Kayıtların numaralandırılması
Indir 12.15 Mb.
TitleKayıtların numaralandırılması
Page14/128
Date conversion05.03.2013
Size12.15 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.orgtr.org/tehlikeli_y_netmelikek-2.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   128
O-(5-chloro-1-isopropyl-1,2,4-triazol-3-yl) O,O-diethyl phosphorothioate;

isazofos

O-(5-kloro-1-izopropil-1,2,4-triazol-3-il)-O,O-dietil fosforotiyoat;

isazofos255-863-8


42509-80-8


T+; R26

T; R24/25

Xn; R48/20

R43

N; R50-53


T+; N

R: 24/25-26-43-48/20-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-59-61


015-154-00-4

2-chloroethylphosphonic acid;

ethephon

2-kloroetilfosfonik asit;

etefon240-718-3


16672-87-0


Xn; R20/21

C; R34

R52-53


C

R: 20/21-34-52/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C; R20/21-34-52/53

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38
015-155-00-X

ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate;

glufosinate ammonium

Amonyum 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)bütirat; glufosinat amonyum278-636-5


77182-82-2


Xn; R22


Xn

R: 22

S: (2-)


015-156-00-5

methyl 3-

[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate; [1]

methacrifos (ISO);

methyl (E)-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate [2]

metil3-[(dimetoksifosfinotiyoil)oksi]metakrilt; [1] metakrifos (ISO)

metil (E)-3-[(dimetoksifosfinotiyoil)oksi]metakrilat [2]

250-366-2 [1]

- [2]


30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]


Xn; R22

R43

N; R50-53


Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)36/37-60-61


015-157-00-0

phosphonic acid; [1]

phosphorous acid [2]

fosfonik asit [1];

fosfor asidi [2]
233-663-1 [1]

237-066-7 [2]


10294-56-1 [1]

13598-36-2 [2]


Xn; R22

C; R35


C

R: 22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45


015-158-00-6

(η-cyclopentadienyl)(η-cumenyl)iron(1+)hexafluorophosphate(1-)

(η-siklopentadienil)(η-kumenil)demir(1+)hekzaflorofosfat(1-)402-340-9


32760-80-8


R52-53R: 52/53

S: 61


015-159-00-1

hydroxyphosphonoacetic acid

Hidroksifosfonoasetik asit405-710-8


23783-26-8


Xn; R22-48/22

C; R34

R43


C

R: 22-34-43-48/22

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45


015-160-00-7

vanadyl pyrophosphate

Vanadil pirofosfat406-260-5


58834-75-6


Xi; R36

R43

R52-53


Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61


015-161-00-2

divanadyl pyrophosphate

Divanadil pirofosfat407-130-0


65232-89-5


Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53


Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61


015-162-00-8

vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine-doped

Vanadyum(IV) oksit hidrojen fosfat hemihidrat, lityum, çinko,molibden, demir ve klorür katkılanmış407-350-7


-


Xn; R20-48/22

Xi; R41

N; R51-53


Xn; N

R: 20-41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61


015-163-00-3

bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxide

bis(2,6-dimetoksibenzoil)-2,4,4-trimetilpentilfosfinoksit412-010-6


145052-34-2


R43

N; R50-53


Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61


015-164-00-9

calcium P,P'-(1-hydroxyethylene)bis(hydrogen phosphonate)dihydrate

Kalsiyum P,P'-(1-hidroksietilen)bis(hidrojen fosfonat)dihidrat400-480-5


36669-85-9


R52-53R: 52/53

S: 61


015-165-00-4

A mixture of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate;diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate

Karışımlar: tiyobis(4,1-fenilen)-S,S,S',S'-tetrafenildisülfonyum bishekzaflorofosfat;
difenil(4-feniltiyofenil)sülfonyum hekzaflorofosfat404-986-7


-


Xi; R41

N; R50-53


Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)15-26-39-60-61


015-166-00-X

3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane

3,9-bis(2,6-di-ter-bütil-4-metilfenoksi)-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan410-290-4


80693-00-1


R53R: 53

S: 61


015-167-00-5

3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid

3-(hidroksifenilfosfinil)propanoikasit411-200-6


14657-64-8


Xi; R41


Xi

R: 41

S: (2-)26-39


015-168-00-0

fosthiazate (ISO);

(RS)-S-sec-butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate

fostiyazat (ISO);
(RS)-S-sekonder-bütil-O-etil-2-okso-1,3-tiyazolidin-3-ilfosfonotiyoat-


98886-44-3


T; R23/25-39

Xn; R21

Xi; R41

R43

N; R50-53


T; N

R: 21-23/25-39-41-43-50/53

S: (1/2-)53-45-25-26-39-60-61


015-169-00-6

tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate

tribütiltetradesilfosfonyum tetrafloroborat413-520-1


-


Xn; R22-48/22

C; R34

R43

N; R50-53


C; N

R: 22-34-43-48/22-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61


015-170-00-1

A mixture of: di-(1-octane-N,N,N-trimethylammonium) octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium di-octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium octylphosphate

di-(1-oktan-N,N,N-trimetilamonyum)-oktilfosfat; 1-oktan-N,N,N-trimetilamonyum di-oktilfosfat; 1-oktan-N,N,N-trimetilamonyum oktilfosfat’ın bir karışımı407-490-9


-


Xn; R21/22

C; R34


C

R: 21/22-34

S: (1/2-)26-36/37/39-45


015-171-00-7

O,O,O-tris(2(or 4)-C9-10-isoalkylphenyl) phosphorothioate

O,O,O-tris(2(veya 4)-C9-10-izoalkilfenil) fosforotiyoat406-940-1


-


N; R51-53


N

R: 51/53

S: 61


015-172-00-2

A mixture of: bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate;isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate

bis(izotridesilamonyum)mono(di-(4-metilpent-2-iloksi)tiyofosforotiyonilizopropil)fosfat;izotridesilamonyum bis(di-(4-metilpent-2-iloksi)tiyofosforotiyonilizopropil)fosfat’ın bir karışımı406-240-6


-


R10

C; R34

N; R51-53


C; N

R: 10-34-51/53

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61


015-173-00-8

methyl [2-(1,1-dimethylethyl)-6-methoxypyrimidin-4-yl]ethylphosphonothioate

metil-[2-(1,1-dimetiletil)-6-metoksipirimidin-4-il]etilfosfonotiyoat414-080-3


117291-73-3


Xn; R22

N; R50-53


Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)23-36-60-61


015-174-00-3

1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine

1-kloro-N,N-dietil-1,1-difenil-1-(fenilmetil)fosforamin411-370-1


82857-68-9


T; R25

Xi; R41

N; R51-53


T; N

R: 25-41-51/53

S: (1/2-)26-37/39-41-45-61


015-175-00-9

tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate

ter-bütil-(trifenilfosforaniliden) asetat412-880-7


35000-38-5


T; R25

Xn; R48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53


T; N

R: 25-36-43-48/22-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61


015-176-00-4

P,P,P',P'-tetrakis-(o-methoxyphenyl)propane-1,3-diphosphine

P,P,P',P'-tetrakis-(o-metoksifenil)propan-1,3-difosfin413-430-2


116163-96-3


N; R50-53


N

R: 50/53

S: 60-61


015-177-00-X

((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid

((4-fenilbütil)hidroksifosforil)asetik asit412-170-7


83623-61-4


Xn; R48/22

Xi; R41

R43


Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39


015-178-00-5

(
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   128

Similar:

Kayıtların numaralandırılması icon2 Sayfaların Numaralandırılması

Kayıtların numaralandırılması iconKayıtların Akreditasyonu Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Tanım ve Tarihçe

Kayıtların numaralandırılması icon3. Başvuruların ve kayıtların yapılacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page