KAZANIMLAR ETKİNLİKLER
Indir 0.74 Mb.
TitleKAZANIMLAR ETKİNLİKLER
Page14/31
Date conversion09.03.2013
Size0.74 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.fensayfam.com/fen-ogretmen/dosya/fen-yillik-planlar/2010-2011-8-sinif-yillik-planlari
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31


SÜRE


ÖĞRENME ALANI: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

3.ÜNİTE : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ


AY

HAFTA

SAATKAZANIMLAR
ETKİNLİKLER

DERS İÇİ , DİĞER DERSLERLE

VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR VE ATATÜRKÇÜLÜK

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİ-LERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME

AÇIKLAMALAR


ŞUBAT


( 14 ŞUBAT - 18 ŞUBAT)


4 SAAT

5. Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar (BSB- 8, 9, 30, 31; FTTÇ-28, 30).

5.2. Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araştırır.

5.3. Suların arıtımında klorun mikrop öldürücülük etkisinden yararlanıldığını araştırarak fark eder. (BSB-8, 9, 31; FTTÇ- 25; TD-1, 5).


�� Hangi Su Daha İyi, Neden?

Öğrenciler, bildikleri kaynak ve şişe suları arasında hangisinin en iyi olduğu konusunda fikir alış-verişi yaparlar. Su ambalajları üzerindeki sertlik değerleri okunur. Bu sertlik değerleri ile suyun lezzeti arasında ilişki aranır.

Öğretmen, su sertliğinin, sudaki katyonlar, özellikle Ca2+ ve Mg2+ ile ilgili olduğunu belirtir. İçme sularında içim zevkini olumsuz yönde etkileyen sertliğin sağlık bakımından çok önemli olmadığı, ancak suyun içim ve temizleme kalitesini etkilediği vurgulanır. Ayrıca sert suların, sıcak su borularında ve kazanlarda yol açabileceği tehlikeler anlatılır (5.1).

�� Su Arıtımı

Öğrenciler, sertliği yüksek musluk suyunu bir cam kapta kaynatıp dinlendirdikten sonra, kabın dibindeki beyaz tortuyu inceler. Üstte kalan su süzülür. Süzülen suyun ilk suya göre daha yumuşak olup olmadığı tartışılır.

Öğretmen, yüzey sularının sertliğinin genelde yüksek olduğunu vurguladıktan sonra, büyük şehirlerde, herkese yetecek memba suyu bulmanın güçlükleri öğrenciler arasında tartışılır. Öğretmen, şehir sularında arıtım probleminin sadece sertlik olmadığını, yüzey sularında mikrop üreyebileceğini vurgular. Mikropların öldürülmesinde klor kullanıldığını belirtir. Yüzey sularının sertliğini gidermek için belediyelerin uyguladığı sertlik giderim işlemleri incelenir. Mümkünse, belediyenin arıtım tesislerine bir inceleme gezisi düzenlenir (5.1; 5.2; 5.3).1.Anlatım

2.Tüme varım

3. Tümden gelim

4. Grup tartışması

5. Gezi gözlem

6. Gösteri

7. Soru yanıt

8. Örnek olay

9. Beyin fırtınası

10. Canlan-dırma

11. Grup çalışmaları

12. Gösterim

13.proje

14.Keşfetme

15. oyun oynama

A. Yazılı Kaynaklar

1. Fen Bilgisi Ders Kitabı

2. Ansiklope-diler

3. Güncel yayınlar

4. Resim, harita ve fotoğraflar

5. Tubitak yayınları

B. Kaynak kişiler

1.Öğretmenler

2. Okul müdürü

3. Aile bireyleri

4. Çevre-mizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar

1. Televizyon,

VCD, ilgili CD’ler

2. Video

3. Video kasetler

4. Etkinlik örnekleri

5. Bilgisayar

�� Akran Değerlendirme Formu

�� Öğrenci Gözlem Formu

�� Sularda Sertlik

���� 5.1 Sert suların sağlık için zararlı olmadıkları, sadece içim zevki bakımından kalitesiz sayılacakları vurgulanmalı, ancak çok sert suların çamaşır ve bulaşık makinelerinde, fabrikalardaki su kazanlarında, kalorifer kazanlarında ve radyatörlerde yol açabilecekleri güçlükler vurgulanır.

[!] 5.2 Sularda sertliğin giderilmesinde, kaynatma ve oluşan tortudan ayırma yönteminin ve iyon değiştirici reçinelerin kullanılabileceği vurgulanır.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

Similar:

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKAZANIMLAR ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKAZANIMLAR ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKAZANIMLAR ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKAZANIMLAR ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKAZANIMLAR ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKazanımlar Bilişsel Kazanımlar Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKAZANIMLAR K O N U L A R

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKAZANIMLAR

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER iconKAZANIMLAR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page