ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Indir 0.52 Mb.
TitleÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Page5/7
Date conversion09.03.2013
Size0.52 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.bilgisayarhatasi.com/wp-content/uploads/2012/09/2012-2013-ÇTDT-4-Saat.doc
1   2   3   4   5   6   7
MART

III. HAFTA

( 18 – 22. 03. 2013)

1
7. Dünyadaki ekonomi, bilim, kültür, sanat ve spor alanındaki gelişmelere örnekler verir.


8. Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklar.


18 MART ÇANAKKALE ZAFERİG. YUMUŞAMA DÖNEMİNDE DÜNYA

1. Ekonomi
Yuri Gagarin ve Neil Armstrong: Uzay çalışmalarıyla ilgili belgesel ve filmler izlenir.


[!] Ekonomik gelişmeler grafik ve istatistikî veriler de kullanılarak ele alınacaktır.


[!] Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin siyasi, sosyal, askerî ve ekonomik gelişmelere etkisine değinilecektir.


[!] Uzay çalışmalarının uluslararası ilişkilere etkisine değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


12. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler13. Kültürel Hayat1H. TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1. Türk – Yunan İlişkileri

MART

IV. HAFTA

(25 - 29. 03,2013)

38. Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklar.
a. Kıbrıs MeselesiYeni Türk Devleti: Rauf Denktaş ile ilgili biyografi çalışması yapılır.


[!] Türk-Amerikan ve Türk-Sovyet ilişkilerine değinilecektir.


[!] Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolü ve izlediği politika ele alınacaktır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller1

Hedefler: Öğrenci başarısını yazılı yoklama yoluyla değerlendirmek.

Davranışlar: İşlenen konuların öğrenilip öğrenilmediğini tespit ederek eksiklikleri giderebilmek.II. DÖNEM, I. YAZILI SINAVINİSAN

I. HAFTA

( 01 – 05. 04. 2013)

2
8. Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklar.b. Ege Adaları Meselesi
Şehit Diplomatlar: Ermeni terör örgütü ASALA’nın faaliyetleri ve Türkiye’nin bu konuda izlediği politikayla ilgili araştırma yapılır.


[!] Artan terör olayları, Ermeni terör örgütü ASALA’nın faaliyetleri ve Türkiye’nin bu konuda izlediği politikaya değinilecektir.


[!] Türk-Yunan ilişkileri; Ege Adaları, Kıta Sahanlığı ve Kıbrıs meselesi çerçevesinde ele alınacaktır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


1c. Türkiye’nin Orta Doğu Politikası
1d. Ermeni İddiaları

NİSAN

II. HAFTA

(08 - 12. 04,2013)

2
9. Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
I. TÜRKİYE’DE BUNALIMLI YILLAR (1960 – 1983)

1. Siyaset
Anayasalar: 1924, 1961 ve 1982 anayasaları hak ve özgürlük kavramları açısından karşılaştırılır.


[!] 27 Mayıs Askerî Müdahalesi’ne değinilecektir. [!] Siyasi partilerin yeniden faaliyete geçmesi ve seçimlerin yapılması ele alınacaktır.

[!] Koalisyon hükûmetlerinin kuruluşuna değinilecektir.

[!] Ekonomik sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik tedbirler ele alınacaktır.

[!] 12 Eylül Askerî Müdahalesi’ne değinilecektir.

[!] 1961 ve 1982 anayasaları hak ve özgürlük kavramları açısından ele alınacaktır.

[!]Yeni siyasi partilerin kurulması ve 1983 seçimlerine değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


1
2. Ekonomi

13. Sosyal ve Kültürel Hayat

SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

5. ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA KAZANIM SAYISI: 10 SÜRE/DERS SAATİ: 36 ORANI (%): 25
NİSAN

III. HAFTA

( 15 – 19. 04. 2013)

1
1. SSCB’deki politika değişikliği ve Doğu Bloku’nun dağılmasını dünya tarihi açısından değerlendirir.


A. SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI

1. SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri

2.SSCB’nin Dağılması
Glastnost / Perestroyka: Glastnost ve Perestroyka kelimelerinin anlamı ve SSCB’nin bu politikalarının dünya siyasetine etkisi hakkında araştırma yapılır.


[!] SSCB’nin iç ve dış politikasında meydana gelen değişimin sebeplerine yer verilecektir.


[!] SSCB’nin politika değişikliğinin Doğu Avrupa’daki etkilerine yer verilecektir.


[!] SSCB’nin dağılmasının dünya güçler dengesi üzerindeki etkisi ele alınacaktır.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi YorumlamaDers Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller13. SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa’ya Etkileri

4. SSCB’nin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkileri
2


B. ASYA’DA YENİDEN YAPILANMA

1. Türk Cumhuriyetleri Bağımsız Oluyor

a. Azerbaycan

NİSAN

IV. HAFTA

(22 - 26. 04,2013)
1
2. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanma süreçlerini açıklar.


23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIb. Kazakistan

c. Kırgızistan

d. Özbekistan
TİKA: TİKA’nın görev ve faaliyetleri hakkında İnternette araştırma yapılır.

[!] Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan devletlerinin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetleri ele alınacaktır.

[!] Diğer Türk topluluklarına da kısaca değinilecektir.

[!] Bağımsız Devletler Topluluğunun kurulmasına değinilecektir.

[!] TİKA’nın kuruluş amacı ve çalışmalarına değinilecektir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Genel Tarih Atlası

(MEB Yayınları.)

20. yy Siyasi Tarihi ( Fahir Armaoğlu)

Harita ve Atlaslar

Konu İle İlgili yayınlar

Slayt ve belgeseller


1
e. Türkmenistan

f. Diğer Türk Toplulukları
12. Bağımsız Devletler Topluluğu

3. TİKA (Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi)1


Hedefler: Öğrenci başarısını yazılı yoklama yoluyla değerlendirmek.

Davranışlar: İşlenen konuların öğrenilip öğrenilmediğini tespit ederek eksiklikleri giderebilmek.II. DÖNEM, II. YAZILI SINAVI1   2   3   4   5   6   7

Similar:

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2012/ 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 12/C SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconT. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconTC. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDR. MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ 12. SINIF (3 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDR. MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ 11. SINIF (2 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDR. MUSTAFA GENCAY ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ 12. SINIF (2 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconTC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconDİNLER TARİHİ DERSİ 11. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DÖNEM)

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF SEÇMELİ FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI( 2 SAAT )

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF SEÇMELİ FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI(2 SAAT)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page