PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Indir 128.46 Kb.
TitlePSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Date conversion05.03.2013
Size128.46 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.boyabatsml.k12.tr/images/2012_2013_OGRETIM_YILI/Yillik_Planlar_2012_2013_Yili/Plan/13


BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 9-HEMŞİRELİK SINIFLARI(A-B)

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE TEKNİKLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

3

2

1. Psikolojinin konusunu kavrar.

2. Psikolojinin bir bilim dalı oluş sürecini kavrar.

Müfredatın tanıtımı

ÜNİTE: 1 – PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

A. Psikolojinin konusu

B.Psikolojinin bilim olma süreciAnlatma

Soru-CevapProjeksiyon

Ders kitabı :

Emine AŞAN

kaynak kitaplar:

1.Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ

2. Süriye Yaşar ÖZTÜRK

3. Beria Bilge ŞENER,

Zafer ÇELİK,

İbrahim UÇAKYıllık Ödev

1. Öğrenme, Öğrenmeyi Etkileyen Etkenler ve Öğrenme Türleri

EYLÜL


4

2

3. Psikoloji biliminin amaçlarını kavrar.

C. Psikolojinin Ölçütleri ve Amaçları


Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

2. Stres, Nedenleri ve savunma Mekanizmaları

EKİM

1

2

4. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır.

Ç. Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri


Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

3. Zeka,

Zeka Türleri ,

Zeka ve Yaratıcılık

EKİM

2

2

5. Psikoloji biliminin etik kuralları hakkında bilgi sahibi olur.

6. Tarihsel süreç içinde farklı psikoloji ekollerinin psikolojinin gelişime etkisini kavrar.

7. Psikolojinin ülkemizdeki eğitim . - öğretim Programlarında yer alan temel ve uygulamalı alt dallarını öğrenir.

D. Etik İlkeler

E. Psikolojinin Alt Dalları

1. Temel Bilim Alt Dalları

2. Uygulamalı Bilim Alt Dalları

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

Veriliş tarihi.Kasım ayının 1. haftası

Toplanış tarihi.nisan ayının 2. haftası

EKİM


3

2

8. Psikoloji ile seçilen bazı bilim dalları arasında ilişki kurar.

F. Psikolojinin İş Alanları


Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
EKİM

4

2

8. Psikoloji ile seçilen bazı bilim dalları arasında ilişki kurar.

F. Psikolojinin İş Alanları

KURBAN BAYRAMI

Anlatma

Soru-Cevap
Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

Kurban Bayramı

EKİM

5

2

8. Psikoloji ile seçilen bazı bilim dalları arasında ilişki kurar.

G. Psikoloji ve Diğer Bilimler

Atatürk’ün Kişiliği ve Kişisel Özellikleri

Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

29Ekim Cumhuriyet Bayramı


KASIM

1

2

9. Davranışın oluşum sürecini fark eder.

10. Psikolojik süreçlerle ilgili beyin yapılarını kavrar.

11. Kalıtım ve çevrenin psikolojik süreçler üzerindeki etkilerini anlar.

12. Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar.

ÜNİTE: 2 PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ

A. Davranışın oluşum süreci

B. Psikolojik ve Biyolojik süreçler

C. Kalıtım ve Çevre

Ç. Yaşam Boyu Gelişim

D. Gelişimin Dönemlerinin Temel özellikleri

1.Gelişimin dönemleri

a. Yenidoğan

b. Bebeklik ve Çocukluk

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme

ATATÜRK HAFTASI


KASIM

2
13. Gelişim dönemlerinin temel görevlerini açıklar.

14. Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır.

c.Ergenlik Dönemi

ç. Yetişkinlik Dönemi

d, Yaşlılık Dönemi


Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
KASIM

3

2

15. Ergenlik dönemi ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler.

16. Ergenlik döneminde ortaya çıkan hızlı değişimin, gelişme sürecinin bir parçası olduğunu fark eder

2. Bilişsel ve Ahlaki Gelişim Kuramları

E . Ergenlik Dönemi ve Hızlı Değişim

F. Ergenlik Döneminin Temel Özellikleri

I. Dönem I. Yazılı Yoklama

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

 1.YAZILI YOKLAMA

Başarıyı ölçme

KASIM

4

2

17. Bilginin başlangıcını duyumların oluşturduğunu anlar.

18. Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir.

G. Duyumun Özellikleri

H. Uyarılma ve DavranışAnlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
ARALIK

1

2

19. Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar.

I. Alışma ve Duyarlılaşma

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
ARALIK

2

2

20. Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar.

21. Duyum ve algı arasındaki farkı kavrar

İ. Algı


Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
ARALIK

3

2

22. Algıyı etkileyen etmenleri açıklar.

23. Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri araştırır.

J.Algıyı Etkileyen Etkenler


K. Güdülenmeyi Ortaya çıkaran Etkenler


Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
ARALIK

4

2

24. Güdülenmiş davranışı, güdülenmemiş davranıştan ayırt eder.

25. kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar.

L. Kendini gerçekleştirme Gereksinimi

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
OKAK

1

2

26. Duygu türlerini öğrenir.

27. Duyguların davranışlarımıza etkisini fark eder.

M. Duygular

I. Dönem II. Yazılı Yoklama

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

2. YAZILI YOKLAMA

Başarıyı ölçme

OCAK

2

2

28. Bilinç ve bilinçaltı kavramlarını ayırt eder.

N. Bilinç Ve BilinçaltıAnlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
OCAK

3

2

29. Bilinçlilik türlerini öğrenir.

30. Dikkat türlerini belirtir.

O. Dikkat ve Türleri


Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
OCAK

4

2

29. Bilinçlilik türlerini öğrenir.

30. Dikkat türlerini belirtir.

Ö. Bilinçlilik Türleri


Dönem sonu genel değerlendirme

Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

YARIYIL TATİLİ

ŞUBAT


2

2

31. Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir.

32. Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder.

33. Sosyal psikoloji ile Sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder.


P. Sosyal Psikoloji

R. Sosyal Biliş ve Sosyal Etki

S. Davranış ve Sosyal Etkenler


Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplarŞUBAT


3

2

34. Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar.

ÜNİTE: 3 – ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME

A. Öğrenilmiş Davranış

B. Öğrenme Türleri

1. Koşullanma

a. Klasik koşullanma

b. Edimsel koşullanma

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
ŞUBAT

4

2

35. Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısı ile ilişkilendirir.

36. Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler.

2. Bilişsel Öğrenme:

a. Gizil Öğrenme

b. Model Alarak Öğrenme

c. Kavrayarak Öğrenme

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
MART

1

2

37. Öğrenme stratejilerinden yararlanır.

38. Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrar.

C. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

1. Biyolojik ve Sosyokültürel Etkenler

2. Öğrenilmiş Çaresizlik

3. Birey, Öğrenme Malzemesi ve Yöntemin Etkisi

a. Öğrenenle İlgili Özellikler

b. Öğrenilen Malzeme İlgili Özellikler

4. Öğrenme Stratejileri

5. Hayat Boyu Öğrenme

4.Öğrenmenin Biyolojik Temelleri

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplarMART


2

2

39. Bellek türlerini açıklar.

40. Bellek türlerinin hiyerarşik düzenini kavrar.

Ç. Bellek Türleri

1. Duyusal Bellek

2. Çalışma Belleği ve Kısa Süreli Bellek

3. Uzun Süreli Bellek

Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplarMART


3

2

41. Öğrenme, bellek ve hatırlama arasındaki ilişkileri kavrar.

D. Belleğin Temel İşlem Aşamaları

Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
MART

4

2

42. Düşünmenin araçlarını örneklerle açıklar.

43. Dil ve konuşmanın düşünmedeki rolünü kavrar.

E. Düşünmenin Yapıtaşları

F. Düşünme ve Dil


Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplarNİSAN


1

2

44. Doğru karar vermede düşünmenin önemini tartışır.

G. Karar Verme

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
NİSAN

2

2

45. Zeka kavramını öğrenir, çoklu zekadaki bileşenleri anlar, bireylerin farklı türde zekalara ve zeka düzeylerine sahip olabileceğini kavrar.

H. Zeka Kavramı

I. Zeka Türleri

II. Dönem I. Yazılı Yoklama


Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

Kağıt tahtası

1. YAZILI YOKLAMA

Başarıyı ölçme

NİSAN

3

2

46. Zeka türlerini ayırt eder.

47. Bireyin yaşamında yetenek ve zekanın etkisini analiz eder.

İ. Zeka ve Yaratıcılık

Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
NİSAN

4

2

48. Kişiliği oluşturan etkenleri tartışır

Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi ve Milli Egemenlik ÜNİTE: 4 – RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ

A. Kişilik GelişimiAnlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar


23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı


MAYIS

1

2


49. Kişiliğin nasıl ölçüldüğünü öğrenir.

50. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.

B. Kişilik Kuramları

C. Bireysel Farklılıklar

Ç. Kişiliğin Ölçülmesi


Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme

Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplarMAYIS

2

2

51. Stresin nedenlerini örneklendirir.

52. Çatışmanın birey üzerindeki etkisini açıklar.

D. Stres ve nedenleri

E. Stres ve Günlük Yaşam


Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme

Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplarMAYIS


3

2

53. Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışlarını ve savunma mekanizmalarını öğrenir.

54. Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder.

F. Savunma Mekanizmaları

Atatürk’ün Halkçılık İlkesi

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme

Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

MAYIS

4

2

55. Ruh sağlığı kavramını öğrenir.

56. Ruh sağlığının ölçütlerini öğrenir.

57. Ruh sağlığının önemini kavrar.

G. Ruh Sağlığının Önemi ve Ölçütleri

H. Ruh Sağlığının Korunması

I. Normal Dışı Davranışın Türleri

1. Duygu - Durum Bozuklukları

2. Psikosomatik Bozukluklar


II. Dönem II. Yazılı Yoklama

Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar

2. YAZILI YOKLAMA

Başarıyı ölçme

MAYIS

5

2

58. Normal dışının ne anlama geldiğini kavrar.

59. Dengenin ruh sağlığı açısından önemini kavrar.

3. Kaygı Reaksiyonları


Anlatma

Soru-Cevap

Örneklendirme


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
HAZİRAN

1

2

60. İletişim sürecinde empatinin önemini kavrar.

61. Ruh sağlığını korumada iletişim becerilerinin önemini kavrar.

62. Hobilere sahip olmanın önemini kavrar.

İ. Psikolojik Destek Türleri


Anlatma

Soru-Cevap


Projeksiyon

Ders kitabı ve kaynak kitaplar
HAZİRAN

2

2

61. Ruh sağlığını korumada iletişim becerilerinin önemini kavrar.

62. Hobilere sahip olmanın önemini kavrar.

İ. Psikolojik Destek Türleri


Yıl Sonu Genel Değerlendirme

Anlatma

Soru-Cevap

DERS ÖĞRETMENİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ HEMŞ. BÖL. ŞEF ÖĞRETMENİ UYGUNDUR

Yurdagül BAŞ Nuray BALCI Gülay ASLAN Okul Müdürü

Tıbbi Sek.Öğrt. Tıbbi Sek. Öğrt. Hemşirelik Öğrt. Nuri ASLAN

Add document to your blog or website

Similar:

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconİNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconİNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconFİZİK 9 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconİNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconİNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page