DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN
Indir 78.12 Kb.
TitleDOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN
Date conversion02.03.2013
Size78.12 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://kanaryamolsun.com/kanarya/DOA KULARI YARIMA TZ (1).doc
TÜRKİYE KANARYA VE KAFES KUŞLARI FEDERASYONU

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN

DOĞA KUŞLARI YARIŞMA TÜZÜĞÜ


Doğa kuşları ve melezler komitesinin 11 Ekim 2008 tarihli toplantısında 2008 – 2009 yılı yapılacak yarışmalarda doğa kuşlarının, melezlerinin üç resmi ve bir özel yarışmada yarışma kararına istinaden doğa kuşlarının yarışma kuralları hakkındaki tüzük ele alınmış ve oy birliği ile karara bağlanmıştır.Tüm yetiştirici arkadaşlara yarışmalarda başarılar dileriz.


BİRİNCİ BÖLÜM

YARIŞMALARA KATILIM ŞARTLARI


1.1 – Yarışmalara katılma talebi olan her kuşun ayağında, üretildiği yılın ve TKKKF ye bağlı bir dernek kodu bulunan bilezik takılı olması. Bileziklerin kuşların türüne uygun ebatlarda olması ve bilezik üzerinde herhangi bir zorlama ve oynama izi olmaması gerekmektedir.

1.2 – Yarışmaya katılacak kuşların yarışmaya getirilmeden önce genel kontrol ve bakımlarının yapılmasına gayret gösterilmelidir. Hasta , tüyleri dökülmüş ,gözle görülür rahatsızlık belirtisi gösteren kuşlar yarışmalara kayıt sırasında kayıt yapan yetkililer tarafından incelenip yarışma kaydı yapılmaz.

1.3 – Kuşların kafes ortamında üretildiklerine dair varsa evrakı veya evrak almak için yapılmış başvuru metninin bir fotokopisi , kayıt yapan yetkiliye teslim edilmek üzere yetiştiricinin yanında hazır bulundurulmalıdır.

1.4 – Bir yetiştirici istediği adet ve tür kuş ile yarışma katılabilir, adet ve sayıda her hangi bir kısıtlama uygulanmamaktadır.

1.5 –Yukarıdaki şartları yerine getirmeyen kuşların yarışmaya kayıtları yapılmayacaktır.

1.6 – Yarışacak kuşların yarışma kayıtları, Federasyon yarışma tüzüklerinde belirtilen şekli ile yapılır.


İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMA KAFESLERİ VE AKSESURLAR


2.1 – Doğa kuşları Federasyon tarafından yeterlilik belgesi verilmiş firmalarca yapılan, üzeri kapalı yeni yarışma kafeslerinde yarıştırılacaktır.

2.2 – Doğa kuşlarının yarışma kafeslerinde tünek sayısı iki adettir.Tünekler 10 mm çapında yuvarlak olmalıdır.Küçük türler olan örneğin , normal iskete,magellan isketesi ,venezuella isketesi vs. gibi kuşların tünekleri 0,8 mm çapında olmalıdır.

2.3 – Kafeslerde ufak ve beyaz renkli yarışma sulukları kullanılacaktır.

2.4 – Kafeslerin temiz ve bakımlı olmasına kafes altlıklarına gazete kağıdı renkli baskılı kağıtlar vs. serilmemesi gerekmektedir.

2.5 – Kuşların kafeslerinin içerisinde kuşların yarışma süresi boyunca ihtiyaçlarını karşılayacakları kadar yem bulundurulmalıdır. Sulukların teslim edilirken dolu olmasına dikkat edilmelidir.

2.6 – Kafeslerde tüneklerden başka herhangi bir aksesuarın bulundurulmaması gerekmektedir. Buna benzer durumlarda katılımcı kayıt yapan yetkililer tarafından uyarılır ve durumun düzeltilmesi beklenir.Katılımcının ısrarı durumunda kuşun yarışma kaydı yapılmayacaktır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DOĞA KUŞLARININ YARIŞMA KATEGORİLERİ

3.1 – Doğa kuşları bu yıl üç ayrı renk branşında yarıştırılacaktır. Bu branşlar aşağıdaki gibidir.

Düz Renk Doğa kuşları

Mutasyon Doğa kuşları

Ahraç ve Ak gerdanlar


A ) - SAKA KUŞLARI

a.1 ) – Saka Kuşları üç tür ve üç renkte yarıştırılacaktır. Bu guruplar (Normal Saka Kuşları , Majör ve Balcanica Saka kuşları , Canipes ( Gri Kafalar) şeklindedir.


a.1.1 ) -Birinci Kategori : Ufak Normal Saka Kuşları

a.1.2 ) - Normal saka kuşları kendi türlerinin özellikleri içerisinde;

a .1.3 )- Doğal Renk ,Normal Saka kuşları.

a.1.4 ) - Mutasyon Renk Normal Saka kuşları.

a.1.5 ) - Ahraç ve Ak gerdan Normal Saka kuşları,

Olarak yarıştırılacaktır.


a.2 ) -İkinci Kategori : C.c. Majör ve Balkanica Saka Kuşları

a.2.1 ) - Majör ve Balcanica saka kuşları kendi tür özellikleri içerisinde ;

a.2.2 ) - Doğal Renk Majörler ve Balcanica saka kuşları.

a.2.3 ) - Mutasyon Majör ve Balcanica saka kuşları.

a.2.4 ) - Ahraç ev Ak gerdan Majör ve Balkanica saka kuşları ,

Olarak yarıştırılacaktır.


a.3 ) - Üçüncü Kategori : Gri Kafa Saka Kuşları ( C .c.Canipes’ler )

a.3.1 ) - Gri Kafa saka kuşları kendi tür özellikleri içerisinde.İki renk ve iki türde yarıştırılacaktır.

a.3.2 ) - Doğal Renk Normal Gri Kafalar.

a.3.3 ) – Mutasyon Normal Gri Kafalar.

a.3.4 ) - Doğal Renk Majör Gri Kafalar.

a.3.5 ) - Mutasyon Majör Gri Kafalar.


B ) - FLURYALAR

b.1 ) – Flurya kuşları iki kategori ve üç renkte yarıştırılacaktır.


b.1.1 ) - Birinci kategori : Normal Fluryalar ( C.Choloris)

b.1.2 ) - Normal Fluryalar ( C.Choloris ) kendi türlerinin özelliklerine ve renklerine göre aşağıdaki kategori ve renklerde yarıştırılacaktır.

b.1.3 ) - Doğal Renk Normal Fluryalar

b.1.4 ) - Mutasyon Flurya Kuşları

b.1.5 ) - Ahraç Flurya Kuşları


b.2 ) - İkinci Kategori : Çin Fluryaları (C.Sinca )

b.2.1 ) - Çin Fluryaları (C.Sinca) kendi tür özelliklerine göre aşağıdaki renklerde yarıştırılacaktır.

b.2.2 ) - Doğal Renk Çin Fluryaları

b.2.3 ) - Mutasyon Çin Fluryaları

b.2.4 ) - Ahraç Çin Fluryaları

C ) – İSKETELER

c.1 ) - İskete Kuşları normal renk ve mutasyon olmak üzere iki renkte yarıştırılacaktır.Tür özelliklerine göre Kara iskete ,Ufak İskete ,Magellan İsketesi,Venezuella isketesi,Mozambik isketesi ve diğer iskete türleri baraj sayısını geçmesi durumunda kategori oluşturularak iki renk altında ayrı branşlarda yarıştırılacaktır.


c.1.1 ) - Birinci Kategori : Yerli menşeili İskete Türleri

c1.2 ) - Ülkemiz sınırları dahilinde yaşayan ve ülkemizin yerlisi olan iskete türleri baraj sayısını geçmeleri halinde her bir tür kendi kategorisinde değerlendirilerek kendi kategorisinde aşağıda yazılı olan renklerde yarıştırılacaktır.Bu türlere Örnek olarak : Kara başlı İskete ,Kara İskete ,Ufak İskete,Kuzey İsketesi vs. örnek gösterilebilir.

c.1.3 ) - Doğal renk İsketeler

c1.4 ) - Mutasyon İsketeler


c.2 ) - İkinci Kategori : Yabancı menşeili İskete Türleri

c.2.1 ) - Ülkemiz sınırları dışında ithal olarak temin edilmiş olan iskete türleri baraj sayısını geçmeleri halinde her bir tür kendi kategorisinde değerlendirilerek kendi kategorisinde aşağıda yazılı olan renklerde yarıştırılacaktır.Bu türlere Örnek olarak : Magllan isketesi,Venezuella İsketesi,Yarelli İsketesi vs. Örnek gösterilebilir.

c.2.2 ) - Doğal Renk İskete Kuşları

c.2.3 ) - Mutasyon iskete kuşları


D ) - DİĞER DOĞA KUŞLARI


d.1 ) - Yukarıda ismi geçmeyen yerli ve yabancı menşei’li tüm doğa kuşları kapsayan bir kategori’dir. Bu kategoride kuşların her biri baraj sayısı göz önünde bulundurularak bir kategori oluşturabilir.Bu türlere ait olan kuşlar iki renkte yarıştırılacaktır.

d.1.1 ) - Doğal Renk Doğa Kuşları

d.1.2 ) - Mutasyon Doğa Kuşları


DÖDÜNCÜ BÖLÜM

KATEGORİ OLUŞTURMA VE KATILIM


4.1 – Birinci bölümdeki şartları yerine getiren her katılımcı aynı türlerin eşlenmesinden elde edilmiş olan bireyleri yarıştırma hakkına sahip olmuş olur. Yarışmaya katılımda kuş sayısında her hangi bir sınır bulunmamaktadır. Bir katılımcı kendi yetiştirmiş olduğu aynı türlerin eşlenmesinden elde edilmiş olan birden fazla kuşu aynı kategori içerisinde yarıştırabilir ve bir kategori oluşturabilir.

4.2 - Bir türün bir kategori oluşturabilmesi için aynı türlerin eşlemesinden elde edilmiş olan beş ( 5 ) adetten fazla kuşun aynı kategoride yarışması gerekmektedir.

4.3 – Yarışmaya iştirak etmiş olan her kuş hakemler tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.

4.4 – Baraj sayısını geçerek bir kategori oluşturamayan benzer türler,doğa kuşları ve melezler komitesi tarafından alınacak bir karar dahilinde , ayrı karma bir kategori oluşturularak bir arada yarıştırılabilir.

4.5 – Komite tarafından oluşturulacak karma kategoride kuşların renkleri değerlendirmeye alınmadan bir araya toplanılarak bir arada yarıştırılabilir.

4.6 – Karma kategorilerde kuşlar hakemler tarafından kendi türlerinin özelliklerine göre puanlanır ve en yüksek puana göre derecelendirilir.

4.7 – Doğa kuşları yarışmalarında dişi ve erkek Kuşlar bir arada yarıştırılır.jüri tarafından yapılan değerlendirme kuşların türlerine göre türünün en güzel dişisi ve erkeği olarak yapılır ve puanlanır.Puanlar karşılaştırılarak kuşlar en yüksek puana göre derecelendirilir.

4.8 – Doğa kuşları yarışmalarında bir ve iki yaşında kuşlar katılım sayısına göre ayrı veya bir kategorilerde yarıştırılacaktır. Bu karar katılım sayısına göre, Doğa Kuşları ve Melezler Komitesince alınır. Bir ve iki yaşandı kuşların aynı kategoride yarıştığı bölümlerde hakemler kuşları değerlendirirken kuşların yaşlarının getirmiş olduğu avantajları değerlendirme kapsamına almayacaklardır.

4.9 ) - Kategori ve Branşları İsimlendirme

4.9.1 – Dördüncü bölümüm kapsamın da yer alan diğer doğa kuşları maddesi dahilinde yarıştırılacak olan kuşların her biri komite tarafından isimlendirilir ve kendi tür özelliklerine göre yarıştırılır.

4.9.2 – Yarışmaya iştirak etmiş olan her kuşun Türkçe ve Latince isimleri puan kartlarında yer alan açıklamalar bölümünde yazılı olarak belirtilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

PUANLAMA CETVELLERİ


5.1 – Doğa kuşlarının puanlama cetvelleri iki türlüdür. Doğal renk ve Mutasyon kuşların Puanlama cetvelleri aynı olup aşağıda gösterildiği şekildedir.TKKKF Puanlama Kartı


Avrupa Doğa Kuşları


Tür :

Tarih

Tip

Türüne ait - Çizgiler

Tüy Yapısı

Form - kondisyon

Genel izlenim p.

Toplam puan

Takımlarda toplam

( Düz Renk ve Mutasyon )

Kafes No

Bilezik No

35

30

15

10

10

100

400

Bağlı Bulunduğu Dernek :Tk.Uyum Puanı

Üretici Bilgisi :
Yarışma Yeri

Hakem Mührü / İmzası

Hk. / Not :TKKKF Puanlama Kartı


Avrupa Doğa Kuşları


Tür:

Tarih

Tip

Türüne ait - Çizgiler

Simetri –

( Gerdan )

Tüy Yapısı

Form - kondisyon

Genel izlenim puanı

Toplam puan

Takımlarda toplam

( Ahraç ve Akgerdanlar )

Kafes No

Bilezik No

25

25

15

15

10

10

100

400

Bağlı Bulunduğu Dernek :
Tk.UyumPuanı

Üretici Bilgisi :Yarışma Yeri

Hakem Mührü / İmzası

Hk. / Not :


5.2 – Ahraç ve Ak gerdan kuşların puanlama cetvelleri Doğal renk ve Mutasyon kuşların puanlama cetvelinden farklı olarak simetri puanı içermektedir. Simetri bölümü Ak gerdan kuşlarda gerdanın güzelliği olarak değerlendirilir.Puanlama cetveli aşağıda gösterildiği şekildedir.


5.3 – 2008 – 2009 Yarışma döneminde yukarıda örnekleri sunulmuş olan puan kartları kullanılacaktır.

5.4 – Doğa kuşu yarışmaları puanlı olarak yapılacaktır.1,2,3,4 ve 5 ci kuşlar değerlendirilerek puan kartları kafeslere asılacaktır.


ALTINCI BÖLÜM

YARIŞMALARDAN DİSKALİFİYE


6.1 – Yarışmaya katılmış olan kuşların ayaklarında türlerine uygun ebatlarda, TKKKF ye bağlı bir derneğin geçerli bileziğinin takılı olması gerekmektedir.

6.2 – Kuşların bileziklerinin ayaklarından rahatça çıkacak şekilde olması, bileziklerin üzerinde herhangi bir zorlama ,tahribat izine rastlandığı durumlarda jüriler tarafından kuş ele alınarak incelenebilir,kuşun bileziğinin sonradan takıldığına karar getirildiği taktirde, Doğa Kuşları ve Melezleri Komitesince kuş sahibinin bir daha yapılacak olan doğa kuşu yarışmalarına katılamaması hakkında bir karar alınarak, kuş sahibi hakkında gereğinin yapılmasına dair bir rapor hazırlanır ve Federasyon yönetim kurulu veya disiplin kuruluna sunulur.

6.3 – Kuşların ayaklarında geçerli bileziklerinden farklı başka bir bilezik olması.

6.4 – Yarışmaya katılacak kuşların gözle görülecek şekilde hasta olması,kanat ve kuyruk tüylerinin büyük bölümünün dökülmüş olması,kanatları veya ayaklarında bir sakatlık olması,gagsının kuşun gaga şeklini bozacak şekilde uzamış veya yamulmuş olması,kuşların tırnaklarının kuşun hareketlerini engelleyecek şekilde uzamış olması diskalifiye sebeplerindendir.

6.5 – Boya uygulanan kuşlarda kuşların temel tür ve renk özelliklerinin dışında bir boya ile boyanmış olması. Örneğin : Bir doğal renk flurya veya kara başlı iskete kuşunun kırmızı boya ile boyanmış olması.

6.6 – Kuşun alt türlerinden biri ile eşlenip kazandığı avantajları kullanması maksadı ile bir başka kategoride yarıştırılma talebi ile karşılaşıldığı durumlarda jürilerin ve komitenin kararı ile kuş diskalifiye edilebilir.Örneğin : Normal doğal renk bir sakanın majör bir saka ile eşlenmesi sonucu elde edilen yavrunun Normal saklar kategorinde yarışması talep edildiği durumlarda,kuş diskalifiye edilir.

6.7 – Doğa kuşlarının yarışma kafesleri ve kullanılacak aksesuarlar İkinci Bölümde açıklanmıştır,bu standartların dışındaki kafesler ve aksesuarlar ile yarışmaya katılma talebi olan katılımcıların kuşları değerlendirme dışı tutulacaktır.


YEDİNCİ BÖLÜM

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ


7.1 – Yarışmalara katılmış olan ve baraj sayısını geçerek bir kategoride yarışmış kuş türlerinden 1.lik , 2.lik ve 3.lük derecesi yapan kuşlar ,kupa veya madalya ile ödüllendirilir, 4.lük ve 5.lik yapan kuş türleri ise sertifika verilerek ödüllendirilir.

7.2 – Yarışmalara katılmış ve baraj sayısını geçemeyerek bir kategoride yarışmamış kuşların her biri sertifika ile ödüllendirilir.

7.3 – Yarışmalara tek olarak katılmış ve üretilmesi nadir ve zor olan türler , Doğa kuşları ve Melezler Komitesinin Kararı ile Kupa veya madalya ile ödüllendirilebilir.

7.4 – Doğa kuşları veya melezlerinde nadir türlerin eşlenmesinden elde edilmiş olan türlerin yarışmalara katılıp baraj sayısını geçememesi durumunda Komitenin alacağı bir karar doğrultusunda bu türler kupa veya madalya ile ödüllendirilebilir.

7.5 – Yukarıda alınmış olan kararlar melez kuşlarında da kullanılacaktır.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜMLER


8.1 – 2008 – 2009 Döneminde yarışacak mutasyon doğa kuşları kategorilerinde katılım göz önünde bulundurularak yeterli sayıda ve aynı renkte kuşun katıldığı durumlarda , aynı renkteki türler kendi renklerinde bir branş oluşturularak yarıştırılabilir.Bu karar Doğa Kuşları ve Melezler Komitesince alınır.


Senad GÜL Hilmi SÜER Niyazi AYDOĞAN


Cevat ANIK Muharrem HATİPOĞLU

Add document to your blog or website

Similar:

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconDoğa yürüyüşü ( Hiking ) Doğada günübirlik yapılan yürüyüşlere doğa yürüyüşü veya ( Hiking ) denir. Hiking İngilizce kökenli bir terim olup Türkçeye en iyi çevrim olarak doğa yürüyüşü olarak isimlendirilir

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconTemel bilim olan biyoloji, canlı ve doğa ile ilgili her konuyu içine almaktadır, bu bakımdan araştıran, düşünen insana sınırsız sayıda çalışma olanağı sağlar

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconSYMBİOSİS – Sağlık ve Doğa Gönüllüleri Derneği üyesi branş doktorlarının 5-14 Mayıs 2007 tarihleri arasında Azerbeycan’da yaptığı sağlık taraması sırasında doğa/çevre ile ilgili yapılan çalışmalar ve sonuçlarıdır

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconDoğa sporları yaparken soğuk sizi ısırmasın. Tırmanış ve doğa sporları meraklılarını Özellikle kış aylarında bekleyen risklerden biri de ‘soğuk ısırığı’, başka

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconTALİHSİZ OSMANLI KUŞLARI: ON YIL GECİKEN TELGRAF VE STRATFORD CANNING

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconBASIN BÜLTENİ “GURBET KUŞLARI” FİLMİ HALİT REFİĞ’İN ANISINA

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconNominal düzenlenmiş yatırım harcamaları

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconKURUMUMUZCA DÜZENLENMİŞ SATIŞ BELGESİNİ HAİZ

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconHalen İngiliz sinemasının en gerçekçi gey filmlerinden biri olarak kabul edilen 1978 yapımı Gece Kuşları

DOĞA KUŞLARI VE MELEZLER KOMİTESİTARAFINDAN DÜZENLENMİŞ OLAN iconKuvvetliliklerine Göre Düzenlenmiş Konjüge Asit-Baz Çiftleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page