A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış
Indir 2.58 Mb.
TitleA04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış
Page19/49
Date conversion11.03.2013
Size2.58 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/FileDownload/Yayinlar/Siniflamalar/ICD-10-10.doc
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   49

J84.1 İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli


J84.8 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış


J84.9 İntersitisyel pulmoner hastalık, tanımlanmamış


J85 Akciğer ve mediasten apsesi


J85.0 Akciğerin gangren ve nekrozu


J85.1 Akciğer apsesi, pnömonili


J85.2 Akciğer apsesi, pnömonisiz


J85.3 Mediasten apsesi


J86 Piyotoraks


J86.0 Piyotoraks, fistüllü


J86.9 Piyotoraks, fistülsüz


J90 Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış


J91 Plevral efüzyon, başka yerde sınıflanmış durumlarda


J92 Plevral plak


J92.0 Plevral plak, asbestoz ile birlikte


J92.9 Plevral plak, asbestoz olmadan


J93 Pnömotoraks


J93.0 Spontan pnömotoraks, basınçlı


J93.1 Spontan pnömotoraks, diğer


J93.8 Pnömotoraks, diğer


J93.9 Pnömotoraks, tanımlanmamış


J94 Plevral diğer durumlar


J94.0 Şilöz efüzyon


J94.1 Fibrotoraks


J94.2 Hemotoraks


J94.8 Plevral durumlar diğer, tanımlanmış


J94.9 Plevral durum, tanımlanmamış


J95 Solunum sistemi girişimleri sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış


J95.0 Trakeostominin fonksiyon bozukluğu


J95.1 Akut pulmoner yetmezlik, göğüs cerrahisi sonrası


J95.2 Akut pulmoner yetmezlik, torasik olmayan cerrahi sonrası


J95.3 Kronik pulmoner yetmezlik, cerrahi sonrası


J95.4 Mendelson sendromu


J95.5 Subglottik stenoz, girişim sonrası


J95.8 Girişim sonrası solunum bozuklukları, diğer


J95.9 Girişim sonrası solunum bozukluğu, tanımlanmamış


J96 Solunum yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış


J96.0 Akut solunum yetmezliği


J96.1 Kronik solunum yetmezliği


J96.9 Solunum yetmezliği, tanımlanmamış


J98 Diğer solunum bozuklukları


J98.0 Bronş hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış


J98.1 Pulmoner kollaps


J98.2 İntersitisyel amfizem


J98.3 Kompensatuvar amfizem


J98.4 Akciğerin diğer hastalıkları


J98.5 Mediasten hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış


J98.6 Diyafragma bozuklukları


J98.8 Solunum bozuklukları diğer, tanımlanmış


J98.9 Solunum bozuklukları, tanımlanmamış


J99 Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda


J99.0 Romatoid akciğer hastalığı (M05.1-)


J99.1 Solunum bozuklukları, diğer yaygın bağ dokusu bozukluklarında


J99.8 Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda


K00 Diş çıkması ve gelişimi bozuklukları


K00.0 Anodonti


K00.1 Fazla sayıda dişler


K00.2 Dişlerin büyüklük ve şekil anomalileri


K00.3 Diş renklenmeleri


K00.4 Diş oluşum bozuklukları


K00.5 Dişlerin yapısında herediter bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış


K00.6 Diş çıkmasındaki bozukluklar


K00.7 Teething sendromu


K00.8 Diş gelişiminin diğer bozuklukları


K00.9 Diş gelişim bozukluğu, tanımlanmamış


K01 Gömülü ve sıkışık dişler


K01.0 Gömülü diş


K01.1 Sıkışık diş


K02 Diş çürükleri


K02.0 Mine çürüğü


K02.1 Dentin çürüğü


K02.2 Sement çürüğü


K02.3 Durmuş dental çürükler


K02.4 Odontoklazi


K02.8 Diş çürükleri, diğer


K02.9 Diş çürüğü, tanımlanmamış


K03 Diş sert dokusunun diğer hastalıkları


K03.0 Dişin atrizyonu


K03.1 Diş abrazyonu


K03.2 Diş erozyonu


K03.3 Dişin patolojik rezorpsiyonu


K03.4 Hipersementozis


K03.5 Diş ankilozu


K03.6 Dişte birikimler [accretions]


K03.7 Dişin sert dokusunun diş çıktıktan sonrası renk değişikliği


K03.8 Dişin sert dokusunun diğer tanımlanmış hastalıkları


K03.9 Diş sert dokularının hastalığı, tanımlanmamış


K04 Pulpa ve periapikal dokuların hastalığı


K04.0 Pulpit


K04.1 Pulpa nekrozu


K04.2 Pulpa dejenerasyonu


K04.3 Pulpada anormal sert doku oluşumu


K04.4 Pulpal kaynaklı akut apikal periodontit


K04.5 Kronik apikal periodontit


K04.6 Periapikal apse, sinüs oluşumuyla birlikte


K04.7 Periapikal apse, sinüs oluşumu olmadan


K04.8 Radiküler kist


K04.9 Pulpa ve periapikal dokuların diğer ve tanımlanmamış hastalıkları


K05 Gingivit ve periodontal hastalıklar


K05.0 Akut gingivit


K05.1 Kronik gingivit


K05.2 Akut periodontit


K05.3 Kronik periodontit


K05.4 Periodontoz


K05.5 Periodontal hastalıklar, diğer


K05.6 Periodontal hastalık, tanımlanmamış


K06 Gingiva ve edentüloz alveoler kenar diğer bozuklukları


K06.0 Gingival gerileme


K06.1 Gingival büyüme


K06.2 Gingival ve edentülöz alveolar ridge lezyonları, travma ile beraber


K06.8 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge diğer tanımlanmış bozuklukları


K06.9 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge bozukluğu, tanımlanmamış


K07 Dentofasyal anomaliler [malokluzyon dahil]


K07.0 Çene büyüklüğünün ana anomalileri


K07.1 Çene-kafa kaidesi anomalileri


K07.2 Diş arkı anomalileri


K07.3 Diş pozisyon anomalileri


K07.4 Maloklüzyon, tanımlanmamış


K07.5 Dentofasiyal fonksiyonal anomaliler


K07.6 Temporomandibüler eklem bozuklukları


K07.8 Dentofasiyal anomaliler, diğer


K07.9 Dentofasiyal anomali, tanımlanmamış


K08 Dişler ve destekleyici yapıların diğer hastalıkları


K08.0 Dişlerin eksfoliasyonu; sistemik sebeplerden dolayı


K08.1 Diş kaybı; kaza, çekim veya lokal periodontal hastalıktan dolayı


K08.2 Edentülöz alveoler kenar atrofisi


K08.3 Gömülü diş kökü


K08.8 Dişler ve destekleyici yapıların diğer tanımlanmış bozuklukları


K08.9 Dişler ve destekleyici yapıların bozukluğu, tanımlanmamış


K09 Oral bölge kistleri, başka yerde sınıflanmamış


K09.0 Gelişimsel odontojenik kistler


K09.1 Oral bölge gelişimsel (nonodontojenik) kistleri


K09.2 Çene kistleri, diğer


K09.8 Oral bölge diğer kistleri, başka yerde sınıflanmamış


K09.9 Oral bölge kisti, tanımlanmamış


K10 Çenenin diğer hastalıkları


K10.0 Çenenin gelişimsel bozuklukları


K10.1 Dev hücreli granülom, merkezi


K10.2 Çenenin enflamatuvar durumları


K10.3 Çene alveoliti


K10.8 Çenenin diğer tanımlanmış hastalıkları


K10.9 Çene hastalığı, tanımlanmamış


K11 Tükrük bezleri hastalıkları


K11.0 Tükrük bezi atrofisi


K11.1 Tükrük bezi hipertrofisi


K11.2 Sialoadenit


K11.3 Tükrük bezi apsesi


K11.4 Tükrük bezi fistülü


K11.5 Sialolitiazis


K11.6 Tükrük bezi mukoseli


K11.7 Tükrük salgısı bozuklukları


K11.8 Tükrük bezleri diğer hastalıkları


K11.9 Tükrük bezi hastalığı, tanımlanmamış


K12 Stomatit ve ilgili lezyonlar


K12.0 Tekrarlayan oral aftlar


K12.1 Stomatit, diğer formları


K12.2 Ağız selülit ve apsesi


K13 Dudak ve oral mukozanın diğer hastalıkları


K13.0 Dudak hastalıkları


K13.1 Yanak ve dudak ısırma


K13.2 Dili dahil ağız epitelinin lökoplaki ve diğer bozuklukları


K13.3 Tüylü lökoplaki


K13.4 Oral mukozanın granüloma ve granüloma-benzeri lezyonları


K13.5 Oral submuköz fibrozis


K13.6 Oral mukozanın irritatif hiperplazisi


K13.7 Oral mukozanın diğer ve tanımlanmış lezyonları


K14 Dil hastalıkları


K14.0 Glossit


K14.1 Jeografik dil


K14.2 Median romboid glossit


K14.3 Dil papillalarının hipertrofisi


K14.4 Dil papillalarının atrofisi


K14.5 Plikalı dil


K14.6 Glossodini


K14.8 Dilin diğer hastalıkları


K14.9 Dil hastalığı, tanımlanmamış


K20 Özofajit


K21 Gastro-özofajial reflü hastalığı


K21.0 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajit ile


K21.9 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajitsiz


K22 Özofagusun diğer hastalıkları


K22.0 Kardia akalazisi


K22.1 Özofagus ülseri


K22.2 Özofagus tıkanıklığı


K22.3 Özofagus perforasyonu


K22.4 Özofagus diskinezisi


K22.5 Özofagus divertikülü, kazanılmış


K22.6 Gastro-özofajial laserasyon-hemoraji sendromu


K22.8 Özofagusun hastalıkları diğer, tanımlanmış


K22.9 Özofagusun hastalığı, tanımlanmamış


K23 Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda


K23.0 Tüberküloz Özofajiti (A18.8-)


K23.1 Megaözofagus, Chagas hastalığında (B57.3-)


K23.8 Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda


K25 Mide ülseri


K25.0 Akut Mide ülseri, hemoraji mevcut


K25.1 Akut Mide ülseri, perforasyon mevcut


K25.2 Akut Mide ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut


K25.3 Akut Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok


K25.4 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji mevcut


K25.5 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, perforasyon mevcut


K25.6 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut


K25.7 Kronik Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok


K25.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok


K26 Duodenum ülseri


K26.0 Akut Doudenum ülseri, hemoraji mevcut


K26.1 Akut Doudenum ülseri, perforasyon mevcut


K26.2 Akut Doudenum ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut


K26.3 Akut Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok


K26.4 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji mevcut


K26.5 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, perforasyon mevcut


K26.6 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut


K26.7 Kronik Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok


K26.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok


K27 Peptik ülser, yeri tanımlanmamış


K27.0 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut


K27.1 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut


K27.2 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve perferasyon mevcut


K27.3 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok


K27.4 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut


K27.5 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut


K27.6 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve


K27.7 Kronik peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok


K27.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya


K28 Gastrojejunal ülser


K28.0 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut


K28.1 Akut Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut


K28.2 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perferasyon mevcut


K28.3 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok


K28.4 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut


K28.5 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut


K28.6 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perforasyon mevcut


K28.7 Kronik Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok


K28.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok


K29 Gastrit ve duodenit


K29.0 Akut hemorajik gastrit


K29.1 Akut gastrit, diğer


K29.2 Alkolik gastrit


K29.3 Kronik yüzeyel gastrit


K29.4 Kronik atrofik gastrit


K29.5 Kronik gastrit, tanımlanmamış


K29.6 Gastritler, diğer


K29.7 Gastrit, tanımlanmamış


K29.8 Duodenit


K29.9 Gastroduodenit, tanımlanmamış


K30 Dispepsi


K31 Mide ve duodenum hastalıkları, diğer


K31.0 Akut mide dilatasyonu


K31.1 Yetişkin hipertrofik pilorik stenozu


K31.2 Mide saat camı striktürü ve stenozu


K31.3 Pilorospazm, başka yerde sınıflanmamış


K31.4 Gastrik divertikül


K31.5 Duodenum obstrüksiyonu


K31.6 Mide ve duodenum fistülü


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   49

Similar:

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconAKUT BARSAK ENFEKSİYONLARI GÜNLÜK SÜRVEYANS FORMU

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconKALIN BARSAK(KB) PATOLOJİSİ

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconİyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconBakteriyel Enfeksiyon/Sepsis Tanısında

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconBAKTERİYEL DERİ HASTALIKLARI Prof. Dr. Mustafa ŞENOL

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconSTREPTOKOK ENFEKSİYONLARI

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconClostridium Enfeksiyonları

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconÖZET Batı Akdeniz Bölgesinde domates bakteriyel BENEK hastalığına

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconÖZET Batı Akdeniz Bölgesinde domates bakteriyel öz nekrozu hastalığına

A04. 8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış iconÜst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page