OSMANLI TARİHİ
Indir 342.71 Kb.
TitleOSMANLI TARİHİ
Page11/13
Date conversion12.12.2012
Size342.71 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.cadil.k12.tr/Uploads/HaberDokumanlari/evrak_sm1sivtnh9.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

II .MAHMUT DÖNEMİ


1808 Sened-i ittifakın özellikleri:

 1. Ayanlar ilk kez bir Osmanlı padişahı tarafından tanınmıştır.

 2. Osmanlı padişahlarının yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır.

 3. Halka verilen haklar değil bir avuç ayana verilen haklardır.

 4. Hükümdarın yetkilerini kısıtlaması yönüyle Manga Carta Sözleşmesine benzer.Bu sözleşmeden farkı ;İngiltere’de halk isteği Osmanlıda yönetimin isteği ile haklar verilmiştir.

1812 de Rusya ile imzalanan Bükreş Antlaşmasının sonuçları:

 1. Osmanlı Devleti ilk kez bir azınlığa ayrıcalık verdi.Bu hareket Osmanlı Devleti’nde milliyetçiliğin hızlanmasına neden oldu.balkanlardaki ilk ayrılık hareketleri başladı.

 2. Osmanlı Devleti Rusya karşısında daha da geriledi.

Sırp isyanının sebepleri:

 1. Temel sebep:Fransız ihtilali sonunda ortaya çıkan milliyetçilik hareketinin etkisi.

 2. Balkanlarda denetim kurmak isteyen Rusya ,Fransa ve Avusturya’nın Sırpları kışkırtması

 3. XVIII.yy da Sırp topraklarında cereyan eden Osmanlı-Avusturya savaşları sonunda Sırpların huzurunun bozulması.

 4. Yerel idarecilerin halka baskı yapmaları.

 5. Bozulan ekonomisini düzeltmeye çalışan Osmanlının yeni vergiler koyması

 6. Merkezi otoritenin zayıflaması

Yunan isyanının sebepleri:

 1. Temel sebep:Fransız ihtilali sonunda ortaya çıkan milliyetçilik hareketinin etkisi.

 2. Bizans imparatorluğunu yenden kurmaya çalışan Etnik-i Eterya cemiyetinin çalışmaları

 3. İstanbul’daki Rum Ortodoks patriğinin kışkırtması

 4. Rusya’nın Akdeniz’e açılabilmesi için Rumları kışkırtması

 5. Avrupa’da meydana gelen Yunan hayranlığı ve bu gelişmenin yunan milliyetçilik hareketlerini hızlandırması

 6. Fransa ve İngiltere’nin kışkırtmaları

 7. Osmanlı merkezi yönetiminin nüfuz kaybetmesi

Not:Avusturya Fransız ihtilalinden sonra yaptığı siyaset değişikliği sonunda Osmanlının yanında yer almış Yunanlılara destek vermemişlerdir.

Yunan İsyanının sonuçları:

 1. Osmanlı Devletinin mısır valisinden yardım istemesi ,Osmanlı devleti’nin güçsüzlüğünü gösterir.

 2. Osmanlı ilk kez yardım karşılığı bir valisi ile pazarlık yapmıştır.

 3. Mısır valisinin isyanı bastırması 1827 de İngiltere ,Fransa ve Rusların Navarin’de Osmanlı ve Mısır donanmasını yakmasına neden oldu.

 4. Ruslarla Osmanlı arasında 1828/1829 savaşları başlar ve Edirne Antlaşması imzalanır.

1829’ Rusya ile imzalanan Edirne Antlaşmasının önemi:

 1. İlk defa bir azınlık bağımsız olmuştur.Bu durum diğer azınlıklara örnek olmuştur.

 2. Eflak ve Boğdan’ın özerklik kazanmasıyla Romanya’nın temelleri atıldı.

 3. Dengelerin bozulduğunu iddia eden Fransa Cezayir’i işgal etmiştir.Böylece Kuzey Afrika’da ilk kez bir toprak parçası elden çıktı.1830

 4. Sırbistan özerklik kazandı.

 5. Yunanistan’ın bağımsız olması Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı ilişkilerini gerginleştirdi.

Mehmet Ali Paşa isyanının sebepleri:

 1. Mora valiliğinin Mehmet Ali Paşaya verilmemesi

 2. Mehmet Ali Paşa’nın Mora valiliği yerine Suriye ve Akka valiliğini istemesi ve kabul edilmemesi

 3. Osmanlı devletinin 1828 Rus savaşı sırasında yardım isteğinin Mehmet Ali paşa tarafından kabul edilmemesi

 4. Devlet büyüklerinin II.Mahmut’u Mehmet Ali Paşa’ya karşı kışkırtması.

1833 Kütahya Antlaşması:

 1. Mehmet Ali Paşa’ya Girit ve Suriye valiliği verilecek

 2. Oğlu İbrahim Paşa’ya Cidde valiliğine ek olarak Adana valiliği verilecek

NOT:Kütahya Antlaşması her iki tarafı da memnun etmediği için II.Mahmut İngiltere ve Fransa’yı güvenemediği Rusya ile Hünkar iskelesi Antlaşması imzaladı.

1833 Hünkar iskelesi Antlaşmasının önemi:

 1. Osmanlı Devletinin boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını kullanarak imzaladığı son uluslararası antlaşmadır.

 2. Rusların boğazlar üzerinde yeni haklar elde etmesi boğazlar sorunun doğmasına neden oldu.

 3. Rusya Karadeniz’deki güvenliğini sağladı.Osmanlı Devleti ‘de Mehmet Ali Paşa’ya karşı bir güvence sağladı.

1840 Londra Protokolü:

Mısır valiliği babadan oğla geçmek şartıyla Mehmet Ali Paşa’ya bırakıldı.

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesinin önemi ve sonuçları:

 1. Boğazlar ilk kez uluslararası statü kazandı.

 2. Osmanlı Devletinin boğazlar üzerindeki hükümranlık haklarına ilk kez kısıtlama getirildi.

 3. Rusya boğazlar üzerinde elde etmiş olduğu üstünlüğü bu sözleşme ile kaybetmiştir.

 4. Fransa ve İngiltere’nin Akdeniz’deki güvenlikleri sağlanmış oldu.

 5. Rusya’nın Karadeniz’deki güvenliği sağlamış oldu.

Kırım Savaşının Sebepleri:

 1. Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra yapılan yeniliklerle Osmanlı Devleti’nin giderek güçlenmesi

 2. Osmanlı Devleti’ni destekleyen batılı devletlerin 1848 ihtilalleri ile meşgul olmaları.

 3. Rusya tarafından İngilizlere teklif edilen “Hasta Adam” projesinin kabul edilmemesi

 4. Rusya’nın kutsal yerleri koruma ve buraların bakımı hususunda Osmanlı Devlet’inden yeni haklar talep ederek ,Ortadoksları himaye etme haklarını genişletmek istemesi

 5. Rusya’nın Sinop baskınıyla Osmanlı donanmasını yakması Eflak ve Boğdan ‘ı işgal etmesi .

NOT:Kırım savaşları sırasında İngiltere’den ilk defa borç alınacaktır.

1856 Paris Antlaşmasının Önemi:

 1. Rusya Osmanlı Devleti üzerinde elde etmiş olduğu bütün ayrıcalıkları kaybetti.Böylece Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki emellerine bir süre için engel olundu.

 2. Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa devleti kabul edildi.

 3. Karadeniz’in tarafsızlığı maddesi ve Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’de donanma bulunduramaması Osmanlıyı yenik bir konuma düşürmüştür.

 4. Osmanlı Devleti kendi sınırlarını koruyamayacak güçte olduğunu kabul etmiştir.

 5. Avrupalı devletler antlaşmaya rağmen Islahat Fermanını bahane ederek Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya devam etmişlerdir.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Similar:

OSMANLI TARİHİ iconAVRUPA VE OSMANLI TARİHİ

OSMANLI TARİHİ iconYeniçağ Osmanlı Tarihi II

OSMANLI TARİHİ icon'Resimli Osmanlı Tarihi' Kosova'da

OSMANLI TARİHİ iconMimarinin aynasında Osmanlı tarihi

OSMANLI TARİHİ iconKuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi I

OSMANLI TARİHİ icon"Resimli Osmanlı Tarihi" Kosova'da

OSMANLI TARİHİ icon'Resimli Osmanlı Tarihi' Kosova'da

OSMANLI TARİHİ icon'Osmanlı'nın tarihi henüz yazılmadı'

OSMANLI TARİHİ iconOSMANLI YENİLEŞ. FİKİR HAR. TARİHİ

OSMANLI TARİHİ iconMimarinin ardındaki Osmanlı tarihi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page