ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Indir 0.58 Mb.
TitleATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Page1/10
Date conversion12.12.2012
Size0.58 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.bilgisayarhatasi.com/wp-content/uploads/2012/09/2012-2013-TARİH-10-YILLIK-PLANI.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat
1.ÜNİTE: 1. BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453) Kazanım Sayısı: 9 Ders Saati:12 Oranı:% 17
EYLÜL

III. HAFTA

( 17-21. 09,2012)

1


Bu ünite ile öğrenciler;


1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu

kavrar.
I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453)Dünyaya Bakış: XIV. yüzyıl başlarında Anadolu,

Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita

çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.
[!] XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye
1


1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa

EYLÜL

VI.HAFTA

( 224-28. 09. 2012)

12. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.

3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.2.Kayıların Anadolu’ya gelişi ve Yerleşmesi


��Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir.

Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır.

��Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir.

İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı

Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler

(araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.)

incelenir.

Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.[!] Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir.

[!] XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir.

[!] Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır.

[!] Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır.


[!] İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Konu ile ilgili CD-ROM

Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., C.1-12, Ankara 1999.
13.Balkanlardaki Fetihler
SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

EKİM

I.HAFTA

( 01– 05. 10. 2012)

1
4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir.
4.Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri��Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi

birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır.

��Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı,

aile hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan

Dede Korkut Hikâyeleri incelenir.

[!] Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerine ve kültürel

etkilerine de değinilecektir.

[!] Timur’un uyguladığı politikaların Türk dünyasına

etkileri verilecektir.

.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
15. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar

5.Ankara Savaşı ve Fetret Devri

��Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden incelenir


[!] Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Karadeniz’in

kuzeyindeki siyasi gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) kısaca

değinilecektir.

[!] Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır
1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi YorumlamaErhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Konu ile ilgili CD-ROM

Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., C.1-12, Ankara 1999.

SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

EKİM

II. HAFTA

( 08– 12. 10. 2012)

( 08 – 12. 10. 2012)

16.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.
6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi

��Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita

çalışması yapılır.

��Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

��Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır.


[!] Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Savaşı, İkinci

Kosova Savaşı ele alınacaktır.

[!] Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve ekonomik

(vergi adaleti, hoşgörü vb.) politikalar vurgulanacaktır.

[!] Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır.
1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal

Yapı, Türk Tarih Kurumu Yay. İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)

İslam ansiklopedisi

1


EKİM

III. HAFTA

(15-19.10. 2012)

1

29 EKİM (1923) CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyetçilik İlkesi ve Önemi


7. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar.
II. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300- 1453)

1.Osmanlı’da Devlet

Anlayışı

2.Osmanlı Devlet Teşkilatı
��Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i Batuta Seyahatnamesi, Âşık Paşazade Tarihi vb.) yararlanılarak Osmanlılarda devlet ve yönetim anlayışı incelenir.


[!] Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri

kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele

alınacaktır.

[!] Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir.
1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Diyanet Yayınları

Konu ile ilgili CD-ROM

Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., C.1-12, Ankara 1999.

1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Add document to your blog or website

Similar:

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2007-2008 ÖĞRETİM YILI KİREMİTHANE ANADOLU MESLEK LİSESİ TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DÖNEM)

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDÜZCE ANADOLU TEKNİK LİSESİ,TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRI MESLEK LİSESİ 2009–2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2009-2010 ÖĞRETİM YILI DÜZCE TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH-9 DERSİ SINIFLAR) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconVALİ GÖKHAN AYDINER TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconTOPHANE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconBOYABAT SAĞLIK MESLEK LİSESİ TARİH 9 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır)

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI KARGIPINARI ANADOLU LİSESİ TARİH 9 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012/2013 ÖĞRETİM YILI SINIFLAR GEOMETRİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

ATATÜRK ANADOLU, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ TARİH 10 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2012 2013 ÖĞRETİM YILI ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİH-9 DERSİ SINIFLAR) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page