5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ
Indir 17.97 Kb.
Title5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ
Date conversion01.03.2013
Size17.97 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.egitimevi.net/besincisinif/fentest/TEST23.doc
5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ “Test 23” Bölüm 3: Isı Maddeleri Etkiler

1) Aşağıdakilerden hangisi, ısının madde üzerindeki etkilerinden değildir?

 1. Genleşme

 2. Sıcaklık artışı

 3. Kütlenin azalması

 4. Şekil değiştirme

2) Bir bakır tel ısıtılarak sıcaklığı artırıldığında;

I. Uzunluğu

II. Kütlesi

Değerleri nasıl değişir?

I II

 1. Artar Azalır

 2. Artar Değişmez

 3. Azalır Artar

 4. Değişmez Azalır

3) X sıvısının, X gazına dönüşmesi olayına ne ad verilir?

 1. Buharlaşma

 2. Erime

 3. Donma

 4. Yoğunlaşma

4) Aşağıdakilerden hangisi ısı kaybeden bir maddede gözlenmez?

 1. Yoğuşma

 2. Büzülme

 3. Donma

 4. Kaynama

5) Aşağıdaki olaylardan hangisinde madde hal değiştirmez?

 1. Erime

 2. Genleşme

 3. Buharlaşma

 4. Donma

6) Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi değildir?

 1. Tereyağının erimesi

 2. Odunun yanıp kül olması

 3. Su buharının suya dönüşmesi

 4. Erimiş kurşun metalinin dondurulması

7) Isı verilen bir metalin;

I. Sıcaklığı

II. Boyutları

Özelliklerinde nasıl bir değişme olur?

I II

 1. Artar Artar

 2. Artar Azalır

 3. Azalır Artar

 4. Artar Değişmez

8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Soğuk maddelerden sıcak maddelere doğru ısı akışı olur.

 2. Isınan madde genleşir.

 3. Genleşme bazen maddelere zarar verir.

 4. Isı ve sıcaklık farklı birimlerle ifade edilir.

9) Saf bir maddenin buharlaşma ve donma işlemlerinde ısı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Buharlaşma Donma

 1. Isı alır Isı verir

 2. Isı alır Isı alır

 3. Isı verir Isı verir

 4. Isı verir Isı alır

10) Termometrelerde kullanılan sıvının hangi özelliğinden yararlanılarak, termometreler çalışır?

 1. Kaynama sıcaklığı

 2. Akışkanlık

 3. Genleşme

 4. Yoğuşma

11) Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddeler arası ısı akışı gerçekleşmez?

 1. Elimize dökülen kolonyanın buharlaşması

 2. Suyun buzlukta donması

 3. Çelik yayın gerilmesi

 4. Farklı sıcaklıkta iki madde karıştırıldığında bir süre sonra ortak bir sıcaklığa gelmesi

12) Büşranur: Isı hareket enerjisine dönüşebilir.

Burçak: Isıtılan maddelerin sıcaklığı artar.

Serkan: Sıvılara ısı verilirse katılaşır.

Buna göre hangi öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrudur?

 1. Büşranur ve Serkan

 2. Büşranur ve Burçak

 3. Burçak ve Serkan

 4. Büşranur, Burçak ve Serkan

13) Sevgi’nin annesi, cam konserve kavanozunun kapağını açamıyor. Kavanozu ters çevirerek sıcak su dolu kabın içine koyuyor. Bir süre sonra kapağı tekrar açmayı denediğinde bu sefer başarılı oluyor.

Buna göre, kapağın açılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 1. Cam kavanozun kapaktan daha fazla genleşmesi

 2. Cam kavanoz ve metal kapağın aynı oranda genleşmesi

 3. Cam kavanozun genleşip metal kapağın genleşmemesi

 4. Metal kapağın cam kavanozdan daha fazla genleşmesi

14) Aşağıdakilerden hangisi ısı ya da sıcaklık birimi değildir?

 1. Kalori

 2. Joule

 3. Mililitre

 4. Derece selsiyus

15) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. Genleşme bizim için her zaman zararlıdır

 2. Kaynama sırasında sıvıların sıcaklığı değişmez

 3. Isıtılan maddelerin her biri aynı oranda genleşir

 4. Yazın elektrik tellerinin uzamasının sebebi büzülmedir

16) Buharlaşma ve kaynama ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Buharlaşma bir sıvının yüzeyindeki taneciklerin gaz haline geçmesidir.

 2. Her saf maddenin belirli bir kaynama sıcaklığı vardır.

 3. Sıcaklığı artan sıvıların buharlaşma hızı artar.

 4. Saf maddelerin kaynaması sırasında sıcaklıkları daima artar.

17) I. Erime

II. Donma

III. Buharlaşma

IV. Yoğunlaşma

Yukarıda verilen olayların maddenin ısı alması ve vermesi ile gerçekleşmesi durumu, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

Isı almasıyla Isı vermesiyle

 1. I ve II III ve IV

 2. I ve III II ve IV

 3. II ve IV I ve III

 4. II, III ve IV I

18) “Kaynama” olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sıvını her yerinde olur.

 2. Her sıcaklıkta gerçekleşir.

 3. Kaynama süresince sıcaklık değişmez.

 4. Sıvının hızla buharlaşmasıdır.

19) Buharlaşma” olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sıvının her yerinde olur.

 2. Her sıcaklıkta gerçekleşir.

 3. Buharlaşan maddelerin sıcaklığı değişebilir.

 4. Sıvının ısı alarak gaz haline geçmesidir.


Sorular bitti.

Şimdi kontrol zamanı!

OSMAN CAN_Sınıf Öğretmeni

Add document to your blog or website

Similar:

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon7. SINIF(FEN VE TEKNOLOJİ)

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ

5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ icon5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page