2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
Indir 13.21 Kb.
Title2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
Date conversion02.03.2013
Size13.21 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://tarihogretmeni.org/dokuman/gunluk_plan/tarih_2/eski/istanbulunfethi.doc

Dersin Adı

Tarih 10

Sınıf

10

Ünite

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600)

Konu

1.KONU: İstanbul’un Fethi

1. İstanbul’un Fethi

a. Yapılan Hazırlıklar

2.İstanbul’un Fethi’nin sonuçları

3. Askerî ve siyasî gelişmeler(1454 -1480)

Amanname,fetihname

SüreKazanımlar

1. İstanbul’un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar.

2. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
Etkinlikler

-Derste öğrenilecek konular tahtaya yazılacak, neyin niçin öğrenecekleri hakkında ön bilgi verilecek. Konuyla ilgili kavramların açıklanacak.

- Öğrencilere sorular yöneltilerek bir önceki dersin tekrarı yapılacak.

- İstanbul şehrinin siyasi, sosyal, ekonomik,stratejik ve sembolik önemi vurgulanacak.

-İstanbul tarih boyunca kuşatılmasına rağmen neden alınamamış olabilir?

-Harita yardımıyla İstanbul’un fethinin jeopolitik, dini, siyasi, ekonomik sebeplerinin neler olduğu öğrenciler tarafından açıklanacak.

- II. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları, fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır.

- Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un fethiyle ilgili metin yazılır.

-Osmanlı Devleti ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun İstanbul’un fethi öncesi ve fetih sırasındaki çalışmalarına değinilecektir.

-Fatih Sultan Mehmet’in galata halkına vermiş olduğu amanname insan hakları açısından değerlendirilecek.

-İstanbul’un fethinin Türk ve Dünya tarihi açısından sonuçları açıklanacak.


-Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar, Anadolu ve denizlerdeki) fetihler harita yardımıyla belirtilecek. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanacak..

-II. Mehmet ile ilgili biyografi çalışması yapılır

- Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına değinilecektir.

-44. Sayfadaki etkinlik yapılacak.

-II. Bayezıt Döneminde Cem Sultan olayına değinilecek

Değerlendirme

- İstanbul’un fethinin önemini açıklayınız.

- Fatih döneminde Balkanlarda yapılan fetihleri harita üzerinde gösteriniz.

- Otlukbeli Savaşının nedenlerini tartışınız.

- Kırım’ın fethinin önemini belirtiniz.

- Osmanlı – Memluk ilişkilerinin bozulmasının nedenlerini tartışınız.

- Ortodoksların himaye edilmesini ve Venediklilere imtiyazlar verilmesini tartışınız.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4-Tekrarlama 5-.Yapılan işi Yorumlama 6-sunum gösterisi 7- harita okuma 8- Canlandırma

ARAÇ VE GEREÇLER

Ders Kitabı, Harita, ÖSS Hazırlık Kitapları ve Testleri, Tarih şeridi, atlaslar, bilgisayar ve

projeksiyon cihazı, , konuyla ilgili yayın, CD ler.
DERS PLANI


Suzan Tuna

Tarih Öğretmeni

Add document to your blog or website

Similar:

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon2.ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconII. ÜNİTE (DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ)

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon1. KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1300-1453)

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconOsmanlı Devleti’nde milliyet-çilik isyanları başladı. Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi. Türkçülük denen fikir akımı gelişti. Osmanlı Devleti’nde demokrasi hareketleri ve meşruti yönetime geçiş çalışmaları başladı

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon1. Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir. Bu durumun Osmanlı devleti için

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) icon1. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconI. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconI. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU

2.Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) iconKonu: XIX. Yüzyıldan I. Dünya Savaşı Sonuna Kadar Osmanlı Devleti

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page