1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2
Indir 54.97 Kb.
Title1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2
Date conversion04.03.2013
Size54.97 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/159/file/yeni/Malzeme Muayene Yöntemleri- I.doc

Bölüm

Metal Eğitimi

Öğretim Yıl

2012-2013

Tarih

04/09/2012

Ders Kodu

MET 341

Ders Adı

Malzeme Muayene Yöntemleri-I-

Dönem/Yıl

Güz / 3. Sınıf

AKTS Kredisi

4

Ders Dili

Türkçe

Durumu

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin Adresi

http://web.firat.edu.tr

Kredi

Teori

Uygulama

Laboratuar

Sunum

Proje/Alan Çalışması

2

2

Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Tülay YILDIZ (tyildiz@firat.edu.tr) dahili: 4239

Ders Yardımcısı

-----
Ders

İçeriği

Tahribatlı Muayene Yöntemleri


Ders Planı

Hafta

Konular

1

Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması.

2

Çekme deneyi nedir, nasıl yapılır.

3

Basma deneyi nedir, nasıl yapılır.

4

Çentik darbe deneyi nedir, nasıl yapılır.

5

Eğme deneyleri nedir, nasıl yapılır.

6

Üç nokta eğme deneyi nedir, nasıl yapılır. Dört nokta eğme deneyi nedir, nasıl yapılır.

7

Derin çekme deneyi nedir, nasıl yapılır

8

ARASINAV

9

Sertlik nedir? Sertlik deneyleri ve uygulamları

10

Brinell sertlik deneyi nasıl yapılır?

11

Vickers sertlik deneyi nasıl yapılır?

12

Rockwell sertlik deneyi nasıl yapılır?

13

Yorulma nedir? Deneyi nasıl yapılır

14

Sürünme nedir? Deneyi nasıl yapılır

15

MAZERET SINAVI
Ders Kitapları

/Kaynakları

  1. Ders notları : Yrd.Doç.Dr. Tülay YILDIZ

  2. Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Prof.Dr. Selahattin ANIK

Yardımcı Kitaplar
  1. Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Prof.Dr. Oktay BUDUR

  2. Malzeme Bilgisi ve Muayenesi Prof.Dr. Mehmet YÜKSEL
Değerlendirme Ölçütleri

Adet

Adet

Yüzde (%)

Ara Sınavlar

1

40

Kısa Sınavlar

-

-

Ödevler

-

-

Projeler

-

-

Dönem Ödevi

-

-

Laboratuar

-

-

Diğer

-

-

Dönem Sonu Sınavı

1

60

Değerlendirme Ölçütleri Hakkındaİçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%)

Matematik ve temel bilimler

20

Mühendislik Tasarımı

20

Mühendislik Bilimler

20

Teknik beceriler

40
Ders Çıktıları (Kazanımlar)

Öğrencilerin Malzeme Muyenesindeki becerilerin elde edilmesi

Dersin Hedefleri

  1. Malzeme muayenesi hakkındaki temel bilgilerin kazınılması

  2. Malzeme muayene incelemelerinin yapılabilmesi ve uygulama alanlarının araştırılabilmesi
Dersin İşleniş BiçimiDersin program çıktıları ile olan ilişkisi

Program çıktıları

0

1

2

1

Matematik, fen ve kendi dalları ile ilgili ve mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi.X

2

Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X

3

Gerçekçi kısıtları ve koşulları göz önünde bulundurarak istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.

X4

Kendi disiplininde ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi.
X
5

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
X
6

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

X7

Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı ve teknik resim ile etkin iletişim kurma becerisi.

X8

Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
X
9

Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, bilgi kaynaklarını kullanabilme ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.
X
10

Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık ve çağın sorunları hakkında bilgili olmak.

X11

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları ve bilgisayar yazılımları bilgi ve iletişim teknolojilerini seçme ve kullanma becerisi.X

12

Proje tabanlı çalışma kültürünü benimsemiş iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip mezunlar yetiştirmek.

XDersin Katkısı: 0:Hiç 1:Kısmi 2:Tümüyle


Düzenleyen Kişi(ler): Yrd.Doç.Dr. Tülay YILDIZ

Hazırlanma Tarihi: 04/09/2012

Add document to your blog or website

Similar:

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 icon1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 icon1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 iconTahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 iconTahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 iconUçak malzemelerinin tahribatsız muayene yöntemleri

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 iconUçak malzemelerinin tahribatsız muayene yöntemleri

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 iconTAHRİBATSIZ MUAYENE EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRMA

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 iconSNT-TC 1A'ya göre Tahribatsız Muayene Personelinin Sertifikalandırma Esasları

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 iconTAHRİBATSIZ MUAYENE YETKİ BELGESİ BAŞVURU İÇİN ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 Giriş; Muayene yöntemleri nelerdir? Tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemlerinin kıyaslanması. 2 iconBASINÇLI KAPLAR VE BU KAPLARIN MUAYENE YÖNTEMLERİNİN ORTAK HÜKÜMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page