Ders içeriklerinin belirlenmesi
Indir 152.28 Kb.
TitleDers içeriklerinin belirlenmesi
Page3/3
Date conversion01.03.2013
Size152.28 Kb.
TypeDers içerikleri
Sourcehttp://e-ozmen.com/wp-content/uploads/2012/10/2012-2013-1.DÖNEM-6-Mesleki-Gelişim.doc
1   2   3

1. KENDİNİ TANIMA VE GELİŞTİRME

1.1. Kendini Tanıma,

1.1.1. Bireysel Özellikler,

1.1.2. Bedensel Özellikler,

1.1.3. Zihinsel Özellikler,

1.1.4. Ruhsal Özellikler,

1.1.5. İlgi ve Yetenekler,

1.2. Kendini Geliştirme,

1.2.1. Kişisel Özelliklerini Geliştirme,

1.2.2. İlgi ve Yetenekleri geliştirme,

1.2.3. Kendini İfade Etme Yolları

1.2.4. Becerilerini Geliştirmek,

1.2.4.1. İletişim,

1.2.4.2. Sunum/sunuş,

1.2.4.3. İkna Becerileri,

1.2.4.4. Özgüveni geliştirme


2. MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

2.1. Meslek Seçimi ve Meslekte İlerleme,

2.1.1. Meslek Alanlarını Tanıma,

2.1.2. Uygun Meslek Seçimi,

2.1.3. Meslek Eğitimi,

2.1.4. Meslekte İlerleme Yolları,

2.1.5. Kariyer Planlama,

2.2. Performansı Geliştirme,

2.2.1. Zamanı Verimli Kullanma,

2.2.2. Stresle Başa Çıkma,

2.2.3. Motivasyon,

2.2.4. İşe Uyum,

2.2.5. Ekip çalışması,

2.2.6. Mesleki yayınları izleme,

2.2.7. Eğitim faaliyetlerine katılma,

2.2.8. Ürün/Hizmet Kalitesini Geliştirme


3.PROBLEM ÇÖZME

3.1. Problem Nedir?

3.1.1. Kişisel problemler,

3.1.2. Toplumsal/Sosyal Problemler,

3.1.3. Mesleki Problemler,

3.2. Problem Çözme Yöntemleri,

3.2.1. Tecrübeler,

3.2.2. Hazır Modellerle Problem Çözme,

3.2.3. Deneme-Yanılma Yoluyla,

3.2.4. Kavrama Yoluyla Problem Çözme,

3.2.5. Bilimsel Problem Çözme Yoluyla,

3.2.6. Yaratıcı Düşünme,

3.3. Problem Çözme Aşamaları,

3.3.1. Sorunun Fark Edilmesi,

3.3.2. Sorunun Tanımlanması,

3.3.3. Bilgilerin toplanması ve tasnifi,

3.3.4. Çözümler Üretme,

3.3.5. Çözümlerin Değerlendirilmesi,

3.3.6. En Uygun Çözümü Seçme,

3.3.7. Değerlendirme ve Yeniden Yapılandırma

4.PROJE GELİŞTİRME

4.1. Proje Nedir?

4.2. Projenin Planlanması,

4.2.1. Problem Durumu,

4.2.2. Proje İhtiyacı,

4.2.3. Proje konusu,

4.2.4. Proje Taslağı,

4.2.5. Projenin Yazılması,

4.2.5.1. Projenin tanımı ve amacı,

4.2.5.2. Projenin Gerekçesi,

4.2.5.3. Proje kaynakları,

4.2.5.4. Faaliyet Planı,

4.2.5.5. Proje Bütçesi

4.2.5.6. Görev Dağılımı,

4.2.5.7. Beklenen Sonuçlar,

4.2.6. Projenin Sunulması,

4.3. Projenin Uygulanması,

4.3.1. Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

4.3.2. Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi,

4.4. Projenin Tamamlanması,

4.4.1. Projenin sürdürülebilirliği,

4.4.2. Proje Raporlarının Hazırlanması


  1. MESLEKİ GELİŞİM dersinde; Bütün alanlarda ortak olup öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; onun üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
  1. Mesleki Gelişim dersinde her dönem 2 yazılı sınav yapılacak. Derslerde işlenen konularla ilgili sorulan sorulara verilen cevaplar sözlü notu olarak değerlendirilecektir. Ayrıca her modülün sonunda bulunan “Modül değerlendirme” sınavları uygulanacaktır. Öğrencilere araştırma konuları vererek, daha sonrada derslerde sunmalarına isteyelim.


Yönetmelik esaslarına göre zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.


HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI DÖNEM ÖDEVİ KONULARI;


DERSİN ADI

ÖDEVİN KONUSU

Mesleki Gelişim

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurma özellikleri,

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurma özellikleri,

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemleri,Sınav Notları + Modül Ortalaması + Sözlü

DÖNEM NOTU = ------------------------------------------------------------

Toplam not sayısı


  1. Ara dinlenmelerde bölüm nöbetçi öğrencisinin bölümü terk etmeyip sınıf güvenliği sağlanacaktır. Sınıfta ders yapılırken bölüm koridorunda sessizliğin sağlanmasından, gereksiz lambaların söndürülmesinden ve bölüm koridor tuvalet ve odaların temizliklerinden bölüm nöbetçi öğrencisi, kontrolünden o gün ki nöbetçi öğretmen sorumludur. Öğrencilerin başarısını artırmak için kültür öğretmenleri ile iletişim halinde olunacaktır. Öğrencileri ne kadar çok takip edersek öğrenci başarısında o kadar gözle görülür bir artış olacaktır. Öğrencilerin derse katılımlarını artırmak için güncel örneklerin sayısı çoğaltılacaktır. Öğrencilere araştırma konuları verilecek ve kendilerinin sunması istenecektir. Yapılan sunumlar sözlü notu olarak değerlendirilecektir. Kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan öğrencilere kesinlikle taviz vermeyelim, okul idaresi aracılığı ile öğrencinin velisine durumu aktaralım.
  1. Toplantı Yukarıda alınan kararlar doğrultusunda Harita-Tapu-Kadastro Alanı zümre başkanı Mehmet ÖZMEN başkanlığında, 2012–2013 Öğretim yılı I. Döneminde yapılacak çalışmalarla öğrencilerin, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak milli, ahlaki ve insani değerlerinin geliştirerek, öğrencilerimizin milletimize ve insanlığa yararlı, iyi ve verimli yurttaşlar olarak eğitilebilmesi temennisiyle kapatılmıştır.


TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ


Zümre Başkanı


Mehmet ÖZMEN

HARİTA TAPU KADASTRO

ALAN ÖĞRETMENİ

ÜYE


Murat YAREN

İNŞAAT TEKNİK ÖĞRETMENİ

ÜYE


Av. Bekir KÜÇÜKÇAYIR

HARİTA TAPU KADASTRO

ALAN ÖĞRETMENİ


ÜYE


Volkan KARA

İNŞAAT TEKNİK ÖĞRETMENİ

ÜYE


Av. Bülent PERK

HARİTA TAPU KADASTRO

ALAN ÖĞRETMENİÜYE


Yıldız BAYDERE

İNŞAAT TEKNİK ÖĞRETMENİ

ÜYE


Filiz KARA

İNŞAAT TEKNİK ÖĞRETMENİ


ÜYE


Burcu TARIM

İNŞAAT TEKNİK ÖĞRETMENİU Y G U N D U R


28/ 09/2012

Mesut İLHAN

OKUL MÜDÜRÜ

/

1   2   3

Similar:

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDoku/Organ Spesifik Mikrosatellit DNA Gen İçeriklerinin Capsicum cDNA Kütüphanelerinde In Silico ve In Vitro Yaklaşımlarla Belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconUzaktan Eğitimde Ders Materyallerinin Hazırlanmasında Ders İçeriklerinin Tasarımı ve Senaryolaştırılması

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconAmaç ve hedef belirleme, yeterliklerin ve çıktıların belirlenmesi, ders planlarının oluşturulması ve sürdürülebilir gelişme

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconAmaç ve hedef belirleme, yeterliklerin ve çıktıların belirlenmesi, ders planlarının oluşturulması ve sürdürülebilir gelişme

Ders içeriklerinin belirlenmesi icon1- Aşağıdaki besin içeriklerinin öncelikli görevlerini tabloda işaretleyiniz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page