TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ
Indir 0.9 Mb.
TitleTEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ
Page12/18
Date conversion11.03.2013
Size0.9 Mb.
TypeTeknik şartnamesi
Sourcehttp://www.teklifborsasi.com/dosyalar/ihale/804/15541866174f05a6aa9dc49.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

2.9. UPS Dağıtım Kabloları ve UPS Prizleri

2.9.1 Bir UPS linyesinde 8 adetten fazla priz bağlanmayacaktır.

2.9.2. UPS kablosu çekiminde odalardaki ve katlardaki uçların sıralı gitmesine dikkat edilecektir.

2.9.3. Tüm kablo ekleri mutlaka klemens, kablo pabuç veya yüzükleri kullanılarak yapılacaktır. Hiçbir suretle UPS kabloları çıplak olarak eklenmeyecektir.

2.9.4. Odalarda monte edilecek UPS prizlerinin hangi linyeye ait olduğu mutlaka etiketlenecektir.

2.9.5. Etiketler, etiketleme makinesi çıktısı olacak ve silinmeyecektir.

2.9.6. Odalardaki priz grupları arasında boşluk olmayacaktır.

2.9.7. Data ucu çekilen her noktaya iki adet UPS prizi konulacaktır.

2.9.8. Projede gösterilen ,yoğun çalışma olan odalara bir adet yazıcı için ilave UPS prizi konulacaktır.

2.9.9. UPS besleme kablolarını kesitlerinin belirlenmesinde gerilim düşümü göz önüne alınacak ve UPS prizlerinin tümünün devrede olacağı düşünülerek maksimum kapasite dikkate alınacaktır.

2.9.10. Tüm kanal içlerinde UPS kablolar 3 m mesafe aralıkları ile kablo kanalları içerisinde kablo bağları ile bağlanacaktır.

2.10. Tamir ve Temizlik İşleri

2.10.1. İşçilik sırasında kırılan, delinen, sıvası dökülen yerlerde gerekli alçı, sıva, beton ve boya tamirleri özenle yapılacaktır.

2.10.2. Özellikle boyanın binanın orijinal rengine yakın olmasına dikkat edilecektir.

2.10.3 Altyapı işçiliği sırasında çevreye ve mevcut malzemelere zarar vermeyecek, işçilik sonunda oluşacak moloz temizlenecek, malzeme atıkları (kablo parçaları, kanal artıkları, ambalaj malzemeleri, kablo bağları) mutlaka temizlenerek ortam eski haline uygun şekilde teslim edilecektir.


30 KVA UPS

TEKNİK ŞARTNAMESİ


KONU :


Bu teknik şartname Karabük İli Şehir kütüphanesi Hizmet Binası için satın alınacak 30 kVA, 380V AC, trifaze, 50Hz. Giriş, 380V AC, trifaze, 50Hz çıkışlı, çıkışta İzolasyon Trafolu, Statik Tip Kesintisiz Güç Kaynağının teknik özelliklerini içerir.


TEKNİK ÖZELLİKLER : 30 kVA’lık UPS

  1. Kesintisiz güç kaynağı aşağıda belirtilen çevre şartlarında 30 kVA’lık sürekli çıkış gücünü

verebilecek , 220/380V AC, trifaze, 50Hz. giriş ve 380V AC, trifaze, 50Hz çıkışlı olacaktır.

  1. Kesintisiz Güç Kaynağının şebeke kesintisi durumunda aküden çalışma süresi 10 dakika olacaktır. Aküler

bakımsız tip kuru akü olmalı ve 10 dakika yetecek kadar seri bağlı akü grubuna sahip olmalıdır.

  1. Cihaz ISO-9000, ISO-9001, ISO-9002 veya AQAP-100, AQAP-120 serisi kalite belgelerinden birine sahip

tesislerde üretilmiş olacaktır.

  1. Çalışma Yüksekliği : Minimum 1000 (bin) m,

  2. Çalışma sıcaklığı : 0 (sıfır) C ile 40 (kırk) C arasında,

  3. Depolama sıcaklığı : - 20 (eksi yirmi ) C ile +70 (artı yetmiş) arasındadır.

  4. Bağıl nem : %0 (yüzde sıfır) ile %90 (yüzde doksan ) arasındadır.

  5. %100 (yüzde yüz) yükte çalışma esnasında çıkartacağı gürültü seviyesi, 1 (bir) metre mesafede en çok 60

(altmış) dB (A) olacaktır.

  1. Kesintisiz Güç Kaynağı aşağıda belirtilen istenmeyen durumlara karşı korunmuştur.

 • Şebekede meydana gelebilecek tolerans dışı yüksek ve düşük gerilim değerlerinde,

 • Çıkış terminalinde oluşabilecek yüksek ve düşük gerilim değerlerinde,

 • Çıkışta oluşan aşırı yük artışlarında ,

 • Çıkışta oluşan kısa devre durumlarında.

 • Soğutma devrelerinin arızalanması durumunda aşırı ısıya karşı.

  1. Kesintisiz Güç Kaynağının tüm çalışma kontrol ve regülasyon işlemleri bilgisayar mantığıyla çalışan bir

MİKROİŞLEMCİ vasıtasıyla yapılacaktır.

  1. Kesintisiz Güç Kaynağı ON-LINE olacaktır.

  2. Cihaz koruma sınıfı IP20 standardına göre olacaktır.

  3. Kesintisiz Güç Kaynağı sürekli çalışmaya uygundur ve fan kullanılarak cebri hava sirkülasyonu ile

soğutulmaktadır.

  1. Giriş Gerilimi ve Toleransı 380 ( üç yüz seksen)  %15 (artı eksi yüzde onbeş ) V AC olacaktır.

  2. Giriş Frekansı ve Toleransı 50 (elli)  %5 (artı eksi yüzde beş) Hz. dir.

  3. Çıkış Gerilimi ve Toleransı 220 ( ikiyüzyirmi ) ± 1 % (yüzdebir ) olacaktır.

  4. Çıkış Frekansı ve Toleransı Şebeke 50 (elli)  % 2 (artı eksi yüzde iki) Hz. toleransı içinde iken şebekeye

senkron , şebeke bu toleransın dışına çıktığında veya kesildiğinde 50 (elli) ± 0.2 % (artı/eksi binde iki )

Hz. dir.

  1. Çıkış Dalga Şekli Sinüsoidal olacaktır.

  2. Crest Faktörü 3 olacaktır.

  3. Harmonik Distorsiyonu 0 (sıfır) yük ile % 100 (yüzde yüz) yük aralığındaki lineer yüklerde, toplam

harmonik distorsiyon %,3 (yüzde üç) ten az olacaktır.

  1. Invertör çıkışında İzolasyon Trafosu bulunacak. Her hangi bir Invertör hatasında Akü geriliminin yüke

gitmesi engellenecektir.

  1. Verim En az % 90 ( yüzde doksan ) olacaktır.

  2. Güç Faktörü 0.8 (sıfır nokta sekiz ) olacaktır.

  3. Aşırı Yüke Dayanma % 100 (yüzde yüz) yükte devamlı,

  4. % 125 (yüzde yüzyirmibeş) yükte 10 (on) dakika,

  5. % 150 (yüzde yüzelli) yükte 60 (atmış) saniyedir.

  6. Çıkış Geriliminin Toleransı Giriş voltajının kesilmesi, geri dönmesi ve % 100 (yüzde yüz) ani yük değişim

anında çıkış voltajının değişimi (dinamik tolerans) ± % 5 (artı eksi yüzde beş)’den büyük olmayacak ve ± %

1 (artı eksi yüzde bir) sınırı içine (Statik tolerans) ulaşma süresi en fazla 40 (yirmi) msn olacaktır.

  1. Kesintisiz Güç Kaynağının konumu ön paneldeki Mimik göstergeden izlenebilmeli Start/Stop kontrolleri

yine bu panelden yapılmalıdır. Ayrıca ön panelde Alfanümerik LCD izleme ekranı bulunmalıdır.

  1. Giriş ve çıkış parametrelerini gösteren alfanümerik izleme ekranı vasıtasıyla alarm,hata ve durum mesaj

olarak kullanıcıya bildirilmelidir

  1. RS232 , modem veya istendiğinde SNMP desteği sağlamalı . Modem bağlantısı sayesinde cihazın kontrol ve

takibi üretici firma tarafından yapılabilmelidir.

  1. Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme ve network sistemi kapatma programı tarafından desteklenmeli,

programda güç kaynağının giriş çıkış gerilim ve akım, akü gerilimi, çıkış frekansı vb. Ölçüm değerleri

nümerik ve trend olarak izlenmeli, alarm ve durum bilgileri on-line olarak kullanıcıya bildirilmelidir.

  1. Cihazın Ön Panelinden aşağıdaki büyüklükler okunabilmelidir.

 • Giriş Gerilimi (3 F)

 • Giriş Akımı (3 F)

 • Çıkış Gerilimi (3 F)

 • Çıkış Akımı (3 F)

 • Akü Şarj Akımı

 • Akü Gerilimi

 • Çıkış Frekansı

 • Bypass Gerilimleri (3 F)

 • Yük Yüzdeleri (3 F)

  1. Kesintisiz Güç Kaynağında Geçmişe Yönelik en az 60 durum bilgisini okuma ve izleme olanağı

bulunacaktır.

Uyarı ve Alarm durumları

 • Şebekeden çalıştırma

 • Aküden çalıştırma

 • Normal On-Line çalışma

 • Şebeke kesintisi oluştu

 • Normal On-Line modda çalışırken aşırı akım oluşması

 • Akü üzerinden çalışırken aşırı akım meydana gelmesi

 • Evirici arızası

 • Giriş geriliminin belirlenen alt sınırın altına düşmesi

 • Giriş geriliminin belirlenen üst sınırın üstüne çıkması

 • Akü üzerinden çalışma

 • Aküler bitmek üzere

 • Aküler bitti

 • Aşırı yükten kapatıldı

 • Çıkışta arıza oluştu

 • Aşırı ısı oluştu

 • Çalıştırma sırasında aşırı akım meydana geldi

 • Akü test ediliyor

 • Akülerin testi sırasında, akülerin olmadığı görüldü

 • Akülerin testi sırasında akülerin arızalı olduğu görüldü

 • Doğrultucu arızası

 • Çıkışta aşırı yük var

  1. KGK’da Aşağıdaki ışıklı Göstergeler ve sesli ikaz bulunacaktır.

 • Şebeke var

 • Bypass tan çalışma

 • Eviriciden Çalışma

 • Akü Şarj

 • Akü Deşarj

 • Start
30 KVA UPS CİHAZI

İDARİ ŞARTNAMESİ

Yukarıda teknik şartnamesi verilen UPS cihazlarının yüklenici firma seçimi için gerekli evrakların tanziminde üretici firmaya ait her cihaz için ayrı ayrı olmak koşuluyla;

-Geçici kabul tarihinden itibaren imalatçı firmaya ait 2(iki) yıllık bakım ve kullanma hatalarının dışında

kaynaklanan arızalar için gerekli yedek parça ve garantisini taahhüt edecektir.

-Firma gerekli eğitimi İdare personeline verecektir.

-Kullanma kılavuzları 1 asıl 4 kopya olmak üzere 5 takım olarak teslim edilecektir.

-Kullanma talimatları çerçevelettirilerek UPS cihazlarının bulunduğu noktalara asılacaktır.

-Yukarıda (1-2-3-4. madde) yapılan işlemler için hiçbir bedel ödenmeyecektir.


Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat tariflerine uygun olarak çalışır halde teslim edilecektir.

1- Eğitim

1- İşletme ve bakım eğitimi idarenin isteğini karşılayacak düzeyde, jeneratörün çalıştığı mahalde ilgili personele, imalatçı firma veya yüklenici tarafından karşılanacaktır.

.2- Eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Uygulamalı eğitim için, gerekli her türlü ölçü aleti avadanlık vs. firmaca temin edilecektir.

.3- Eğitim sırasında her türlü koruyucu tedbirler firmaca alınacak, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek her hangi bir kazaya meydan vermemek için, firmaya ait kalifiye personel, eğitim grubu ile birlikte çalıştırılacaktır. Her türlü sorumluluk firmaya ait olacaktır.


2- Teknik Dokümantasyon

16.1- Verilecek olan teknik dokümantasyon, montajı yapılan techizatın bakım ve işletmesini en iyi şekilde sürdürmeye ve bunlardan en üst düzeyde yararlanmaya yönelik olacaktır. Montaj, bakım ve işletme ile ilgili teknik dokümanların, kabul heyetince yeterli bulunmaması halinde, istekli istenen dokümantasyonu hazırlamak ve idareye teslim etmekle yükümlüdür.

1- Elektrojen grubuna ait el kitabı, yerleşim ve devre şemaları bizzat montajı yapılan gruba ait bilgileri içerecektir.

2- Verilecek dokümanlar:

1- Çalışma ve bakım el kitabı,

2- Dizel ve alternatör basit tamir kitabı,

3- Tüm sistemin elektrik-elektronik komple bağlantı şeması,

4- Kumanda panosu açık devre şeması,

5- Sistemin kumanda ve kontrolünde kullanılan her türlü ünitenin çalışma şekli, arıza arama ve giderme diyagramı gibi dokümanlar.


3- Kabul Işlemleri

1- Grubun imalâtçısında yapılan fabrika testleri ile sahada kabul öncesi yapılan boşta ve kısmi yükte çalıştırma testleri kabul heyetince olumlu bulunması neticesinde yüklenici gerekli tüm (as built) projelerini ve dokümanları sağlayarak çalışma müsaadesini alacaktır.


4- Garanti

1- Yüklenici, jeneratör grubunun çalışır halde tesliminden (geçici kabulden) itibaren 1(bir) yıl veya (1000) çalışma saati süre ile, imalat ve malzeme hatalarından doğabilecek arızalara karşı garanti verecek, bu süre içinde bedelsiz bakımını, ayrıca 10 yıl süresince bedeli karşılığı yedek parça teminini sağlayacağını taahhüt edecektir.

2- Garanti hükümleri içerisinde temin edilecek malzeme, imalatta kullanılan orijinal malzemenin aynısı olacaktır.

3- Grubu üreten ve satan firmanın uluslararası ISO 9001 belgesine sahip olması kesin koşuldur. Ayrıca, imalatçı firmanın TSEK kalite uygunluk, TSEK imalat yeterlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı servis yeterlik belgelerine sahip olması gerekmektedir.


5- Yedek Malzeme Ve Avadanlık

1- Her bir grupla birlikte, grup üzerinde bulunan miktar kadar (adet veya takım) birer adet yağ, yakıt, hava filtreleri ile, bir adet (V) kayışı verilecektir.

2- İmalatcı firma, aşağıda listelenmiş takım ve avadanlığı her grup için 1 takım olmak üzere verecektir. Her takım aşağıdaki unsurları ihtiva edecektir.

Pense (TSE'li) 1 adet

Tornavida (TSE'li) 3 adet (3 boy,düz)

Tornavıda (TSE'li) 3 adet (3 boy,yıldız)

Yan keski (TSE'li) 1 adet

Karga burnu (TSE'li) 1 adet

Kurbağacık anahtar (10'luk) 1 adet

Gres el pompası 1 adet

Special anahtar takımı 1 takım

Kombine anahtar takımı (6-32 mm) 1 takım


ASANSÖR TESİSATI:

Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat tariflerine uygun olarak çalışır halde teslim edilecektir.

İNSAN ASANSÖRÜ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ


KONU :

İHALE KAPSAMINDA, PROJESİNDE GÖSTERİLEN YERDE , TESİS EDİLECEK ASANSÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ


TS 863 ve ilgili standartlarının yanısıra TSE 8237/Nisan 1995 ‘te tanımlanan “yürüme özürlü, normal tekerlekli sandalyeli insan taşımasına uygun” olacaktır.


Yük : Trafik Hesabına, Yürürlükteki İmar Yönetmeliğine ve ilgili yönetmeliklere göre Asansörlerin yük değerleri belirlenecektir. Ancak Asansör yük değeri 800 kg. ‘dan az olmayacak şekilde seçim yapılacaktır.

Ayrıca asansör kabini, sedye taşımaya uygun olacak şekilde gerekli kabin imalatları yapılacaktır.

Makine Dairesi yeri : Binanın üzerinde ve kuyunun tam üzerinde

Kuyu Ölçüleri : Projesine , ilgili standartlara ve yönetmeliklere göre gore

Makine - Motor :CE sertifikasına sahip standartlara ve projesine uygun olacaktır.

Makine - Motor şasesi :120 ‘lik NPU ile imal edilecektir. NPU’ların altına toplam 6 Adet lastik takoz konulacaktır. Makine motor ve saptırma kasnağı tabliye betonuna temas etmeyecek şekilde montajı yapılacak ve en az 5 kanallı olacaktır.

Hız :1.00 M/sn Kademesiz hız ayarlı (Frekans kontrollü – VVF)

Hız Regülatörü :CE Sertifikasyonuna haiz, çift yönlü, 1m/sn hızında ve üzerinde stop kontağı bulunacak , regülatör alt ağırlığında halat uzama kontağı bulunacaktır.(Kuyu dibinde)

Kumanda Panosu :Microprocesor kumandalı olacaktır.Kumanda panosu komple CE belgeli olacaktır. (Toplamalı kumanda ve basit kumanda sistemine uygun programlanabilir olacaktır. ).Kumanda panosu ve kuyu / kabin tesisatında sistem tercihen seri veya paralel haberleşmeye uygun olacaktır.Tüm bağlantılarda sabit klemens kullanılmalı ek birleştirme noktaları dahil tüm tesisatta ray tipi klemens kullanılmalıdır.Kuyu tesisatı kumanda panosu bağlantı noktasında kuyu tesisatından gelen kablolar üzerinde gerekli rumuz veya numaralama yapılmalıdır.(Plastik 2.sınıf klemens hiçbir noktada kullanılmayacaktır.) Kumanda panosuna ait projeler pano kapağı içinde özel cep şeklinde mevcut olacaktır.

Hız Kontrol Cihazı (VF) :Yaygın olarak kullanılan, standartlara uygun, CE sertifikalı, yedek parçası ve teknik servis garantisi bulunan cihazlar kullanılacaktır. Kapalı çevrim çalışacaktır. (Encoderli olacaktır)

Kata Getirme Sistemi :Enerji kesildiği zaman asansörü en yakın kata getirecek ve kapıları açacaktır. Standartlara uygun, CE sertifikalı, yedek parçası ve teknik servis garantisi bulunan cihazlar kullanılacaktır.

Halat :Seale tipi, 657 ve TSE Standartlarına uygun, kendir özlü 5 adet, 10 mm.(8*19) çaplı olacak, Regülatörde ise 1 Adet 6 mm.(8*19) çaplı olacaktır.(İthal halat kullanılmayacaktır.)

Halat Şişeleri :Sifero pik döküm, çift somunlu, pimli ve TSE veya ilgili kurumdan alınmış test raporlu olarak kullanılacaktır.

Ağırlık Şasesi :Alt ve üst kaideleri 6 veya 8 mm , yan kaideler 5 mm’lik DKP sacdan veya NPU’dan imal edilmiş alt,üst ve yan kaidelerin montaj noktalarında tamamen çelik civata (8.8 kalite) kullanılacaktır, .(Alt ve üst kaidelerin birleştirilmesinde kaynak kullanılmayacaktır.) Bir adet ağırlık şasesinde alt ve üst kaidelerin yanları ile birleştirildiği noktalarda en az yirmi dört adet (3*8) M12 çelik civata kullanılacaktır. Patenleri sabit tipte, olacaktır.

Separatör :Özellikle karşı ağırlık sistemi arkada olan asansörlerde karşı ağırlık ve kabin ekseni arasına gelecek şekilde iki metre boyunda ağırlık rayının en alt noktasından 40 cm. yukarıda ve iki metre yüksekliğinde ağırlık sistemini yanlardan tam kapatacak şekilde separatör bölme konulacaktır.


Ağırlıklar : Pik döküm veya demir kütük kullanılacaktır.

Ray Konsolları : En az 6 mm kalınlığında ( Konsol mesafesi 15 cm göre hesap edilmiştir. Mesafe arttıkça 7 mm ve 8 mm olarak kullanılmalıdır.), sacdan veya köşebent’ten oval delikler kullanılarak, gezer tip olacak şekilde imal edilmeli, cıvata ile kaynak kullanılmadan ray konsol montajı yapılmalıdır.

Ray Tırnağı :Dövme döküm veya en az 5 mm sacdan imal edilmelidir. Galvanizli olmalı ve havşa başlı cıvata (8.8 kalite) kullanılmalıdır.

Civatalar - Somunlar :TSE standartlarına uygun 8.8 kalitede çelik cıvata ve somun olmalıdır.

Raylar :TSE 4789 standartlarına uygun kabin rayları 90x75x16 mm ebadında ağırlık rayları 50x50x5 mm ebadında çift işlem görmüş ve asansör için özel imal edilmiş olmalıdır. İŞLENMİŞ RAYLAR B HARFİYLE SİMGELENECEK VE ÜRETİCİ FİRMA İSMİ RAY ÜZERİNE İŞLENECEKTİR.Flanşlarla birbirine kaynak yapılmadan çelik civatalar (8.8) ile tutturulmalıdır.

Revizyon Seti :Sacdan imal, elektrostatik toz boyalı, yanmaz ve geçmeli klemens kullanılarak imal edilir. Üzerinde aydınlatma, alarm, acil stop, priz, kabin üstü aydınlatma ve el kumandası grubu kullanılacaktır.

Anahtar butonlu ve kilitsiz olacak, yön butonları ile işaretlemeleri üzerinde olacaktır.(Ek revizyon butonlarına bağlı kablo uzunluğu en az 2 mt olacaktır.)

Kabin :Asansör kabininin aynası en ve boydan tam ayna olacak.(İki parçalı) İki ayna arasına 100 mm.paslanmaz monte edilecek (Küpeşte/el tutamağı alt ve üst ayna arasındaki bu paslanmaza monte edilecektir.) Kabin özürlü asansör kabini olacak şekilde dizayn edilecektir. Kabin butonu sağ tarafta olacak.

2 mm kalınlığında kaliteli galvanizli sactan imal edilmelidir. Kaplaması radüslü 2 cm kalınlığında ithal laminant kaplamalı (laminantın arka, üst ve alt kısımları masif kaplama olmalıdır.), köşeler, giriş pervazı, tavan, el tutamakları ve laminantın araları satine paslanmaz (304 kalite) olacaktır. Tavan en direkt aydınlatma (spot olmayacak), taban antibakteriyel PVC kaplamalı ( taban sacı ile arasında 12 mm lik MDF olacak), tam boy bizoteli ayna (eni 40 cm’yi geçmeyecek, arkası MDF ile beslenecek ve 4 mm kalınlığında olacak yüzeyi laminant kaplama ile hem yüzey olacak) kullanılacak.

Kabinde tabana uygulanan elektronik aşırı yük kullanılacak, intercom, havalandırma fanı ayrıca kabin yüzey alanının %1 oranındaki etek sacı 75 cm olacaktır. Kabin üzerinde standartlarda belirtilen niteliklerde korkuluk bulunacaktır. Kabinlerde tesis edilecek intercom-haberleşme şubeleri, üniteleri duvar tipi bas-konuş şeklinde olacakır.

Kabin Süspansiyonu : 5 mm kalınlığında kaliteli sacdan imal edilerek, civatalı ( 8.8 kalite) montaj yapılacaktır. Patenler sabit olacak, elektrostatik toz boya kullanılarak boyanacaktır. Kayma fren mekanizma aparatı ile fren blokları cıvata ile tutturularak sökülebilir olacaktır. Süspansiyon altında tampon çarpma plakası olacaktır.

Kayma Fren :Çift yönlü (Aşağı ve Yukarı) kayma fren kullanılacaktır. Kullanılacak kayma fren tertibatına ait bütün malzemeler, CE sertifikasına sahip fren tertibatının orijinal ekipmanları olacaktır. Ayrıca CE etiketlemesi ve seri numarası ürün üzerinde belirtilip sertifikaları ürünle birlikte bulunacaktır.

Kat ve Kabin Kapısı :Tam otomotik VVVF Hız Kontrollü (AC veya DC) 900x2000 mm ebadında sıkışma kontaklı, A1 kalite sacdan imal edilmiş ve üzerine 0.80 mm 304 kalite satine paslanmaz ile kaplamalı ve CE etiketlemesi yapılmış, komple (kilit, fiş-kontak ve kapı panalleri) CE belgesine haiz olacaktır. Bütün ekipmanlar marka onayından geçen kapının orijinal parçaları olmalıdır. Kat ve kabin kapısı senkronize çalışacaktır.

Fotosel :Boy fotosel olacaktır.Işın sayısı en az 100 adet. Görüş açısı kabin kapısı girişinde, tavanı ve tabanını en iyi şekilde görebilecek, montaj kitli olacak ve kabine montajı montaj kiti ile yapılacak sabit tipte olacaktır.


Kat Butonları :Kabin ve Kat butonyer kapakları min. 2 mm. Kalınlığında ve 304 kalite paslanmaz çelikten üretilecek Butonyer koruma kutuları galvanizli sac, veya alüminyumdan üretilmelidir. Kat butonyerlerinde çağırma butonu, servis dışı sinyali, yön oku göstergesi ve dijital kat göstergesi bulunmalıdır. Digital kat gösterge displayi 20 mm. Yüksekliğinde olmalıdır. Buton üzerindeki rumuzlar min. 0.8 mm. kabartma olmalıdır. Rumuz yükseklikleri min. 15 mm. -max. 40 mm. olmalıdır. Kabartma rumuzlar buton kapağı ile zıt renk oluşturmalıdır. (Buton kapağında tercih edilen renk siyahtır.)Butonlar led ile aydınlatılmalıdır. Buton kontak tipi mikroswich olmalı ve min. 3 AMPER 250 V AC olmalıdır. Tüm butonlarda ve gösterge camlarında kullanılan plastik parçaların hammaddesi Policarbonate (PC) veya ısıya dayanıklı PC muadili bir hammadde olmalıdır. Butonyerler üzerinde TOPLU KONUT İDARESİ LOGOSU olacaktır.


Kabin Butonları :Kabin ve Kat butonyer kapakları min. 2 mm. Kalınlığında ve 304 kalite paslanmaz çelikten üretilecek. (Boy panel) Butonyer koruma kutuları galvanizli sac, alüminyum veya statik boyalı sacdan üretilmelidir. Kabin butonyerinde aşırı yük göstergesi (Ses ve ışık ikazlı),acil aydınlatma lambası, interkom haberleşme seti, dijital kart göstergesi (min. 30 mm. Yüksekliğinde ), otomatik kapı açma ve kapama butonları ve alarm butonu bulunmalıdır. Buton üzerindeki rumuzlar min. 0.8mm. kabartma olmalıdır. Rumuz yükseklikleri min. 15mm.-max. 40mm. olmalıdır. Kabartma rumuzlar buton kapağı ile zıt renk oluşturmalıdır. (Buton kapağında tercih edilen renk siyahtır.) Kabin içerisindeki çıkış katı butonu diğer butonlardan 3mm-6mm. yüksek ve tercihen yeşil renkte olmalıdır. Butonlar led ile aydınlatılmalıdır. Buton kontak tipi mikroswiç olmalı ve min. 3 AMPER 250V AC olmalıdır. Tüm butonlarda ve gösterge camlarında kullanılan plastik parçaların hammaddesi Policarbonate (PC) veya ısıya dayanıklı PC muadili bir hammadde olmalıdır.

Denge Zinciri : 10 Duraktan sonra asansör için özel olarak imal edilmiş zincirler (kauçuk veya pvc kaplı) kullanılacaktır. Kabin altı ve ağırlık şasesinin altına fırdöndü kullanılarak monte edilecektir.

Fleksibıl :Asansör için özel olarak imal edilmiş yası fleksibıl kullanılacaktır. Kumanda panosundan revizyon setine kadar boy fleksibıl kullanılacaktır. Makine Dairesi kuyu çıkışı, kuyu ortası ve kabin altı olmak üzere en az 3 adet fleksibıl takozu kullanılacaktır. % 20 oranında da yedek kablo bırakılacaktır.

Tesisat Kablosu :TSE standartlarına uygun NYAF kablo çeşitleri kullanılacaktır. Topraklamalar için sarı yeşil renk kablo kullanılacaktır.(Dijital tesisatında kalay kaplamalı NYF kablo kullanılacaktır.)

Kanallar ve tesisat aktarımı :TSE standartlarına uygun kuyu tesisat kanalları 40x40 veya 40x80 cm ebatlı yanmaz kanallar makine dairesi kablo kanalları 40*100 mm.Dkp.galvaniz kaplı saç kullanılacaktır.Tarif edilmeyen diğer tesisat ve kablo aktarımlarında ilgili iş için gerekli kanal ve sipral hortum kullanılacaktır. Elektirik ve kumanda tesisatı uygulamalarında açıktan tesisat taşınmayacak korumaya alınacaktır. Kanal ve sipiraller dübel ve plastik kablo bağı ile sabitlenecektir.

Kuyu Dibi Tamponları : Kabin altında 2 adet, ağırlık altında 1 adet olacak şekilde CE sertifikasına sahip üzerinde seri numaraları etiketlenmiş kauçuk tamponlar kullanılacaktır

Malzeme seçimi : Tüm malzemeler yerli olacaktır. İthal malzeme teklifleri de değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Teklif edilecek parça ve malzemelerin tipi ve markası bildirilecektir. Malzemeler için İDARE’nin onayı alınacaktır.

Teklif malzeme cinsleri : 1- Makine-motor grubu, 2- Kabin ve ağırlık rayı, 3- Basma tip microswich düğmeli butonlar, 4- Kumanda tablosu, 5- Fleksibıl kablo, 6- Motor koruma, 7- Kilitler, 8- Kabin ve kat kapıları, 9 – Kabin ve konstruksiyon

Yedek Parça Garantisi :Yapımcı firma 10 yıl süre ile yedek parça temini ve gerekirse servis garantisini taahhüt edecektir.

Malzeme ve İşç. Garantisi : Tesis Malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl yapımcı firma garantisi altında olacaktır.

Standardlar : TS 10922 -15309 EN 81-1, DIN, 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ve imalatçı firma normları, Hidrolik asansörler için TS EN 81-2

Montaj : Asansör montaj işinde asansör kuyusunun 2/3 kapsayacak şekilde çelik iskele kurulmalı montaj ve diğer işlerde merdiven kullanılarak montaj yapılmamalı, gerekli paraşüt tip emniyet kemeri, çelik burunlu ayakkabı, ve baret muhakkak kullanılmalıdır. İlgili iş güvenliği tedbir ve emniyetine had safhada dikkat edilmelidir.

Etiket ve uyarılar : Makine dairesi,halat,kabin katlar,kapaklar vs.tüm ekipmanlar üzerinde ilgili yönetmeliğe uygun uyarı ve etiketlemeleri yapılacaktır.Etikeler 0,50 mm.alüminyum veya paslanmaz dan imal edilecektir.


2- GENEL KAİDELER


2.1. Mümessili ve tamir bakım servisi Türkiye’de bulunan firmalarla, tamir ve bakım servisi mevcut tecrübeli yerli firmalarla ait olan teklifler, katalog ve projeler idareye tasdik ettirildikten sonra montaja başlanacaktır. Asansör imalatçısı firma, imalat ve montajın tasdik edilen proje ve hesaplara uygun olacağını garanti edecek ve her türlü sorumluluğu yüklenecektir.

  1. Asansör imalatını yapacak olan firma: CE belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi, Garanti Belgesi, SMM (Serbest Mühendislik ve Müşavirlik) ve Büro tescil belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgesine haiz olacak ve idareye imalat öncesi verecektir.

2.3. Bu şartnamede bulunmayan veya bulunan hususlar için; T.C.Sanayi Bakanlığı EN 81-1 / 2 (TS 10922)’nin CE, işaretlemesinin yapıldığı tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir. Standartlara uygun olmak şartıyla İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin tamamındaki her türlü çelişkide bu kaide geçerlidir.

2.4. Asansörler imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süre ile imalatçı firmanın garantisi altında olacak, ayrıca firma 10 yıl süre ile bedeli mukabili servis bakım ve her türlü parça temini hizmetlerini taahhüt edecektir. Asansörler Kesin kabul yapılana kadar müteahhit firmanın garantisi altında olacaktır. (Makine-motor, Kumanda panosu, Kapı amortisörü, Kapı kilidi, Kapı boya ve deformas-yonu, Halat, Halat ve makine lastikleri, Flexıbil kablo, Bistable şalter vb.) Asansörlerin işletmeye alınması İdare, Site yönetimi (Nihai kullanıcı) ve Müteahhit firma tarafından tutanakla imza altına alınacak ve site yönetimi ile müteahhit firma (veya vekili) bakım sözleşmesi yaptıkdan sonra garanti süresi başlayacak.Müteahhit firma AYSAD (Asansörcülerin derneği)’ın belirlediği aynı yılın yıllık bakım fiyatları üzerinden site yönetimine teminat verecek, bir yıl sonra teminat çözülecektir. Müteahhit firma bakım ve arıza yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya yeterli olarak yerine getirmemesi durumunda ayrıca bir uyarıya gerek kalmadan üçüncü şahıslara yaptırılarak bedeli teminattan karşılanacaktır.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Similar:

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Adı

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TARİFİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN MAHİYETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ I İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Konusu

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TARİFİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN SAHİBİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İŞİN TANIMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page