Mikroskobu Tanıyalım
Indir 12.77 Kb.
TitleMikroskobu Tanıyalım
Date conversion03.03.2013
Size12.77 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.fensayfam.com/6.sinif/1-unite/fen-konu-ozetleri/mikroskobu-taniyalim.doc
6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

1. Ünite: Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme


Mikroskobu Tanıyalım


Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeşit mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir. Öncelikle adından da anlaşılacağı üzere, mikro, yani çok küçük madde veya hücrelerin incelenmesini sağlayan bir araçtır.


Genel olarak mikroskop iki büyük kısma ayrılarak incelenir: mekanik kısım ve optik kısım.


Mekanik kısım


Mikroskobun mekanik kısmı ayak, gövde, tabla ve tüpten ibarettir.
Mikroskop ve parçaları

 Mikroskop ayağı: Genellikle fonttan yapılmış ağır ve iyi denge sağlayacak nal şeklinde olup, mikroskobun bütün ağırlığını taşıyan kısmıdır.

Mikroskop gövdesi: Mikroskobun diğer parçalarının tesbit edildiği oynaklı madeni kısmıdır. Özel bir vida ile görmede istenilen rahatlığı temin edecek şekilde tesbit edilebilir.

Mikroskop tablası: Daire veya kare şeklinde olabilen sabit ve bazan hareket edebilecek şekilde, ortasında aynadan (ışık kaynağından) yansıyan ışığın geçmesine yarayan bir deliği bulunan kısımdır. Tabla, preparatı koymaya yarar. Üzerinde ekseriya, kendisini hareket ettiren vidalar ve preparatı tesbitte kullanılan maşalar bulunur.

Mikroskop tüpü: İçiçe geçmiş iki madeni borudan ibarettir. Dış tüpü, düz bir dişliyle gövdeye tesbit edilmiştir. Bu kısım büyük ve küçük ayar vidalarıyla aşağı ve yukarı hareket edebilir. Bu sayede göze göre nesnenin (objenin) net görülmesi ayarlanmış olur.


Optik kısım

Mikroskobun ikinci ve en önemli kısmı optik kısmıdır. Optik kısmı

Robert Hooke, (d. 18 Temmuz 1635 – ö. 3 Mart 1703). Hem teorik hem de pratik açıdan yaptığı çalışmalarla bilimsel rönesansta büyük rol oynamış bir İngiliz bilim adamıdır. Babası John Hooke, Freshwater'daki All Saints Kilisesi'nde vaazlar vermiştir.


Mikroskop, teleskop vb. sistemlerde kullanılan gözün hemen önündeki akromat mercek grubudur. asıl amacı önündeki mercek sisteminin renk, şekil vs kusurlarını minimize ederek kullanıcıya net bir görüntü sağlamaktır.


Oküler, farklı büyütmelere sahip, göze gelen tarafta bulunan yakınsak bir mercekten ibarettir. Objektifin meydana getirdiği gerçek görüntüyü büyüterek zahiri bir görüntü verir. Objektif ise cisme yakındır, cismin büyütülmüş ters görüntüsünü verir. Büyütme dereceleri her ikisinde farklı büyüklüklerde olabilir. Mesela, bir ışık mikroskobunda objektif büyütmesi, 100x,40x,10x olabildiği gibi, oküler büyütmesi de 5x, 10x, 20x olabilir. (Büyütmeler x işaretiyle belirtilir.)


•Rovelver: Bir, iki, üç veya daha fazla objektif takılmasına yarayan ve mikroskop tüpünün alt ucunda bulunan kısımdır. Rovelvere takılan mercekler de yakınsak merceklerdir. Nesneyi aydınlatma sistemi

Ortak bir eksene sâhip iki kırıcı yüzey vâsıtasiyle sınırlanmış, cam ve kuvartz gibi saydam maddelerden yapılan optik âlet. Merceklerin en güzel örneği, gözümüzün yapısında bulunan göz billurudur. Göz billuru ince kenarlı bir mercektir. Gözlük camlarının tamamı da birer mercek teşkil eder. Mercekler tek başlarına kullanıldıkları gibi birkaç mercek birarada bir optik âleti de meydana getirebilir. Büyüteç, göz billuru ve gözlük camları tek başlarına kullanılan merceklere misaldir.

Ayna gelen ışığı alır. Ayna yerine bir ışık kaynağı da olabilir. Kondansör ise bir mercek sistemidir. Aynadan veya ışık kaynağından gelen ışınları

İnsanda ve memelilerde göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kas ve kirişten yapılmış zar. Diyafram kubbe şeklinde olup ortasında yürek oturduğu için burası çukurdur.

Preparat üzerlerinde toplayıp, objenin aydınlanmasını sağlar. Diyafram, kondansörün altında bir kol aracılığıyla ortasındaki delik kısmı istendiği kadar daraltıp genişletmek suretiyle nesneye gelen ışık miktarını ayarlar.


Mikroskopta incelenecek olan madde, mikroskobun tipine göre lam ve

lamel adı verilen farklı kalınlıklarda iki ince cam kısım arasında veya doğrudan mikroskobik olarak gözlenir.


Mikroskopların çoğu, 4x ile 15x arasında değişen büyütme özelliğini haiz üç objektif ihtiva eder. Bunların odak noktaları, üzerlerinden ayarlanabilir özelliktedir. Her bir objektifte iki veya daha fazla mercek bulunur. Oküler, objektife nazaran daha basittir. Yine merceklerden meydana gelmiştir. Büyütme oranı 10x ile 20x arasında değişir. Mikroskobun büyütme oranını, objektifle oküler büyütme oranı tayin eder. Mesela objektifi 100x; oküleri 20x büyütme oranına sahip mikroskobun büyütmesi 2000x olarak tarif edilir.


Objektif ve okülerin, vazifelerini yapabilmesi için yeterli ışığa ihtiyaç vardır. Işığı toplayıp incelenecek cisimden geçirerek objektife ulaştıran optik kondansör kısmı da yine birkaç mercekten meydana gelmiştir. Kondansöre ışık ayna ile veya gelişmiş mikroskoplarda halojen lamba ile gönderilir. Objektife giden ışık miktarı ise, fotoğraf makinalarında olduğu gibi diyaframla sağlanır. İncelenecek cismin ışığı geçirme özelliğine göre diyafram açıklığı değiştirilerek objektife gidecek ışık miktarı ayarlanır.

Add document to your blog or website

Similar:

Mikroskobu Tanıyalım iconTÜP BEBEK CERRAHİ MİKROSKOBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Mikroskobu Tanıyalım iconTARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) İSTEK FORMU

Mikroskobu Tanıyalım iconENTEGRE KAMERALI BİNOKÜLER IŞIK MİKROSKOBU (1 adet)

Mikroskobu Tanıyalım iconTARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ İSTEK FORMU

Mikroskobu Tanıyalım iconTARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ İSTEK FORMU

Mikroskobu Tanıyalım iconPLASTİK CERRAHİ AMELİYAT MİKROSKOBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Mikroskobu Tanıyalım iconBEYİN CERRAHİ AMELİYAT MİKROSKOBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Mikroskobu Tanıyalım iconTEKNİK ŞARTNAME Cihaz ismi: Düz Metal Mikroskobu

Mikroskobu Tanıyalım iconFlORESAN ATAŞMANLI TRiNOKÜLER ARAŞTIRMA MiKROSKOBU TEKNiK ŞARTNAMESi

Mikroskobu Tanıyalım iconAtorvastatinin Sıçan İskelet Kasında Oluşturduğu Yapısal Değişikliklerin Işık Mikroskobu İle Değerlendirilmesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page