TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ
Indir 122.85 Kb.
TitleTÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ
Date conversion07.03.2013
Size122.85 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.morpanet.com/UserFiles/File/performans/5.sinif/Türkçebaşarım1.doc

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1BAŞARIM GÖREVİGÖREVİN TESLİM TARİHİ:


AD SOYAD:


SINIF: 5. SINIF


ÖĞRETMEN:TARİH:


DERS: TÜRKÇE


ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

Beklenen Performans

(Zihinsel Düşünme Süreci)Kazanımlar
Süre


Puanlama

Yöntemi


Tümevarım yöntemiyle topluma faydalı olmuş birini tanımakAraştırma, İnceleme,

Röportaj yapmaÜç haftaDereceli

Puanlama

Anahtarı


Sevgili öğrenciler,

Bildiğiniz gibi toplum bireylerden oluşur. Toplumu geliştirmek de bireylerin yapacağı çalışmalara bağlıdır. Herkes çalışır, ama bazıları çalışmalarıyla tarihe geçer. Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan Hasan Ali Yücel’i tanıtma göreviniz var.


Sizden, Hasan Ali Yücel’in oğlu Can Yücel ile hayali bir röportaj yapmanız ve röportajın sonunda hangi toplum hizmetinde, niçin çalışmak istediğinizi belirtmeniz beklenmektedir.


Bu röportajı yaparken aşağıdaki konulara yer vermeniz gerekiyor.


1. Hasan Ali Yücel’in kişisel özellikleriyle tanıtınız.

2. Fiziksel özellikleri hakkında bil veriniz.

3. En önemli çalışmaları nelerdir?

4. Topluma nasıl bir katkısı olmuş?

5. Can Yücel’in hayatına etkisi nasıl olmuştur?

6. Siz hangi yönünüzle kendinizi Can Yücel’e yakın hissettiniz.

7. Toplum hizmetinde çalışmak niçin önemlidir?

Yapabileceğin Bazı Hazırlık Çalışmaları:


 • Hasan Ali Yücel hakkında farklı kaynaklardan araştırma yapabilirsiniz.

 • Fotoğraf ya da resimlerinden yararlanabilirsiniz.

 • Can Yücel’in “Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim”, Hasan Ali Yücel’in “Adsız Çeşme” şiirlerini okuyabilirsiniz.

 • Hasan Ali Yücel’in yaptığı toplum hizmetlerini araştırabilirsiniz.

 • Röportaj sorularını hazırlamak için yapılmış herhangi bir röportajın sorularını inceledikten sonra kendi sorularınızı oluşturabilirsiniz.


Değerlendirme ve Çalışmayı Bitirme Tarihi:


Başarım göreviniz “araştırma, soru hazırlama, röportaj yapma, resimleme dil-anlatım ve yazım, kaynak kullanımı” ölçütleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.


Çalışmanızı ......../......../..............tarihine kadar teslim etmelisiniz.

Dereceli Puanlama Anahtarı (Bütünsel)


Adı-Soyadı :

Numarası, sınıfı :


Puan

ÖLÇÜTLER4


Yazıda, Hasan Ali Yücel’in yaşamı zengin bir anlatımla ele alınmış,

okuyucuyu bilgilendirici ve düşündürücü bir çalışmadır.

Sorular bir araştırma sonucu düşünülerek hazırlanmıştır.

Yazıyı destekleyici resim ve fotoğraf gibi materyallerden yararlanılmıştır.

Tümceler akıcı bir dille kurulmuş, yazım ve noktalama kurallarına son derece

dikkat edilerek yazılmıştır.

Yazı için en az dört değişik kaynaktan yararlanılmıştır.
3


Yazıda, Hasan Ali Yücel’in yaşamı yeteri kadar zengin olmayan bir anlatımla

ele alınmış, okuyucuyu pek bilgilendirici ve düşündürücü bir çalışma değildir.

Sorular yeterli bir araştırma yapılmadan, ama düşünülerek hazırlanmıştır.

Yazıyı destekleyici resim ve fotoğraf gibi materyaller çok az kullanılmıştır.

Tümceler yeteri kadar akıcı olmayan bir dille kurulmuş, yazım ve noktalama

kurallarında ise bir miktar hata yapılmıştır.

Yazı için en az üç değişik kaynaktan yararlanılmıştır.
2


Yazıda, Hasan Ali Yücel’in yaşamı yeterli olmayan bir anlatımla

ele alınmış, okuyucuya çok az bilgi verilmektedir.

Sorular bir araştırma yapılmadan üzerinde pek düşünülmeden hazırlanmıştır.

Yazıyı destekleyici resim ve fotoğraf gibi materyaller kullanılmamıştır.

Tümceler akıcı olmayan bir dille kurulmuş, yazım ve noktalama

kurallarında ise epeyce hata yapılmıştır.

Yazı için en az iki değişik kaynaktan yararlanılmıştır.
1Yazı, Hasan Ali Yücel’in yaşamını yeterince yansıtmayacak bir anlatımla

ele alınmış, okuyucuya bilgi verme özelliği yoktur.

Sorular araştırılmadan ve düşünülmeden hazırlanmıştır.

Resim ve fotoğraflar yazıyı desteklemekten uzak hatta hiç kullanılmamıştır.

Tümceler akıcı olmayan bir dille kurulmuş, yazım ve noktalama

kurallarında ise hiç dikkat edilmemiştir.

Yazı için bir kaynaktan yararlanılmıştır.
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Adı ve Soyadı :

Sınıfı :

No :


Aşağıdaki tabloda performans ödevi boyunca çalışmalarını en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyun.


Burada vereceğin yanıtlar, sadece senin bu çalışma sırasındaki, kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varman için hazırlanmıştır.
DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER


Her zaman

Bazen

Hiçbir

zaman

1. Yazıyı yazmadan önce konuyla ilgili bir ön

hazırlık yaptım.


2. Planlı çalışmaya özen gösterdim


3. Bu çalışmayı severek yaptım.


4. Birey olarak sorumluluklarımın önemini fark

ettim.


5. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli

biçimde kullandım.


6. Okuduğum metinlerdeki önemli kısımları

belirginleştirdim.


7. Yazıyı yazım kurallarına uyarak yazdım.


8. Hasan Ali Yücel’in yaptıklarından çok

etkilendim.


9. Can Yücel ile ortak yönlerim olduğunu fark

ettim.
Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: ……………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………….............


TÜRKÇE Performans Ödevi 2


BAŞARIM GÖREVİGÖREVİN TESLİM TARİHİ:


AD SOYAD:


SINIF: 5. SINIF


ÖĞRETMEN:TARİH:


DERS: TÜRKÇE


ÜNİTE: DEĞERLERİMİZ

Beklenen Performans

(Zihinsel Düşünme Süreci)Kazanımlar
Süre


Puanlama

Yöntemi


Tümdengelim yöntemiyle (Analitik Düşünme)

değerlerin farkına varmakOkuduğu eser ile ilgili

karşılaştırma yapma

Örnekleme becerisi kazanma


Üç haftaDereceli

Puanlama

Anahtarı


Sevgili öğrenciler,

Kitaplar yaşamlarımıza tutulan bir ayna gibidir. Gerçekleri bulursunuz çoğu zaman. Hatta kendi yaşamınızın gerçekleri olabilir okuduklarınız. Acılarınız, sevinçleriniz, beklentileriniz, inançlarımız şekillenir kitaplarda. Amaçları hep güzele, mutluluğa ulaştırmaktır.


Sizden, seçeceğiniz bir kitap ile yaşamı karşılaştırmanız istenmektedir. Bu karşılaştırmayı yaparken;


1. Kitapta yer alan değerlerimizden birini seçiniz, bu değerİ örnekleyen olayı

anlatınız(seçtiğiniz değerle ilgili yaşanan olayı anlatınız.)

2. Kitabın kahramanının bu değer ile ilgili tutumu nasıldır? Bu tutumunu doğru buluyor

musunuz? Neden?

3. Bu değerin sözlükteki tüm anlamlarını yazınız. Değeri karşılayan sözcüğün kullanıldığı üç

atasözümüzü ve deyimimizi derleyerek anlamlarını belirtiniz.

4. Belirlediğiniz değerin kendi yaşamınızdaki önemini, gördüğünüz ya da yaşadığınız bir

olayla örnekleyiniz.

Yapabileceğin Bazı Hazırlık Çalışmaları:


 • Muzaffer İzgü, Kemal Özer, Samed Behrengi, Sulhi Dölek, Mark Twain, Sevim Ak, Gülten Dayıoğlu gibi yazarların kitaplarından birini seçebilirsiniz.

 • Saygı, yardımlaşma, barış, kardeşlik gibi değerleri ya da kitapta sizi etkileyen herhangi bir değeri ele alabilirsiniz.

 • Çevrenizde yaşanan olayları dikkatlice gözleyebilirsiniz.


Kitap seçimi öğretmen tarafından yapılabilir.


Değerlendirme ve Çalışmayı Bitirme Tarihi:


Başarım göreviniz “okuma, inceleme, örnekleme, yorumlama, dil-anlatım ve yazım” ölçütleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.


Çalışmanızı ......../......../..............tarihine kadar teslim etmelisiniz.

Dereceli Puanlama Anahtarı (Bütünsel)


Adı-Soyadı :

Numarası, sınıfı :


Puan

ÖLÇÜTLER4


Kitapta yer alan değerlerden biri seçildi

Seçilen değerle ilgili kitapta anlatılan olay ayrıntılı bir şekilde yazıldı.

Kahramanın değerle ilgili tutumu ayrıntılı bir şekilde yorumlandı.

Değerin sözlük anlamları, üç atasözü ve deyim açıklamalarıyla belirtildi.

Kendi yaşamından bir olay ayrıntılı bir anlatımla örneklendi.

Yazı akıcı bir dille, yazım ve noktalama kurallarına son derece

dikkat edilerek yazılmıştır.

3


Kitapta yer alan değerlerden biri seçildi.

Seçilen değerle ilgili kitapta anlatılan olay fazla ayrıntıya girilmeden yazıldı.

Kahramanın değerle ilgili tutumu fazla ayrıntıya girmeden yorumlandı.

Değerin sözlük anlamlarından biri yazılmadı, iki atasözü ve deyim

açıklamalarıyla belirtildi.

Kendi yaşamından bir olay fazla ayrıntıya girilmeden örneklendi.

Yazı yeteri kadar akıcı olmayan bir dille, yazım ve noktalama

kurallarında ise bir miktar hata yapılmıştır.

2


Kitapta yer alan değerlerden birini seçildi.

Seçilen değerle ilgili kitapta anlatılan olay kısaca yazıldı.

Kahramanın değerle ilgili tutumu kısaca yorumlandı.

Değerin sözlük anlamlarından ikisi, bir atasözü ve deyim açıklamalarıyla

belirtildi.

Kendi yaşamından bir olay kısaca örneklendi.

Yazı akıcı olmayan bir dille kurulmuş, yazım ve noktalama

kurallarında ise epeyce hata yapılmıştır.

1Kitapta yer alan değerlerden birini seçildi.

Seçilen değerle ilgili kitapta anlatılan olay bir iki tümceyle yazıldı.

Kahramanın değerle ilgili tutumu bir iki tümceyle yorumlandı.

Değerin sözlük anlamlarından üçü, sadece bir atasözü ya da deyim

açıklamasıyla belirtildi.

Kendi yaşamından bir olay bir iki tümceyle örneklendi.

Yazı akıcı olmayan bir dille kurulmuş, yazım ve noktalama

kurallarında ise hiç dikkat edilmemiştir.

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Adı ve Soyadı :

Sınıfı :

No :


Aşağıdaki tabloda performans ödevi boyunca çalışmalarını en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyun.


Burada vereceğin yanıtlar, sadece senin bu çalışma sırasındaki, kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varman için hazırlanmıştır.
DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER


Her zaman

Bazen

Hiçbir

zaman

1. Planlı çalışmaya özen gösterdim.


2. Bu çalışmayı yaparken zorlanmadım.


3. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli bir

biçimde kullandım.


4. Değerlerimizin önemini kavradım.


5. Kitapta işlenen değerleri bulmak kolay oldu.


6. Yazıları oluştururken sözcük dağarcığımın

zengin olduğunu anladım.


7. Atasözleri ve deyimlerle ilgili çalışma yapmak

ilgi çekiciydi.


8. Doğru yazmak için sözlük ve yazım

kılavuzundan sözcüklerin anlamına ve

yazılışına bakarım.
Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: ……………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 3


BAŞARIM GÖREVİGÖREVİN TESLİM TARİHİ:


AD SOYAD:


SINIF: 5. SINIF


ÖĞRETMEN:TARİH:


DERS: TÜRKÇE


ÜNİTE: SAĞLIK VE ÇEVRE

Beklenen Performans

(Zihinsel Düşünme Süreci)Kazanımlar
Süre


Puanlama

Yöntemi


Doğayı tanımak, kendini başka bir varlığın yerine koymakYazacaklarını planlaya bilme

Kişileştirme yapma


Dört haftaDereceli

Puanlama

Anahtarı


Sevgili öğrenciler,

Hepimiz sağlıklı yaşamanın önemini biliyoruz. Sağlıklı yaşayabilmek için de temiz bir çevreye ihtiyacımız var. Yemyeşil ormanlar, cıvıldaşan kuşlar, pırıl pırıl sular, taptaze sebze ve meyveler olsun isteriz. Bu çalışmadaki göreviniz kendinizi bir meyve gibi düşünmek ve o meyvenin yerine geçmek olacak.


Sizden, kahramanı meyve olan bir öykü yazmanız beklenmektedir. Öykünüzü oluştururken aşağıdaki özellikleri dikkate almalısınız.


1. En sevdiğiniz meyveyi seçtikten sonra;

 • nerede doğduğunu,

 • nasıl bir yaşam sürdüğünü,

 • yaşamdan beklentini,

 • meyvenin kime ait olduğunu,

 • meyveyi kim ya da kimlerin yediğini,

 • bu meyveye sahip olan insanların nasıl olduğunu anlatmalısın.

2. Kişiler; çocuklar, yetişkinler, arkadaşlar, akrabalar, ağaçlar, meyvelerden bir ya da birkaçı

olabilir.

3.Yer olarak; kent, köy, kasaba, bahçe, park, manav, tarla, sera gibi ortamlardan biri ya da

birkaçı seçilebilir.

4. Zaman; bir ay, bir sene, birkaç ay, birkaç yıl...

5. Kendi çizdiğiniz ya da uygun bulduğunuz fotoğraflarla öyküyü resimlemelisiniz.


Yapabileceğin Bazı Hazırlık Çalışmaları:


 • Samed Behrengi’nin “Bir Şeftali Bin Şeftali” adlı romanını okuyabilirsiniz.

 • Kişilerin, meyvelerin, ağaçların resmini çizebilir, gazete ve dergilerden fotoğraf kesebilirsiniz.

 • Anlatırken önadlara, benzetmelere, karşılaştırmalara, neden-sonuç tümcelerine, kişileştirmeye, karşılıklı konuşmalara, duyulara( görme, tatma, işitme...), duygulara (sevinç, heyecan, öfke, kaygı...) başvurabilirsiniz.

 • Yetişkinlere sorular sorup onların gözlemlerinden yararlanabilirsiniz.


Değerlendirme ve Çalışmayı Bitirme Tarihi:


Başarım göreviniz “ içerik, öykü öğelerini kullanabilme, resimleme, dil-anlatım ve yazım” ölçütleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.


Çalışmanızı ......../......../..............tarihine kadar teslim etmelisiniz.

Dereceli Puanlama Anahtarı (Bütünsel)

Adı-Soyadı :

Numarası, sınıfı :


Puan

ÖLÇÜTLER
4


Sevilen bir meyve seçildi.

Seçilen meyvenin nerede doğduğu, nasıl bir yaşam sürdüğü, yaşamdan

beklentisi, meyvenin kime ait olduğu, meyveyi kim ya da kimlerin yediği,

bu meyveye sahip olan insanların nasıl olduğu anlatıldı.

Öykü oluşturulurken kişi, yer ve zaman öğelerine yer verildi.

Öyküyü destekleyici resim, fotoğraf gibi materyallerden yararlanılmıştır.

Öykü akıcı bir dille, yazım ve noktalama kurallarına son derece

dikkat edilerek yazılmıştır.
3


Sevilen bir meyve seçildi.

Seçilen meyvenin nerede doğduğu, nasıl bir yaşam sürdüğü, yaşamdan

beklentisi, meyvenin kime ait olduğu, meyveyi kim ya da kimlerin yediği,

bu meyveye sahip olan insanların nasıl olduğunun anlatıldığı özelliklerden

ikisine yer verilmedi.

Öykü oluşturulurken kişi, yer ve zaman öğelerinden ikisine yer verildi.

Öyküyü destekleyici resim, fotoğraf gibi materyaller çok az kullanılmıştır.

Öykü yeteri kadar akıcı olmayan bir dille kurulmuş, yazım ve noktalama

kurallarında ise bir miktar hata yapılmıştır.

2


Sevilen bir meyve seçildi.

Seçilen meyvenin nerede doğduğu, nasıl bir yaşam sürdüğü, yaşamdan

beklentisi, meyvenin kime ait olduğu, meyveyi kim ya da kimlerin yediği,

bu meyveye sahip olan insanların nasıl olduğunun anlatıldığı özelliklerden

üçüne yer verilmedi.

Öykü oluşturulurken kişi, yer ve zaman öğelerinden birine yer verildi.

Öyküyü destekleyici resim, fotoğraf gibi materyaller kullanılmamıştır.

Öykü akıcı olmayan bir dille kurulmuş, yazım ve noktalama

kurallarında ise epeyce hata yapılmıştır.
1Sevilen bir meyve seçildi.

Seçilen meyvenin nerede doğduğu, nasıl bir yaşam sürdüğü, yaşamdan

beklentisi, meyvenin kime ait olduğu, meyveyi kim ya da kimlerin yediği,

bu meyveye sahip olan insanların nasıl olduğunun anlatıldığı özelliklerden

dördüne yer verilmedi.

Öykü oluşturulurken kişi, yer ve zaman öğelerine yer verilmedi.

Resim ve fotoğraflar öyküyü desteklemekten uzak, hatta hiç kullanılmamıştır.

Öykü akıcı olmayan bir dille kurulmuş, yazım ve noktalama

kurallarında ise hiç dikkat edilmemiştir.
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Adı ve Soyadı :

Sınıfı :

No :


Aşağıdaki tabloda performans ödevi boyunca çalışmalarını en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyun.


Burada vereceğin yanıtlar, sadece senin bu çalışma sırasındaki, kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varman için hazırlanmıştır.
DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

DERECELER


Her zaman

Bazen

Hiçbir

zaman

1. Yazıyı yazmadan önce konuyla ilgili bir ön

hazırlık yaptım.


2. Planlı çalışmaya özen gösterdim.


3. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli bir

biçimde kullandım.


4. Bu çalışmayı severek yaptım.


5. Bitkiler yaşamımız için çok önemli olduğunu

fark ettim.


6. Bitkilerin yetişmesi için sağlıklı bir çevreye

ihtiyacı olduğunu anladım.


7. Yazıları oluştururken sözcük dağarcığımın

zengin olduğunu anladım.


8. Doğru yazmak için sözlük ve yazım

kılavuzundan sözcüklerin anlamına ve

yazılışına bakarım.
Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: ……………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………

Add document to your blog or website

Similar:

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE PERFORMANS GÖREVİ

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE DERSİ DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE DERSİ YARIYIL PERFORMANS GÖREVİ

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ 1 BAŞARIM GÖREVİ iconTÜRKÇE DERSİ DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page