HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN
Indir 16.6 Kb.
TitleHARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN
Date conversion06.03.2013
Size16.6 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.beun.edu.tr/strateji/files/2012/06/kbs2012-16.doc
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü


Sayı : B.07.0.MGM.41/

Konu : KBS (Say2000i) Duyurusu


HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN

KBS DUYURUSU

(SIRA NO:16)


Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdaresi hesaplarının Sayıştaya verilmesi hakkında çıkarılan 29/02/2012 tarihli ve B.07.0.MGM.0.41/010-07-01/02100 sayılı yazıda, muhasebe iş ve işlemlerinin tam olarak kurumsal bazda yürütülmesini teminen harcama birimlerince düzenlenecek ödeme belgelerinin 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren KBS’ nin alt sistemi olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden düzenlenmesi ve elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.

Ayrıca, 2012/11 sayılı KBS duyurusu ile diğer ödemelere ilişkin ödeme belgelerinin HYS üzerinden (ödeme belgesi giriş formu) düzenlenerek, ıslak imzalı belgelerle birlikte elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesini sağlamak bakımından; muhasebe birimleri tarafından harcama birimlerine gerekli eğitim, bilgilendirme ve yetkilendirme işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Merkeze intikal eden talepler çerçevesinde, KBS-HYS ve diğer uygulamalara ilişkin tereddütleri gidermek bakımından aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.


A- KBS-HYS UYGULAMALARI KAPSAMI


 Genel ve özel bütçeli idarelerle düzenleyici ve denetleyici kurumlardan Maaş, Ek Ders, Fazla Çalışma, Sosyal Hak ve Yardım  v.b. personel ödemelerine ilişkin veri girişi, hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturmak suretiyle elektronik ortamda muhasebe birimine aktarma işlemlerini kapsayan süreci KBS-Say2000i üzerinden yürütenler, bu ödemelere ilişkin ödeme emri belgelerini HYS üzerinden düzenlemeyecek olup,  kendi uygulama kılavuzlarında belirtildiği şekilde önceden olduğu gibi sistem üzerinden otomatik olarak muhasebeleştirmeye devam edeceklerdir.

Genel Bütçeli İdarelerin, Telefon ve TTNet fatura ödemelerine ilişkin ödeme belgeleri, HYS-Aboneliğe Bağlı Ödemeler menüsünden önceden olduğu gibi sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulacaktır. Bunun yanında, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini kullanan 23 genel ve özel bütçeli idarenin taşınır alımlarına ilişkin düzenleyecekleri ödeme emri belgeleri, HYS-Taşınır uygulaması üzerinden otomatik olarak oluşturulacaktır.

Bu bağlamda, daha önceki genel yazı, KBS Duyurusu ve Uygulama Kılavuzlarında süreç bazlı olarak sistem üzerinden yürütülmesi ve otomatik olarak muhasebeleştirilmesi gereken ödeme belgelerinin (Maaş, Ek Ders, Fazla Çalışma, Sosyal Hak ve Yardım  v.b. personel ödemeleri, Türk Telekom, TTnet, yurtiçi geçici görev yolluğu/e-yolluk ödemeleri ile Taşınır alım ödemeleri), daha önceden olduğu gibi kendi uygulama kılavuzlarında anlatıldığı şekilde  sistem üzerinden otomatik olarak muhasebeleştirilmesi; bunların dışındaki ödeme emri belgelerinin HYS-Ödeme Belgesi üzerinden  girilmesi gerekmektedir.


B- UYGULAMAYA GEÇİŞ


Geçiş sürecinde uygulamada sıkıntı yaşanmaması bakımından 16/04/2012 tarihinden itibaren genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait ödeme belgeleri say2000i veya HYS üzerinden sisteme girilebilecektir. Ancak, 16/05/2012 tarihinden itibaren ödeme belgelerinin say2000i sisteminde (Muhasebe Kayıt Formu) manuel olarak girişine izin verilmeyecektir.

C- HYS EĞİTİMİ

HYS’ yi kullanacak olan bazı kamu idareleri tarafından Bakanlığımızdan eğitim talebinde bulunulmuştur. Muhasebe iş ve işlemlerinin aksamaması bakımından, HYS ile ilgili eğitim aşağıda belirtildiği üzere gerçekleştirilecektir.

  1. Genel bütçeli idarelerin harcama birimlerine, genel bütçeli muhasebe birimlerince,

  2. Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların muhasebe birimlerine, kendilerine en yakın olan genel bütçeli muhasebe birimlerince,

  3. Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara bağlı harcama birimlerine ise, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların muhasebe birimince,

eğitim verilecektir.


D-HYS’YE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR


Geçmişte yayımlanan genel yazı ve duyurularda, her bir harcama biriminde en fazla üç kişinin gerçekleştirme görevlisi olarak yetkilendirilebileceği belirtilmiş olmakla birlikte, harcama birimlerindeki ihtiyaç dikkate alınarak, en fazla on kişiye kadar gerçekleştirme görevlisi yetkilendirilebilecektir.


E- SORUNLARIN BAKANLIĞA İLETİLMESİ


Bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle KBS DESTEK HATTI’ nın uygulama sorunlarının bildirilmesi ile ilgili modülü geçici olarak uygulamaya kapatılmış olup, KBS uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar ile daire ve birim kodu taleplerinin saymanlık adı, saymanlık kodu, kurum kodu, kurum adı ve yaşanılan sorun veya talebi açık bir şekilde yazmak suretiyle e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, KBS Uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ile istek ve önerilerin ekli listedeki kategorilere göre ilgili e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

Harcama Yönetim Sisteminde harcama birimlerinin karşılaştığı sorunlar, doğrudan merkeze iletilmeyecektir. Sorunla karşılaşan harcama birimi personeli, muhasebe birimi ile irtibata geçecek ve mahallinde çözüm bulunmaya çalışılacaktır. Mahallinde çözüm bulunamaz ise, muhasebe birimi personeli tarafından saymanlık adı, saymanlık kodu, kurum kodu, kurum adı ve yaşanılan sorun veya talep açık bir şekilde yazılmak suretiyle uygulama@muhasebat.gov.tr ye e-posta gönderilecektir.


F- YÖNETİM DÖNEMİ CETVELLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR


Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 2011 yılı Yönetim Dönemi Hesabı Cetvellerinden “Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları Tablosu” nda bazı genel bütçeli muhasebe birimlerinde tutarsızlık olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede tüm genel bütçeli muhasebe birimlerince söz konusu tablonun sistemden alınacak nüshası ile Sayıştaya gönderilmiş ve muhasebe biriminde kalmış olan nüshası karşılaştırılacak ve farklılık olması halinde sistemde yer alan tablo yeniden alınmak ve tutarlılık kontrolü yapıldıktan sonra ilgili yerleri imzalanmak suretiyle 25/04/2012 tarihine kadar, 2012/13 sayılı KBS duyurusunda belirtilen adreslere (Sayıştay Başkanlığına) gönderilecektir.


Mehmet SARITAŞ

Genel Müdür

Add document to your blog or website

Similar:

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN iconMERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN iconSORU(1) : Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ödeme kimlere yapılabilir?

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN icon2003-2008 yılları arası Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Hariç Harcama Kalemleri Analizi

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN iconMadde 2 Kıbrıs’ta kurulacak yeni düzenle ilgili hususlara ilişkin Antlaşma

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN iconMadde 2 Kıbrıs’ta kurulacak yeni düzenle ilgili hususlara ilişkin Antlaşma

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN iconULUSAL MARKER İLE İŞARETLEME YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN DUYURU

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN icon2) Bu Talimatın Ek’inde yer almayan hususlara ilişkin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından yayımlanan Annex-14 Cilt 2 ve bu eke ilişkin olarak yayımlanan Heliport El Kitabı (Doc 9261-AN/903)’nın son şeklinde belirtilen standartlar geçerlidir. Yürürlük

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN iconBRC KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HACCP SİSTEMİ

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN icon1. Bilgisayarlarından herhangi bir nedenle “Yönetim İşlemleri Sistemi” silinmiş olan Bina Üst Yetkilileri, aşağıdaki adımları izleyerek sistemi kurabilirler. Öncelikle

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN iconSosyal Harcama ve Sosyal Politikalar Bağlamında Öngörülen Harcama ve Düzenlemeler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page