4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri
Indir 342.56 Kb.
Title4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri
Page2/6
Date conversion12.03.2013
Size342.56 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.bdh16.gov.tr/kalite/KALİTE/Rehberler/RH-01 Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi.doc
1   2   3   4   5   61. GİRİŞ

Bursa Devlet Hastanesi biyokimya laboratuar test rehberi laboratuarımızda çalışılan testler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Test rehberine kalite dosyası veya www.bdh16.gov.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz. Biyokimya laboratuarı ile ilgili konularda daha geniş bilgiyi laboratuar uzmanlarından alabilirsiniz.

Bio.Uzm. Dr. Bilgehan AKMAN

Bio.Uzm. Dr.T.Zafer KOCABEY

Bio.Uzm. M.Mehtap VURAL

Bio.Uzm. Sevgi EKİNCİ

Bursa Devlet Hastanesi biyokimya laboratuarında

Rutin biyokimya,

Tümör ve kardiyak belirteçler,

Hormon

HbA1c

İdrar (Tam idrar, idrarda protein aranması vb.)

Gaita(GGK) testleri çalışılmaktadır.

2. GENEL LABORATUVAR BİLGİLERİ

2.1. BİYOKİMYA LABORATUVARI GENEL İŞLEYİŞ BİLGİLERİ

2.1.1. Test Girişi


TEST GİRİŞLERİNİN YAPILMASI2.1.2. NUMUNE BARKOTUNUN ÇIKARILMASI VE NUMUNE ALINMASI


2.1.2.1. KLİNİK, YOĞUN BAKIM VE ACİL SERVİSTE NUMUNE BARKOTUNUN ÇIKARILMASI VE NUMUNELERİN ALINMASI


2.1.2.2.MERKEZ KAN ALMA LABORATUVARINDA NUMUNE BARKOTUNUN ÇIKARILMASI VE NUMUNELERİN ALINMASI

2.1.3. NUMUNE KAP VE TÜPLERİ


PARATİROİD HORMON (İNTAKT)

34

KARDİYAK PANEL

34

KÜTLE CK-MB

34

MYOGLOBİN

34

TROPONİN T

34İDRAR KABI

(Tam İdrar Tahlili İçin)

KIRMIZI KAPAKLI BİYOKİMYA TÜPÜ

SARI KAPAKLI BİYOKİMYA TÜPÜ

MOR KAPAKLI (EDTALI)TÜP
2.1.4. KAN NUMUNELERİN ALINMASI, HAZIRLANMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

KAN ALIM SIRASI: Kan alımı şu sıra ile yapılmalıdır.

1.Kan kültürü 2.Antikoagülansız düz kan

3.Koagülasyon testleri için antikoagülanlı tam kan

4.Hematoloji testleri için antikoagülanlı tam kan (Antikoagülan içeren vakumlu tüplere kan alımı sırasında kanın işaretli çizgiye kadar dolmasına özellikle dikkat edilmelidir.)

KAN NUMUNERİ ALIMI


KAN NUMUNELERİ ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR


SERUM

Tüp: Sarı kapaklı plastik jelli tüp veya kırmızı kapaklı plastik jelli tüp

Tüpler içinde bulunan jel, santrifüj sonrasında serum ve kan hücreleri arasında fiziksel bir engel oluşturmakta, tüp çeperinde bulunan silika partikülleri sayesinde serum pıhtılaşmasını hızlandırmaktadır.

Tüp kesinlikle çalkalanmamalıdır!

Hemolizli veya bulanık serumlar birçok tetkik için uygun değildir. Yeniden örnek alınmalıdır!


HEMOLİZ SEBEPLERİ:

1- Alınan kanın enjektörden iğneyi çıkarmadan tüpe boşaltılması

2-Aınan kanın laboratuvara gönderilmeden önce uzun süre bekletilmesi

3-Santrifüj edilmeyen kanın buzdolabına konularak bekletilmesi vb.


UYARI:

Kan beklediği zaman kan glukoz düzeyi 10 mg/saatte düşer.

Gece alınmış kanın laboratuvara sabah gönderilmesi ile kan glukozu yaşamla bağdaşmayacak kadar düşük çıkmaktadır.


EDTA'LI TAM KAN

Tüp: Mor kapaklı cam K2EDTA tüp

2 mL tam kan mor kapaklı EDTA'li tüplere alınır. Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşça alt üst edilerek karıştırılır.

Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır.

Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde pıhtı oluşmuş ise yeniden örnek alınmalıdır!


2.1.5.İDRAR NUMUNELERİNİN ALINMASI VE DİKKAT EDİLECEK KURALLAR:


2.1.5.1.Kalitatif analiz için alınan idrar numunesi: Sabah ilk çıkarılan idrar olması tercih edilir, çünkü bu idrar daha konsantredir. (HCG, Sediment analizi için özellikle uygun)


2.1.5.2.Kantitatif analiz için alınan idrar numunesi: Bu analizde belli saatlerde toplanmış idrar (2, 4, 24 saat gibi) numunesi kullanılır. Hastaya idrarın nasıl toplanacağı iyi anlatılmalıdır. İdrar toplanacak kap temiz olmalı ve içine test edilecek materyale uygun koruyucu madde (en sık kullanılan: glasiyel asetik asit ve HCL) ilave edildikten sonra üzerine idrar konulmalıdır. Numune toplama işlemi süresince ağzı kapalı olarak buzdolabında (4oC) muhafaza edilmelidir.

NOT: İdrar numunesinin test öncesi fazla beklemiş olması kalitatif analizde pH değerini artırır. (kontaminasyon)


2.1.5.3. 24 Saatlik İdrar Örneklerinin Toplanması


2.1.6. GAITA (DIŞKI) NUMUNE ALIMI VE DİKKAT EDİLECEK KURALLAR:

GGK (Gaitada Gizli Kan) analizi, GIS Kanamaları ve malignite teşhis ve ayırıcı tanısında çok önemli bir testtir. Test için hastaya 3 gün öncesinden proteinsiz diyet verilir (pancar, ıspanak vb. sebzeler; demir preperatları testi bozar.) Test için çok az gaita yeterlidir ve test birkaç gün tekrar edilir.

2.1.7. NUMUNELERİN LABORATUVARA TRANSFERİ

Merkez Kan Alma Laboratuarında alınan kan ve idrar numuneleri gideceği laboratuara göre ayrı ayrı sporlara dizilerek her yarım saatte bir o gün görevlendirilmiş personel tarafından ilgili laboratuarlara taşınır.

Yatan hasta numuneleri her klinik uygun gördüğü bir bölümde topladıktan sonra, o gün için görevlendirilmiş numune taşıma personeli tarafından en kısa zamanda ( 15-30dakika) çalışılacak laboratuvar bölümüne getirilmelidir.

Numuneler laboratuarlara numune taşıma çantası ile taşınır.


2.1.8. NUMUNELERİN LABORATUVARA KABULÜ

Kabul Kaydı: Laboratuara ulaştırılan numunelerin kabulü otomasyondan gerçekleşmektedir

Örnekler laboratuvara gelince, HOS’den yapılan test isteklerine bakılarak örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı, pıhtılaşma, hemoliz vb. kontrolü yapılır.

Kabul edilen örneklerden serum veya plazmada çalışılacak testler için olanlar santrifüj edilir

Santrifüj süresi ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir.

Santrifüj sonrası hemoliz görülen serumlar çalışılmaz. Hastadan tekrar kan alınması için kan alma birimi, acil veya servisler bilgilendirilir

Ayrıca HOS ortamında hasta sonuç sayfasına numune red sebebi belirtilir2.1.9.BİYOKİMYA LABORATUVARININ NUMUNE KABUL VE RED KRITERLERİ

Numuneler, doğru hasta- doğru giriş – uygun numune- uygun zamanda – yeterli miktarda geldiğinde kabul edilir.

Gelen Numunenin Uygun Koşullarla Laboratuara Ulaşıp Ulaşmadığı

Örnekler, istenen tetkiklerin neler olduğuna bağlı olarak belirli koşullarda taşınmış olmalıdır. Laboratuarımızda yapılan test menüsüne göre özellikle bilirubin tayinleri için doğrudan ışığa maruz kalmadan taşınıp taşınmamış olduğuna bakılır.

Kimliklendirme (Doğru Barkot)

Her numunenin laboratuara ulaştığında üzerindeki etikette taşıması gereken bazı bilgilerle tanımlanmış olması şarttır. Bu bilgiler asgari olarak; isim, soy isim, yaş, cinsiyet, numunenin alındığı tarih, numunenin gönderildiği servis, çalışılacak testlerin neler olduğu ve hangi laboratuara gönderildiği şeklindedir. Bu bilgiler kontrol edilerek numuneler laboratuarda teslim alınır.

Uygun Örnek Kabı

Her numune, kendisi için en uygun ve tanımlanmış kap (kan tüpü, idrar kabı, gaita kabı vs.) içinde laboratuara gönderilmelidir. Farklı örnek kabı ile gönderilmiş numuneler teslim alınmaz.

Yetersiz Örnek Hacmi

Rutin Düz Kan Tüplerinde Yeterli minimum örnek miktarı 3-5 cc olmalıdır. Bu miktarın altındaki örnekler reddedilir. (Biyokimya Rutin ve Hormon, Kardiyak, )

İdrar Numunesi İçin Miktar minimum 5-10 cc olmalıdır. Bu miktarın altındaki örnekler reddedilir.

Katkılı Tüplerde Yetersiz Örnek Hacmi

EDTA, sitrat gibi içerikle numunenin pıhtılaşmasının önlenmesi gereken tüm testlerde,(HbA1c.) tüpe alınan kanın mutlak surette uygun ve tanımlanmış miktarda olması gereklidir.


Hemoliz

Birçok testin kanda eritrositlerin parçalanması sonucu oluşan hemolizden olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle hemolize uğramış kan örneklerinin laboratuara kabul edilmemesi gerekir. Bu durum laboratuara gelene kadar belirgin hale gelmemişse, teslim alındısı yapılıp santrifüj edildikten sonra tekrar kontrol edilerek uygun olmayan hemolizli numuneler numune kayıt masasında mevcut olan numune red defterine kayıt edilir. Numuneyi gönderen birim telefonla aranarak bilgi verilir ve yeni numune istenir.


Laboratuvara transfer sırasında geçikmiş olan numuneler

Uygun şartlarda saklanılmayan uzun süre bekletilmiş numuneler teslim alınmaz.


2.1.10 .ANALİZ

1   2   3   4   5   6

Similar:

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri iconBİYOKİMYA LABORATUVARI İÇİN KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK, ENTEGRE BİYOKİMYA VE HORMON ANALİZÖRÜ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri iconMESAİ SAATLERİ İÇİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri icon1. 0 Mesai Saatleri İçinde Mikrobiyoloji Laboratuvarı İşleyiş Süreçleri

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri iconKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI (KÜBTAL) KURULUŞ ve İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri iconBİYOKİMYA LABORATUVARI İÇİN KİT KARŞILIĞI KARDİYAK TEST ANALİZÖRÜ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri iconTürk Biyokimya Dergisi (TurkJBiochem) Türk Biyokimya Derneği’nin süreli yayınıdır. Biyokimya Dergisi adıyla yayın hayatına 1976 yılında başlayan Türk Biyokimya

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri iconTEKNİK ŞARTNAMESİ Merkezi araştırma laboratuvarı 1 adet yakıt laboratuvarı, 1 adet çevre laboratuvarı, 1 adet görüntüleme laboratuvarı, 1 adet malzeme laboratuvarı,

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri iconGENEL OLARAK BİYOKİMYA

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri iconBİO 151 Genel Biyoloji-I Laboratuvarı (0-4-2)

4 Biyokimya Laboratuvarı Genel İşleyiş Bilgileri iconFBÖ 312/01 GENEL FİZİK LABORATUVARI 2 II

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page