmalar arasındadır?

( )Bakım ve onarım hizmetleri

( )Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan hizmetler

( )Hiçbiri

( )İnşaat hizmetleri

4. Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve onarım işleri arasındadır?

( )Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım

( )Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım

( )Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım

( )Hepsi

5. Bakım ve onarım işlerinde en sık rastlanan kazalar aşağıdakilerden hangisidir?

( )Hepsi

( )Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar

( )Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar

( )Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar

53

25. El Aletlerinde Güvenlik

1. Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden

hangisi yanlıştır?

( )Anahtar başka amaçla kullanılmamalıdır

( )Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı

( )Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı

( )Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı

2. Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden

hangisi yanlıştır?

( )Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı

( )Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

( )Keski başında oluşacak zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli

( )Keski ve çekiç gevşek tutulmalı

3. Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki

tedbirlerden hangisi yanlıştır?

( )Sert çelikten yapılmamalı

( )Yapılacak işe uygun seçilmeli

( )Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli

( )Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini icon4 DAKİKA İÇİN BİLE OLSA OKUYABİLMEK

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconSendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconSanat insanın zihinsel yaratımları içerisinde zorunlu bir biçim olarak ortaya çıkar. Çünkü, söz konusu olan sanatta olsa bilim de olsa ya da başka bir

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconMADDE 75. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconRamazan ayının sonuna erişen ve temel İhtiyaçlarından başka, en az nisab miktarı bir Mala sahip bulunan her müslüman için verilmesi vacip olan sadakaya Fitre

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconCumhuriyetin Kızları Giligan’ın Sesine Sahip Olsa

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini icon“ Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconYeni doğmuş bir bebeğin bile çok küçük olsa dahi sinüsleri vardır. Başlangıçta bezelye büyüklüğünde olan bu boşluklar burnun içinden yüz ve kafatası

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconAranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile, günaha girerek yemek için onları yetkililere (rüşvet olarak) vermeyin

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconArtık tıpta uzmanlaşmanın bile yeterli olmadığı bir bir bilgi çağına girdik. Şimdi süper uzmanlaşma ya da diğer adıyla üst ihtisaslaşma dönemi. Eğer sadece

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page