İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini
Indir 0.89 Mb.
Titleİşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini
Page7/9
Date conversion01.03.2013
Size0.89 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.isguvenligi-uzmani.org/wp-content/uploads/2012/09/ÖRNEK-SORU-BANKASI.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9
4. Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi

yanlıştır?

( )Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı

( )Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı

( )Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı

( )Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı

5. Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden

hangisi yanlıştır?

( )Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı

( )Raspa manivela gibi kullanılmamalı

( )Sapsız raspa kullanılmamalı

( )Vücuda doğru raspalama yapılmalı

6. Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi

yanlıştır?

( )Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı

( )Yapılacak işe uygun olmalı

( )Bakımlı olmalı

( )Uygun yerde Muhafaza edilmeli

7. Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden

hangisi yanlıştır?

( )İş parçası elle tutulmalı

( )Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı

( )Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmelidir.

( )Uygun havalandırma yapılmalıdır

54

8. Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden

hangisi yanlıştır?

( )Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı

( )Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli

( )Tornavidaya çekiçle vurulmamalı

( )Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli

9. Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi

yanlıştır?

( )Eğeler manivela gibi kullanılmamalı

( )Küçük eğeler fazla bastırılmalı

( )Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı

( )Eğelerden zımba keski vs yapılmamalı

55

26. Maden İşyerlerinde Güvenlik

1. Bir yeraltı krom işletmesinde hangi tip aydınlatma aracının kullanılması yasak

değildir?

( )Madenci Baş Lambası

( )Davy Lambası

( )Karpit lambası

( )Hiçbiri

2. Bir ana nakliyat galerisi içerisinde kendini tutamayan tavan formasyonunun

bulunması durumunda hangi tip ilave tahkimat yapılabilir?

( )Kilit Tahkimat

( )Hepsi

( )Poligon Bağ

( )Süren Kamalar

3. Patlamayan lağım olması durumunda ne gibi işlem yapılmalıdır?

( )Aynı lağım yeniden doldurularak ateşlenir

( )Yeni bir lağıma bağlanarak elektrikli ateşleme ile patlatılır

( )Olduğu gibi bırakılır

( )30 santimetre paraleline yeni lağım açılarak imha edilir

4. Vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzen aşağıdakilerden

hangisidir?

( )Kademe

( )Karakol

( )Niş

( )Baraj

5.Bir kalker ocağındaki şev yüksekliği en fazla ne kadar olmalıdır?

( )10 metre

( )Hiçbiri

( )30 metre

( )20 metre

6. Yer altı ocaklarında tesis edilen demiryollarının eğimi en fazla ne kadar

olmalıdır?

( ) % 0.5

( )% 1

( ) % 2

( )% 1.5

7. Bir açık işletme yönergesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu

değildir?

( )Bir kademede çalışabilecek en çok işçi sayısı

( )Kademe genişliği

( )Şev yüksekliği

( )Ateşleme sırasında alınacak önlemler

56

8. Yerleşim yerlerine yakın olan işletmelerde büyük atımlarda hangi tip ateşleme

vasıtası kullanılmalıdır?

( )Gecikmeli Kapsül

( )Kara Barut

( )İnfilaklı Fitil

( )Adi Kapsül

9. Yeraltında iki kat arasını birleştiren tahkimatlı bir bürün bir bölümünün insan iniş

ve çıkışı için merdivenle teçhiz edildiği, bir bölümünden ise cevher veya ramble

nakledildiği açıklığa ne denir?

( )Bür

( )Başyukarı

( )Kelebe

( )Fere

10. Metan oranın yüzde kaçı geçmesi durumunda ocaklarda çalışmaya müsaade

edilmez?

( )% 2

( )% 4

( )% 1.5

( )% 2.5

11. Elektrikli ateşleme hangi araç ile gerçekleştirilir?

( )Elektrik akımı ile

( )Hepsi

( )Manyeto ile

( )Akümülatör ile

12. 50 işçinin çalışmakta olduğu bir mermer ocağı işletmesinde, aşağıdaki unvanlı

personelden hangisinin istihdam edilmesi zorunlu değildir?

( )İlk yardımcı

( )Daimi nezaretçi

( )Maden mühendisi

( )Ateşleyici

13. Aşağıdaki patlayıcı madde cinslerinden hangisinin "CE Uygunluk İşareti" ile

işaretlenmesi zorunlu değildir?

( )Dinamitler

( )Havai Fişekler

( )Kapsüller

( )Fitiller

14. Aşağıdaki gazlardan hangisi zehirleyicidir?

( )Karbondioksit

( )Metan

( )Grizu

( )Hiçbiri

57

15. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde, aşağıdaki dokümanlardan hangisinin

hazırlanması zorunlu değildir?

( )Sağlık ve Güvenlik dokümanı

( )Patlamadan Korunma Dokümanı

( )Açık İşletme Yönergesi

( )Tahkimat Yönergesi

16. Metan gazının havayla yaptığı karışım hangi oranlar arasında patlayıcı özellik

arz eder?

( )4-15

( )5-25

( )0-100

( )0-17

14. Grizulu veya kendi kendine yanmaya elverişli ocaklarda ayak arkalarında hangi

işlem yapılmalıdır?

( )Dolgu yapılmalıdır

( )En az 5-6 have bırakılmalıdır

( )Domuz damları ile tahkim edilmelidir

( )Havalandırma yapılmalıdır

18. Bir ana nakliyat galerisinde, galeri içerisinde hangi tip tahkimat kullanılmaz?

( )Çelik Bağ

( )Kasa Tahkimatı

( )Kilit Tahkimat

( )Arına Paralel Tahkimat

19. Bir yer altı ocağı içerisindeki hava akım hızı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

( )Metanometre

( )Barometre

( )Anemometre

( )Termometre

20. Grizulu bir ocakta hangi tip kişisel koruyucu kullanılması zorunludur?

( )Hiçbiri

( )Gaz Maskesi

( )Tahlisiye Cihazı

( )Basınçlı Hava Tüplü maske

58

27. İnşaat İşyerlerinde Güvenlik

1. Yapı işletmelerinde hangisi Sağlık ve Güvenlik planını hazırlamaz?

( )Koordinatör

( )İşveren

( )Proje sorumlusu

( )Uygulama koordinatörü

2. İşyeri merdivenlerinin kaç basamaktan fazla olanlarında korkuluk ve tırabzan

bulunması zorunludur?

( )6

( )4

( )8

( )2

3. Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak

önlemlerden hangisi yanlıştır?

( )Patlamadan sonra en az on dakika geçmeden patlama yapılan yere girilmesi

yasaktır.

( )100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılır.

( )Patlatma ile ilgili hususlar yapı iş defterine yazılır.

( )Patlamadan sonra yapılan patlama yapılan yere yetkili eleman tarafından

sakınca olmadığı belirlendikten sonra girilir.

4. İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en az kaç kilogram yük

taşımalıdır?

( )1000 kg

( )500 kg

( )100 kg

( )1500 kg

5. Yapı işlerinde işveren, Bakanlığın ilgili bölge Müdürlüğüne hangi şartla bildirim

yapar?

( )İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse

( )İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse

( )Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20'den fazla işçi

çalışacaksa

( )Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10'dan fazla işçi

çalıştıracaksa

6. Yapı işleri, aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

( )İskele

( )Maden

( )Metro

( )Baraj

7. Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve

dayanıklılığı azalmış çatılarda, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

( )Platform

( )Çatı merdiveni

( )Uzatma merdiveni

( )Korkuluk

59

8. Korkulukların, tabandan yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır?

( )90 cm

( )120 cm

( )50 cm

( )150 cm

9. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan en az kaç santimetre olmalıdır?

( )10 cm

( )5 cm

( )20 cm

( )15 cm

10. Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve

konglometre gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde

ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan kaç metreden daha derin kazılarda, yan

yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunmalı ve

iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı

çıkarılmalıdır?

( )1,5

( )5

( )2

( )1

11. Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerine girmez?

( )Hafriyat

( )Sondajla maden çıkarılması

( )Kuyu açılması

( )Sökme işleri

12. Aşağıdakilerden kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?

( )Kazıların toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip

çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz

( )Kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev

verilmek suretiyle yapılacaktır

( )Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların

hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz

( )İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 4 metre yükseklikte

tahta perde ile çevrilecektir

13. Korkulukların tümü, herhangi bir yönden gelebilecek en az kaç kilogramlık yüke

dayanabilmelidir?

( )50 kg

( )100 kg

( )150 kg

( )200 kg

14. Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için

kullanılan bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatı olmalı ve motorla işletilmelidir

( )25

( )5

( )10

( )20

60

15. Yapı iş defteri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Her sayfası bir asıl bir kopya olarak düzenlenir.

( )Bölge Çalışma Müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.

( )İşveren tarafından her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.

( )Fenni yeterliği bulunan sorumlu kişi tarafından tutulur.

61

28. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik

Eğitimi ve İletişim

1. Eğitim kaç şekilde gerçekleştirilmektedir?

( )4

( )Hiçbiri

( )5

( )3

2. Aşağıdakilerden hangisi yetişkindir?

( )Kendisi ve diğer kişilerle ilgili olarak uygun davranabilen ve doğru karar

verebilen, Bağımsız ve iradi olarak iş yapabilen, sorumluluk üstlenebilen

( )Yaşı 18'i geçmiş, herhangi bir eğitim kurumuna tam zamanlı öğrenci olarak

devam etmeyen

( )Hepsi

( )Olgunlaşmış, büyüme ve gelişmesini tamamlamış, kişiliği oluşmuş ve bütün

yeteneklerini kullanabilen

3. Eğitim nedir?

( )Mevcut haliyle yetersiz olan kişiyi değiştirerek yeterli hale getirmektir.

( )Hiçbiri

( )Kişiyi geliştirmektir.

( )Kişiyi değiştirmektir.

4. Yetişkinler, bilgi ve becerilerini bir süreçten, çeşitli aşamalardan geçirdikten

sonra öğrenir ve kabul ederler. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerin içindedir?

( )Hepsi

( )Değerlendirme, Deneme

( )Farkında olma, İlgilenme

( )Uygulama

62

29. Yangın

1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz.

( )İletken olmayan bir boru ile sıvının yüksek hızla nakledilmesi.

( )Toz malzemenin pnomatik olarak nakledilmesi.

( )İletken olmayan nakil bant ve kayışlarının hızla dönmesi.

( )Havalandırma bacasından parlayıcı buharların çıkması

2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre oluşturulacak yangın ekipleri

içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir.

( )İlk yardım ekibi

( )Haberleşme ekibi

( )Kurtarma ekibi

( )Söndürme ekibi

3. Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan kimyasal boğucu gazdır.

( )Azot e-metan

( )Karbon monoksit

( )Karbon di oksit

( )Amonyak

4. "Yanma" tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

( )Kimyasal bir olaydır.

( )Biyolojik bir olaydır.

( )Fiziksel bir olaydır.

( )Endotermik bir olaydır.

5. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında

Yönetmelik'e göre; Patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler için konulması gereken

üçgen şeklindeki uyarı işaretinin ............... gerekir.

( )Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile yazılması

( )Siyah kenarlar ve beyaz zemin üzerine sarı yazı ile yazılması

( )Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması

( )Kırmızı kenarlar ve sarı zemin üzerine kırmızı yazı ile yazılması

6. Genel olarak tutuşma sıcaklığı .............. santigrat derecenin altında olan

maddelere parlayıcı maddeler denir.

( )21

( )38

( )36

( )28

7. Bezir yağına batırılmış bir bez parçasının havanın ısısı ve oksijeni ile oksitlenmesi

süreci sonunda artan ısı ile alevli yanmanın başlaması olayı için aşağıdaki

ifadelerden hangisi tam doğrudur.

( )Hızlı yanmadır.

( )Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesi şeklinde gerçekleşen

kendiliğinden yanmadır.

( )Yavaş yanmadır.

( )Kendiliğinden yanmadır.

63

8. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında

Yönetmelik'e göre; "Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak

veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecekleri yerler ............

olarak adlandırılır." (Boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz)

( )Bölge 2

( )Bölge 1

( )Bölge 20

( )Bölge 21

9. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden çalışanların Korunması Hakkında

Yönetmelik'e göre; "Gaz buhar ve sis halindeki patlayıcı maddelerin hava ile

karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre yada sık sık

oluştuğu yerler .......... olarak adlandırılır." (Boşluğa uygun olan seçeneği

işaretleyiniz)

( )Bölge 20

( )Bölge 0

( )Bölge 2

( )Bölge 1

10. Parlayıcı gazlardan ................ Havadan hafif, ................ise havadan

ağırdır.

( )Doğalgaz- metan

( )Benzen - Benzin

( )Benzen - Doğalgaz

( )Doğalgaz - LPG

64

30. Acil Durum Planları

1. Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir?

( )Koruma ekibi

( )İlkyardım ekibi

( )Söndürme ekibi

( )Haberleşme ekibi

2. İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için

aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır?

I.Önlemlerin belirlenmesi

II.Acil durumların belirlenmesi

III-Ekiplerin oluşturulması

IV-Uygulama,

V-Eğitim,

VI-Geçirme, Güncelleme,İyileştirme

( )I-II-III-V-IV-VI

( )II-I-III-IV-V-IV

( )II-I-III-V-IV-VI

( )I-III-II-IV-V-VI

65

31. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

1. Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin "acil kaçış" anlamı veya amacı vardır?

( )Kırmızı

( )Yeşil

( )Sarı

( )Mavi

2. İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

( )El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.

( )İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki

işçilerin güvenliğini sağlamaktır.

( )El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar asimetrik

olarak hareket ettirilecektir.

( )El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır.

3. Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?

( )El işaretleri ve sözlü haberleşme

( )Işıklı işaret ve sözlü haberleşme

( )El işaretleri ve sesli sinyal

( )Işıklı işaret ve sesli sinyal

4. Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve

gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden

hangisidir?

( )Sembol veya piktogram

( )Işıklı işaret

( )İşaret levhası

( )Hepsi

5. Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan

işaret hangisidir?

( )Hiçbiri

( )Yasak işareti

( )Uyarı işareti

( )Emredici işaret

6. Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?

( )Yangınla mücadele işaretleri

( )Yasaklayıcı işaretler

( )Sesli işaretler

( )Uyarı işaretleri

66

32. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

1. Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır?

( ) 10

( )15

( )5

( )20

2. Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte kaç defa

değiştiği kabul edilmektedir?

( )4-5

( )3-4

( ) 2-3

( )1-2

3. Çalışma yerlerinde ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin

kaç metreden fazlası hesaba katılmaz?

( ) 4

( )2,5

( )3

( )3,5

4. Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

( )3,5

( )4

( )2,5

( ) 3

5. Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az kaç metre

olmalıdır?

( )4

( )2,5

(x) 3

( )3,5

6. İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az kaç metrekare olmalıdır?

( )4

( ) 2,5

( )3,5

( )3

7. Aşağıdakilerden hangisi havalandırma sınıfına girmez?

( )Genel aspirasyon

( )Seyrelme aspirasyonu

( ) Gaz maskeleri kullanma

( )Cebri havalandırma

8. Zararlı gaz/toz çıkaran makinalarda ne tür havalandırma sistemi yapılmalıdır?

( ) Cebri havalandırma

( )Tabii havalandırma

( )İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma

( )Dışarıdan hava basarak havalandırma

67

9. Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküp olmalıdır?

( )15

( )10

( )8

( ) 12

10. Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı

vardır?

( )20

( ) 40

( )30

( )10

68

33. Kişisel Koruyucu Donanımlar

1. Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı

( )Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı

( )İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı

( )Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı

2. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan sayılmaz?

( )Göz ve yüz koruyucuları

( )Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman

( )Baş koruyucuları

( )El ve kol koruyucuları

3. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu

donanım olarak kullanılabilir?

( )Sedye

( )Çizme

( )Gaz ölçüm cihazı

( )Tabanca

4. Aşağıda yer alan baret çeşitlerinden hangisi 1000 Volt ve üzeri elektrikle

çalışmalarda kullanılır?

( )Madenci bareti

( )İletken baret

( )Yalıtkan baret

( )Plastik baret

5. Kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda belirtilen durumlardan

hangisinde başlamaktadır?

( )Gürültü düzeyi 80 db(A) ya ulaştığında

( )Gürültü düzeyi 85 db(A) ya ulaştığında

( )Gürültü düzeyi 90 db(A) ya ulaştığında

( )Gürültü düzeyi 80 db(A) yı aştığında

6. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

( )Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.

( )Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda, kişisel koruyucu donanımın

seçiminde daha tehlikeli görülen risk dikkate alınır.

( )Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.

( )Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.

7. Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım

kurallarının belirlenmesinde önemli değildir?

( )İşyerindeki çalışan sayısı

( )Kullanım süreleri

( )Maruziyet sıklığı

( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

69

8. Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının gerekli

olabileceği en uygun işlerdendir?

( )Demiryolu manevra işleri

( )Ergitme ocaklarında yapılan işler

( )Metal çekme fabrikalarında yapılan işler

( )Bina yıkım işleri

9. Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsiz

olanı aşağıdakilerden hangisidir?

( )Kişisel koruyucu donanımın kalitesi

( )Kullanılma süreleri

( )Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı

( )İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

10. Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

( )Teknik tedbirler yetersizse

( )Riskler önlenmişse

( )Toplu korunma önlemleri alınmışsa

( )Riskler yeterli derecede azaltılmışsa

70

34. İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve

Kullanımında Güvenlik

1. Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli

güvenlik cihazlardan biri değildir?

( ) Seviye göstergesi

( )Manometre

( )Su tahliye sistemi

( )Uzaktan durdurma sistemi

2. Aşağıdakilerden hangisi, basınçlı hava tesisatında kullanılan hava tanklarının

kullanım amaçlarından birisi değildir?

( )Basınç dalgalanmalarını önlemek

( )Çıkış havasının sıcaklığını düşürmek

( ) Havanın şartlanmasını sağlamak

( )Kompresörün sık sık devreye girmesini önlemek

3. Aşağıdakilerden hangisi kompresör dairesinde uyulması gerekli güvenlik

kurallarından biri değildir?

( )Kompresörler patlamalara dayanıklı ayrı bir bölüme yerleştirilecektir.

( ) Kompresör dairesi çalışanlardan 15 metre uzakta yerleştirilecektir.

( )Kompresör dairesi kumanda panosu tehlike bölgesi dışına yerleştirilmiş

olmalıdır.

( )Kompresörlerin temiz hava emmesi sağlanmış olacaktır.

4. Aşağıdakilerden hangisi kazanlar ile yapılan çalışmalarda alınması gerekli

güvenlik tedbirlerinden biri değildir?

( )Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazan

dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.

( ) Kazan dairesi elektrik sistemi exfroop özellikli olarak kurulacaktır.

( )Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin,

tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olacaktır.

( )Kazanların görünür yerine imalatçı tarafından kazanı tanıtıcı bilgi plakası

konulacaktır.

5. Kompresör dairesi elektrik tesisatının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi doğru değildir?

( )İmalatçıların önerilerine uygun pano ve tesisat hazırlanmalıdır.

( )Tesisat yetkili elektrikçilere yaptırılacak ve periyodik bakım ve kontrolleri

yapılacaktır.

( )Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.

( ) İşletme topraklama hattı ile tank gövdesi arasında bağlantı oluşturulmalıdır.

6. Kazan dairesinin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

( )Kazan daireleri sürekli havalandırılacaktır. Tabii havalandırmanın yeterli

olmadığı hallerde uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.

( )Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak

yükseklikte olacaktır.

( ) Kazan dairelerinin dışarı açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.

( )Kazan dairesi drenaj sistemi ile donatılacaktır.

71

35. Basınçlı Kaplarda Güvenlik

1. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uyarınca bir basınçlı kabın iç basıncı için verilen

sınır değerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

( )Azami çalışma sıcaklığı 250 0C'den yukarı olamaz

( )Asgari basıncı 2 bar'dan yukarı olmalıdır

( )Azami çalışma basıncı 30 bar'dan fazla olamaz

( )Asgari çalışma sıcaklığı - 40 0C'den aşağı olamaz

2. Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun gerçek et

kalınlığı en az ne kadar olmalıdır?

( )2mm.'den az olmamalıdır.

( )3mm.den fazla olmalıdır.

( )En az 5mm.den olmalıdır.

( )En az 3mm. Olmalıdır.

3 Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için

azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ?

( )185 0C'den fazla olamaz

( )100 0C'den fazla olamaz

( )150 0C'den fazla olamaz

( )85 0C'den fazla olamaz

4. Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak

aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

( )Tasarım basıncının 1,25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır

( )İşletme basıncının 1,5 katına eşit hidrostatik test uygulanır

( )Tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da

pnömatik test uygulanır

( )İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

5. Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için

azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ?

( )100 0C'den fazla olamaz

( )85 0C'den fazla olamaz

( )150 0C'den fazla olamaz

( )185 0C'den fazla olamaz

6. Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi

gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir?

( )Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları

( )Kabın öngörülen kullanım amacı

( )İşaretlemeler

( )Tehlikelerin renk kotları

7. Basınçlı kabın veya tanıtım plakasının üstünde aşağıdaki bilgilerden hangisinin

bulunması gerekli değildir?

( )Bar cinsinden azami çalışma basıncı

( )Azami çalışma sıcaklığı (0C) olarak

( )Kabın kapasitesi Litre olarak

( )Kabın imalat malzemesi

72

8. Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar

"Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği" uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış

olmalıdır?

( )Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından

( )Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça

sertleşmeyen alüminyumdan

( )Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden

( )Alaşımlı çelik malzemelerden

73

36. Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik

1. El merdivenleri aşağıdaki durumların hangisinde kullanılamaz?

( )Yüksekliği 10 metreyi geçen yüksekliklerde.

( )Düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa.

( )Kısa süre kullanılacaksa.

( )İşverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında.

2. Hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

( )İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması,

yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılır.

( )Tekerlekli iskelelerin kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenir.

( )İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilir.

( )İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden

olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.

3. Hangi durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilir?

( )Kaldırma araçlarında.

( )Yüksekte çalışmalarda.

( )Hareketli iş ekipmanlarında.

( )Sabit platform yapılamayan durumlarda.

4. Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken

hususlardan biri değildir?

( )El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve

sağlam destek bulunacaktır.

( )El merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa merdivende elle tutacak yer

bulunması zorunlu değildir.

( )El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.

( )Portatif el merdivenlerinin, basamakları yatay konumda olmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanda yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi

gereken hususlardan biri değildir?

( )Kapalı alanlarda aydınlatma tesisatı çok güçlü ve yüksek gerilimli aydınlatma

lambalarıyla sağlanmalıdır.

( )Kapalı alanlarda mümkün olduğunca az eleman ile çalışılmalıdır.

( )Kapalı alanlarda sürekliliği olan işlerin yapılmasından kaçınılmalıdır.

( )Kapalı alanlarda çalışmalara başlanmadan önce Risk Değerlendirmesi

yapılmalıdır.

74

37. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

( )Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve

ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır.

( )Halat ancak, el merdiveni kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda

kullanılabilir.

( )El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı

kullanımı gerekmiyorsa, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.

( )El merdivenler ancak, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi

mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılabilir.

2. Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının

hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden

kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.

( )İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi

emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli

hale getirilecektir.

( )Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde

planlanacak ve gözetim sağlanacaktır.

( )Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.

3. El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer

bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin

altında olacaktır.

( )Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden

ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır.

( )Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler

hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir.

( )Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve

sabitlenecektir.

4. İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı ve aksesuarları konusunda

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır.

( )İnsanları kaldırmakta kullanılan ekipmanlar yalnızca iş güvenliği uzmanı

tarafından kontrol edilecektir.

( )Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır.

( )İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın

kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır.

5. İş ekipmanlarında düşmeleri önleyecek koruyucular hakkında aşağıda

verilenlerden hangisi yanlıştır?

( )Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan

vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.

( )Kişisel korunma önlemlerine toplu korunma önlemlerine göre öncelik

verilecektir.

( )Koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği

durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır.

( )Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit

merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.

75

6. Aşağıda verilenlerden hangisi platformlarda alınması gerekli güvenlik

tedbirlerinden değildir?

( )Platform kenarları paslanmaya karşı boyanacaktır.

( )Görüş imkanlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanmalıdır.

( )Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır.

( )Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.

7. İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden

olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.

( )İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek

önlenecekir.

( )İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından

yapılacaktır.

( )İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve

dayanıklılık hesapları yapılacaktır.

8. Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Kapalı alanlarda sürekliliği olan işler yapılacaksa iş güvenliği uzmanından

onay alınacaktır.

( )Kapalı alanlarda seyyar aydınlatma lambaları darbelere dayanıklı özel koruyucu

içinde ve küçük gerilimli olarak kullanılmalıdır.

( )Bu alanlarda gerekli ölçümler yapılarak zararlı gazların varlığı araştırılmalıdır.

( )Parlayıcı patlayıcı sıvı yada gaz madde bulaşıklarının bulunduğu alanlarda gaz

free işlemi yapılmış olmalıdır.

76

38. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG

1. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

yayınlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde

Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur?

( )3

( )2

( )1

( )4

2. Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlıgı ve Güvenliği

kapsamına girmez?

( )Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları

( )Doğru oturma şekilleri

( )Hızlı yazma teknikleri

( )Gözlerin korunması

3. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden

hangisinde uygundur?

( )Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde

( )Ekranlı daktilolarda

( )Toplumun kullanıma açık bilgisayar sistemlerinde

( )Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde

4. Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre aşağıdaki

durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir?

( )Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce

( )Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda

( )Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda

( )Düzenli aralıklarla

77

39. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilen husus yükle ilgili risk

faktörlerinden değildir?

( )Çalışma zemininde bulunan engeller

( )Vücudun bükülmesiyle yapılabilen elle taşıma işi

( )İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması

( )İşçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu

2. Elle taşıma işlerinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireysel risk faktörlerinden

sayılmaz?

( )İşçinin yetersiz dinlenme süresi

( )İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması

( )İşçinin fiziki yapısı

( )İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması

3. Elle taşıma işi aşağıda belirtilen hususlardan hangisini içermez?

( )Yükün birden fazla kişi tarafından başka bir yere götürülmesi

( )Yükün mekanik bir araç yardımıyla taşınması

( ) Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması

( )Yükün işçi tarafından elle ve beden gücü kullanılarak kaldırılması

78

40. İş Kazaları

1. Tehlikeli gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

( )50 volt

( )65 volt

( )42 volt

( )110 volt

2. Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeline ne

denir?

( )Zehirlenme

( )Tehlike

( )Risk

( )Zarar

3. Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur?

( )Kimya

( )İnşaat

( )Metal

( )Maden

4. Şantiye çöpleri atılırken nelere dikkat edilmelidir. Doğru olanı işaretleyiniz?

( )Çöpleri kapalı ve ayrı tutulması, mali, hijyen ve zaman kazancı sağlar

( )Metal parçaları, kablo vb. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır

( )Petrol, yağ, vb. atıkları dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur

( )Ahşap, mukavva, kağıt vb. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından

dökülmemelidir

5. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren

istenmeyen olaya..............denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline

............... denir.Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

( )Korkma - iyilik

( )Kaza - sağlık

( )Kaza - mutluluk

( )Şansızlık – sağlık

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini icon4 DAKİKA İÇİN BİLE OLSA OKUYABİLMEK

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconSendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconSanat insanın zihinsel yaratımları içerisinde zorunlu bir biçim olarak ortaya çıkar. Çünkü, söz konusu olan sanatta olsa bilim de olsa ya da başka bir

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconMADDE 75. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconRamazan ayının sonuna erişen ve temel İhtiyaçlarından başka, en az nisab miktarı bir Mala sahip bulunan her müslüman için verilmesi vacip olan sadakaya Fitre

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconCumhuriyetin Kızları Giligan’ın Sesine Sahip Olsa

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini icon“ Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconYeni doğmuş bir bebeğin bile çok küçük olsa dahi sinüsleri vardır. Başlangıçta bezelye büyüklüğünde olan bu boşluklar burnun içinden yüz ve kafatası

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconAranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile, günaha girerek yemek için onları yetkililere (rüşvet olarak) vermeyin

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconArtık tıpta uzmanlaşmanın bile yeterli olmadığı bir bir bilgi çağına girdik. Şimdi süper uzmanlaşma ya da diğer adıyla üst ihtisaslaşma dönemi. Eğer sadece

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page