HİBE BAŞVURU FORMU
Indir 46.52 Kb.
TitleHİBE BAŞVURU FORMU
Date conversion11.03.2013
Size46.52 Kb.
TypeFormu
Sourcehttp://www.izmirtarim.gov.tr/images/haberResimleri//bicerbaglar.doc
T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı

(Tebliğ No :2011-10)


HİBE BAŞVURU FORMU


Başvuru Sahibinin *

Adı Soyadı/Unvanı
Başvuru No

(Tarım İl Müdürlüğünce verilen sıra numarasıdır.)
Evrak No – Tarih

(Tarım İl Müdürlüğü tarafından doldurulacak)
..... / ..... / 2011

Satın Alınacak Makine-Ekipman
Makinenin Kullanılacağı Yer**
* Yatırımcı Nüfus cüzdanı fotokopisi sunacaktır.

** İl, İlçe, Belde ve Köy


Makine-Ekipmanın /Basınçlı sulama tesisinin maliyeti

Makine –Ekipmanın Toplam Tutarı

Hibeye Esas Mal Alım Tutarı

Ayni Katkı Tutarı

Talep Edilen Hibe Tutarı

A = (B + C)

B

C

D = B x 0,50


………......... TL

(KDV hariç)

….....…… TL

(KDV hariç)

……........ TL

(KDV hariç)

…………… TL

(KDV hariç)

Not : Soğuk taşıma araçları için ÖTV de hariç olacaktır.

Başvuru Sahibi Hakkında Bilgiler:

Hukuki Statüsü

  Gerçek kişi Tüzel kişi G Genç çiftçi

İrtibat Kurulacak Kişi

 

Posta Adresi

 

Vergi Dairesi

 

T.C. Kimlik No veya Vergi No
Telefon Numarası

 

 Faks Numarası

 

E-Mail AdresiYukarıdaki ve ekteki bilgilerin doğru olduğunu, başvuruda bulunmuş olduğum makine ve ekipmanı başvurumun kabul edilmesini müteakip hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra satın alma el kitabında belirtilen esaslar dahilinde satın alacağımı taahhüt ederim …../…../2011


Adı Soyadı/Kaşe ve imza

EKİ : Satın alınacak makine ve ekipmana ait bilgi ve belgeler.

10. BİÇER BAĞLAR MAKİNESİ


Biçer Bağlar Makinesi Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi
Uygulama Yeri

İl/İlçe/Belde/KöyKendi Arazisi (da)Kiralık Arazi (da)Toplam Arazi (da)
Toplam ekili arazi (da)* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak


 • Biçer Bağlar, üç nokta askı düzeni vasıtası ile traktöre bağlanan ve kuyruk milinden hareketle çalıştırılan bir ekin biçme ve bağlama makinesidir. Bu makine yalnız ekinleri toplama ve biçme işini yapar. Motor gücü 4-20 beygir arasında 2, 3 veya 4 tekerlekli, ön tarafında biçer bağlar aparatı olan kendi yürür makinelere de destek verilir.

 • Bir yay ile iniş çıkışlara ve çukurlara göre ekin biçme yüksekliğini otomatik ayarlar.

 • Biçer Bağlar her arazide yetişebilen bütün tahıllar için aynı kapsamda kullanılır.

 • Kuyruk milinden hareketle çalıştığı için traktör çeki kuvvetinden tasarruf sağlar.

 • En az 10 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

 • En az 10 dekar kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir.

 • Traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri başvuru yapabilir. Traktör satın alımı kredi ile yapılmışsa başvuru aşamasında vadesi geçmiş kredi borcu olmadığına dair belge, leasing ile yapılmışsa sözleşme mutlaka adı geçen banka onaylı olarak alınmalıdır.

 • Traktör kiralaması kabul edilmez.

 • Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.


Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu

 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir

 3. Teknik Şartname

 4. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura

 5. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

 6. Traktör ruhsatının fotokopisi

 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler:

1.Garanti Belgesi

2.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi)

3.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 14 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor)

4. İthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi

5.Teknik Özellik Belgesi

6.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru sahibi: ...........................

Başvuru No: ...............................


BİÇER BAĞLAR MAKİNESİ

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı Puan

1- Başvuru sahibinin

Şirket olması

25

5

 

 

Bireysel olması

10

Tarımsal amaçlı kooperatifler,birlikler ve bunların üst birlikleri

15

Genç çiftçi olması

25

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı(Kendi+Kiralık)

10-20 Dekar

20

20

 

 

 

21-30 Dekar

15

30 Dekardan fazla

10

3- Başvuru sahibinin toplam ekili arazisi(Kendi+Kiralık)

10-20 Dekar

20

20
21-30 Dekar

15

30 Dekardan fazla

10

4- Uygulama Yeri

İl-İlçe belediye sınırları içinde

15

10
Belde-Köy sınırları içinde

15

5-Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

Hibeden yararlanmadı

20

20
Hibeden 1 kez yararlandı

10

Hibeden 2 kez yararlandı

5

Hibeden 2’ den fazla yararlandı

1

TOPLAM PUAN

100
* Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla kendi arazisinin %1’i oranında puanı azaltılabilir.Add document to your blog or website

Similar:

HİBE BAŞVURU FORMU iconHİBE BAŞVURU FORMU

HİBE BAŞVURU FORMU iconHİBE BAŞVURU FORMU

HİBE BAŞVURU FORMU iconHibe Başvuru Formu

HİBE BAŞVURU FORMU iconHibe Başvuru Formu

HİBE BAŞVURU FORMU iconHibe Başvuru Formu

HİBE BAŞVURU FORMU iconHibe Başvuru Formu

HİBE BAŞVURU FORMU iconHİBE BAŞVURU FORMU

HİBE BAŞVURU FORMU iconBaşvuru ve Kabul Formları Yaz Stajı Başvuru Formu İlgili okuldan referans mektubu (Öğrenci belgesi, transkrip belgesi) Başvuru Zamanı

HİBE BAŞVURU FORMU iconÜYELİK BAŞVURU FORMU Başvuru Tarihi: KİMLİK BİLGİLERİ

HİBE BAŞVURU FORMU iconDRAMA FORMATÖRLÜĞÜ KURSU BAŞVURU ŞARTLARI İLE BAŞVURU FORMU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page