Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi
Indir 2.87 Mb.
TitleMülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi
Page70/77
Date conversion07.03.2013
Size2.87 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mulkiyeteftis.gov.tr/ortak_icerik/mulkiyeteftis/Teftiş Rehberi/Teftiş Programı/2010/2
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   77

Faaliyet sonuçları tablosu


MADDE 423 - (1) Faaliyet sonuçları tablosu, kurumun bir faaliyet döneminde elde ettiği gelirleri, yaptığı giderleri, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinden kaynaklanan gelir ve giderleri gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur.

(2) Faaliyet sonuçları tablosu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarından üretilir.

(3) Dönem net fazla veya açığının ne kadarının kur ve değer değişimleri farklarından kaynaklandığı ve bunların faaliyet sonucunu nasıl etkilediği tablonun dip notunda belirtilir.

(4) Bütün gelir ve giderler, tahakkuk ettikleri dönemin faaliyet sonuçları tablosunda gösterilir. Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç faaliyet dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

Bütçe uygulama sonuçları tablosu


MADDE 424 - (1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu, kurumun bütçe uygulamaları sonucunda belirli raporlama dönemlerinde elde ettiği bütçe gelirleri ve yaptığı bütçe giderlerini gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablodur.

(2) Bütçe uygulama sonuçları tablosu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları hesaplarından üretilir. Bütçe yılının tamamına ilişkin olarak düzenlenen tabloya mahsup dönemi işlemleri de dahil edilir.

(3) Tablo, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

Nakit akım tablosu


MADDE 425 - (1) Nakit akım tablosu, kurumun belirli raporlama dönemleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıklarının akışını gösteren tablodur. Nakit benzeri varlıklar, hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişikliği oluşma ihtimali ihmal edilebilir ölçüde olan varlıklardır. Nakit akım tablosu kurumun dönem nakit tahsilatları ve ödemeleri, mali ve mali olmayan varlıkları ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.

(2) Nakit akım tablosunda, belirli bir dönem içinde nakit giriş ve çıkışları ihtiyaca göre sınıflandırılmış olarak yer alır. Yabancı para cinsinden olan nakit giriş ve çıkışları ilgili döviz alış kuru üzerinden ulusal para birimine çevrilip nakit akım tablosuna dahil edilir.

(3) Nakit ve nakit benzeri varlıkların kullanımını gerektirmeyen kazanç ve kayıplar, nakit dışı bağış ve yardımlar, takas ve trampa gibi işlemler ile gelecekte nakit akımı yaratacak işlemler nakit akım tablosuna dahil edilmez.

(4) Nakit ve nakit benzeri varlıkları oluşturan unsurların dönem başı ve dönem sonu mevcudu ile dönem içi değişim tutarı tablonun dipnotlarında ayrıca gösterilir. Sözkonusu değişim tutarının, nakit akım tablosunun düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan “Nakit Stokundaki Net Değişim” tutarına eşit olması gerekir.

(5) Nakit akım tablosu; faaliyetlerden sağlanan nakit akımları, yatırımlardan sağlanan nakit akımları ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları şeklinde bölümlenir.

a) Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları

Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları; faaliyet gelir ve giderlerinden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışlarından oluşur. Ancak, maddi duran varlıkların edinilmesi ve elden çıkarılması gibi işlemler sonucunda ortaya çıkan nakit akımları bu bölüme dahil edilmez.

b) Yatırımlardan sağlanan nakit akımları

Yatırımlardan sağlanan nakit akımları; varlık hesaplarına yansıtılan maddi duran varlık yatırımlarının üretim ve inşasına ilişkin ödemeleri de kapsamak üzere, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elde edilmesinden kaynaklanan nakit çıkışları ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişlerinden oluşur.

c) Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları;

1) Tahvil ve bono gibi kısa veya uzun vadeli borçlanma araçları ihracı yoluyla veya diğer surette yapılan borçlanmalar karşılığı sağlanan nakit girişleri,

2) Borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları,

3) Nakde eşdeğer varlık olarak nitelendirilenler ve alım-satım amacıyla elde tutulanlar hariç olmak üzere; diğer kuruluşların borçlanma senetlerini veya hisse senedi gibi öz kaynak araçlarını veya ortak girişimlerdeki ticari hakları elde etmek için yapılan nakdi ödemeler ve bunların satılmasından kaynaklanan nakit çıkış ve girişleri,

4) Üçüncü kişilere verilen nakdi borçlar ve nakit ön ödemeler ile bunlardan yapılan tahsilatlardan kaynaklanan nakit çıkış ve girişlerinden,

oluşur.

(6) Tablo, dönemler arası karşılaştırmayı mümkün kılabilmesi için son üç raporlama dönemine ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanır.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   77

Similar:

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconMülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconMülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconMülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconMülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconMülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconMülkiye Başmüfettişi Mülkiye başmüfettişi

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconİL ÖZEL İDARESİNİN 15. 08. 2007 – 06. 08. 2010 TARİHLERİ ARASINDA GENEL İŞ VE YÜRÜTÜMÜNÜ TEFTİŞ EDEN MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ MUZAFFER ÖZTÜRK İLE MÜLKİYE MÜFETTİŞİ İSMAİL ÇATAKLI’NIN DÜZENLEDİĞİ 06. 08. 2010 TARİHLİ TEFTİŞ RAPORUNUN ÖZETİ

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconRıza YILMAZ Mülkiye Başmüfettişi

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconHAZIRLAYAN Rıdvan AYDIN Mülkiye Başmüfettişi 16. 04. 2012

Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi Mülkiye Başmüfettişi iconT. C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: S. A. 152/13 K. T. 19/13 Mülkiye Müfettişleri: Selahattin ATEŞ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page