ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Indir 0.52 Mb.
TitleÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Page3/7
Date conversion09.03.2013
Size0.52 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.bilgisayarhatasi.com/wp-content/uploads/2012/09/2012-2013-ÇTDT-4-Saat.doc
1   2   3   4   5   6   7
SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

ARALIK

II. HAFTA

( 10 – 14 12. 2012)
1


5. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politikayı değerlendirir.


6. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri kavrar.


1. II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası
İsmet İnönü: İsmet İnönü ile ilgili biyografi çalışması yapılır.[!] Adana ve Kahire konferansları ele alınacaktır.


[!] İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin ekonomi alanında aldığı tedbirlere ve sonuçlarına değinilecektir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller2


2. II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Ekileri1

Hedefler: Öğrenci başarısını yazılı yoklama yoluyla değerlendirmek.

Davranışlar: İşlenen konuların öğrenilip öğrenilmediğini tespit ederek eksiklikleri giderebilmek.


I. DÖNEM, II. YAZILI SINAVI


3. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ KAZANIM SAYISI: 9 SÜRE/DERS SAATİ: 28 ORANI (%): 20
ARALIK

III. HAFTA

(17 - 21. 12,2012)
1

1. İkinci Dünya Savaşı sonunda oluşan dünya güç dengesini analiz eder.


2. Doğu Bloku’nun kurulması ve sonrasındaki gelişmeleri kavrar.A. BLOKLARIN KURULUŞU

1. Doğu Blokunun Kuruluşu
Berlin Buhranı (1948): Berlin Buhranı’nın çıkışının sebebi ve sonuçları konusunda araştırma yapılır.


[!] Savaş sonrası ABD ve SSCB’nin iki güç olarak ortaya çıkmasının sebepleri ve bu durumun uluslararası politikaya etkilerine değinilecektir.

[!] İdeolojilerin diplomaside araç olarak kullanılmasına değinilecektir.

[!] Doğu Avrupa’da bazı devletlerin Sovyet güdümüne girmesi ve Almanya’nın ikiye ayrılmasına yer verilecektir.

[!] Sovyet Bloku’nun dışında Yugoslavya, Arnavutluk, Çin, Kuzey Kore ve Küba’da sosyalist ve komünist rejimlerin iktidara geldiği belirtilecektir.

[!] SSCB’nin ideolojik, ekonomik ve askerî iş birliği amacıyla kurduğu kurum ve kuruluşlara (Kominform, COMECON, Varşova Paktı) yer verilecektir.

[!] SSCB-Yugoslavya ve SSCB - Çin Halk Cumhuriyeti anlaşmazlığı, Macaristan ve Çekoslovakya ihtilalleri, SSCB’nin hâkimiyet politikasına karşı tepkiler çerçevesinde ele alınacaktır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller1a. Doğu Blokunun İçindeki Diğer Gelişmeler

b. Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması
2c. Sosyalist Blokta Sarsıntılar
ARALIK

IV. HAFTA

(24 – 28. 12. 2012)
1
3. Batı Bloku’nun kurulması ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirir.2. Batı Blokunun Kuruluşu

a. Truman Doktrini
Schuman Planı: Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ile ilgili araştırma yapılır.

[!] SSCB’nin yayılmasına karşı ABD’nin aldığı ekonomik ve askerî önlemler ele alınacaktır.

[!] Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın amaçları ve uygulamadaki sonuçları ele alınacaktır.

[!] NATO’nun kuruluş amacına ve bloklar arası ilişkilere etkisine yer verilecektir.

[!] Soğuk Savaş Dönemi Avrupa’daki gelişmeler çerçevesinde Avrupa Konseyi ve Avrupa Ekonomik Topluluğunun kuruluşuna değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller1b. Marshall Planı


1c. NATO’nun Kuruluşu

d. Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu1


e. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

OCAK

I. HAFTA

( 31.12.2012 - 01 – 04. 01. 2013)

14. Ortadoğu’daki gelişmeleri açıklar.


5. Uzakdoğu’daki siyasi gelişmeleri fark eder.B. PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU

1. İsrail’in Kuruluşu
Amerika’nın Ortadoğu Politikası: Eisenhower Doktrini’nin maddeleri içerik analizi ile incelenir.[!] Fransa ve İngiltere’nin Ortadoğu’da etkinliğinin azalmasının sebep ve sonuçlarına yer verilecektir.

[!] Manda yönetimlerinin kaldırılmasından sonra bağımsız devletlerin siyasi, sosyal ve ekonomik durumlarına da kısaca değinilecektir.

[!] İsrail Devleti’nin kurulması ile ilgili gelişmelere değinilecektir.

[!] Eisenhower Doktrini’ne değinilecektir.

[!] Çin’deki rejim değişikliğinin dünya güçler dengesi üzerindeki etkilerine yer verilecektir.

[!] Kore Savaşı ve SEATO’nun kuruluşu, SSCB ve ABD’nin Uzakdoğu’daki hâkimiyet mücadeleleri çerçevesinde ele alınacaktır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


12. Eisenhower Doktrini1C. UZAK DOĞU’DA ÇATIŞMA

1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
1


2. Uzak Doğu’da Hakimiyet Mücadelesi

a. Kore Savaşı

b. SEATO’nun Kuruluşu (8 Eylül 1954)


SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

OCAK

II. HAFTA

(7- 11. 01,2013)

1
6. Klasik sömürgecilik anlayışındaki değişimin sonuçlarını açıklar.D. ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU
Sessiz Direniş: Mahatma Gandi hakkında biyografi çalışması yapılır.

[!] Asya ve Afrika’daki sömürgeciliğin tasfiyesine yol açan iç ve dış gelişmeler ele alınacaktır.

[!] Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlıklarını kazanma sürecine yer verilecektir.

[!] Asya ve Afrika’daki diğer ulusların (Seylan, Birmanya, Vietnam, Malezya, Endonezya, Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Sudan, Gana, Somali, Gine ve Nijer) kimlere karşı bağımsızlık mücadelesi verdikleri ele alınacaktır.

[!] Bağımsızlıklarını kazanan devletlerin yaşadıkları siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların sebeplerine değinilecektir.

[!] Afrika Birliği Teşkilatı’na değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


1


1.Güney Asya’daki Gelişmeler12. Afrika’daki Gelişmeler
1


Hedefler: Öğrenci başarısını yazılı yoklama yoluyla değerlendirmek.

Davranışlar: İşlenen konuların öğrenilip öğrenilmediğini tespit ederek eksiklikleri giderebilmek.


I. DÖNEM, III. YAZILI SINAVI


OCAK

III. HAFTA

( 14 – 18. 01. 2013)

1

7. Soğuk Savaş Döneminde Türk dış politikasının esaslarını açıklar.
E. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE

1. Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası
Avrupa Konseyi: Avrupa Konseyinin İnternet sitesi incelenir.

[!] İki kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin izlediği politika gerekçeleri ile ele alınacaktır.

[!] Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesinin gerekçelerine değinilecektir.

[!] Türkiye’nin NATO’ya giriş süreci ele alınacaktır.

[!] Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne girmesinin sebeplerine değinilecektir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


1a. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne Girişi
2b. Türkiye’nin NATO’ya Girişi
1   2   3   4   5   6   7

Similar:

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2012/ 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 12/C SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconT. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconTC. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDR. MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ 12. SINIF (3 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDR. MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ 11. SINIF (2 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDR. MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ 12. SINIF (2 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconTC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDİNLER TARİHİ DERSİ 11. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DÖNEM)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF SEÇMELİ FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI( 2 SAAT )

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF SEÇMELİ FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI(2 SAAT)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page