ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Indir 265.82 Kb.
TitleANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Page3/4
Date conversion11.03.2013
Size265.82 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://kirikkaleataturkasml.com/planlar/anatomi.doc
1   2   3   4
AY

HAFTA

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

MART

1

2

2

2

Büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımını doğru şematize ederek açıklar.

Portal dolaşımı doğru açıklar.


2.4. Kan basıncı (Tansiyon)

2.5. Nabız

3. DOLAŞIM ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

3.1. Kan Dolaşımı

3.1.1. Büyük Kan Dolaşımı (Sistemik Dolaşım)

3.1.2. Küçük Kan Dolaşım (Pulmoner Dolaşım)

3.1.3. Portal Dolaşım

3.1.4. Plasental Dolaşım


iskelet, maket,

afiş şema vb. üzerinde gösterme

Sesli okuma,

zihinsel imge oluşturma,

benzetim yapma, soru- cevap,

rol yapma, drama, tartışma,

beyin fırtınası, problem çözme


Teknik laboratuvar

ortamında, organ maketleri,

iskelet, afiş, resim,

CD, DVD, bilgisayar,

projeksiyon cihazı,

anatomi ve fizyoloji eğitim posterleri

vb. eğitim materyalleri

ATT Bölümü ders Modülleri

2

2

2

2

Lenfatik sistemi oluşturan yapıları afiş ve şema üzerinde doğru gösterir


3.2. Lenf Dolaşımı

3.2.1. Lenf Sisteminin İşlevi

3.2.2. Lenf Damarları

3.2.3. Lenf Kanalları

3.2.4. Lenf Organları

18 Mart Çanakkale Zaferi ve önemi
MODÜL VII: SOLUNUM SİSTEMİ

3

2

2


Solunum sisteminin fonksiyonlarını doğru sayar.


Üst ve Alt solunum yolu organlarını afiş, şema, maket üzerinde doğru gösterir


1. SOLUNUM YOLLARININ YAPI VE İŞLEVLERİ

1.1. Üst Solunum Yolları

1.1.1. Burun (Nasus)

1.1.2. Yutak (Pharynx, Farenks)

1.1.3. Gırtlak (Larynx, Larenks)

1.2. Alt Solunum Yolları

1.2.1. Soluk Borusu (Trachea, Trakea)

1.2.2. Bronchi (Bronşlar)

1.2.3. Bronchiolus (Bronşiol)

Sesli okuma,

yazma (not alma, satır altı çizme, cümlede kullanma),

zihinsel imge oluşturma,

benzetim yapma, soru- cevap,

rol yapma, drama, tartışma,

beyin fırtınası, problem çözme,

gezi –gözlem, araştırma,

iskelet, maket,

afiş şema vb. üzerinde gösterme,
iskelet, afiş, resim,

CD, DVD, bilgisayar,

projeksiyon cihazı

ATT Bölümü ders Modülleri

4

2

2

1

1

Akciğerlerin bölümlerini ve yapısında bulunan oluşumları doğru açıklar.

Akciğerlerin görevlerini doğru sayar

Solunum sisteminin mekanizmasını ve fizyolojisini doğru açıklar

Öğrenci bilgi düzeyini ölçme


2. AKCİĞERLER (PULMONES) YAPI VE İŞLEVLERİ

2.1. Akciğerlerin Yapısı

2.2. Akciğerlerin Görevleri

2.3. Göğüs Boşluğu, Mediastinum ve Plevra

3. SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI VE FİZYOLOJİSİ

3.1. Solunum Sisteminin Mekanizması

3.2. Solunum Sisteminin Fizyolojisi

3.2.1. Gazların Difüzyonu

3.2.2. Oksijen ve Karbondioksitin Kanda Taşınması

3.3. Akciğer Volüm ve Kapasiteleri

3.4. Solunum ile İlgili Terimler

2.DÖNEM 1.DEĞERLENDİRME SINAVI

Teknik laboratuvar

ortamında, organ maketleri,

iskelet, afiş, resim,

CD, DVD, bilgisayar,

projeksiyon cihazı,

anatomi ve fizyoloji eğitim posterleri

vb. eğitim materyalleri1.DEĞERLENDİRME SINAVI
AY

HAFTA

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

MODÜL VIII: SİNDİRİM SİSTEMİ

NİSAN

1

2

2

2

Sindirim kanalının bölümlerini doğru ayırt eder.

Ağız boşluğunda bulunan organ ve yapıları afiş, şema, maket üzerinde

1. SİNDİRİM KANALI

1.1. Ağız Boşluğu (Cavum Oris)

1.1.1. Dudaklar ve Yanaklar ,1.1.2. Dil (Lingua, Glossa)

1.1.3. Damak (Palatum) ,1.1.4. Dişler (Dentes)

1.1.5. Ağızda Sindirim

Sesli okuma,

yazma (not alma, satır altı çizme, cümlede ullanma),

zihinsel imge oluşturma,

benzetim yapma, soru- cevap,

rol yapma, drama, tartışma,

beyin fırtınası, problem çözme,

gezi –gözlem, araştırma,

iskelet, maket,

afiş şema vb. üzerinde gösterme,

uygulama gibi modüler bireysel öğrenmeATT Bölümü ders Modülleri

Teknik laboratuvar

ortamında, organ maketleri,

iskelet, afiş, resim,

CD, DVD, bilgisayar,

projeksiyon cihazı,

anatomi ve fizyoloji eğitim posterleri

vb. eğitim materyalleri
2

2

2

2


Farenksin ,Özefagus,Mide ince ve kalın bağırsağın bölümlerini afiş şema, maket üzerinde gösterir

1.2. Yutak (Pharynx)

1.3. Yemek Borusu (Oesophagus, Ösofagus)

1.4. Mide(Gaster, Ventriculus) ,1.4.1. Midenin Yapısı

1.4.2. Midenin Bezleri ve Salgıları ,1.4.3. Midede Sindirim

1.5. İnce Bağırsak (İntestinum Tenue) ,1.5.1. İnce Bağırsağın Yapısı ,1.5.2. İnce Bağırsağın Bölümleri,1.5.3. İnce Bağırsaklarda Sindirim ,1.5.4. İnce Bağırsaklarda Emilim

1.6. Kalın Bağırsaklar (İntestinum Crassum) ,1.6.1. Kalın Bağırsağın Yapısı ,1.6.2. Kalın Bağırsağın Bölümleri

1.6.3. Kalın Bağırsaklarda Sindirim ve Gaitanın OluşumuÖDEVLERİN TOPLANIP DEĞERLENDİRİLMESİ32

2

2

Tükürük bezlerinin,

Karaciğer ,Safra kesesi,

Pankreasın

anatomik yerlerini afiş, şema ve makette gösterir

2. SİNDİRİME YARDIMCI ORGAN VE BEZLER

2.1. Tükrük Bezleri (Glandulae Salıvariae)

2.2. Karaciğer (Hepar) ,2.2.1. Karaciğerin Yapısı

2.2.2. Karaciğerin Görevleri ,2.3. Safra Kanalları

2.3.1. Safra Kesesi (Vesica Fellea) ,2.3.2. Safranın Görevleri

2.4. Pankreas (Pancreas) ,2.4.1. Pankreasın Görevleri

2.5. Karın Boşluğu (Cavum Abdominis) ve Periton

Atatürk’ün Çocuk Sevgisi
MODÜL IX: BOŞALTIM SİSTEMİ

4

2

2

1

1

Böbreklerde bulunan oluşumları şema ve maket üzerinde doğru gösterir.


Nefronda bulunan yapıları afiş şema, maket üzerinde doğru gösterir

Öğrencinin bilgi düzeyini ölçme

23-24 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1. BÖBREKLERİN YAPI VE FONKSİYONLARI

1.1. Ren, Renal, Renalis (Böbrekler)

1.2. Böbreğin Fizyolojisi

1.2.1. Nefronun Yapı ve Fonksiyonları

1.3. İdrar Oluşumu ,1.3.1. Filtrasyon ,1.3.2. Geri Emilim (Reabsorbsiyon) ,1.3.3. Salgılama (Sekresyon

1.4. Klirens (Arınma)

1.5. Böbreklerin Asit-Baz Dengesine Etkisi

1.5.1. Jukstoglomerular Aparatus ve Renin Angiotensin Sistemi

2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME SINAVI

benzetim yapma, soru- cevap,

rol yapma, drama, tartışma,

beyin fırtınası, problem çözme


Teknik laboratuvar

ortamında, organ maketleri,

iskelet, afiş, resim,

CD, DVD, bilgisayar,

projeksiyon cihazı,

anatomi ve fizyoloji eğitim posterleri

vb. eğitim materyalleri2.DEĞERLENDİRME SINAVI
1   2   3   4

Similar:

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDURAĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ, 2010-2011 ÖĞRETİM YILI,I 9 SINIF, ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ, ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞKÖPRÜ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 9-C SINIFI ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI iconDERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI icon1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page