Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah
Indir 1.24 Mb.
TitleMuhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah
Page1/19
Date conversion08.03.2013
Size1.24 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.islamvetasavvuf.com/dosyalar/kutuphane/Terzibaba_Kitap/10 Kelimeyi Tevhid.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   1903-10-2001

Mekke-i Mükerreme

Kâbe-i Muazzama


TEVHİD


lâ ilâhe illâ allah dedi Hazreti Allah

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah

Her ikisini cem eden ehlûllah

Dedi, elhamdülillâh, elhamdülillâh


ARA


Kendin kendini ararsan ara; kendi içinde

Sûret’i Rahman ararsan ara; kendin için de

Hakk’a vuslat ararsan ara; kendi içinde

Tecelli etti Mevlâ sûret’i insan içinde


İ Ç İ N D E K İ L E R


ÖNSÖZ


B İ R İ N C İ B Ö L Ü M


 1. Kelime-i Tevhid” Manası (kısa izahı)

 2. Kelime-i Tevhid” zuhur mertebeleri

 3. Kelime-i Tevhid”in doğuşu

 4. Kelime-i Tevhid”in asli hali

 5. Kur’anı Keriym’in tercümeleri

 6. Kelime, lafız ve mana

 7. İlk kelime lafzı

 8. Kabe’i seyr ile okumak

 9. Kabeyi seyrediyorum (Okumaya çalışıyorum)

 10. Biz Gelelim Seyrimize

 11. Kelime-i Tevhid”in hadislerde belirtilen ilk okunuşları

 12. Kelime-i Tevhid”in Ayetlerde belirtilen ilk okunuşları

 13. Ka’be-i Muazzama hakkında birkaç ayeti kerime

 14. Hz. Muhammed Mustafa (SAV) hakkında birkaç ayeti kerime

 15. Kelime-i Tevhid’in zuhur mahalli “Beytül Atik” (Eski ev)

 16. Tecelli-i Zat” Beytullah’ın dünyada ilk kuruluşu

 17. İbrahim (AS) Devri

 18. Dünya Tefekkür tarihinde büyük inkilablar

 19. Yeryüzündeki tek din

 20. Beytullah’a hergün 120 rahmet

 21. Mescidimde kılınan bir namaz

 22. Mescid’il Haram” kitabını okumaya devam (“Makamı İbrahim”)

 23. Ka’be’nin içi bölümü

 24. Kelime-i Tevhid”in harfleri itibariyle oluşması

 25. Allah” lafzının oluşumu

 26. illâ” lafzının oluşumu

 27. İlahe” lafzının oluşması

 28. lâ” lafzının oluşumu

 29. Mertebe-i Ademiyyet” Tevhidi

 30. Mertebe-i İbrahimiyyet” Tevhidi

 31. Mertebe-i Museviyyet” Tevhidi

 32. Mertebe-i İseviyyet” Tevhidi

 33. Merteb-i Muhammediyyet” Tevhidi (Muhammedürrasülüllah)/(Kelime-i Risalet)

 34. Kelime-i Risalet”in zuhur mahalli

 35. Risalet Makamının doğuşu

 36. Kelime-i Risalet”in oluşumu

 37. Rasül” lafzının oluşumu

 38. Muhammed” lafzının oluşumu

 39. El Hamd”

 40. Mecnun’dan bir hikaye

 41. Küçük bir hatıram

 42. Kelime-i Tevhid” ve “Kelime-i Risalet”ten özetİ K İ N C İ B Ö L Ü M


 1. Kelime-i Tevhid”de uruc (yükseliş)

 2. Kelime-i Tevhid”in harflerine kısaca bir bakış

 3. On dokuz (19) sayısının özelliği

 4. Kelime-i Tevhid”i söyleyecek mahal

 5. lâ” ya ulaşmak

 6. ilâhe”ye ulaşmak

 7. illâ”ya ulaşmak

 8. Allah”a ulaşmak - Tevhidi Ef’al

 9. Tevhid-i Esma

 10. Tevhid-i Sıfat

 11. Tevhid’i Zat

 12. Batının içinde bulunduğu gerçek hal

 13. İnsan-ı KamilÜ Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M


 1. Kelime-i Risalet”

 2. Resul” Kelimesi

 3. Muhammed” (SAV) kelimesi

 4. Kelime-i Tevhid” ve “Kelime-i Risalet”in değer sayıları

 5. Mekke-i Mükerreme

 6. Gönderilen kitaplarda “Kelime-i Tevhid”

 7. Kelime-i Tevhid”in Mertebe-i Muhammediyye’ye indirilmesi

 8. Kelime-i Tevhid”in Hz. Ali (k.a.v.) Efendimize ve sahabe-i kiram’a telkin edilmesi

 9. Hz. Ali Efendimizin bu günlere ulaşmasıD Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M


 1. HİCRET” - Hicret’in hakikati

 2. Gar-ı Sevr” - Sevr mağarası hakikati

 3. Küba Mescidi” ve hakikati

 4. Cum’a Mescidi” hakikati

 5. Mescid-i Nebevi”

 6. Kaybettim Kendimi (Şiir)

 7. Mescidi Nebevi”de bulunan bazı mevkiler

 8. İhtişam-ı Rasulullahı gör (Şiir)

 9. Mescidi Nebevi”nin diğer bazı özellikleri

 10. 1. Ağlayan Hurma kütüğü

 11. 2. Hz. Aişe sütunu

 12. 3. Hz. Lübabe’nin tevbe sütunu

 13. 4. Serir sütunu

 14. 5. Muharras sütunu

 15. 6. Vüfud sütunu

 16. 7. Teheccüd sütunu

 17. 8. Halen imamın namaz kıldırğı mihrab

 18. 9. Efendimiz (sav.)’in namaz kıldırdığı mihrab

 19. 10. Halen hutbelerin okunduğu minber

 20. 11. Müezzinlik

 21. 12. İç kapı

 22. 13. İç kapı

 23. 14. Hz. Peygamber (sav.) Efendimizin kabri

 24. 15. Hz. Ebubekir Sıddık (RA)’ın kabri

 25. 16. Hz. Ömer’ül Faruk (RA)’ın kabri

 26. 17. Üzerinde Ahzab suresi 40. ayet yazılı 1. pencere

 27. 18. Üzerinde Hucerat suresi 3. ayet yazılı 2. pencere

 28. 19. Üzerinde Hucerat suresi 2. ayet yazılı 3. pencere

 29. 20. Cibril Makamı

 30. 21. Baki kapısı

 31. 22. Cibril kapısı

 32. 23. Nisa/kadın kapısı

 33. 24. Eshab-ı Suffa

 34. 25. Mihrab

 35. 26. Bab-üs Selam

 36. Mescid-i Gamame (Bulut mescidi)

 37. Ebubekir Sıddık mescidi

 38. Ömer’ul Faruk mescidi

 39. Ömer’ul Faruk mescidi

 40. Hz. Ali (k.a.v.) mescidi

 41. Ehli Beyt

 42. Bilali Habeşi mescidiB E Ş İ N C İ B Ö L Ü M (Savaşları)


 1. Bedir Savaşı

 2. Uhud Savaşı

 3. Hendek SavaşıA L T I N C I B Ö L Ü M


Ayetlerde “Kelime-i Tevhid”


Ef’ali Tevhid Ayetleri

 1. 1. Yunus suresi 10/90

 2. 2. Hud suresi 11/14

 3. 3. Ra’d suresi 13/30

 4. 4. Enbiya suresi 21/87

 5. 5. Fatır suresi 35/3

 6. 6. Saffat suresi 37/35

 7. 7. Zümer suresi 39/6

 8. 8. Mü’min suresi 40/3

 9. 9. Duhan suresi 44/8


Esma-i Tevhid Ayetleri

 1. 10. Bakara suresi 2/255

 2. 11. Ali İmran suresi 3/2

 3. 12. Ali İmran suresi 3/6

 4. 13. Ali İmran suresi 3/18

 5. 14. Nisa suresi 4/87

 6. 15. En’am suresi 6/102

 7. 16. En’am suresi 6/106

 8. 17. Ar’af suresi 7/158

 9. 18. Tevbe suresi 9/31

 10. 19. Ta-ha suresi 20/8

 11. 20. Ta-ha suresi 20/98

 12. 21. Haşr suresi 59/22

 13. 22. Haşr suresi 59/23

 14. 23. Tegabun suresi 64/13


Sıfati Tevhid Ayetleri

 1. 24. Bakara suresi 2/163

 2. 25. Ali İmran suresi 3/18

 3. 26. Tevbe suresi 9/129

 4. 27. Nahl suresi 16/2

 5. 28. Ta-ha suresi 20/14

 6. 29. Enbiya suresi 21/25

 7. 30. Enbiya suresi 23/116

 8. 31. Neml suresi 27/26

 9. 32. Kasas suresi 28/70

 10. 33. Muhammed suresi 47/19Y E D İ N C İ B Ö L Ü M


 1. Hurufu Mukatta’a” (kati harfler)S E K İ Z İ N C İ B Ö L Ü M


 1. Hadislerde “Kelime-i Tevhid”


Ef’ali Tevhid hadisleri

 1. Ramuz 1044

 2. Ramuz 416

 3. Ramuz 1057

 4. Ramuz 1615

 5. Ramuz 1852

 6. Ramuz 1853

 7. Ramuz 1863

 8. Ramuz 1933

 9. Ramuz 1993

 10. Ramuz 2037

 11. Ramuz 2039

 12. Ramuz 2044

 13. Ramuz 2263

 14. Ramuz 3789

 15. Ramuz 3790

 16. Ramuz 3816

 17. Ramuz 4177

 18. Ramuz 4475

 19. Ramuz 4513

 20. Ramuz 4726

 21. Ramuz 5293

 22. Ramuz 5413

 23. Ramuz 5415

 24. Ramuz 5416

 25. Ramuz 6028

 26. Ramuz 6061

 27. Sahih-i Buhari


Esma-i Tevhid Hadisleri

 1. Ramuz 3361

 2. Ramuz 3362

 3. Ramuz 3654

 4. Ramuz 4866

 5. Ramuz 5746


Sıfati Tevhid Hadisleri

 1. Ramuz 2290

 2. Ramuz 4072

 3. Ramuz 4234

 4. Ramuz 4256

 5. Ramuz 4482

 6. Ramuz 4636

 7. Ramuz 4657

 8. Ramuz 4658

 9. Ramuz 5403

 10. Ramuz 5414

 11. A’ma ve aşk

 12. Son Sözler

 13. Ka’be-i Muazzama’nın batın krokisi

 14. Nedir Dediler

 15. Tek din İslâmın sembolleri ve hakikatleri

 16. KaynaklarÖ N S Ö Z


2001 senesinin dokuzuncu ayında Kutsal topraklara bu defa Umre niyetiyle beşinci ziyaretimize karar verdiğimizde oradaki vaktimin ağırlığını tefekküre ayırmayı düşünmüştüm.


Daha evvelce bir miktar üzerinde çalışma yaptığım “Kelime-i Tevhid”i orada yeniden ele alarak, mahallinde gelen ilham ve idraklerle kaydetmeğe çalıştım.


Medine-i Münevvereye ulaştığımızda zamanımın çoğunu Mescid-i Nebevi’de geçirmeğe gayret gösterdim. Çoğu zaman namazlardan sonra tenha bir direğin dibine oturur yanımda bulunan kağıtlarımın üzerine o günkü varidatlarımı ve mevzuumuzla ilgili hallerimi yazarak oluşturmağa çalışıyordum.


Bu makam “Kelime-i Risalet” makamı idi. Bu makamın sahibi ve alemlerin sultanı Rasulüllah (sav.) uzun müddet buralarda yaşamış, gezmiş dolaşmış, ruhaniyeti ve kokusu, nefesi, nefhası hep buralara sinmiş ve neticede burada ebediyete tevdi edilmişti madde aleminde. O’na bu makamdan başka bir yerde bu kadar yakın olma imkanımız yoktur.


Bunları düşünerek ve vaktimin darlığını da göz önünde tutarak oradaki günlerimi en iyi şekilde değerlendirmeğe çalıştım. Nihayet burada günlerimiz doldu, gelecek sayfalarda okuyacağınız satırlar oluştuktan sonra onları da yanıma alarak muhabbet ve özlem dolu olarak, “Mertebe-i Muhammedi” ve “Mertebe-i Risalet”ten ayrılmak zorunda kaldık, ama yükümüz muhabbet ve marifet ile doluydu.


“Ayrılmak istemez gönül yardan,

Vakti firaktır ne gelir elden.”

diyerek uçağımıza binerek “Kelime-i Tevhid”in zuhur mahalli, zat-i zuhurun kaynağı, alemlerin merkezi, muhteşem “Ka’be-i Muazzama”ya doğru yola çıktık.


Nihayet oraya ulaşıp otelimize yerleştikten sonra, hemen vakit geçirmeden “Beytullah”a Allah’ın evine “O’nu” ziyarete giderek tavaf ve sa’yimizi de yaparak istirahat için otelimize döndük.


İşte yine beşinci defa muhteşem ikram şehri, Mekke-i Mükerremede idik. Böylece “Hazarat-ı Hamse” mertebelerinin yaşantısı da tamamlanmış oluyordu.


Genellikle “Hacer-ul Esved” köşesinin karşısında bulunan müezzin mahfelinin 12nda, yine bir direğin dibinde gözden ırak oturarak “Kelime-i Tevhid”deki seyr ve yolculuğuma devam etmekteydim. Bu geniş mevzuu mümkün olduğu kadar açık ve güzel bir şekilde anlayıp tesbit etmeğe çalışıyordum, çünkü “O” Hadisler bölümünde de belirteceğimiz gibi, bir Hadis-i Şerifte “lâ ilâhe illâ allah”, “benin kelamımdır”, “işte ben oyum” buyuran Allah-u Teala Hazretlerinin en açık, en geniş, en öz olarak kendini izah ve ifşa ettiği “zat-i kelam”dır.


İnsanlığa ilk öğretilen ilahi kelam, zat mertebesi, İslamiyetin ilk şartı, Allah azze ve celle’nin kendi kendini kendiyle, alemlere ifade ettiği, muazzam Kelime-i Tevhid ismiyle anılan “lâ ilâhe illâ allah”tır.


Rabb’ımın ilhamıyla onun yolunda Mekke günlerimde her gün biraz daha yol alarak nihayet bir neticeye varmaya çalıştım. Onun sonuna ulaşmak mümkün değildir. İnşeallah bizden sonra da daha başkaları o deryada yüzerek yeni incilerini ortaya çıkarmaya çalışırlar.


Sevgili okuyucum: Gayret ve sabır göstererek elindeki bu kitabımı okuyabilirsen belki de hayal mahsulüdür diyerek bir tarafa bırakabilirsin, belki de tekrar, tekrar okuyarak içindekileri anlamaya gayret edebilirsin, işte bu hal sana çok faydalı olacaktır.


Şunu dikkat etmeğe çalış, ki büyük ihtimalle nefsin sana bu kitabı okutmamak için türlü türlü yollardan gelip oyunlar yaparak mani olmağa çalışacaktır, çünkü bu kitap belki seni gafletten çıkarıp muhabbet ehli yapabilecektir. Bu ise nefsinin sonudur. Bu yüzden her türlü yolla sana mani olmağa çalışacaktır. Dikkatli olmanı, bir de “tok karnına” ve “uykusuz” iken okumamanı tavsiye edeceğim.


Allah c.c. lühü, sana bu kitabı okumak için ayırabildiğin zamanının 100 misliyle feyz ve idrak kapıları açsın. Amin.


Sevgili okuyucum, bu kitabın oluşumunun her aşamasında emeği ve hizmeti geçen kişileri saygı ile yadet, geçmişlerine hayır dua et. Allah (c.c.) gönlünde feyz kapıları açsın.


İlahi: Bu kitaptan meydan gelecek manevi hasılayı evvela Hz. Muhammed (sav.) Efendimizin ve bugünlere kadar gelen silsile-i âli’nin ruhlarına hediye eyledim kabul eyle ya Rabbi. Amin.


01.03.2002

Necdet Ardıç

Terzi baba

Tekirdağ


18-11-2001

Tekirdağ

BİRİNCİ BÖLÜM


Kelime-i Tevhid” kısa izahı





Bismillahir rahmanir rahiym,


İlahi hakkikatleri bünyesinde taşıyan ve islamın şiarı ve beş şartı olan bu muazzam kelime hakkında bizler, insanlık alemi olarak çok iyi düşünüp araştırmalar yapmamız, özünde bulunan manalar derinliğini ve yüceliğini idrak ederek, anlamamız gerekmektedir. Belki bu yoldan hakikati ilahiyye’yi daha iyi gerçekçi olarak anlamamız mümkün olabilecektir.


Zatı İlahi öz olarak bu kelime ile kendini ifade etmiştir. O ilahi varlığın ve uluhiyyet deryasının özüne nüfuz etmek, ancak bu yoldan mümkün olabilecektir.


Şimdi o muazzam ilahi abideyi yavaş yavaş gezip dolaşarak anlamaya ve yeniden başka bir idrakle keşfetmeye çalışalım. Hakikatine ulaştığımızda bilgi ve müşahade ehli olarak neler kazandığımızı, idrakımızın nerelere ulaştığını, huzur dolu bir gönül ile açık olarak, görme imkanımız olaracaktır.


Azamı Muazzam Kelime-i Tevhidi daha iyi anlayabilmemiz için onun zuhur kaynağı olan mertebeleri bilmemiz gerekmektedir. Kısa kısa onları da inceledikten sonra o sonsuz deryada yolculuğumuza çıkmaya başlayabiliriz.


11-09-2001

Medine-i Münevvere


Kelime-i Tevhid” zuhur mertebeleri




lâ ilâhe illâ allah”


Sevadı Azam a’ma’iyyet Zatül Baht


tecellisi

Hüvviyet - Beytullah - Alemler ahad’iyyet inniy’ yet – ene iyyet

Kur’an ve İnsan

kelimesi tecellisi

lâ ilâhe illâ allah” uluh’iyyet zuhur edici peygamberi

la ma’bude illâ allah” vahid’iyyet Muhammed Habibullah SAV

(zat)

kelimesi tecellisi

la mevsufe illâ allah” rahman’iyyet zuhur edici peygamberi

la mevsufe illa rahman” (sıfat) İsebni Meryem Rasullüllah

İsa Ruhullah


kelimesi tecellisi

la mevcude illâ allah” rubub’iyyet zuhur edici peygamberi

la mevcude iller rab” (esma) Musa-ı Kelim Rasullüllah

Musa Kelimullah


kelimesi tecellisi

la faile illâ allah” melik’iyyet zuhur edici peygamberi

la faile illel melikül mübin” (ef’al) Halil İbrahim Rasullüllah

İbrahim Halilullah


kelimesi tecellisi

la ene illâ allah” beşer’iyyet zuhur edici peygamberi

 (ene - benlik) Adem Rasullüllah

ve nefahtü fiyhi min ruhî” Adem Safiyullah

ve ona ruhumdan üfledim” (38/72)


lâ ilâhe illâllah”

lâ mevsufe iller rahmanir rahiym”

lâ mevcude illâllahur rabbül alemiyn”

lâ faile illâllahül melikül mübiyn”

lâ ene illâ allahüz zahiru vel batın”

Yukarıdan aşağı “nüzül” batın ilmi olarak gelen bu tevhid mertebelerin, gerçek haliyle bu defa aşağıdan yukarıya “uruc” doğru tahakkuk halinde zuhurları için yaşanması gerekmekteydi. Böylece yukarıdan aşağıya son fakat aşağıdan yukarıya ilk olarak batının (gizlinin) zahire (açığa) çıkması Adem “Adem-i mana” ile başlamıştır.


O güne kadar zahir tecellisi tamamlanmış, alemler ortaya gelmiş, onda ve ondan sonraları Hz. Rasullüllaha kadar devam eden bir seyr içerisinde de batın tecellisi “Mirac” hakikati ile ilmi ve ayni olmak üzere iki yönden tamamlanmıştır.


12-09-2001

Medine-i Münevvere

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Add document to your blog or website

Similar:

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah icon"Biz, sıcağı çok şiddetli bir Ramazan'da Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte yolculuğa çıktık. Sıcağın şiddetinden herkes elini başına koyuyordu.İçimizde Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ve Abdullah b. Ravâha’dan başka oruç tutan kimse yoktu."2

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah iconRASÛLULLAH SEVGİSİ VE ALÂMETLERİ 3

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah iconMÜBAREK RAMAZAN AYI VE RASÛLULLAH’IN ORUCU

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah iconRASÛLULLAH-sallallahu aleyhi ve sellem-’İN

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah icon1- Rasulullah’ın ismi aşağıdakilerden hangisi değildir? a

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah iconRasûlullah’ın Sünnetine Göre Hareket Etmek Farzdır

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah iconRasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yanımda gecelediği her gecenin sonunda

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah iconRasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine\'de korku veya yağmur yokken, öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını birleştirerek kıldı

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah iconBize Kur’an’da Rasulullah (s)’ lüzumsuz bir şey sormak yasak edildi. Bundan dolayı bizim de dinlememiz şartıyla çölde yaşayan, aklı başında bir adamın gelerek

Muhammedür rasûlüllah dedi Hazreti Rasulüllah iconİbni Abbas Ebu Hüreyre (Allah Onlardan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Her kim henüz eceli

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page