TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER)
Indir 24.2 Kb.
TitleTEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER)
Date conversion11.03.2013
Size24.2 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.biyolojix.org/Biyoloji Soruları/TEST 14.doc
TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER)

1. Kendi besinlerini üretebilen bakteriler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Parazit, ototrof bakteriler

B) Kemoototrof, patojen bakteriler

C) Ototrof, Saprofit bakteriler

D) Fototrof, kemoototrof bakteriler


E) Saprofit, parazit bakteriler


2. Parazit bakterilen bulunduğu ortam, aşağıdaki organik bileşiklerden oluşan karışım konuyor. Bu bakteriler, bu ortama konan hangi maddeyi alamazlar?

A) Aminoasitler

B) Glikozlar

C) Yağ asidi

D) Madensel tuzlar

E) Protein4. Bakterilerde metabolizma hızının minimuma indirildiği durum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşeyli üreme

B) Eşeysiz üreme gerçekleşirken

C) Endospor oluşturduğunda


D) Bölünme ile çoğalırken

E) Bir başka canlı içine girdiğinde


5. I. Protein ve nükleik asit taşıma

II. Metabolik enzim sistemlerine sahip olma

III. Üremeleri için uygun bir canlı hücre bulma

Yukarıdaki özelliklerden hangileri bakteriler ve virüsler için ortakdır?

A) I


B) II

C) III

D) I,III

E) I,II


6.I. Protein içerme

II. DNA taşıma

III. Karbonhidrat içerme

IV. Enzim taşıma

Yukarıdaki özelliklerden hangileri virüsler ile kromozomlar için ortakdır?

A) I,II,III

B) II,III,IV

C) I,II


D) III,IV

E) I,III,IV


7. İyi adaptasyon gösteren bir parazitin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konağını öldürmemelidir


B) Hastalık yapma yeteneği fazla olmamalıdır

C) Toksitik özelliği fazla olmamalıdır

D) Yayılma yeteneği fazla olmamalıdır

E) Enzim sistemleri iyi gelişmiş olmalıdır


8. Aşağıdakilerden hangisi bazı bakterilerde bulunan endosporun bir özelliği değildir?

A) Bir bakterinin üremesini sağlamak

B) Bakteriyi enzimleri bozacak derecelerdeki yüksek ısıdan korumak


C) Bakteriyi kimyasal maddelerden korumak

D) Bakteriyi susuz ortamlardan korumak

E) Bakteriyi düşük ısılardan korumak


10. Virüsler ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?

A) DNA ve protein kılıftan yapılmışlardır.

B) Üremeleri konak hücreler içinde olur

C) Mutasyona uğrayabilirler


D) Beslenme ve enerji üretme yetenekleri vardır

E) Bazı virüslerde RNA vardır


11. Aşı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Zayıflatılmış toksin içerir

B) Antikor içerir

C) Aktif bağışıklık sağlar

D) zayıflatılmış antijen çözeltisidir

E) Hastalıktan önce yapılır12. I. Olumsuz ortam koşullarına daha kolay uyum sağlayabilme

II. Metabolizma olayları sırasında enerji ve zamandan tasarruf etme

III. Besinlerin daha çabuk hedef yapılara ulaşabilmesi

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi tek hücreli canlılara göre çok hücrelilerde yaşama ve üreme şansını artırır

A) I

B) II

C) III

D) I,III

E) I,II14. Aşağıdakilerden hangisi virüsler ile ilgili değildir?

A) Cansız ortamda kristalleşme

B) Mutasyona uğrayabilme

C) Enzim sistemlerinin gelişmiş olması


D) Konakçı hücrede çoğalabilme

E) Stoplazmanın bulunmayışı


15. Aşağıdaki hücresel özelliklerin hangisi bakteriler için geçerli değildir?

A) Ribozom bulundurma

B) Klorofil bulundurma

C) Çekirdek bulundurma


D) Nükleik asit taşıma

E) Hücre çeperi bulundurma


16. Çürükçül bakterilerin doğada çok önemli bir canlı gurubu kabul edilmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnorganik bileşiklerin organiklere çevirme

B) Toprak gübre oluşturmaları

C) Organik bileşikler üretmeleri

D) Organik bileşiklerin inorganiklere dönüştürmeleri


E) Topraktaki gübreyi bozmaları


18. Fotosentetik bir bakterinin bir bitkisel hücreden,

I. Klorofil içerme

II. Selüloz çeper taşıma

III. Mitakontri taşıma

Hangileri farklı olabilir?

A) I,II B) I,III C) III D) I E) II,III


19. Bir amipte ATP üretiminin azalması aşağıdakilerden hangisini öncelikle etkiler?

A) Suyun hücreye girişini

B) Karbondioksitin atılmasını

C) Hücreden su atılmasını


D) Hücreye oksijen alınması

E) Amonyağın boşaltımı


20. Aşağıda çeşitli canlılar ve özellikleri eşleştirilmiştir? Yanlış olan hangisidir?

A) Çürükçül bakteri-Doğrudan madde devrini sağlama

B) Virüs-Ancak canlı hücreler içinde çoğalabilme

C) Paramezyum-Kontraktil kofullarla fazla suyu atma

D) Kemosentez bakterilerin inorganik maddelerin kimyasal enerjisinden yararlanma

E) Bakteriler-Endospor ile üreme22. Aşağıdakilerden hangisi parazit canlıların özelliklerinden birisi olamaz?

A) Çok sayıda yumurta oluşturabilme

B) Enzim sistemlerinde gerileme

C) Konak canlıyı tanıyacak duyularda gelişme

D) Konak canlıyı tutunacak yapılarda gelişme

E) Saprofit yaşayabilme23. Aşağıdakilerden hangisi virüslerle mücadele edenlere güçlük çıkarır?

A) Ökaryot hücrelerden küçük olmaları

B) Protein kılıflarının bulunması

C) Hızlı üremeleri

D) Virüslere karşı bağışıklık yapacak ilaçların üretilememesi


E) DNA ve RNA bulundurmamaları


24. Aşağıdaki özelliklerden hangisi parazit bakterilerin özelliklerindedir?

A) Ototrof olmaları

B) Sindirim enzimleri bulunmaması


C) Glikoz, vitamin, aminoasit gibi organik maddelerini üretebilmeleri

D) Hücre dışı sindirim enzimleri taşımaları

E) Virüslerin bünyesinde üreyebilmeleri


25. Virüslerin üremesi için aşağıdakilerden hangisi öncelikle gereklidir?

A) Besin

B) Mutasyona uğrama

C) Protein kılıf

D) Canlı bir hücre

E) Nükleik aside sahip olma


KAYNAK: Fen bilimleri test kitabı

Add document to your blog or website

Similar:

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) iconVİRÜSLER Virüsler, genellikle bilgisayara zarar vermek amacıyla yazılmaktadır. Virüslerin Yayılışı

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) icon[B]Virüsler çok küçük mikroorganizmalardır. Uzun süre bilim adamlarının dikkatini çekmemiştir. Meydana getirdiği hastalıklar hep bakterilerden bilinmiştir

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) iconBaşlıyorum sevgili bilgisayar kulanıcıları virüsler bilgisayar ortamlarına kaçak olarak giren küçük programlardırsisteme girdiklerinde

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) iconBütün canlılar hücrelerden yapılmıştır. Hücre;canlılık özelliği gösteren en küçük birimdir. Genellikle gözle görülmezler ancak mikroskopla incelenebilir

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) iconBütün canlılar hücrelerden yapılmıştır. Hücre;canlılık özelliği gösteren en küçük birimdir. Genellikle gözle görülmezler ancak mikroskopla incelenebilir

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) iconBütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücreler, genelde gözle görülemeyecek

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) icon1 sınıf TEST NO: 5 CANLILARDA ÜREME,BÜYÜME VE GELİŞME ÜT1 DOĞRU:… YANLIŞ: Boş: Canlıların en küçük yapı birimi nedir?

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) iconThe Relationship between Test Completion Time and Test Scores by Test Type and Gender

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) iconKüçük bir kovanda doğan küçük bir arıcık varmış. Bir kanadı küçük doğmuş. Diğer arıcıklar onunla oynamak istemiyorlarmış. Arıcığın annesi bu duruma çok

TEST (EN KÜÇÜK CANLILAR, VİRÜSLER, BAKTERİLER) iconBAKTERİLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page