MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ
Indir 30.54 Kb.
TitleMERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ
Date conversion05.03.2013
Size30.54 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~meryem03/odevlerim/word.doc

MERYEM PEKTAŞ


SİNDİRİM SİSTEMİ

İnsanda diğer canlılardan daha gelişmiş bir sindirim sistemi vardır. Besinler alınır ve ağızda çiğnenir, sindirim kanalı boyunca yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsaktan geçer, sindirilmeyen artıklar anüsten dışarı atılır. Tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas sindirime yardımcı organlardır.

Besinler sindirim kanalı boyunca peristaltik hareketlerle ilerler. Besinlerin sindirimi, mide ve ince bağırsakta tamamlanır. Sindirilen besinler ve suyun büyük bir kısmı ince bağırsakta emilir. Suyun geri kalan kısmı ve madensel tuzlar tamamen kalın bağırsakta emilir. Sindirim sisteminin çalışmasını sinir ve endokrin sistem düzenler.

Hormon


Salgılandığı organ

Salgının çıkmasını uyarıcı faktör

Tepkime organı


Tepkime organının cevabı

Gastrin

Mide

Midedeki besinlerin varlığı

Mide

Mide özsuyu salgılar.

Sekretin

Onikiparmak bağırsağı

Onikiparmak bağırsağındaki asidik besinlerin varlığı

Pankreas

Enzim salgılanmasını sağlar.

Kolesistokinin

İnce bağırsak

Onikiparmak bağırsağındaki asidik besinlerin varlığı

Safra kesesi

Safra suyu çıkarılmasını sağlar.Sindirim sistemi organları


Sindirim sisteminin başlıca organları ;

 • Ağız

 • Yutak

 • Yemek borusu

 • Mide

 • İnce bağırsak


Sindirim sistemine yardımcı organlar ;

 • Karaciğer

 • Pankreas

 • Safra kesesi

 • Kalın bağırsak
Ağız : Dudak, yanak, damak ve yutakla çevrilmiş bir boşluktur. Ağız boşluğunda dil ve dişler bulunur. Dil ve dişler de sindirime yardım eden organlardır.

Yutak : Ağızdan sonra yer alan yutak, yemek ve soluk borusuna geçişte bulunur. Lokmalarımızın soluk borusuna geçişini engeller.

Yemek borusu : Yutak ile mide arasında yer alır. Yapısında bulunan halka kasları sayesinde, yediklerimizin peristaltik ( sağımsal ) hareketlerle mideye ulaşmasını sağlar.

Mide : besinleri depo eden, mekanik sindirimin ve kimyasal sindirimin yapıldığı organdır. Mide bezlerinden pepsinojen ve HCI ( hidroklorik asit ) salgılanır. HCI hem pepsinojeni aktifleştirir hem de antiseptik özelliği ile midedeki mikroorganizmaları yok eder.İnce bağırsak : Sindirimin tamamlandığı, son ürünlerin emildiği en yoğun çalışan sindirim organıdır. İnce bağırsağın mideyle birleştiği yere onikiparmak bağırsağı (duedonum ) adı verilir. Onikiparmak bağırsağı bir çok sindirim enziminin döküldüğü yer olması nedeniyle sindirim kanalının önemli bir bölümüdür.


Sindirime yardımcı organlar


Karaciğer : Vücudun en büyük organıdır. Karın boşluğunda, midenin sağ üst bölümünde yer alır. Karaciğerin en önemli görevleri şunlardır ;

 1. Safra suyu salgılama

 2. Yaşlı alyuvarları parçalama

 3. Alyuvar hücreleri yapma

 4. Öncül A vitaminini A vitaminine çevirme

 5. A, D, E, K vitaminlerini depolama

 6. Alkolü zararsız hale getirme

 7. İlaçların zehirli etkilerini yok etme

 8. Vücut ısısını ve kan basıncını düzenleme

 9. Fazla glikozu depolama

 10. Demir, bakır gibi mineralleri depolama

Karaciğer


Pankreas : karın boşluğunda mide ve onikiparmak bağırsağı arasında yer alır. Karbonhidrat, protein ve yağlar üzerinde etkin olan enzimleri salgılayan önemli bir sindirim bezidir. Salgıladığı enzimler amilaz, lipaz, tripsinojen ve kimotrpsinojendir.

Kalın bağırsak :Sindirilmeyen besinlerin toplandığı ve atıldığı bir organdır. İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yere kör bağırsak denir. Su ve madensel tuzlar kalın bağırsaktan emilir.
Besinlerin sindirimiAlınan besinler ağızda parçalanır, ezilir ve öğütülür. Bu olaya mekanik sindirim denir. Mekanik sindirimin amacı enzimlerin etki yüzeyini artırmaktır. Büyük moleküllü besinlerin sindirim enzimleri yoluyla kendilerini oluşturan yapı birimlerine ayrılmasına kimyasal sindirim denir.


Karbonhidratların sindirimi


Ağızda başlar midede sona erer. Mide ortamı asidik olduğu için karbonhidratlar

midede kimyasal sindirime uğramaz.Karbonhidratların sindiriminde etkili olan enzimler ve salgılandıkları yerler;


Ağız : Tükrük bezlerinden amilaz

Pankreas : Amilaz

İnce bağırsak : MaltazPişmiş nişasta + su Maltoz + Dekstrin ( Ağız )


Nişasta + Dekstrin +su Maltoz ( Onikiparmak bağırsağı )


Maltoz + su Glikoz + Glikoz ( İnce bağırsak )Yağların sindirimiİnce bağırsakta başlar ve biter. Ağızda ve midede sindirimi yoktur. Yağların sindiriminde etkili olan enzimler ve salgılandıkları yerler ;


Pankreas :Lipaz enzimi ( Kimyasal )

Karaciğer : Safra tuzu ( Mekanik )
Yağ + su Yağ asidi + Gliserol ( İnce bağırsak )Proteinlerin sindirimiMidede başlar ve ince bağırsakta biter. Ağızda sindirimi yoktur. Proteinlerin sindiriminde etkili olan enzimler ve salgılandıkları yerler ;


Mide : HCI, pepsinojen

Pankreas : Tripsin

İnce bağırsak : Erepsin

Pepsinojen + HCI Pepsin ( Mide )


Pepton + Su Peptid + Aminoasit ( Mide )


Peptid + su Aminoasit ( İnce bağırsak )
Add document to your blog or website

Similar:

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconA- SİNDİRİM SİSTEMİ VE SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI (6 SAAT)

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconSindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız (Konu Anlatımı)

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconBöceklerde; Vücut Duvarı, Vücut Kısımları, Kas Sistemi, Sindirim Sistemi ve Beslenme, Boşaltım Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sinir ve Salgı

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconİNSANDA SİNDİRİM SİSTEMİ Sindirim sisteminin bölümleri

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconSindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconAnatomiye Giriş, Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Genital Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Endokrin Sistem

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconA- SİNDİRİM SİSTEMİ VE SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconSİNDİRİM SİSTEMİ ETKİNLİK

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconSİNDİRİM SİSTEMİ TEST: 3

MERYEM PEKTAŞ SİNDİRİM SİSTEMİ iconSİNDİRİM SİSTEMİ TEST: 1

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page