YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ
Indir 84.25 Kb.
TitleYTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ
Date conversion01.03.2013
Size84.25 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.bote.yildiz.edu.tr/tez.doc

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ
BÖTE Bölümünde yapılacak bitirme tezleri aşağıdaki kategorilerden birinde olabilir.

A. Ürün (Yazılım) Geliştirme

Belirli bir öğretme kuramı ve modeli çerçevesinde eğitimle ilgili bir web sitesi ya da ders yazılımı tasarımı ve gerçekleştirilmesi veya bir öğretim tasarımı önerilmesi
Örnek:

 • İlköğretim 6. sınıf Fen Bilgisi dersi “elektrik” ünitesi için bilişsel kuram çerçevesinde web sayfası geliştirilmesi

 • İlköğretim 7. sınıf bilgisayar dersi “Microsoft Excel” konusunun “buluş yoluyla öğretim” modeline uygun olarak öğretimi için eğitim yazılımı geliştirilmesi

 • İlköğretim bilgisayar dersi “Bilgisayar Donanımını Tanıyalım” konusu için çoklu zeka yaklaşımına uygun materyal hazırlanması

 • .....

B. Araştırma Yapma


 1. Betimleyici Araştırmalar

 1. Eğitim/öğretim veya bilgisayar alanındaki bir durumu/gelişimi/konuyu saptamaya yönelik araştırmalar
  Örnek:

 • Müfredat Laboratuar Okulları.

 • Dünyada BDÖ’nün gelişimi ve ulaştığı nokta.

 • Türkiye’deki eğitim yazılımları ve bunları geliştiren kuruluşlar

 • İlköğretim okulları için bilgisayar laboratuarı kurulumu ve yönetimi

 • ....

 1. Belirli bir kesimin eğitim/öğretimle ilgili konulardaki tutumlarını, görüşlerini, vb. derlemeye ve incelemeye yönelik araştırmalar. (anket, görüşme, gözlem yöntemlerinin bir veya bir kaçının kullanılmasıyla)
  Örnek:

 • Özel okul öğrencilerinin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi (anket yoluyla)

 • İlköğretim Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin BDÖ’ye karşı tutumlarının belirlenmesi (anket ve/veya görüşme yoluyla)

 • .....

 1. Deneysel Araştırmalar

Bir öğretim yönteminin veya geliştirilen bir yazılımın bir okulda/sınıfta uygulanması ve fark yaratıp yaratmadığına veya başarıyı artırıp artırmadığına etkisine bakılması (Lisans bitirme çalışması için ağır olabilir.)
Örnek:

 • xxx dersinin yyy ünitesinin “proje tabanlı öğretim” yöntemi ile işlenmesi başarıyı arttırır.

 • xxx dersinin yyy ünitesinin bilişsel kurama göre tasarlanmış ”web tabanlı öğretim” yöntemi ile verilmesi öğrenci başarısı üzerinde fark yaratır.

 • ...


TEZ KİTAPÇIĞININ HAZIRLANMASI


Hazırlayacağınız bitirme tezinde yapacağınız çalışmanın niteliği kadar yazacağınız tez kitapçığı da önemlidir ve yazılacak raporun formatı sosyal bilimlerde hazırlanan tez ya da araştırma raporlarının formatına uygun olmalıdır. Bu konuda kaynak kitap olarak “Bilimsel Araştırma Yöntemi” ve “Araştırmalarda Rapor Yazma” kullanılabilir. (Her iki kitabın yazarı Niyazi Karasar - Nobel Yayıncılık)


Yapacağınız çalışmanın türüne bağlı olarak tez kitapçığınızın formatında bazı farklılıklar olacaktır:


Ürün(Yazılım) Geliştirme

Araştırma Yapma


 • İçindekiler

 • Özet

 • Giriş
 • Uygulama


 • Yazılım geliştirme süreci ve ortaya çıkarılan ürünün özellikleri uygun başlıklar kullanılarak anlatılır.
 • Özet ve Yorumlar


 • Kaynakça

 • Ekler

 • İçindekiler

 • Özet

 • Giriş
 • İzlenen yol

 • Araştırma süreci ve toplanan bilgiler konuya uygun başlıklar altında anlatılır.

 • Özet ve Yorumlar

 • Kaynakça

 • Ekler
 • İçindekiler

Tez kitapçığını oluşturan tüm konu başlıklarının sayfa numaraları gösterilir. • Özet

Yapılan çalışmada hangi amaca yönelik ne(ler) yapıldığı, hangi yöntemlerin/programlama dilinin neden kullanıldığı ve ulaşılan sonuç yarım sayfa içinde özetlenmelidir. Özet bölümünün amacı tezle ilgilenen kişiyi kısaca bilgilendirmektir.


 • Giriş

Bu bölümde; çalışmanın amacı, neden böyle bir tez konusu seçildiği, hangi sorunun cevabının ya da problemin çözümünün arandığı veya hangi amaca yönelik ürün geliştirildiği belirtilir. Ayrıca, ana amacı gerçekleştirmek için, gerçekleştirilmesi gereken alt amaçlar da burada açıklanmalıdır.


Çalışmanın hangi kuramsal temel(ler)e dayandığı, konunun ortaya çıkışı, gelişimi, Türkiye’de ve dünyada bu konuda daha önce ne tür çalışmalar yapıldığı, bu çalışmaların eksik ya da yetersiz yönleri, sizin çalışmanızda kullanacağınız yaklaşımın/yeniliğin ne olduğu, getirileri, faydaları, sınırlılıkları, eğitimle ilgisi, vb. aktarılmalıdır. BU BÖLÜMDE BULUNACAK BAŞLIKLAR TEZİN TÜRÜNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERECEKTİR.

 • Uygulama / İzlenen Yol

 • Eğer yazılım geliştiriliyorsa; ürün geliştirme süreci kuramsal temelle de ilişkilendirilerek detaylı olarak anlatılmalı, öncesinde kullanılan yazılım ve programlama dilleri hakkında bilgi verilmeli, bu yazılımların hangi özelliklerinden dolayı tercih edildiği açıklanmalıdır.

 • Eğer araştırma yapıldıysa; sürecin nasıl geliştiği, hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, bu yöntem ve tekniklerin seçilmesinin sebepleri detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. • Özet ve Yorumlar


Kısa bir özetten sonra; elde edilen ürün ya da bulgular açıklanmalı, konuyla ve çalışmanızla ilgili yorumlarınız, ayrıca bu çalışmada sizce eksik kalan yönler, ulaşılması beklenen/istenen hedefe erişilip erişilmediği, erişilmediğiyse sebepleri anlatılmalıdır. Yorumlar bu çalışmaya devam edildiği taktirde neler yapılabileceği ile ilgili ışık tutucu özellikte olmalıdır.


 • Kaynakça

Raporunuz boyunca (yorumlar ve uygulamada yaptığınız işleri anlattığınız kısımlar hariç) cümleleriniz hep bir kaynaktan alınmış olacaktır. Birebir almasanız, birinin bir cümlesini biraz değiştirip yazmış olsanız bile, fikir size ait olmadığından atıfta bulunmak zorunluluğu vardır. Bu sebeple, raporunuzu yazarken yazdığınız cümlelerin hemen yanına (geriye dönük toparlama çok zor olacağı için sonraya bırakmadan) atıfta bulununuz.


Bu konuyla ilgili olarak http://www.fbe.metu.edu.tr/Intihal/intihal.htm adresini mutlaka incelemeniz gerekmektedir.


Atıf şöyle yapılır: Cümle bitince, noktasını koymadan parantez içinde kaynağın yazarı, yayın yılı ve alıntının yapıldığı sayfa yazılır. Eğer birden fazla sayfa varsa baş ve son sayfa numaraları arasında – işareti konur.

Örnek:


 • Fgdfgdfgsdhajdlkahslk (Alkan, 2000, 12).

 • Sglşklkjgh fdjh kfj kflsşjdsfşkohj j kjdşfljh şlkhk jfgjhşld şkljhlşh şlkjh kjşlkjfdjhşfldjh şfljhşfljfljhljhşlf (Karasar, 2002, 23-32)

 • akjaflajf sjfdljfs fj (Hannafin&Peck,1989, Akt., Alkan, 2000, 22-23)


Diğer bir atıf türünde yazarın görüşünü aktarırken ne dediğinden bahsedebilirsiniz.

Örnek:

 • Alkan’a göre (2000, 12), eğitim………….’dir.

 • Smith ve Ragan (1999,17,32)’a göre ...Bir yazardan 2-3 satırdan daha fazla ve aynen alıntı yapacaksınız, yeni bir paragrafta sağ ve solda bir sekme içerden ve küçük ve farklı bir punto ile yazmalısınız.

Örnek:


Gsdhlkgsdd dddddddd ddddddd dddddddd dddd ddddddddd Dslgsdş gggggg gggggggggg gggggggg gggggkllii sdhlkgsd jlgds ssssssssss sssssssss sssssssss. gggggggg ggggggggkllii Ödjvksfdj glksd.jlgds ssssssssss sssssssss sssssssss.

(Alkan, 2000, 22-23)


Dikkat !

Bu işi sonraya bırakırsanız hangi cümleyi hangi kitabın hangi sayfasından aldığınızı bulmanız imkansız olabilir.

Tezde kullanılan her bir atıfa ait bilgiler kitapçığın sonundaki kaynakçada, alfabetik sıra gözetilerek verilmelidir.


Örnek kaynakça yazımı:Alkan, C. (2000). Eğitim Teknolojisi. Ankara; Anı Yayıncılık.

Erden, M., Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.

Banaty, BH. (1987). Instructional System Design, in R.M. Gagne (ed.), Instructional Technology Foundations. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 85-110

Wooton, L.M. (1991). The sysytem approach to education as viewed from the classroom. 23.11.2004 tarihinde www.epnet.com adresinden erişildi.

MEB. (2000). 2003 Ortaögretim Kurumlari Sınavı, İllere Göre Genel Kiz ve Erkek Adaylarin Dagilimi. 10.12.2004 tarihinde http://www.meb.gov.tr/index800.htm adresinden erişildi.
Kitap


Internet

Internetten aldığınız yazıların yazarı olmasına dikkat edin.

Kaynak kullanımı ile ilgili önemli bir nokta mümkün oldukça fazla sayıda, farklı kaynağı kullanma gereğidir. Bir tez kaynak açısından ne kadar zengin olursa o kadar sağlam temellere dayanacaktır. • Ekler

Çalışmanız boyunca ürettiğiniz ve kullandığınız her tür materyal (kullandığınız anketler, görüşme formları, ürettiğiniz yazılımın ekran çıktıları, vb. ) bu bölümde yer alacak ve metnin sayfa numaralarından bağımsız olarak, eklere ait numaralarla gösterilecektir.


ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ


Yazım ve yayım kuralları


Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide; eğitim bilimleri alanında disiplinlerarası bir yaklaşımla gerçekleştirilmiş deneysel çalışmalara, incelemelere, derleme türündeki yayınlara yer verilir. Dergide, Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının yazılarının yayımlanmasına öncelik tanınır; ancak eğitim bilimleri konusunda, fakülte dışındaki öğretim elemanlarının yazıları da Editörler Kurulu Başkanlığı’nın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararıyla yayımlanabilir.


Hakemlere gönderilen yazılar şu ölçütler göz önünde bulundurularak değerlendirilir:


Derleme makaleler; başlığın yazının içeriğine uygunluğu, bilimsel açıdan yeniliği, kuramsal açıdan alana katkıda bulunuşu, Türkçe ve yabancı alanyazınını yansıtmadaki yeterliliği, kullanılan dilin anlaşılabilirliği ve Türkçenin genel yazım kurallarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Araştırma makalelerinde ise, yukarıdaki ölçütlerin yanında; araştırma modelinin uygunluğu, istatistiksel tekniklerin seçimi ve kullanımının uygunluğu, bulguların açıklanmasının ve tartışılmasının yeterliliği, ÖZ ve ABSTRACT’ın APA kurallarına uygunluğu gibi ölçütler de sınanır.


Derginin basımına ilişkin süreç aşağıdaki işlem basamaklarına göre yürütülür:

a. Yazılar, Editörler Kurulu Başkanlığı’na yazılan bir dilekçe ekinde (Dilekçede, makalenin daha önce yayımlanmadığı belirtilecektir.), Beş (5) eşlem (nüsha) ve bir bilgisayar disketi ile Editörler Kurulu Sekreterliği’ne verilir. Bu eşlemlerden sadece birine yazar ya da yazarların adı yazılır.


b. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu Başkanlığı, incelenmek için gönderilen yazıları ön incelemeden geçirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.


c. Editörler Kurulunca ön değerlendirmesi yapılan yazılar, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere üç hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak yazılarını Editörler Kurulu Sekreterliği’ne teslim ederler. Düzeltilmiş olan yazı, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Yazıların yayımlanabilmesi için, en az iki hakemin “basılabilir” yargısına varması gerekir; buna karşın, aynı yazı için diğer hakem, değerlendirme sonucunda “basılamaz” demişse, yazı, Editörler Kurulu’nun önerisiyle dördüncü hakeme gönderilebilir.


ç.Yayımlanmasına karar verilen yazılar, konularına göre bir bütünlük oluşturacak şekilde Editörler Kurulu Sekreterliği'nce sıraya konur.


d. Hakemler tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmalar, Editörler Kurulu kararıyla basılmak üzere Web üzerine konulmak ve basımevine gönderilmek üzere Dekanlığa gönderilir. Üniversite Basımevinden “basılabilir” onayı için gelen yazılarsa, Editörler Kurulu Sekreterliği tarafından yazarlarına ya da ilgili bölüm sekreterliğine teslim edilir. Yazar ya da yazarlar yazılardaki, (varsa) düzeltmeleri 15 gün içinde yapar. Bu süre içinde düzeltmesi yapılmayan yazıların basımı bir sonraki sayıya bırakılır.


e. Derginin kapak ve baş sayfaları, içindekiler ve sondaki konu göstergesi, Editörler Kurulu Başkanlığı'nın onayı alınarak düzenlenir.


f. Dergiye gönderilen makaleler ve disketler, yazı yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderilmez.


g. Yayımlanmasına karar verilen makaleler için ücret ödenmez.


ğ. Yazılarda savunulan görüşlerden ve kaynakların doğruluğundan yazar ya da yazarlar sorumludur.


h. Derginin sayılandırılması, her yıl birbirine eklenerek sürdürülür.


EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ’nde yayımlanacak yazılarda aranacak temel koşullar şunlardır:

1. Dergiye gönderilen araştırmaya dayalı ya da derleme makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da halihazırda incelemede olmaması,

2. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin yazım kurallarına uygun biçimde yazılmış olması gerekir.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI
Teknik özellikler:


Gönderilecek olan makaleler, A 4 boyutlu kağıdın yalnızca bir yüzüne, Microsoft Word yazılım programı, Times New Roman 12 punto - 1.5 satır aralıklı, kenarlardan 2.5 cm’lik boşluk bırakılarak 25 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Türkçe ÖZ ve İngilizce ABSTRACT ile anahtar sözcükler 10 punto olmalıdır.


Yazılarda yer verilecek olan tablo ve şekiller gerçek boyutlarında en çok 13cm eninde ve 16 cm yükseklikte olmalıdır, metin içinde yerleştirileceği yerde olmalıdır.

BiçimBaşlık Sayfası


Yazının ilk sayfasında makalenin başlığı, yazar/yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurumu ile e-posta adresleri yer alır. Başlık 12 puntoda ve koyu yazılmalıdır. Başlık için önerilen uzunluk ise, en çok 10-12 sözcük arasındadır. Başlık sayfasında yer alan bilgiler (makalenin başlığı, yazar adı/adları ve unvanı ya da unvanları, çalıştığı kurum) ortalanır ve bir geniş aralık altında sırasıyla yer alır.


ÖZ den önce Türkçe başlık ABSTRACT tan önce de İngilizce başlık konulur.


ÖZ ve ABSTRACT


Türkçe ÖZ ve İngilizce ABSTRACT’ın her biri 100-120 sözcük arasında olmalıdır.

Yazının birinci sayfasında alt alta Türkçe ÖZ ve İngilizce ABSTRACT başlıkları altında yer verilir. Deneysel bir çalışma için ÖZ, araştırmanın amacını, katılımcıların özelliklerini, yöntemini (araştırmanın modelini, veri toplama araçlarını, veri analizini), bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini kapsayacak şekilde yazılır. Derleme türü bir çalışma için öz; başlık, amaç, kullanılan kaynaklar ve sonuçları içerir. Anahtar sözcükler (3-6 sözcük) Türkçe öz’ün altında Anahtar Sözcükler; İngilizce Abstract’ın altında da Key Words başlığı kullanılarak yer almalıdır.


Ana Metin

GİRİŞ


Araştırmanın problem durumu ve kavramsal ya da kuramsal çerçevesi alanyazın tartışılarak açıklanmaya çalışılır. Alanda daha önce yapılmış çalışmalarla da ilişki kurulur. Araştırmanın önemi ve bu araştırmaya neden gereksinim duyulduğu tartışılır. Çalışmanın sınanacak varsayımları ya da amacı ifade edilir. Bu kısımda gerektiğinde sınırlılıklara, varsayımlara, tanımlara ve kısaltmalara yer verilir.


YÖNTEM

Araştırmanın yöntemi kısmında çalışmanın nasıl yapıldığı ayrıntılı bir biçimde anlatılmalıdır. Bu kısım okuyucuya bulguların güvenirliğini, geçerliğini ve yöntemin uygunluğunu değerlendirme fırsatı vermelidir. Ayrıca yöntem, araştırmanın tekrar edilebilmesine olanak tanıyacak biçimde açık olmalıdır.


Yöntem kısmı; katılımcılar ya da denekler (gerektiğinde evren ve örneklem), veri toplama araçları ve işlem basamakları gibi alt başlıkları içerebilir.


BULGULAR

Bulgular kısmı toplanan verileri ve kullanılan istatistiksel analizleri özetler. Veriler sonuçları doğrulayabilmede yeterli olacak gerekli ayrıntılar ile rapor edilmelidir. Verilerin rapor edilmesinde tablo ya da şekiller kullanılabilir. Tablo ve şekiller için metin içinde gerekli açıklamalara yer verilmelidir. Kestirisel istatistiklerin (t test, F test, kay kare gibi) rapor edilmesinde, test istatistiğinin ortaya çıkma olasılığı (p) ve etkinin yönü ile ilgili bilgiler verilmelidir. Örneğin, yaşın etkisi .05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır, F(1,123)=7.65, p<.05 gibi. Bunun yanı sıra bulguların anlaşılmasını kolaylaştıracak gerekli betimsel istatistiklerin (örneklem büyüklükleri, ortalamalar, korelasyonlar ve standart sapmalar gibi) rapor edilmesine de önem verilmelidir.

TARTIŞMA


Bulgular sunulduktan sonra, araştırmacı “tartışma” kısmında özgün (orijinal) varsayımlarına göre yorumlarını ve değerlendirmelerini yapar. Araştırmacı bulgularını tartışmada, yorumlamada ve çıkarımlarda bulunmakta serbesttir. Burada yorumlar yapılırken başka araştırma bulgularının farklı ve benzer yönleri de verilerek tartışılır. Bulguların ışığında sonuçlara yer verilir; ayrıca ulaşılan sonuçlara göre uygulama ve araştırma önerilerinde bulunulur. Gerekmedikçe önerileri maddeler halinde vermekten kaçınılmalıdır.


SUMMARY veya ÖZET

Türkçe makalelerde İngilizce, İngilizce makalelerde ise Türkçe olmak üzere 750 ila 1000 sözcükten oluşan ve makalenin ana hatlarını genişçe özetleyen uzun özet yazılır. BU metin kaynakçadan sonraya konulur.


KAYNAKLAR veya KAYNAKÇA

Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, “Kaynaklar” ya da “Kaynakça” (kaynak sayısı 10'dan az ise) listesinde yer almalıdır. Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça ayracı ile gösterilir. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilir. Örnekler:


Doğrudan aktarmalarda; Göktürk (2001: 18)’e göre ya da kaynakça bağlacı cümle sonuna konulacaksa, yazarın soyadı ve eserin basım yılı ayraç (parantez) içinde verilir (Göktürk, 2001: 18). Dolaylı aktarmalarda ise sayfa numarası verilmez, Göktürk (2001)’ e göre ya da (Göktürk, 2001) vb. biçimlerde gösterilebilir.


Doğrudan aktarmalarda; biçim, çıkarma ve ekleme, yanlışların düzeltilmesi vb. durumlar, bilimsel araştırmalarda rapor hazırlama ilkelerine uygun olmalıdır. Dolaylı aktarmalarda ise, özgün kaynaktaki yargı ya da bilgilerin bir anlam yitimine uğratılmadan, anlamı ya da niteliği değiştirilmeden aktarılması gerekir.


Aynı ayraç içinde farklı yazarlara ait iki ya da daha fazla çalışma olursa, kaynaklar yazarların soyadlarına göre abecesel (alfabetik) sıraya dizilerek gösterilir.

Örneğin, .....( Göktürk, 1998; Uygur, 1985; Vygotsky, 1962) vb.


Özgün (orijinal) kaynağa ulaşılamadığında, aktaran kişiye ait bilgiler verilir. Örneğin, Coseriu, şiir dilini, dilin öteki kullanılışlarından bütünüyle ayrı tutmakta, onda bütün dilsel olanakların gerçekleştiğini ileri sürmektedir ( Akt. Aksan, 1993).


Makalenin sonunda yer alan kaynaklar ya da kaynakça kısmında, eserler, yazarların soyadlarına göre abecesel sıraya dizilir. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnekler dikkate alınır:


Türkçe Makale

Toluk, Z. (2004). Matematiğin Doğasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (2), 27-34.


Türkçe Makale (dergi sayı numarası sürekli olarak verilen)

Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 62, 5-13.

Türkçe Kitap

Olkun, S. ve Toluk, Z. (2004). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Türkçe Online Dergi

Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Ölçümleme ve Değerlendirme Yaklaşımları: Bolu İli Örneği. İlköğretim-Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 12 Mart 2004 tarihinde indirilmiştir.


İngilizce Makale

Battista, M. T. & Clements, D. H. (1996). Students' understanding of three-dimensional rectangular arrays of cubes. Journal for Research in Mathematics Education, 27(3), 258-292.

İngilizce Makale (dergi sayı numarası sürekli olarak verilen)

Starkey, P. (1992). The early development of numerical reasoning, Cognition, 43, 93-126.

İngilizce Edited Book

Battista, M. T. & Clements, D. H. (1998). Students' understanding of three-dimensional cube arrays: Findings from a research and curriculum development project. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space (pp. 227-248). Hillsdale, NJ: LEA Publishers.

İngilizce Kitap

Billstein, R., Libeskind, S. & Lott, J. W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (5th Ed.). New York: Addison-Wesley.

İngilizce Bildiri

Empson, S. B. (1995). “Equal sharing and shared meaning: The development of fraction concepts in a first-grade classroom.” Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

İngilizce Online Dergi Makalesi

Olkun, S. & Toluk, Z. (2002). Textbooks, word problems, and student success on addition and subtraction. International Journal of Mathematics Teaching and Learning (November, 18). [Online]: Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://www.ex.ac.uk/cimt/ijmtl/ijabout.htm.

İngilizce Online Rapor

TIMSS. (1999). “International mathematics report, findings from IEA’s repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the eight grade.” [Online] Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_TOC.pdf.


Editörlü Türkçe Kitap

Varış, F. (Ed.) (1994) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.


Editörlü bir kitaptaki makale ya da bölüm

Acan, F. (1996). Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Tarihsel Evrim ve Bugünkü Durum, H. Çoşkun (Ed.) Akademik Yaşamda Kadın (ss. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayını.


İkinci bir kaynakta tartışılan bir çalışmanın metin içinde ve kaynaklar bölümünde gösterilmesi: Kaynaklar ya da kaynakça listesinde ikinci kaynak verilir; metin içinde özgün kaynağın adı verilir ve ikinci kaynağa göndermede bulunulur. Örneğin, Coseriu’nun çalışması Aksan’a ait kaynakta aktarıldığından (aktarılan kaynağı okumadığımız için), kaynaklar listesinde sadece Aksan listelenir.


Metin içinde:


Coseriu, ‘nun çalışması (Akt. Aksan, 1993)


Kaynaklar bölümünde


Aksan, D. (1993). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Be-Ta Basım Yayım.


Çeviri kitaplar


Duverger, M. (1986) Sosyal Bilimlere Giriş. (Çev: Ü. Oksay). Ankara: Bilgi Yayınevi.


Marshall, J. (1994) Anadili ve Yazın Öğretimi. (Çev: C. Külebi). Ankara: Başak Yayınları. (Özgün kitap 1989’da yayımlandı.)


Tezler


Atabek, Ş. (2002). “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Gazeteci Kimlikleri.” Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Cevher, N. (1998). “Yabancı Dil Öğretiminde Yazınsal Bir Tür Olarak Öykünün Önemi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.


Film


Scorsese, M. (Producer) and Lonergan, K. (Director). (2000). You Can Count On Me [Motion picture]. United States: Paramount Pictures.


Sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma için

Köklü, N. (25-27 Kasım 1996). Üniversite Öğrencilerinin İstatistik Kaygı Puanlarına Etki Eden Faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Ankara.

Ansiklopedi ya da sözlük

Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians (6th ed., Vols. 1-20). London:Macmillan.


Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (Genişletilmiş baskı). Ankara: TDK Yayını.


Aynı soyadlı yazarlar

Kaynaklar ya da kaynakça listesinde aynı soyadı taşıyan iki ya da daha fazla yazar varsa, metnin içinde yazar adlarının ilk harfi de kullanılır.

“N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda” gibi.

Bitirme çalışmanızda bulunabilecek başlıklar…


İçindekiler

BÖLÜM I

[Problem Durumu] / [Konu Başlığı] 1. Konu Başlığı

  1. Alt başlık

  2. Alt başlık

 1. Konu Başlığı

  1. Alt başlık

  2. Alt başlık

 1. .Problem cümlesi

Çalışmanızın tek cümlelik bir özeti

Alt problemler

Çalışmanız sırasında çözüm bulduğunuz alt sorularınız

Araştırmanın / Çalışmanın önemi

Bir sayfayı geçmeyecek şekilde bu çalışmanın gerçekleştirilmesini doğuran sebepler ve alana katkısının ne olduğunun açıklanması

Sınırlılıklar

Ürün geliştirildiyse kullanılan dil, ürünün çalışabileceği platform, vb. Araştırma yapıldıysa araştırmanın kapsamının sınırları, vb.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Varsa geliştirilen üründe veya yapılan araştırmada düzenli olarak kullanılan tanım ve kısaltmalar


BÖLÜM II

Yapılan çalışmalarının / geliştirilen ürünün anlatılması


KaynakçaYTÜ – BÖTE Aralık-2004

Add document to your blog or website

Similar:

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconYTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconANAMUR'UN İL OLMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconBÖTE BÖLÜMÜ II. SINIF SOSYAL SORUMLULUK DERSİ KAPSAMINDA BİR

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconGrubun işletme, ücret sistemi ve verimlilik çalışmalarıyla ilgili yorumu

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconBÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DONANIMI DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconBÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİLİŞÜSTÜ ALGILARIN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARIYLA İLİŞKİSİ

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconKılavuz kaptanlık, teori ve pratiğin ideal bileşimini hedefleyen uygulamalı bir sanat dalıdır. Kılavuz kaptanlar kişiyi hem fiziksel hem psikolojik olarak

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconMADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ KONUSU HAZIRLAYAN

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconBİTİRME ÖDEVİ DERSİ YÜRÜTME KILAVUZU KİMYA BÖLÜMÜ

YTÜ BÖTE BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KILAVUZ iconEGE ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page