FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Indir 0.56 Mb.
TitleFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Page2/9
Date conversion06.03.2013
Size0.56 Mb.
TypeProgrami
Sourcehttp://istanbul.meb.gov.tr/upload/q2/dokumanlar/YSÖP DERSLERİNİN PROGRAMLARINA AİT KAZANIM LİSTE
1   2   3   4   5   6   7   8   9

H: Sınıf-Okul İçi Etkinlik ”: Okul Dışı Etkinlik C: Ders İçi İlişkilendirme 4: Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı )*: Sınırlamalar


CANLILAR VE HAYAT ÖĞRENME ALANI 6-7. SINIF CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 1. Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  1. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
 1. İnsanda üreme, büyüme, gelişme ve ergenlik ile ilgili olarak öğrenciler;
  1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları levha üzerinde gösterir.

  2. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder.

  3. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.

  4. Ergenlik dönemindeki ruhsal ve bedensel değişimlerini öğretmenleri, ailesi ve akranları ile paylaşır (TD-3).

H Öğrenciler model ve/veya levha üzerinde hücrenin temel kısımlarını gösterirler (1.1).


H Hücreden Organizmaya

Öğrencilere hücre, doku, organ, sistem ve organizma resimleri gösterilir. Öğrencilerden kendilerini hücrenin yerine koyarak gördükleri değişimleri dillendirmeleri istenir (1.2).


H Hücreler Niçin Birleşir?

Öğrencilere sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek resimleri gösterilir ya da filmler izletilir. Öğrencilerden kendilerini embriyonun yerine koyarak gördükleri değişimleri dillendirmeleri istenir (2.3).


H Büyüyorum

Öğrenciler gruplara ayrılır. Ergenlik dönemindeki gelişimi daha iyi anlayabilmelerini sağlamak amacıyla grupların fiziksel, bilişsel ve duygusal-sosyal gelişim başlıklarından birini seçerek tartışmaları istenir. Tartışma sonuçları tahtaya yazılır. Gruplar diğer grupların sorularını cevaplar. Öğretmen yapılan tartışmalardan yola çıkarak ergenlik döneminde meydana gelen değişimlerin doğal olduğunu vurgular, bu dönemle ilgili güçlük yaşayanların öğretmenlerine veya ailelerine başvurabileceklerini belirtir (2.4).


[!] 1.2 Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklarken, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem ile insanlar arasındaki dayanışma örneklerle vurgulanır.


4 Öğrendiğinin Farkına Varma

4 Bulmaca

4 Doğru-Yanlış


)* Üreme hücrelerinin yapısı verilmez.

)* 2.2, 2.3 Üreme hücrelerinin oluşumunda mayoza girilmez. Mitoz ve mayoz konusu 8. sınıfta işlenecektir.

)* 2.3 Embriyonun gelişiminde Morula, Blastula, Gastrula vb. safhalar anlatılmaz.

[!] 2.3 Nüfus planlaması, sık ve çok doğumun sakıncaları ile ilgili bir okuma metni verilebilir.

[!] 2.4 Her öğrencinin ergenliğe geçişte bireysel farklılıklar gösterebileceği vurgulanmalıdır.

[!] 2.4 Ergenliğe geçişte öğrencilere vücutlarından utanmamaları gerektiği belirtilmelidir.

[!] 2.4 Öğretmenler ile aileler işbirliği yaparak öğrencilerin bu dönemdeki sorunlarına yardımcı olabilirler.


4 Öğrendiğinin Farkına Varma

4 Açık Uçlu Soru

4 Doğru-Yanlış


H: Sınıf-Okul İçi Etkinlik ”: Okul Dışı Etkinlik C: Ders İçi İlişkilendirme 4: Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı )*: Sınırlamalar

CANLILAR VE HAYAT ÖĞRENME ALANI 7. SINIF CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR
 1. Hayvanlardaki üreme ile ilgili olarak öğrenciler;
  1. Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
 1. Çiçekli bir bitkide üreme ile ilgili olarak öğrenciler;
  1. Çiçeğin kısımlarını model ve/veya levha üzerinde gösterir.
  1. Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu belirtir.

” Gezelim, Gözlemleyelim

Çevrelerindeki bir hayvan çiftliği veya hayvanat bahçesi ziyaret edilerek hayvanların büyüme gelişmeleri ve bakımı ile ilgili bilgi alınır (3.1), (BSB-1).


H İnceleyelim, Tartışalım

Öğrenciler bir çiçek modeli veya sınıfa getirilen canlı bir çiçeği inceler, öğretmen yardımı ile çiçeğin kısımlarını gösterirler, öğretmen öğrencilere çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu sorar. Öğrenciler sorulan soruya ilişkin tahminlerde bulunurlar. Tahminler tartışmaya açılır (4.1, 4.2), (BSB-1, 2).
)* 3.1 Farklı çoğalma şekillerine örnek olarak yumurtayla çoğalanlar ve yavrularını doğuranlar örnek verilecektir.


4 Öğrendiğinin Farkına Varma

4 Doğru-Yanlış


[!] 4.1 İncelemek için gerçek çiçek kullanılacaksa, bütün kısımları görülebilen gelincik, düğün çiçeği, sardunya, gül gibi bir çiçek seçilmelidir.


)* 4.2 Tohum ve meyvenin nasıl oluştuğu anlatılmaz. Tohum ve meyve tiplerine girilmez.


4 Öğrendiğinin Farkına Varma


H: Sınıf-Okul İçi Etkinlik ”: Okul Dışı Etkinlik C: Ders İçi İlişkilendirme 4: Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı )*: Sınırlamalar

CANLILAR VE HAYAT ÖĞRENME ALANI 6-7. SINIF VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 1. 1. Destek ve hareket sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırarak örnekler verir.

  2. Kasları çizgili, düz ve kalp kası olarak sınıflandırarak örnekler verir.

  3. Destek ve hareket sistemi sağlığını etkileyecek olumlu-olumsuz davranışlara örnekler verir. 1. 2. Dolaşım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Kalbin yapısı ve görevini açıklar.

  2. Kan damarlarının çeşitleri ve görevlerini belirtir.

  3. Kanın yapısı ve görevlerini açıklar.

  4. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar (FTTÇ-4).

  5. Bağışıklığın vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı koruduğunu belirtir.
H Kavram Haritası Yapalım

Öğretmen ön bilgileri belirlemek ve hatırlatmak amacıyla “kemik, kas, eklem, hareket, iskelet” kavramlarının öğrencilere neler çağrıştırdığını sorar. Bu kavramlar ve çağrıştırdığı kelimeler tahtada listelenir. Öğrenciler bu kavramları kullanarak bir kavram haritası hazırlar. Öğretmen bu aşamada kavram yanılgılarına ve eksikliklerine müdahale etmez, fakat ders işlenişinde dikkate alır. Bu haritalar ürün seçki dosyalarında saklanır. Ünite bitiminde öğrenciler yeni öğrendiği kavramları da kullanarak yeni bir kavram haritası hazırlar ve iki kavram haritasını karşılaştırırlar. İki kavram haritası arasındaki farklılıklar tartışmaya açılır (1.1; 1.2).

H Ellerime Bakıyorum

Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenciler ellerine bakarak eklemleri, kemikleri incelerler. Sonra öğretmen her gruba birer el röntgeni verir. Öğrenciler bu röntgendeki kemikler ve eklemleri inceleyerek gözlemlerini arkadaşlarıyla paylaşırlar. (1.1), (BSB-1,2).

H Öğrenciler, destek ve hareket sistemi sağlığını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek davranışları ayrı ayrı listeler. Olumsuz davranışların sebep olabileceği sorunları sınıfta tartışır (1.3).


H Öğrendiğinin Farkına Varma

Aşağıdaki tabloyu öğretmen tahtaya, öğrenciler de kendi kâğıtlarına çizer. Dolaşım sistemi ile ilgili ön bilgilerin belirlenmesi ve hatırlanması amacıyla “Ne biliyorum?” sütunu sınıfça doldurulur. Daha sonra “Ne öğrenmek istiyorum?” sütununu her öğrenci kendi kağıdında doldurur. Öğretmen “Ne biliyorum?” ve “Ne öğrenmek istiyorum?” sütunundaki bilgileri ve varsa kavram yanılgılarını dikkate alarak ders işlenişini belirler. Her öğrenci tablosunu ürün seçki dosyasında saklar. Öğrenciler ünite sonunda ‘Ne öğrendim?’ sütununu doldurur. Öğretmen, bu bilgileri kullanarak eksik kavramları, varsa kavram yanılgılarını belirleyerek bunlar üzerinde yeniden durur (2.1-2.5).

Ne biliyorum?

Ne öğrenmek istiyorum?

Ne öğrendim?


H Kalbin İçine Bakalım

Öğrenciler, memeli hayvan kalbinin yapısını incelemek amacıyla getirdikleri memeli hayvan kalbini diseksiyon küvetine koyarak önce dış yapısını, damarlarla bağlantısını inceler. Daha sonra makas yardımı ile en büyük damardan ve sol kısımdan başlayarak keser. Kalbin iç yapısını inceler ve gözlemlerini çizerek insan kalbinin yapısı ile ilişkilendirirler (2.1), (BSB-1, 2, 3, 27).

H Bil Bakalım Ben Neyim?

Öğretmen gruplara kalp, akciğer, oksijen, karbondioksit, alyuvar, akyuvar, kan pulcukları, besin vb. kavramları verir. Gruplardan bu kavramlara ulaşabilecek bilmece tarzında sorular hazırlamaları istenir. Karşılıklı gruplar birbirlerine hazırladıkları soruları sorarak cevabı bulmaya çalışırlar (2.1; 2.3; 2.4).

H Küçük Yaramazlar

Öğretmen 5. sınıftaki yararlı ve zararlı mikroskobik canlılar konusunu hatırlatır ve öğrencilerden bunlara örnek vermesini ister. Öğretmen, “Zararlı mikroskobik canlılardan vücudumuz kendini nasıl korur?” sorusunu yöneltir. Bu konu hakkında öğrencilerin yaptıkları tahminler sınıfta tartışılır (2.5).


)* 1.1 Eklemin yapısı verilmez.


4 Çoktan Seçmeli Soru

4 Doğru-Yanlış


)* 2.1 Kalp kaslarının ve kapakçıklarının isimleri verilmez.

[!] 2.2 Kan damarlarının çeşitleri atardamar, toplardamar ve kılcal damar olarak verilir.

[!] 2.3 Kan hücrelerinin isimleri alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları olarak verilir.

)* 2.3 Alyuvarlarda hemoglobinle gaz taşıma mekanizması verilmez.

[!] 2.3 Kan grubunu bilmenin önemi belirtilir.

)* 2.4 Büyük ve küçük kan dolaşımı, damarların özel isimleri verilmeden basit olarak şema üzerinde açıklanır.

[!] 2.5 Bilinçsiz ilaç kullanımının sakıncaları belirtilir.


4 Eşleştirme

4Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

4 Doğru-Yanlış


H: Sınıf-Okul İçi Etkinlik ”: Okul Dışı Etkinlik C: Ders İçi İlişkilendirme 4: Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı )*: Sınırlamalar

CANLILAR VE HAYAT ÖĞRENME ALANI 6-7. SINIF VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 1. 3. Solunum sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;3.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları levha üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).

3.2. Solunum sisteminin sağlığını korumak için pratik öneriler sunar.


4. Sindirim sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;


  1. Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğradıktan sonra bağırsaklardan kana geçtiğini belirtir.

  2. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir.

H Neler Biliyorum?

Öğretmen, ön bilgileri belirlemek ve hatırlatmak amacıyla öğrencilere soluk alıp verirken havanın izlediği yolu sorar ve doğru cevap tahtaya yazılır. Öğrenciler “burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, akciğer” kavramlarını cümle içinde kullanırlar (3.1).


H Tartışıyorum

Öğretmen, ön bilgileri belirlemek ve hatırlatmak amacıyla öğrencilere “Soluk alıp-vermede hangi yapı ve organlar rol alır?” sorusunu sorar ve doğru cevap tahtaya yazılır. Öğrenciler iki gruba ayrılarak, bu sistemde görevli yapı ve organların sağlığına olumlu etki edecek davranışlar bir grupta, olumsuz etki edebilecek davranışlar ise diğer grupta tartışmaya açılır. Gruplar tartışma sonuçlarını tahtaya yazarak sınıfta paylaşırlar (3.1; 3.2).


H Ön bilgilerin yoklanması ve hatırlanması amacıyla öğrencilerden besinler ile enerji arasında ilişki kurmaları istenir. Besin - enerji ilişkisi sınıfta tartışılır. Sonra öğrenciler “sindirim, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, su, mineral ve diş” kelimelerini cümle içinde kullanırlar. Bu cümleler sınıfta okunur. Öğrenciler sırasıyla sindirimde görevli yapı ve organları levha üzerinde gösterir. Öğretmen bu ön bilgileri, varsa kavram yanılgılarını ders işlenişinde dikkate alır.


H Yediğim Besinlere Neler Oluyor?

Öğrenciler “Ekmek, marul, et, domatesten hazırladığınız bir sandviçi (ekmek arası, lavaş vb.) yediğinizde bu yiyeceklere ne olur?” sorusunu tartışır. Sonra “mekanik sindirim, kimyasal sindirim, tükürük, yutak, mide, besinler, incebağırsak, kalınbağırsak, karaciğer, pankreas” kelimelerinin kullanılacağı boşluk doldurmalı bir paragraf tahtaya yazılır, boşluklar tartışılarak doldurulur (4.1).


H Tartışıyorum

Öğrenciler iki gruba ayrılarak, bu sistemde görevli yapı ve organların sağlığına olumlu etki edecek davranışlar bir grupta, olumsuz etki edebilecek davranışlar ise diğer grupta tartışmaya açılır. Gruplar tartışma sonuçlarını tahtaya yazarak sınıfta paylaşırlar (4.2).
4 Açık Uçlu Soru


??? 4.1 Öğrenciler sindirimin sadece midede gerçekleştiğini düşünebilirler.

)* 4.1 Kimyasal ve mekanik sindirim tanımları verilir, kimyasal sindirim denklemlerine girilmez ve sindirim enzimlerinin isimleri verilmez, yalnızca enzimin kimyasal sindirimdeki işlevi belirtilir.

[!] 4.2 Sindirim sistemi sağlığını olumlu etkileyen etkenlerden lifli besinler, dengeli beslenme; olumsuz olarak etkileyen etkenlerden stres, dengesiz ve yetersiz beslenme vb. örnek olarak verilebilir.


4 Çoktan Seçmeli Soru

4 Boşluk Doldurma

4 Kavram Haritası

H: Sınıf-Okul İçi Etkinlik ”: Okul Dışı Etkinlik C: Ders İçi İlişkilendirme 4: Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı )*: Sınırlamalar

CANLILAR VE HAYAT ÖĞRENME ALANI 6-7. SINIF VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 1. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;


5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları levha üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).

5.2. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemleri sıralar. 1. Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki tüm sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışmasını sağladığını belirtir.

  2. Sinir sisteminin bölümlerini levha üzerinde göstererek, görevlerini kısaca açıklar (FTTÇ-4).

  3. İç salgı bezlerini; levha üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4).

H Öğrenciler ön bilgilerin yoklanması ve hatırlanması amacıyla boşaltımda görevli yapı ve organları uygun malzemeleri kullanarak kartona çizilmiş boş insan modeli üzerine yerleştirir ve böylece boşaltım sistemi levhası oluşturur (5.1), (BSB-17, 28).


H Öğrenciler “Böbreklerim benim için önemlidir. Çünkü, …” ile başlayan bir paragraf yazarlar. Yazılan paragraflar okunduktan sonra böbrek sağlığının korunması için gerekenler listelenir (5.2).


H Mesajınız Var

Sınıftan seçilen 10 ya da daha fazla sayıda öğrenci daire oluşturacak şekilde sıralanır. Öğrenciler ellerini havaya kaldırır. Öğretmen kâğıda bir uyartı mesajı yazar ve 1.öğrencinin eline ‘mesaj’ yazılı kâğıdı verir. Öğrenciler, mesajı elden ele geçirirler (sinirsel iletimin simülasyonu). Öğretmen, bir öğrenciyi ‘beyin’ olarak seçer ve mesaj iletimi bu öğrencide durur. Bu öğrenci mesajı beyin olarak yorumlar ve cevabını yazar. Cevap mesajı geldiği yönün tersine 1. öğrenciye kadar iletilir. Seçilen öğrenci beyinden gelen mesajı okur ve uygular. Örneğin; uyartı mesajı: burnun kaşınması, beyinden gelen cevap mesaj: burnunu kaşı. Öğrenci burnunu kaşır (6.2), (BSB-31).


H Hormonlar

Öğretmen, öğrencilere “Korktuğunuzda ya da heyecanlandığınızda vücudunuzda ne gibi değişimler olur?” sorusunu sorar. Cevaplardaki benzer olan değişimler tahtaya yazılır. Öğrencilerin, heyecan veya korku anındaki bu değişimlerin sebebinin bu sırada vücutta üretilen bazı maddeler olduğu sonucuna ulaşmaları sağlanır. Sonra “Bu maddeler vücudumuzda nerelerde üretilir?” sorusundan yola çıkarak iç salgı bezleri, bunların ürettiği hormonlar, bu hormonların işlevleri listelenir. Öğrenciler uygun malzemeleri kullanarak kartona çizdikleri boş insan modeli üzerinde iç salgı bezleri levhası oluşturur (6.3), (BSB-17, 28).


4 Kavram Haritası

4 Doğru-Yanlış


)* 6.2 Sinir sisteminin bölümleri; merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak verilir, yapılarına girilmez.


)* 6.3 İç salgı bezleri olarak hipofiz, pankreas, tiroit, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler verilir, yapılarına girilmez.


)* 6.3 Hormonlara örnek olarak günlük hayattan bilinen hormonlar (tiroksin, büyüme hormonu, insülin, glukagon, adrenalin vb.) verilir.


4 Çoktan Seçmeli Soru

4 Kavram Haritası


H: Sınıf-Okul İçi Etkinlik ”: Okul Dışı Etkinlik C: Ders İçi İlişkilendirme 4: Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı )*: Sınırlamalar

CANLILAR VE HAYAT ÖĞRENME ALANI 6-7. SINIF VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

 1. Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar.
 1. Vücudumuzdaki sistemler ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Bağımlılığa sebep olan maddelerin vücuda etkilerini belirtir.

  2. Organ bağışının önemini vurgular.
H Dokunma

Öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılır. Öğrencilerden biri arkadaşının gözlerini kapatır. Diğer öğrenci iki kalemi bir araya getirerek uçlarını arkadaşının dudak, kol, parmak, bacak ve ayaklarına hafifçe bastırır. Arkadaşının ne zaman iki kalem, ne zaman tek kalem hissettiğini tahtaya çizilen bir tabloya işaretler ve en duyarlı bölgelerini belirlemeye çalışır (7.1), (BSB-1, 31).

H Tek Göz Yanılır

Öğrenciler bir gözlerini kapatır. Bir eli ile tükenmez kalemi diğeriyle de kalemin kapağını tutarak göz hizasına getirir, kapağı kapatmayı dener. Öğretmen, “Kapağın kalemin önünde mi, arkasında mı olduğunu anlayabiliyor musunuz?” sorusunu sorar. Öğrenciler kapalı olan gözlerini açarak tekrar kapağı kapatmayı dener. Farkın nedeni tartışılır (7.1), (BSB-1, 31).

H Nasıl Tat Alırız?

Öğrenciler temiz bir kâğıt mendil ile dilinin üstünü kurutur ve kesme şekeri koyar. Öğretmen öğrencilere “Tat alabildiniz mi?” sorusunu yöneltir. Öğrenciler dillerini ağızlarının içine alır, dillerini kurutmadan şekeri tekrar dillerinin üzerine koyarlar. Öğretmen, “Tat alabildiniz mi?” sorusunu tekrar yöneltir. Sonuçlar sınıfta tartışılır (7.1), (BSB-1, 31).

H Bil Bakalım

Öğretmen portakal, havuç, elma, patates, greyfurt, armut gibi meyvelerden aynı şekil ve büyüklükte parçalar keser, bunların her birini belli olmayacak şekilde ayrı kağıtlara sararak sınıfa getirir. Sınıftan 3 gönüllü öğrenci seçilir. 1. öğrencinin gözleri bağlanır, verilen 3 ayrı maddeyi sadece koklayarak tanıması istenir ve tahminleri kaydedilir. Öğrencinin gözleri açılır ve tahminlerinin doğruluğu kontrol edilir. 2. öğrenci aynı işlemleri maddelere dokunarak yapar, tahminleri kaydedilir ve tahminlerinin doğruluğu kontrol edilir. 3. öğrencinin ise gözleri bağlanmaz. Bu öğrenciye de 3 ayrı madde verilir ve dokunarak, koklayarak, görerek maddeleri tanımaya çalışır, tahminleri kaydedilerek bunların doğruluğu kontrol edilir. Öğretmen öğrencilere “Hangi öğrenci besinleri en kolay tanıdı? Neden?”, “Hangi maddeleri tanımak daha kolaydı?”, “Hangi maddeleri tanımak zordu?” şeklinde sorular sorar. Öğrencilerin duyu organları beraber çalıştığında algılamanın daha kolay ve doğru olduğu sonucuna ulaşmalarını sağlayacak sorularla tartışma yönlendirilir (7.1), (BSB-1, 2, 6, 27, 31).


H Dikkat!

Öğrenciler insan sağlığına zararlı ve bağımlılığa sebep olan maddeleri belirleyerek, vücuda olan olumsuz etkilerini tartışırlar. Tartışma sonuçları tahtaya yazılır (8.1).


H Poster Hazırlama

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup organ nakline yönlendirici birer slogan, poster veya drama etkinliği hazırlar ve sınıfa sunar. En ilgi çekici slogan ve poster seçilerek okul panosunda sergilenir (8.2), (BSB-25, 27, 32).

)* 7.1 Duyu organlarında bulunan özel almaçların (duyu reseptörleri) deride sıcaklık, dokunma, acı, basınç; gözde ışık; burunda koku; dilde tat; kulakta ses uyarılarını aldığı vurgulanır.


4 Bulmaca


[!] 8.2 Organ bağışı konusunda Atatürk’ün millî birlik ve beraberlik ile toplumsal dayanışmaya verdiği önem örneklerle vurgulanır.


4 Doğru-Yanlış


H: Sınıf-Okul İçi Etkinlik ”: Okul Dışı Etkinlik C: Ders İçi İlişkilendirme 4: Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı )*: Sınırlamalar

MADDE VE DEĞİŞİM ÖĞRENME ALANI 4-5. SINIFLAR MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

1. Madde kavramı ile ilgili olarak öğrenciler;


  1. Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır (BSB-1, 2, 3, 4, 5).1.2 Maddeleri katı, sıvı ve gaz hâllerine göre sınıflandırır (BSB-2, 4, 5).


HEvde-Okulda Kullandıklarımız

Öğrenciler, ön bilgilerini kullanarak saydam-opak, parlak-mat, sert-yumuşak, esnek-berk, kırılgan-sağlam, su geçiren-su geçirmeyen, mıknatısla çekilen-mıknatısla çekilmeyen kokulu-kokusuz, katı-sıvı, tatlı-tuzlu, acı-ekşi vb. kavram çiftleri ile çıkardıkları seslere göre metin yazar (1.1).


H Maddenin Hâlleri ve Özellikleri

Tuz, şeker, pirinç, silgi, kalem, plastik veya cam bardak gibi katılar; su, zeytin yağı, süt gibi sıvılar ve hava dolu balon masanın üzerine konur. Öğrenciler bunları inceler ve özelliklerini kaydeder. Balonu farklı şekillere sokarlar. Öğrencilerden katı ve sıvı maddeleri farklı kaplara boşaltmaları istenerek katı, sıvı ve gazların neden farklı davrandıkları tartışmaya açılır. Öğrenciler, bu tartışmada katıların belli şeklinin olduğunu, şeker, tuz gibi küçük taneli katıların tanelerinin genel katı kavramına uyduğunu; ama sıvı gibi aktıklarını, sıvıların akma özellikleri sebebi ile konulduğu kabın şeklini aldığını fark eder (1.2).

H Şişenin İçinden Çıkan Ne!

Öğrenciler, içi boş küçük bir şişeyi içi su dolu geniş bir kaba, önce şişenin ağzı aşağı gelecek şekilde dik olarak daha sonra şişenin ağzı yukarı gelecek şekilde dik ve/veya eğik olarak batırırlar. Şişe, ağzı aşağıda ve dik durumda iken içine suyun neden dolmadığını tartışırlar. Öğretmen, havanın da bir yer kapladığını ve kendi bölgesine suyu yaklaştırmadığını vurgular. Buradan, havanın var olduğu çıkarımı yapılır. Şişe ağzı yukarı dönünce, çıkan kabarcıkların hava olduğu, içeri dolan suyun ancak hava çıktıktan sonra şişeye girebildiği, bu yüzden suyun şişeye girebilmesi için havanın çıkmasının beklenmesi gerektiği vurgulanır (1.2).

Gazı Hapsetmek Zordur

Öğrenciler, toplu iğne batırılmış bir balonu şişirirler. Balon şişirildikten sonra havanın toplu iğne ile açılan delikten çıkışı izlenir. Aynı balona su konularak suyun sızma özelliğinin çok daha az olduğu gözlemlenir ve vurgulanır (1.2).

” Mutfakta Ne Çok Madde Var!

Öğrenciler, önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddeleri listeler (1.2).
1.2 Katıların belirli bir şekli olduğu, sıvıların konuldukları kabın şeklini aldığı, gazların bulundukları ortamda yayıldığı ve çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini öğrencilerin fark etmesi sağlanır.[!] 1.2 Bu düzeyde gazların var olduğu ve madde olduğu gerçeği vurgulanır.


C 1.2 kazanımı 4. ve 5. sınıf “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde soluk-alıp verme ile ilişki kurularak havanın varlığı sezdirilebilir.


4 İstasyon

4Kavram Haritası Oluşturma

H: Sınıf-Okul İçi Etkinlik ”: Okul Dışı Etkinlik C: Ders İçi İlişkilendirme 4: Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı )*: SınırlamalarMADDE VE DEĞİŞİM ÖĞRENME ALANI 4-5. SINIFLAR MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

2. Kütle ve hacim kavramları ve birimleri ile ilgili olarak öğrenciler;


2.1. Katı, sıvı ve gaz maddelerin ölçülebilen özelliklerini kütle ve hacim olarak ifade eder.


2.2. Maddelerin kütlelerini g (gram) ve kg (kilogram) cinsinden belirtir ve bu birimleri birbirine çevirir .

2.3. Maddelerin hacimlerini L (litre) ve mL (mililitre) cinsinden belirtir ve bu birimleri birbirine çevirir.


H Terazi Neyi Tartar?

Öğrenciler, farklı büyüklüklerde çeşitli metal, tahta veya plastik cisimleri terazide tartar. Her birinin içerdiği madde miktarının farklı olduğu, kütle farkı ile gösterilir. Öğrenci, kütle kavramını gözlemlerine dayanarak kavrar (2.2).

” Havayı Tartmak

Öğrenciler kauçuk içli bir voleybol topunu önce boş halde iken, daha sonra hava ile iyice doldurduktan sonra tartarlar. Kaydettikleri ölçme sonuçlarının niçin farklı olduğu sınıfta tartışılır (2.1, 2.2).

H Tartmak Zor ise “Ölçek” Var!

“Bir litre süt ne demektir?”, “Nasıl ölçülür?”, “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak öğrencilerin hacim konusundaki ön bilgileri araştırılıp bunlar tahtaya yazılır. Sınıfın ortasına bütün öğrencilerin içine sığmayacağı bir bardak şekli çizilir. Öğrencilerden bu şeklin üzerinde durmaları istenir. Bazı öğrencilerin yer bulamamasından faydalanarak hacmin, yer kaplamak olduğu gerçeği sezdirilir. Öğrenciler, dereceli silindir ile bir bardak suyun, bir kutu meyve suyunun kaç mL geldiğini ölçerler (2.3).

H Katıların Hacmi

Öğrenciler, dereceli bir kapta bulunan su içine düzgün veya düzgün olmayan çeşitli katılar atarak su seviyesindeki yükselmeyi gözlemlerler. Su seviyesindeki yükselmenin nedeni tartışılır. Son hacimden ilk hacim çıkarılarak katının hacmi bulunur. Bu yöntemin genelliği vurgulanır (2.3).
[!] 2.2 Balonlarla gaz kütlesini tartma problem çıkarabilir. Havanın kaldırma kuvveti nedeniyle, az basınçlı gazların doğrudan tartılması problemlidir.


)* 2.3 Katıların hacmini ölçmek amacı ile içine atıldığı su seviyesindeki yükselme esas alınır


[!] 2.3 Katı maddelerin hacmini ölçmek için suda çözünmeyen katı maddeler tercih edilmelidir.


[!] Ölçü birimlerinde uluslar arası sistemi kabul etmenin insan ilişkileri ve ticaret açısından önemi vurgulanır.H: Sınıf-Okul İçi Etkinlik ”: Okul Dışı Etkinlik C: Ders İçi İlişkilendirme 4: Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı )*: Sınırlamalar

MADDE VE DEĞİŞİM ÖĞRENME ALANI 4-5. SINIFLAR MADDEYİ TANIYALIM ÜNİTESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

3. Saf madde ve karışım ile ilgili olarak öğrenciler;


3.1. Birden fazla saf maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder (BSB-7).


3.2 Bildiği karışımları ve saf maddeleri listeler (BSB-1,3,4, 5, 6; FTTÇ-2).

H Bildiğimiz Karışımlar

Öğrenciler; gruplara ayrılarak kum-şeker, mercimek-pirinç, tuz–karabiber gibi madde çiftlerinden karışım hazırlarlar. Hazırladıkları karışımların görünümünü; başlangıç maddelerinin görünümüyle karşılaştırarak gözlemlerini bir tabloya kaydederler. Gündelik hayattan böyle karışım örnekleri verirler (3.1).

H Bir İçecek Yapalım

Öğrenciler evlerinde limon, portakal, elma, vanilya, şeker, nane, su,... vb. maddeleri kullanarak değişik karışımlar hazırlarlar. Öğrenciler hazırladıkları içecekleri sınıfa getirerek; içecekleri hazırlarken dikkat ettikleri noktaları ve gözlemleri arkadaşlarıyla paylaşır. Katılan maddelere bağlı olarak içeceklerin lezzetlerinin de farklı olduğu vurgulanır (3.1).

H Haydi Sınıflandıralım

Öğrencilerden yakın çevrelerinde bulunan ve günlük yaşamda sıkça karşılaştığı maddelerden örnekler vermesi istenir (çorba, limonata, tuzlu su, şekerli çay, çamur,... gibi). Verdikleri örnekleri çizelgeye kaydeder, saf madde ve karışım olarak sınıflandırırlar. Bunları saf madde veya karışım olarak sınıflandırmalarının nedenini belirtmeleri istenir (3.2).


)* 3.1 Bu aşamada “saf” kavramı, “kendinden başka madde katılmamış” anlamında düşünülür; kimyasal anlamda saflık vurgusuna girilmez. Ancak saf süt, saf zeytin yağı gibi ifadelerde kullanılan saf kelimesinin ayrı bir anlam taşıdığı açıklanır.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI icon201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI icon2012-2013 ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI iconFEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA DERSİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI icon5-A/B/C SINIFI 2006-2007 ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI iconİ.Ö. O. 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI icon2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI iconTEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ PROGRAMI VE KABA DEĞERLENDİRME FORMU

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI iconTEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI YILLIK DERS PLANI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI iconA 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PAMUKELİ YİBO SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI icon2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE TASLAĞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page