ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Indir 0.52 Mb.
TitleÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Page2/7
Date conversion09.03.2013
Size0.52 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.bilgisayarhatasi.com/wp-content/uploads/2012/09/2012-2013-ÇTDT-4-Saat.doc
1   2   3   4   5   6   7
EKİM

V.HAFTA

( 29 - 31.10.2012 - 01 – 02. 11. 2012)
1


29 EKİM (1923) CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyetçilik İlkesi ve Önemi


7. İki savaş arası dönemde dünyada meydana gelen bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeleri kavrar.


8. 1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının temel özelliklerini analiz eder.


G. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYA
Albert Einstein: Dönemin bilim insanları ve sanatçıları hakkında biyografi çalışması yapılır.[!] Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyattaki yansımalarına değinilecektir.


[!] Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin siyasi, sosyal, askerî ve ekonomik gelişmelere etkisine değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


1


H. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
1


1. Dış Politikadaki Gelişmeler

a. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi1


b. Balkan Antantı


KASIM

I. HAFTA

( 05 – 09. 11. 2012)
1


8. 1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının temel özelliklerini analiz eder.


10 KASIM ATATÜK’Ü ANMA PROGRAMI


ATATÜRK HAFTASI: Atatürk’ün hayatı, kişiliği ve özellikleric. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi
Yurtta Barış Dünyada Barış”: Dönemin dünya liderleriyle Atatürk’ün yaptığı görüşmeler ve yazışmalar, Türk dış politika esasları açısından incelenir.

[!] Atatürk’ün Avrupa’da meydana gelen değişimlerle ilgili değerlendirmelerine değinilecektir.

[!] Uluslararası gelişmeler çerçevesinde Milletler Cemiyetine giriş, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat Paktı ve Hatay Meselesi ele alınacaktır.

[!] T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilişkilendirilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


1d. Sadabat Paktı1

e. Hatay Meselesi ve Hatay’ın Anavatan’a Katılması1


Hedefler: Öğrenci başarısını yazılı yoklama yoluyla değerlendirmek.

Davranışlar: İşlenen konuların öğrenilip öğrenilmediğini tespit ederek eksiklikleri giderebilmek.I. DÖNEM, I. YAZILI SINAVI

SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

2. ÜNİTE: 2. DÜNYA SAVAŞI KAZANIM SAYISI: 6 SÜRE/DERS SAATİ: 20 ORANI (%): 14
KASIM

II. HAFTA

( 12 – 16. 11. 2012)

1

1. Almanya, İtalya ve Japonya’nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında izlediği politikaları açıklar.


2. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve yayılması ile ilgili gelişmeleri kavrar.A. YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU

1. Savaş Öncesindeki Gelişmeler

a. Japonya

b. İtalya
Savaşın Aktörleri: İkinci Dünya Savaşı’nın liderleri ile ilgili biyografi çalışması yapılır.


[!] Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarının İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasındaki rolüne değinilecektir.

[!] Berlin-Roma-Tokyo mihverinin kurulması ve Alman-SSCB ittifakına değinilecektir.

[!] Avrupa ve Uzakdoğu’da meydana gelen gelişmeler karşısında İngiltere, Fransa ve ABD’nin tutumuna değinilecektir.

[!] Alman kuvvetlerinin Avrupa’da ilerleyişine kısaca yer verilecektir.

[!] SSCB ve İtalya’nın işgallerine değinilecektir.

[!] “Üçlü Pakt”ın kurulması ve sonuçlarına değinilecektir.

[!] Almanya’nın SSCB’ye savaş açması ve ABD’nin savaşa girmesinin sonuçlarına yer verilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller1


c. Ülkeler Arası Gruplaşmalar

d. Almanya1e. Savaş Yılı: 1939


1


B. SAVAŞ YILLARI

1. Avrupa’da Savaş

KASIM

III. HAFTA

( 19– 23. 11. 2012)

1


2. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve yayılması ile ilgili gelişmeleri kavrar.


3. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile ilgili gelişmeleri kavrar.


24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ


2. Kuzey Afrika’da Savaş

3. Asya ve Pasifik’te Savaş

a. Savaş Öncesi ABD
Pearl Harbour Saldırısı: Japonya’nın Pearl Harbour saldırısı ve sonuçları araştırılır
[!] Paris Barış antlaşmaları ve San Francisco Antlaşması’nın sonuçlarına değinilecektir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


1


b. Pearl Harlbour Baskını ve ABD’nin Savaşa Girişi

c. Pasifik Savaşları
2


C. BARIŞA DOĞRU

1. Avrupa’da Savaşın Sona Ermesi

KASIM

IV. HAFTA

( 26– 30. 11. 2012)
1
3. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile ilgili gelişmeleri kavrar.C. BARIŞA DOĞRU

1. Avrupa’da Savaşın Sona Ermesi
Hiroşima ve Nagasaki: Atom bombası ve etkileri araştırılır.


[!] Paris Barış antlaşmaları ve San Francisco Antlaşması’nın sonuçlarına değinilecektir.


[!] Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması ve dünya barışının korunmasındaki rolü ele alınacaktır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi orumlama


Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller13. Pasifik’te Savaşın Sona Ermesi
2


D. SAVAŞIN ETKİLERİ

a. Siyasi Sonuçlar
ARALIK

I. HAFTA

( 3 - 7. 12,2012)
13. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile ilgili gelişmeleri kavrar.


4. İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomik ve toplumsal sonuçlarını değerlendirir.


5. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politikayı değerlendirir.b. Ekonomik Sonuçlar
İnönü-Churchill Görüşmesi: İkinci Dünya Savaşı sırasında Adana’da yapılan görüşme ve bu görüşmenin etkileri araştırılır.


[!] 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile ilgili çalışmalar ele alınacaktır.

[!] Birleşmiş Milletlerin ‘Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre ‘soykırım’ tanımı verilerek savaş sırasında yaşananlardan örnek verilecektir.

[!] Nükleer silah kullanımının sonuçlarına değinilecektir.

[!] Savaş sırasında müttefikler ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalara değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


1c. Toplumsal Sonuçlar1d. İnsan Hakları İhlalleri
1


E. SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE


1. II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası
1   2   3   4   5   6   7

Similar:

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2012/ 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 12/C SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconT. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconTC. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDR. MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ 12. SINIF (3 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDR. MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ 11. SINIF (2 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDR. MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ 12. SINIF (2 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconTC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDİNLER TARİHİ DERSİ 11. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DÖNEM)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF SEÇMELİ FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI( 2 SAAT )

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF SEÇMELİ FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI(2 SAAT)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page