11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI
Indir 103.7 Kb.
Title11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI
Date conversion11.03.2013
Size103.7 Kb.
TypeDersi yillik plani
Sourcehttp://kirikkaleataturkasml.com/planlar/hematoloji.doc
KIRIKKALE ATATÜRK ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI

A

Y

H

F

S

T


HEDEF VE DAVRANIŞLAR

ÜNİTE/MODÜL KONU/ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma düzeyi)


E


Y


L


Ü


L32Lösemileri sınıflandırabilir.


Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları Doğrultusunda Ders Müfredetanın İncelenmesi.


RETİKÜLOSİT SAYIMI

1.1. Anemiler

1.2. Anemilerin Morfolojik Sınıflandırması

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası,

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

TeknikleriHematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar

Birinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak


4


2

Öğrenci, tekniğine uygun anemi tanısında kullanılan testleri yapabilecektir. Retikülosit sayımı yapabilme.

1.2.1. Hipokrom Mikrositer Anemiler

1.2.1.1. Demir eksikliği anemisiBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına UyulacakE


K


İ


M12Öğrenci, tekniğine uygun anemi tanısında kullanılan testleri yapabilecektir. Retikülosit sayımı yapabilme1.2.1.2. Talesemiler

1.2.1.3. Sideroblastik anemi

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası,

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

TeknikleriHematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar

2


2
1.2.1.4. Kurşun zehirlenmesi anemisi

1.2.1.5. Kronik hastalık anemisi
Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar

3


2

Öğrenci, tekniğine uygun anemi tanısında kullanılan testleri yapabilecektir. Retikülosit sayımı yapabilme

1.2.2. Makrositer Anemiler

1.2.2.1. Follik Asit Eksikliği Anemisi

1.2.2.2. Vitamin B12 eksikliği anemisi

1.2.2.3. Pernisiyöz anemiBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak42Öğrenci, tekniğine uygun anemi tanısında kullanılan testleri yapabilecektir. Retikülosit sayımı yapabilme1.2.3. Normokrom Normositer Anemiler

1.2.3.1. Aplastik anemi

1.2.3.2. Orak hücreli anemi

1.2.3.3. Paroksimal nokturnal hemoglobinüri


1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası,

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

TeknikleriHematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

BilgisayarBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak
A

Y

H

F

S

T


HEDEF VE DAVRANIŞLAR

ÜNİTE/MODÜL KONU/ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma düzeyi)K


A


S


I


M12Öğrenci, tekniğine uygun anemi tanısında kullanılan testleri yapabilecektir. Retikülosit sayımı yapabilme

1.2. 4. Hemolitik Anemiler

1.2.4.1. Otoimmün hemolitik anemi

1.2.4.2. Enzim eksikliklerine bağlı olarak gelişen hemolitik anemiler

1.2.4.3. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği (g6pd)

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası,

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,


Birinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak


2


210 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROĞRAMI

1.2.4.4. İnfeksiyonlara bağlı hemolitik anemiler

1.2.4.5. Paroksimal soğuk hemoglobinürisi

1.2.4.6. İlaçlara bağlı hemolitik anemiler

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

Teknikleri
3


2
1.3. Anemi Teşhisinde Kullanılan Testler

1.3.1. Ortalama Eritrosit Volümü (MCV)
42Öğrenci, tekniğine uygun anemi tanısında kullanılan testleri yapabilecektir. Retikülosit sayımı yapabilme

1.3.2. Ortalama Eritrosit Hemoglobini (MCH, OEHb

1.3.3. Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC, OEHbK)

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası,

5-Gösteri,

Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

BilgisayarBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına UyulacakA


R


A


L


I


K12


Öğrenci, tekniğine uygun anemi tanısında kullanılan testleri yapabilecektir. Retikülosit sayımı yapabilme

1.4. Retikülosit Sayımı

1.4.1. Amaç

1.4.2. Retikülosit Sayım Metodları

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

Teknikleri
2


2
1.4.2.1. Schiling metodu

1.4.2.2. Cook-Mayer-Troen metodu

1.4.3. Retikülositlerin Arttığı ve Azaldığı Durumlar
32


Fetal hemoglobin tayini yapabilme.

2. FETAL HEMOGLOBİN (HbF) TAYİNİ

2.1. Fetal Hemoglobinin Alkali Denaturasyon Metodu ile Tayini

2.1.1. Amaç 2.1.2. Prensip

2.1.3. Araç-Gereçler 2.1.3. Reaktifler

2.1.3.Teknik 2.2. Fetal Hemoglobinin Arttığı Durumlar


Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar


42


Hemoglobinelektroforezi yapabilme.

3. HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ

3.1. Hemoglobin Elektroforezi Metodları

3.1.1. Selüloz Asetat Elektroforezi

3.1.2. Nişasta Jel ElektroforeziBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak52


Oraklaşma testlerini yapabilme

4. ORAKLAŞMA / ORAK HÜCRE TESTİ

4.1. Amaç

4.2. Prensip

4.3. Araç-Gereçler

4.4. Reaktifler

4.5. Teknik
Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

BilgisayarA

Y

H

F

S

T


HEDEF VE DAVRANIŞLAR

ÜNİTE/MODÜL KONU/ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma düzeyi)O


C


A


K12Osmotik frajilite testlerini yapabilme

5. OSMOTİK FRAJİLİTE TESTİ

5.1. Amaç

5.2. Prensip

5.3. Araç -Gereçler

5.4. Reaktifler

5.5. Teknik

5.6. Osmotik Frajilitenin Arttığı ve Azaldığı Durumlar


1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası,

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

TeknikleriHematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar1.DÖNEM 2. YAZILI22
2. MODÜL 40/24: LÖSEMİ TANISINDA KULLANILAN TESTLER

1. LÖSEMİLERİ KAVRAMA

1.1. Lösemiler
32Lösemi tanısında kullanılan testleri yapabilme1.2. Lösemilerin Sınıflandırılması

1.2.1. Akut Lösemiler

1.2.2. Kronik Lösemiler

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası,

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

TeknikleriHematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

BilgisayarBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak

4

2
1.3. Lösemi Teşhisinde Kullanılan Testler

1.3.1. Formül LökositBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına UyulacakŞ


U


B


A


T

1

2
1.3.2. Kemik İliği Yayması

1.3.2. Kemik İliği YaymasıBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak22Lösemi tanısında kullanılan testleri yapabilme2. KEMİK İLİĞİ PREPARATINI BOYAMA

2.1. Amaç

2.2. Prensip

2.3. Araç-Gereçler

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası,

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

TeknikleriHematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

BilgisayarBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak


3


2Lösemi tanısında kullanılan testleri yapabilme2.4. Reaktifler

2.5. Teknik
Birinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak
A

Y

H

F

S

T


HEDEF VE DAVRANIŞLAR

ÜNİTE/MODÜL KONU/ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma düzeyi)M


A


R


T12Öğrenci, tekniğine uygun koagülasyon testlerini yapabilecektir. Kanda tekniğine uygun pıhtılaşma zamanını tayin edebilme3. MODÜL 40/24: KOAGULASYON TESTLERİ

1. PIHTILAŞMA ZAMANI

1.1. Pıhtılaşma Mekanizması

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası,

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

TeknikleriHematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

BilgisayarBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak22
1.1.1. Entrensek Pıhtılaşma Mekanizması

1.1.2. Ekstrensek Pıhtılaşma MekanizmasıBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak32

Öğrenci, tekniğine uygun koagülasyon testlerini yapabilecektir. Kanda tekniğine uygun pıhtılaşma zamanını tayin edebilme

1.2. Pıhtılaşma Mekanizmasına Etki Eden Faktörler

1.2. Pıhtılaşma Mekanizmasına Etki Eden Faktörler
Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar


42
1.3. Pıhtılaşma Faktörleri Fizyopatolojileri
52
1.3.1. Pıhtılaşma Faktörleri Eksiklikleri

1.3.1.1. Hemofili
Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar


N


İ


S


A


N12

Öğrenci, tekniğine uygun koagülasyon testlerini yapabilecektir. Kanda tekniğine uygun pıhtılaşma zamanını tayin edebilme

1.4. Pıhtılaşma Zamanı Tayin Metodları

1.4.1. Lee White Metodu

1.4.2. Kapiller Tüp Metodu

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney)
Birinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak22
1.4.3. Saat Camı Metodu

1.5. Pıhtılaşma Zamanının Uzadığı Durumlar

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

Teknikleri

Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar


32


23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2. KANAMA ZAMANI

2.1. Kanama Zamanı Tayin Metodları
Birinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak42

Öğrenci, tekniğine uygun koagülasyon testlerini yapabilecektir. Kanda tekniğine uygun pıhtılaşma zamanını tayin edebilme

2.1.1. Duke Metodu 2.1.2. İVY Metodu

2.2. Kanama Zamanının Uzadığı Durumlar
Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

BilgisayarA

Y

H

F

S

T


HEDEF VE DAVRANIŞLAR

ÜNİTE/MODÜL KONU/ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma düzeyi)M


A


Y


I


S
12


Tekniğine uygun protombin zamanını tayin edebilecektir

3. PROTROMBİN ZAMANI / PT

3.1. Protrombin Zamanı Testi

3.2. Protombin Zamanının Uzadığı ve Kısaldığı Zamanlar

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney)


Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar


Birinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak22Tekniğine uygun aktive parsiyel tromboplastin zamanını tayin edebilecektir.

4. AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI / APTT

4.1. Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı Testi

4.2. APTT’nin Uzadığı ve Kısaldığı Durumlar

5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

Teknikleri

32


Otoanalizörlerle tekniğine uygun koagülasyon testleri yapabilme

4. MODÜL 20/8: OTOANALİZÖRDE HEMATOLOJİK ANALİZLER

1. OTOANALİZÖRDE TAM KAN SAYIMI

    1. Hematolojide Otomasyon

1.1.1. Elektriksel Direnç Yöntemi

1-Anlatım, soru - cevap,

2-Problem çözme

3-Demonstrasyon,

4-Laboratuvar (deney)Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar

Birinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak42


Otoanalizörlerle tekniğine uygun koagülasyon testleri yapabilme

1.1.2. Elektro-Optik Yöntem

1.2. Otoanalizörde Tam Kan Sayımı Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar


5-Gösteri,

6-Bireyselleştirilmiş öğretim,

7-Programlı öğretim,

8-Bilgisayar destekli öğretim

Teknikleri

52
2. OTOANALİZÖRDE SEDİMANTASYON TAYİNİ

2.1. Otoanalizörde Sedimantasyon Tayini Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar

H


A


Z12

Otoanalizörlerle tekniğine uygun koagülasyon testleri yapabilme

3. OTOANALİZÖRDE KOAGÜLASYON TESTLERİ

3.1. KoagülometreBirinci ve ikinci Dönem Zümre Kararlarına Uyulacak22

Otoanalizörlerle tekniğine uygun koagülasyon testleri yapabilme

3.2. Koagülometre ile Koagülasyon Testleri Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
Hematoloji Laboratuarı/ Afiş/ders Modülleri/

Bilgisayar

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ


……./……../2012

Muzaffer YILMAZ Selbi YILDIRIM Selma DEMİRCİ Abdullah ÜNSAL Murat ÖZSOY
Okul Müdürü

Add document to your blog or website

Similar:

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI icon5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI icon12AD SINIFI VERİTABANI DERSİ MODÜLER YILLIK PLANI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI icon11-D SINIFI TIBBİ BİYOKİMYA DERSİ YILLIK DERS PLANI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI icon10 C /D SINIFI GENEL BESLENME DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI iconHAYAT BİLGİSİ DERSİ 1/A SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI icon9/A-B-C (HEMŞİRELİK) SINIFI MESLEK ESASLARI ve TEKNİĞİ DERSİ YILLIK PLANI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI iconSINIFI BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR DERSİ MODÜLLÜ YILLIK DERS PLANI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI icon11M SINIFI BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI DERSİ MODÜLLÜ YILLIK DERS PLANI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI iconFATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU 4-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

11-D SINIFI HEMATOLOJİ DERSİ YILLIK PLANI iconFATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM OKULU 4-A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ YILLIK DERS PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page