İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Indir 175.1 Kb.
TitleİNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Page1/9
Date conversion10.03.2013
Size175.1 Kb.
TypeTeknik şartnamesi
Sourcehttp://www.turgutozal.edu.tr/contents/files/Insaat_Isleri_Teknik_Sartnamesi.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Sincan Yurt binası ve sosyal donatı inşaatı işi İnşaat İşleri Genel Teknik şartnamesienel


TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

SİNCAN YURT BİNASI VE SOSYAL DONATI İNŞAATI İŞİ


İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. GENEL ŞARTLAR

İŞİN TANIMI


Havuz Binası Yapım İşine ait uygulama projelerinde gösterilen inşaat işlerinin özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.

KAPSAM


İnşaat özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu bölüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde genel idari şartname maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara bağlanılacaktır.

UYULACAK STANDARTLAR


Projede belirtilen imalatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmenlikler yetersiz kalması durumunda uluslar arası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.


A-Standartlar:

İnşaat Özel Teknik Şartnamesi ve Özel Birim Fiyat Tarifleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Taşıma Genel Şartnamesi

Milli Savunma Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri

İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri

Kültür Bakanlığı Birim fiyat Tarifleri

Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri

Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar Fenni Şartnamesi

Her imalatın veya malzemenin ilgilisi TSE, DIN, ISO standartları

KONTROLLUK


Kontrollük yetkilileri her istediği zaman yapılan işleri, malzemelerin kalitelerini ve depodaki malzemeleri kontrol ve tetkik etmekte serbesttir. Yüklenici bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmakla ve her türlü yardımı göstermekle sorumludur. Yüklenici tüm yaptığı imalatlarla ilgili olarak kontrollükten malzeme onayı almakla yükümlüdür. Şantiye dışında yapılan imalatları yerinde sevkiyat yapılmadan önce kontrol yapmaya yetkili olup bu amaçla yapılacak denetimleri yüklenici organize ve temin etmekle yükümlüdür. Bu işler için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.


Yüklenici projelerde detaylı olarak verilmiş olsa dahi herhangi bir imalata başlanılmadan evvel ilgili kontrol mühendisinin OLUR’unu alacaktır. Projede olsun veya olmasın imalatla ilgili her türlü detayları ve çizimleri hazırlayarak kontrollük onayına sunacaktır.

MALZEME OLURLARI VE KABULÜ


Tüm inşaat malzemeleri en iyi kalite, standart, proje ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. Tüm malzemeler kontrollüğün OLUR’u ve İdarenin ONAYI ile kesinlik kazanacaktır.


Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak, kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. YÜKLENİCİ, İmalatçı firmanın yedek malzeme garantisi ve bakımı gerektiren malzemeler için geçici kabulden sonra bir yıllık bakım şartlarını belirtir bakım ve onarım taahhütnamesini de onay esnasında kontrollüğe verecek olup bu işlerle ilgili olarak herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.


İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayına müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez.


Malzemelerin, fabrikasyon imalatları sırasında yerinde testleri yapılacak, kontrollüğün olurundan sonra şantiyeye gönderilecektir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website

Similar:

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ icon3. Etap Raylı Sistem İnşaat ve Elektrifikasyon Yapım İşi İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ A-İNŞAAT İŞLERİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ iconİNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ iconİNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ iconİNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ icon2. İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ iconGENEL VE İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ iconTADİLATI İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ iconİNŞAAT GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ iconTESİSAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page