ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI
Indir 185.17 Kb.
TitleÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI
Page1/4
Date conversion05.03.2013
Size185.17 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ozlemcaglayan.com/yonet/odev/depo/kimya odev konulari.doc
  1   2   3   4
ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI


Öğrencinin bir konuda inceleme ve araştırma yaparak onunla ilgili hazırlayacağı ödev konuları aşağıda çıkarılmıştır. Bunlar öğrencinin sınıf ve seviyesi dikkate alınarak seçilmelidir.

9. SINIFLAR

 1. Avogadro sayısının tayin yöntemlerinin araştırılması.

 2. Periyodik cetvelin tarihçesinin araştırılması.

 3. Suların sertlik derecesi nasıl tespit edilir? Araştırınız.

 4. Su arıtma tesislerinin incelenerek, klorlama işlemleri ve reaksiyonların gösterilmesi.

 5. Hava kirliliğine sebep olan gazlar nelerdir? Zararlarını araştırınız.

 6. Ozon tabakasına zararlı gazları ve ozonun azalmasının zararlarını, ekolojik dengeye etkisini araştırınız.

 7. Kimya bilimine hizmet eden ilim adamlarının hayatlarının incelenmesi. (Dalton, Rutherford, Bohr, Lavoisier, Mendeleyev.)

 8. Ham petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerin incelenmesi

 9. Suyun arıtılması ve atık suların arıtılması.

 10. Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayı neden olur? Tedavisi nasıldır? Araştırınız.

 11. Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkilerini araştırınız.

 12. Suyun hayatımızdaki önemini anlatınız.

 13. Sıvı hâlden katı hale geçerken bütün maddelerin hacimleri azalır. Ama su, buz haline geçerken hacmi artar. Bunun sebeplerini araştırınız. Canlılar için önemini belirtiniz.

 14. Sera etkisi ve küresel ısınma nedir? Araştırınız. Fayda ve zararlarını belirtiniz.

 15. Periyodik cetvelin tarihçesi ve tarihi gelişiminin incelenmesi.

 16. Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.

 17. Kaya tuzundan rafine tuz nasıl elde edilir? Araştırınız.

 18. Yemek tuzunda bulunan sodyum ve klordan başka hangi elementler vardır? Bunların tuza ilâve edilme sebeplerini araştırınız. Su kirliliğine neden olan kimyasal maddeler, canlılara etkisi ve çözüm yollan

 19. Toprak kirliliğine neden olan kimyasal maddeler, canlılara etkisi ve çözüm yolları


10. SINIFLAR

 1. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir?

 2. N.Ş.A da bir mol gazın neden 22,4 litre geldiğini araştırınız.

 3. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir? Yanma ürünlerini yazınız. Tehlikeleri ve önlemleri nelerdir? Araştırınız.

 4. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız

 5. Yeni kesilmiş bir elma parçası açığa bırakıldığında zamanla sararmaktadır. Sebeplerini ve bu olaydaki kimyasal reaksiyonları araştırınız

 6. Betonun donması olayında karşılaşılan muhtemel kimyasal reaksiyonları araştırınız.

 7. Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması

 8. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır? Araştırınız.

 9. Çekirdek tepkimeleri ile kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıkların nedenlerini araştırınız.

 10. Atom Bombası ve Hidrojen Bombasının dayandığı temel ve etkilerinin araştırılması.

 11. Alternatif enerji kaynaklan Hidrojen ve Bor enerjisi


11. SINIFLAR (YENİ SİSTEM)

 1. Fotoğraf ve röntgen atıklarından nasıl ayna yapılır. Araştırınız.

 2. Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür? Araştırınız.

 3. Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.

 4. Karbonmonooksit zehirlenmesi

 5. Grizu patlaması nasıl oluşur? Alınması gereken tedbirler nelerdir?

 6. Amonyak gazının sudaki çözünürlüğünün incelenmesi.

 7. Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.

 8. Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini araştırınız. (HCl ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken, HCl ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında AgCl çökmektedir.)

 9. Asit yağmurlarının toprak kimyasına etkilerini araştırınız.

 10. Asit yağmurlarının tarihi eserlere etkisini araştırınız.

 11. İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir?

 12. İndikatörler nedir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.

 13. Elimizde HCl, NaOH ve NaCl olduğunu sandığımız bir çözelti vardır. Bunun hangisi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Araştırınız.

 14. pH–pOH terimleri ne anlama gelir? Bu terimlerle asit ve bazın kuvvetliliği anlaşılır mı? Anlaşılmıyorsa bu terimlerde ifade edilmek istenen nedir? Araştırınız.

 15. Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.

 16. Şarj edilebilir piller hangileridir? Şarj mekanizmasını araştırınız.

 17. Vücudumuz elektrik akımını iletmektedir. Sebeplerini araştırınız.

 18. Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.


11. SINIFLAR (ESKİ SİSTEM)

 1. Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.

 2. Şarj edilebilir piller hangileridir? Şarj mekanizmasını araştırınız.

 3. Vücudumuz elektrik akımını iletmektedir. Sebeplerini araştırınız.

 4. Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.

 5. Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız

 6. .Tentürdiyot laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız.

 7. Şeker fabrikalarında şeker nasıl elde edilir? Araştırınız.

 8. Endüstride çok kullanılan polimerilerin elde edilmesini ve kullanım alanlarını araştırınız. (Pet, teflon, orlon, PVC...)

 9. Ülkenizde yetişen meyveler nelerdir? Bunların yapılarında hangi esterler vardır? Bu esterlerin özellikleri nelerdir?

 10. İdrarda şeker tayini nasıl yapılır? Araştırınız.

 11. İdrarda üre tayini nasıl yapılır? Araştırınız.

 12. Boya sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

 13. Gıda sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

 14. Tarımda kullanılan hormonlar nelerdir? Etkileri, fayda ve zararları nelerdir? Araştırınız.

 15. Alkolün canlı organizma üzerine etkisini araştırınız.

 16. Sıvı yağlardan margarin oluşturma hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız.

 17. Selüloz ve nişastanın yapı formüllerinin aynı olmasına rağmen biri insan midesi tarafından kolayca sindirilirken diğeri sindirilemez. Bunun sebeplerini araştırınız

 18. Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır? Araştırınız.

 19. Niçin organik kimyada milyonlarca bileşik oluşurken, inorganik kimyada bu kadar bileşik oluşmamaktadır? Sebeplerini araştırınız.

 20. Deterjanın ekolojiye etkilerini araştırınız.

 21. Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik bileşikler nelerdir? Araştırınız.

 22. Fotoğraf ve röntgen atıklarından nasıl ayna yapılır. Araştırınız.

 23. Polimer nedir? Günlük hayatta kullandığımız polimer Örnekleri nelerdir?

 24. Organik gübre ve önemi

 25. Mürekkep ve görünmez mürekkep hakkında araştırma yapılması

 26. Limon kolonyası yapımı

 27. Sabun yapımı

 28. Tentürdiyot yapımıASİTLERİN YAPISI

[94]KARIŞIMLARIN AYRILMASI

[119]PLAIN CARBON STEELS

[22]KİMYA MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU

[108]ATOM İLE HERŞEY

[205]BARUT

[27]KROMATOGRAFİ

[19]MİNERALOJİ

[24]MAGNEZYUM METALİNİN ÖZELLİKLERİ

[30]LİMON KOLONYASININ YAPILIŞI

[71]

  1   2   3   4

Add document to your blog or website

Similar:

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI iconOGP Seminerleri Öğrenciye Verilecek Seminer Konuları

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI icon10. ve 11. SINIFLARDAN FİZİK DERSİNDEN YILLIK ÖDEV ALANLAR VE ÖDEV KONULARI

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI icon9. SINIF TÜRK EDEBİYATI YILLIK ÖDEV KONULARI

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI icon12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ YILLIK ÖDEV KONULARI

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI iconKAY 361 ÖDEV KONULARI GÜZ 2011

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI iconİMALAT YÖNTEMLERİ-1 ÖDEV KONULARI

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI iconEEM415- İKİNCİ ÖDEV KONULARI

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI iconÖğrencinin Seçebileceği Ödev konuları

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI iconTürk Henkel’in Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte hayata geçirdiği "Henkel Kızları İşbaşında" isimli sosyal sorumluluk projesinde, ilkokuldan sonra öğrenimine devam edememiş 60 kız öğrenciye mesleki eğitim bursu ve “mentorluk” desteği verilecek

ÖĞRENCİYE VERİLECEK YILLIK ÖDEV KONULARI icon8. SINIF TÜM ÜNİTELER PERFORMANS ÖDEV KONULARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page