BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ
Indir 37.42 Kb.
TitleBİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ
Date conversion12.03.2013
Size37.42 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.agri.ankara.edu.tr/genel/ders/su/Su_ZS
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ


SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ
DERS DOSYASI


ZSÜ 412

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ

VE ÜRETİM TEKNİĞİDERSİN ADI

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ

DERSİN KODU

ZSÜ 412

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM

8. dönem

DERSİN KREDİSİ

3 (2+2)

DERSİN ECTS KREDİSİ

4

DERSİN VERİLDİĞİ BÖLÜM

Su Ürünleri Bölümü

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ

Doç. Dr. Nilsun DEMİR, Doç. Dr. Mine U. KIRKAĞAÇ

YAZIŞMA ADRESİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 06110 Dışkapı ANKARA

Tel: 0312 5961438 Faks: 0312 3185298

DERSİN AMACI, ÖĞRENİM HEDEFİ, ÖĞRETİM METODU, ÖĞRETME VE ÖĞRENME MATERYALİ

DERSİN AMACI

Su Ürünleri alanında öğrenim gören öğrencilere su bitkilerini tanıtmak, su bitkilerinin üretimi ve su bitkilerinden ekonomik önemi olan bileşiklerin elde edilmesi ve değerlendirilmesine yönelik temel bilgiler vermek.

DERSİN ÖĞRENİM HEDEFLERİ

KAZANDIRILAN BİLGİ

Su bitkilerinin tanımı, sınıflandırılması ve üreme şekilleri, su ortamında ışık, sıcaklık ve basıncın etkileri, ekonomik önemi olan deniz ve tatlı su bitkilerinin üretimi, deniz ve tatlı su bitkilerinin kimyasal yapıları, deniz makroalglerinden çeşitli makroalg kolloidlerinin (agar, karaginin, furcelleran, alginik asit gibi) ekstraksiyonu, pazarlanması, kullanım alanları, deniz ve tatlı su bitkilerinin hasadı.

KAZANDIRILAN BECERİ

Su bitkilerinin tanınması ve üretimi, makroalg kolloidlerinin ekstraksiyonu.

ÖĞRETİM METODU

Sınıflarda teorik ve laboratuarda uygulamalı anlatıma dayalı ders. Çeşitli görsel cihazların kullanıldığı sunumlar, derste su bitkilerinin özelliklerinin tanıtımını takiben laboratuarda yaş ve kurutulmuş herbaryum örneklerinin incelenmesine yönelik uygulamalar.

ÖĞRETME MATERYALİ

1. Çeşitli kaynak kitaplar, notlar,

2. Su bitkilerinin örneklenmesi ve incelenmesine yönelik araçlar ve mikroskoplar,

3. Denizlerimiz ve iç sularımızdan toplanmış yaş ve kuru su bitkileri örneklerinin bulunduğu bir herbaryum,

5. Derste kullanılan tepegöz, slayt makinesi ve bilgisayar projeksiyon cihazı gibi görsel cihazlar.

DERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Ders uygulamada yapılan küçük sınavlar, bir arasınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilir. Yarıyıl sonunda uygulamaya yönelik sınav laboratuvarda sözlü ve gösterilen örneklerin tanımlanması şeklinde yapılır. Uygulama sınavında başarılı olan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınır. Arasınav ve yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır.

DERSİN PLANI VE İÇERİĞİ

HAFTA

TEORİK

UYGULAMA

1

-Su bitkilerinin sınıflandırılması, ekonomik önemleri, akvatik ortam için yararlı ve zararlı etkileri

Su bitkilerinden örnek alma araçlarına yönelik sunular ve su bitkilerinin incelenme yöntemleri

2

-Chlorophyceae sınıfı makroalgleri ve özellikleri

Chlorophyceae sınıfından Enteromorpha, Ulva, Cladophora, Rhizoclonium herbaryum örneklerinin gösterilmesi, mikroskobik yapılarının incelenmesi

3

-Phaeophyceae sınıfı makroalgleri ve özellikleri

Chlorophyceae sınıfından Halimeda, Derbesia ve Acetabularia gibi örnek cinslerin incelenmesi

4

-Rhodophyceae sınıfı makroalgleri ve özellikleri

Chlorophyceae sınıfından Codium, Phaeophyceae sınıfından Cutleria gibi örnek cinslerin incelenmesi

5

-Çiçeksiz su bitkilerinden Charales takımı ve özellikleri

Phaeophyceae Dictyota, Padina gibi örnek cinslerin incelenmesi

6

-Hakiki karayosunları ve ciğer otları

-Lycopsida, Sphenopsida ve Pteropsida

Phaeophyceae sınıfından Cystoseira, Sargassum gibi örnek cinslerin incelenmesi

7

-Monokotiledon ve dikotiledon su bitkileri

-Su bitkilerinin dağılımı

-Su bitkilerinde üreme

Rhodophyceae sınıfından Gelidium, Ceramium, Rhodymenia, Gracilaria gibi örnek cinslerin incelenmesi

8

-Tatlı su bitkilerinin kimyasal yapısı

-Deniz bitkilerinin kimyasal yapısı

Charales takımından Chara ve Nitella cinslerinin incelenmesi

9

-Yenebilen tatlı su bitkilerinin üretimi

-Yenebilen deniz makrolaglerinden Porphyra ve Undaria üretimi

Karayosunlarından Fontinalis,

Sphenopsida üyelerinden Equisetum, Pteropsida üyelerinden Azolla ve Salvinia cinslerinin incelenmesi

10

-Su bitkilerinin hasadı

Yüksek yapılı su bitkilerinde kök, gövde, yaprak ve çiçek şekilleri

11

-Kahverengi makroalglerden alginat üretimi

-Macun, kola üretimi

-Karaginin üretimi

Dikotiledon su bitkilerinden Ranunculus, Ceratophyllum, Myriophyllum, Nasturtium, Polygonum gibi örnek cinslerin incelenmesi

12

-Kırmızı makroalglerden agar üretimi

Monokotiledon su bitkilerinden Alisma, Potamogeton ve Sagittaria gibi örnek cinslerin incelenmesi


13

-Deniz makroalglerinden hayvan yemi üretimi

-Deniz bitkilerinden un üretimi

-Deniz makroalglerinin gübre olarak değerlendirilmesi

Monokotiledon su bitkilerinden Sparganium, Najas, Typha, Elodea, Nymphaea ve Juncus gibi örnek cinslerin incelenmesi

14

Su bitkilerinin atık su arıtımında kullanılması: su mercimeği örneği

Monokotiledon su bitkilerinden su mercimeği Lemna ve Cyperus, Scirpus, Carex gibi örnek cinslerin incelenmesi


DERSİN VERİLMESİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

1. Atay, D. 1984. Bitkisel Su Ürünleri ve Üretim Tekniği. Ankara Ü. Ziraat F. Yay. No: 905.

2. Atay, D. 1978. Denizyosunları ve Değerlendirme Olanakları. Başbakanlık Basımevi, Ankara.

3. Güner, H. Ve Aysel, V. 1987. Algoloji Laboratuar Uygulama Kitabı. Ege Ü. Yay. No: 119.

4. Fassett, N. C. 1966. A Manual of Aquatic Plants. Univ. of Wisconsin Press, Wisconsin.

5. DSİ, 1988. Su Yabancı Otları. DSİ yayını, Ankara.

6. Casper, S. J. and Krausch, H. D. 1980. Pteridophyta und Anthophyta. 1. Teil. Lycopodiaceae bis Orchidaceae. Süsswasserflora Von Mitteleuropa. Band 23, Gustav Fisher Verlag, Stuttgart.

7. Casper, S. J. and Krausch, H. D. 1981. Pteridophyta und Anthophyta. 2. Teil. Saururaceae bis Asteraceae. Süsswasserflora Von Mitteleuropa. Band 24, Gustav Fisher Verlag, Stuttgart.

DERS BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulama sınavında başarılı öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınır. Ders başarı notu, dönem içi başarı notunun %50’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %50’ının toplanması ile hesaplanır.

Add document to your blog or website

Similar:

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ iconBÖLÜM III HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ iconBitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ iconSu ürünleri yetiştiriciliği hayvansal üretim çalışmaları içinde önemini kabul ettirmiş ve hızla gelişen bir üretim dalı olmuştur. Balık yetiştiriciliğine ilk

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ iconBİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ iconBitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ iconBitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü / Organik Tarım Programı

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ iconİZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBESİ

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ icon01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ iconPLANKTON VE ÜRETİM TEKNİĞİ

BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNİĞİ iconÖzbekistan Cumhuriyeti'nde Yatırım Ortamı
ПП-1024 sayılı kararnamesine göre, hammadde ürünleri hariç kendi üretim ürünleri ihracat çalışmaları yürüten ve hizmet (verilen hizmetin...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page