T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Indir 0.5 Mb.
TitleT. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Page5/7
Date conversion09.03.2013
Size0.5 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.bilgisayarhatasi.com/wp-content/uploads/2012/09/2012-2013-TC-İnkılap-Tarihi-Konu-Dağı
1   2   3   4   5   6   7
MART

III. HAFTA

( 18 – 22. 03. 2013)

1


8. Cumhuriyetçilik ilkesini analiz eder.


9. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.


10. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.


11. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ettiğini kavrar.


12. Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehditleri kavrar.


18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ


C. ATATÜRK İLKELERİ


1. Cumhuriyetçilik

a. Tanımı

b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Cumhuriyetçilik

Ey Türk Gençliği !” : Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi gençliğe verdiği önem ve gençlere yüklediği sorumluluklar içerik analizi yöntemiyle incelenir.[!]Cumhuriyetçilik ilkesinin dayandığı esasları (cumhuriyetin tanımı, devlet ve yönetim şekli olması, egemenliğin millete ait olması, halkın kendi kendini yönetmesi, meclis varlığının önemli olması ve demokrasiyi esas alması) cumhuriyetçilik ilkesi ile demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklar.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!]Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri (gücünü milletten alması, insan haklarına saygılı olması, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti, millî ve üniter bir devlet olması) açıklanarak bu niteliklerin değiştirilemeyeceği vurgulanacaktır.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!] Cumhuriyet yönetiminin diğer yönetimlerden farklı olan yanları açıklanarak, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydalar örneklendirilecektir.

[!]Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı faydalar; devlet ve vatandaş ilişkilerini en iyi şekilde düzenlemesi, milletin devlet yönetiminde söz sahibi olması ile vatandaşların hak hürriyet ve görevlerini en iyi şekilde düzenlemesi çerçevesinde verilecektir.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!]Türk gençliğinin, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görevleri, gençliğin güç kaynağı olması açıklanacak, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden yararlanılarak Türk gençliğinin görevleri vurgulanacaktır.

[!] Atatürk’ün Türk gençliği ile ilgili sözlerinden örnekler verilecektir.

[!] Cumhuriyet yönetimini hedef alan tehditlerin neler olduğu açıklanarak örnekler verilir ve bu tehditlere karşı Türk vatandaşlarına düşen görevler açıklanır. Türkiye Cumhuriyeti’ni korumanın millî bir görev olduğu vurgulanır.

[!] Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşatılmasını istediği vurgulanır.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk1c. Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri

ç. Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

d. Gençlik ve Cumhuriyet

SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

MART

IV. HAFTA

(25 - 29. 03,2013)

113. Milliyetçilik ilkesini analiz eder.


14. Millî birlik ve beraberliğin anlamını analiz eder.


15. Millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları kavrar.


16. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.2. Milliyetçilik

a. Tanımı

b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik

Milli Birlik ve Beraberlik Ruhu: Görsel ve yazılı materyallerden yararlanılarak Milli mücadelenin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında milli birlik ve beraberliğin önemi incelenir.[!] Milliyetçilik ilkesinin nitelikleri açıklanır.

[!] Anayasada yer alan Türk vatandaşlığı anlayışı ile Atatürk milliyetçiliği arasındaki ilişki açıklanır.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!] Millî birlik ve beraberliğin tanımından hareketle Millî birlik ve beraberliğin millî güç ögeleriyle ilişkisi verilerek, millî birlik ve beraberlik içinde olmanın Türk toplumuna sağlayacağı yararlar; sosyal, siyasi, askerî, ekonomik ve teknolojik gücün gelişmesine katkıları örneklerle açıklanır.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!]Millî eğitim, millî kültür, dil, tarih, kültür ve ülkü birliği, misak-ı millî, Türklük şuuru ve manevî değerler açıklanır.

[!] Atatürk’ün sözlerinden ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!]Atatürk milliyetçiliğiyle millî kültürün gelişmesi ve çağdaşlaşmak arasındaki ilişki açıklanır.

[!] Atatürk milliyetçiliğinin Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Türk inkılâbının başarıya ulaşmasında, millî kültürün gelişmesinde ve çağdaş uygarlık yolunda ilerleme ve gelişmeye katkılarından hareket edilerek Türk toplumuna sağladığı faydalar örneklerle açıklanır.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk1


c. Milli Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi

ç. Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları


NİSAN

I. HAFTA

( 01 – 05. 04. 2013)
1


17. Halkçılık ilkesinin dayandığı esasları analiz eder.
3. Halkçılık

a. Tanımı

b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Halkçılık


Halkçılık: Halkçılık ilkesi ile ilgili kavram haritası hazırlanır.[!] Halkçılık ilkesinin millî egemenliğin ve demokrasinin dayanağı olduğu verilerek Halkçılık ilkesinin gerektirdiği ekonomik haklar ve görevler açıklanacaktır.

[!] Halkçılık ilkesi doğrultusunda devlete ve bireylere düşen görevler açıklanır.

[!] Atatürk’ün sözlerinden ve görüşlerinden örnekler verilecektir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi YorumlamaDers Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk


1

Hedefler: Öğrenci başarısını yazılı yoklama yoluyla değerlendirmek.

Davranışlar: İşlenen konuların öğrenilip öğrenilmediğini tespit ederek eksiklikleri giderebilmek.


II. DÖNEM, I. YAZILI SINAVI


NİSAN

II. HAFTA

(08 - 12. 04,2013)

1


18. Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.c. Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları
1929 Ekonomik Bunalımı: 1929 Ekonomik Bunalımının Türkiye’ye etkileri araştırılır.


[!]Halkçılık ilkesinin, kanun önünde eşitliği, devlet hizmetlerinin yurdun her tarafına götürülmesini, herkesin devlet yönetiminde söz sahibi olmasını ve hak arama yollarının herkese açık olmasını öngördüğünü açıklanacaktır.

[!]Halkçılık ilkesi ile demokrasi arasındaki ilişki açıklanacaktır.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk


119. Devletçilik ilkesini analiz eder.
4. Devletçilik


a. Tanımı


b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletçilik

[!]Devletin görevleri, Atatürkçü düşünce sisteminde devlet ve fert ilişkileri, devletçilik ilkesine göre devlet ve özel teşebbüs arasındaki ilişkiler açıklanır.

[!]Devletin görevleri işlenirken özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki görevlerine ağırlık verilmeli, Atatürk’ün devletçilik ilkesinin Türkiye’nin o günkü ekonomik ihtiyaçlarından kaynaklandığı ve kendine özgü bir sistem olduğu, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında değişiklik arz ettiği vurgulanmalıdır.

[!]Konular Atatürk’ün sözleriyle ve görüşleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

NİSAN

III. HAFTA

( 15 – 19. 04. 2013)

120. Devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları kavrar.c. Devletçilik İlkesinin Önemi ve SonuçlarıDin ve Vicdan Hürriyeti: Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti ile ilgili hükümleri laiklik ilkesi açısından incelenerek sunu hazırlanır.


[!] Devletçiliğin Türk toplumuna ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda sağladığı faydalar verilecektir.

[!]Ekonominin canlandırılması, bugünkü sanayimizin temellerinin atılması ve çeşitli hizmetlerin vatandaşa ulaştırılmasının kolaylaştırılması verilecektir.

[!] Laiklik ilkesinin dayandığı esaslar açıklanarak, laikliğin devlet hayatına ve sosyal hayata getirdikleri örneklendirilecek, Anayasamızın laiklikle ilgili hükümleri incelenecektir.

[!] Dinî istismar ve taassup konularında Atatürk’ün düşüncelerine yer verilecektir.

[!] Atatürk’ün sözlerinden ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!] Anayasamızın din ve vicdan hürriyeti ile ilgili hükümleri açıklanarak din ve vicdan hürriyetinin laiklik ilkesi ile olan ilişkisi verilecektir.

[!] Din ve vicdan hürriyetinin laiklik ilkesinin bir gereği olduğu belirtilerek bu hürriyetin anayasa ile güvence altına alındığı vurgulanacak, din ve vicdan hürriyetinin toplumsal barışa önemli bir katkı sağladığı örneklerle açıklanarak Atatürk’ün görüşlerine yer verilecektir.

[!]Din ve vicdan hürriyetinin demokrasi ve insan haklarının temel unsurlarından biri olduğunu belirtir.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk1

21. Laiklik ilkesini analiz eder.


22. Din ve vicdan hürriyetini değerlendirir.
5. Laiklik


a. Tanımı


b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik

1   2   3   4   5   6   7

Similar:

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconTC. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconTC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ YILLIK DERS PLANI

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır)

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconT. C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ YILLIK PLANI

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconT. C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ YILLIK PLANI (MEB)

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconT. C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ YILLIK PLANI (MEB)

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TC İNKILÂP T. VEATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDİNLER TARİHİ DERSİ 11. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DÖNEM)

T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page